O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

wiadectwa
Moi Drodzy czytelnicy, odmawiam t Tajemnice chyba juz 4 lub 5 rok i polecam j wszystkim. Wierze w jej moc i dziaania aski Boej. Jeli si nie myle to odmawianie jej daje nam zapewnienie e (na pewno) bdziemy zbawieni po mierci. Bg zapa.

Barbara

MODLITWE TA ODMAWIAM CODZIENNIE PRZEZ DWA LATA JA I MOJ SYN WIEM ZE TO DZIEKI NIEJ MOJE ZYCIE ZMIENIO SIE NA LEPSZE, WIERZE W MOC MODLITWY I UFAM PANU BOGU, KSIAZECZKI TE KUPIAM RODZINIE ZEBY ODMAWIALI TE MODLITWY. Z PANEM BOGIEM

Elbieta

Odmawiam te modlitwy kilka lat codziennie i bardzo pomagy naszej rodzinie, jeli chodzi o relacje z dziemi, ktre dawniej byy bardzo trudne i mielimy z nimi ogromne problemy. Dzi ten najtrudniejszy syn koczy Wysze Seminarium Duchowne w Krakowie. Bg kad obietnic spenia, tylko wierzmy Jemu, wszystko w swoim czasie i dla naszego dobra. Wiele czasu spdza si przed telewizorem a te modlitwy zajmuj okoo 15 min dziennie. Czy to tak trudno.?

M.

Modlitwy te odmawiam cvodziennie ju 10 miesicy i widz ogromne zmiany jakie powoduje ona w mojej duszy. Urozmaicam je wasnymi rozwaaniami - tak, e zajmuje mi okoo 45 min. dziennie. Czasami jest ciko. Czasami odmawiam je z atwoci. Ale s to rozmowy z Jezusem coraz gbsze i coraz bardziej mi potrzebne. Staram si je upowszechnia - ale to do trudne ze wzgldu na ich obito (w sumie). Cho warto - moc ich jest wielka, a przyja jak zawizuje si z Jezusem i z nasz Matk - Maryj jest przeogromna.

Janusz

Tajemnica Szczcia towarzyszy mi a od matury, mija ju 6 rok jak j odmawiam. Czy byo atwo? "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali...' (JPII) Teraz nie wyobraam sobie ycia bez tych chwil tajemniczego obcowania z Bogiem. One s dla mnie jak narkotyk, aplikuj je, a ich dziaanie jest widoczne. Zaufajcie i mdlcie si :) Z Bogiem :)

Czarna

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie