O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Jola: 09.10.2016, 19:58
 Szcz Boe! Bardzo prosimy o modlitw w intencji ks. Pawa o wytrwanie w kapastwie, wyrwanie z mocy za, o nawrcenie i opiek Maryi . Panie Jezu, prosimy Ci spraw, aby znowu ujrza Twoje wiato. Bardzo prosimy o podanie tej intencji dalej! Serdeczne Bg zapa!
 Krystyna: 08.10.2016, 21:56
 Prosz o wspln modlitw w intencji mojej rodziny, aby wszystko si dobrze poukadao.
 Jan: 08.10.2016, 18:02
 Za Karolin o wyzdrowienie. Odnalezienie Pana Jezusa i zbawienie.
 Agnieszka : 08.10.2016, 07:58
 Podzikowania: Dzikuj Trjcy Przenajwitszej i Najwitszej Matece o wyleczenie z fobii mojego syna, o popraw relacji z moim byym mem, o dar pracy od pocztku IX br. Dzikuj za wszystkich ludzi zakonnych i wieckich, ktrzy wspierali mnie dobr myl, modlitw, pomoc. Intencja: Prosz o opiek Caego Nieba nad synem M. i nad bliskimi. Prosz o wytrwao w uczestnictwie w 9 pitkach w miesicu, o mio,o zdrowie, o zdecydowan poprosz materialn, o to aby Pan Micha Kondrat zebra fundusze na ukoczenie filmu o w. Maksymalnie Maria Kolbe i aby film poruszy wiele serc ku dobremu. Prosz abym miaa moliwo zrealizowania swojego marzenia zagrania w dobrym filmie. Prosz o bogosawiestwo i aski Boe dla wszystkich modlcych si za mnie, moich bliskich i w moich intencjach.
 Ola: 07.10.2016, 15:16
 Prosz o modlitw za Ol i Oskara o aski Ducha witego w zrozumieniu swojej postawy wobec czystoci, o otwarcie przez Oskara serca na pikno czystoci i siy do walki o ni.
 INTENCJE NA DNI OD 10-10-2016 DO 14-10-2016: 07.10.2016, 13:01
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego

Na forum nie zostay wpisane nowe intencje. Mdlmy si wic we wszystkich wczeniejszych intencjach, w ktrych aska Boa jest w dalszym cigu potrzebna.
Do modlitwy doczmy te intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 kaska: 03.10.2016, 20:50
 Prosz o urodzenie dziecka ktrego tak bardzo prag ja mj m Prosz o modlitw Dobry Jezu pom nam Amen
 MODLITWY NA PADZIERNIK 2016 R.: 30.09.2016, 19:05
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego – Ofiarowanie Pana Jezusa w wityni.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Anio Paski

  Anio Paski zwiastowa Pannie Maryi i pocza z Ducha witego.
  Zdrowa Maryjo...
  Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa Twego.
  Zdrowa Maryjo...
  A Sowo stao si ciaem i zamieszkao midzy nami.
  Zdrowa Maryjo...
  Mdl si za nami, wita Boa Rodzicielko.
  Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy dla Tych, ktrym trudno bdzie si zdecydowa to:

  Wiara, nadzieja i mio

  Wierz w Ciebie, Boe ywy,
  W Trjcy jedyny, prawdziwy
  Wierz w co Objawi Boe,
  Twe sowo myli nie moe

  Ufam Tobie, bo Ty wierny,
  Wszechmocny i miosierny
  Dasz mi grzechw odpuszczenie,
  ask i wieczne zbawienie.

  Boe, cho Ci nie pojmuj,
  Jednak nad wszystko miuj.
  Nad wszystko, co jest stworzone,
  Bo Ty dobro nieskoczone.

  Ach, auj za me zoci
  Jedynie dla Twej mioci
  Bd miociw mnie grzesznemu,
  Caym sercem skruszonemu.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 INTENCJE NA DNI OD 03-10-2016 DO 07-10-2016: 30.09.2016, 19:04
 Przypomnienie: Doczamy si do modlitw osb wpisujcych intencje, ktre nas wyranie prosz o modlitw.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji jej dziecka, ktre nosi pod sercem od 3 miesicy, o zdrowie i prawidowy rozwj dla maluszka, a take o dobry wynik badania USG.
 2. Wpisana przez Klaudi o modlitw w intencji jej syna o kochajc on dla niego.
 3. Wpisana przez Jolant o modlitw w intencji ks. Pawa o wytrwanie w kapastwie.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Mart o zdrowie dla jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Panie Boe prosimy miej w opiece dziecko, ktre nosi pod sercem.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Magdalena: 30.09.2016, 10:54
 Prosz Cie Panie wska mi drog ycia co mam dalej czyni Panie pom mi bd moim drogowskazem co mam zdawa Nigdy mnie nie opuszczaj pomimo ze Ci obraam grzechami. Prosz o zesanie ducha witego na mnie.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] (100)


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie