O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Ewa S.: 07.05.2016, 23:17
 Prosz Panie Jezu pozwl mi znale mczyzn ktry pokocha mnie a ja jego. Z ktrym mogabym stworzy now rodzin. Dzikuj Panie Jezu, e speniasz moje .
 Ewa S.: 07.05.2016, 23:05
 Panie Jezu dzikuj za wszelkie aski i opiek nad moj rodzin. Dzikuj za szczcie i zdrowie moich dzieci. Otocz prosz opiek w czasie porodu Agatk i jej creczk.
 Ewa S.: 07.05.2016, 23:03
 Panie Jezu dzikuj za wszelkie aski i opiek nad moj rodzin. Dzikuj za szczcie i zdrowie moich dzieci. Otocz prosz opiek w czasie porodu Agatk i jej creczk.
 matka: 07.05.2016, 19:11
 Swita Trjco oddajemy si Twojej Boej opatrznoci proszc o potrzebne aski i Ducha w wspomoyciela o otrzymanie pracy przez syna Dariusza i Krzysztofa Matko Boa oddaj Ci ich w opiek Bg zapac Wdowa
 Ewa: 06.05.2016, 23:29
 Codziennie modl si o uwolnienie z alkoholizmu dwch moich braci Janusza i Krzysztofa oraz ma Zenona. Chwilami jestem u kresu si . Prosz wesprzyjcie moje modlitwy swoimi modlitwami. Dzikuj.
 Agnieszka: 06.05.2016, 20:14
 Bagam Trjc Przenajwitsz, Matk Bo, przez wstawiennictwo witych, o opiek nad Polsk. Prosz o oddalenie niebezpieczestwa zewntrznego jak i wewntrznego.
 Kinga: 06.05.2016, 16:55
 PM/GM
 Karolina: 06.05.2016, 15:50
 Bardzo prosz o modlitw w intencji naprawy mojego zwizku. Prosz by midzy mn i Przemkiem wszystko si naprawio. Prosz jednak by to Przemek zacz si o mnie stara i pokaza mi, e mu na mnie zaley tak jak mi zaley na nim. Prosz by zrozumia jak bardzo mnie krzywdzi i prbowa to naprawi. Bg zapa.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 06.05.2016, 11:37
 INTENCJE NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez King o modlitw za jej siostr Magdalen, aby Pan Bg i Duch wity rozjani jej umys na tegorocznej maturze, aby jej wynik by pozytywny.
 2. Wpisana przez Sylwi – crk o modlitw za Ryszarda chorego na raka puc, wtroby, mzgu, koci wzw - o uzdrowienie duszy i ciaa.
 3. Wpisana przez Elbiet o modlitw w intencji syna, crki i ma.
 4. Wpisana przez Ziutk o modlitw o bardzo dobre zdanie matury przez jej crk Magd.
 5. Wpisana przez Krystyn o modlitw w intencji ma o dary Ducha witego o wewntrzny spokj aby skorzysta z Sakramentu Pokuty.
 6. Wpisana przez osob podpisujc si „x” o modlitw o rozwizanie problemw finansowych. W rozmowie z Bogiem jak jest modlitwa powinnimy uywa wasnych imion nadanych nam na Chrzcie witym.
 7. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki, ma, crki jej przyjaciki, siostrzeca, brata i bratanka i pani ktra zachorowaa na raka, o modlitw o zdrowie psychiczne ciaa i ducha oraz o dary Ducha witego dla nas z PM i TS.
 8. Wpisana przez Marzen o modlitw za jej syna aby na dobrych ocenach zda do nastpnej klasy.
 9. Wpisana Marzen o modlitw o uleczenie jej ma z choroby skory na nogach.
 10. Intencja dzikczynna wpisana przez Ziutk.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoj wasn modlitw wpisay na forum maturzystka.

MODLITWY NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Psalm 39 – "Jk ciko utrapionego".
 3. Codziennie Dziesita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 06.05.2016, 11:36
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016

Litania do Najwitszej Maryi Panny (Loretaska)

(Andrzej PM)
 danuta : 06.05.2016, 04:27
 BARDZO PROSZE O ZDROWIE DLA HENRYKI I DANUTY ,,,, SERDECZNE BOG ZAPLAC
 Ewa S.: 05.05.2016, 21:09
 Prosz o uzdrowienie mojego syna z choroby skry i prosz o wszelkie aski dla niego. Amen.
 Andrzej PM: 04.05.2016, 13:31
 PM + GM
 Karolina: 04.05.2016, 09:10
 Bardzo prosz o gorc modlitw w intencji naprawy mojego zwizku. Prosz by Przemek wszystko przemyla , porozmawia ze mn i si ze mn pogodzi. Prosz by zobaczy mnie tak w jakiej si zakocha, a jego serce na nowo wypenio si mioci do mnie. Prosz by do czasu mojego wyjazdu wszystko si midzynami uoyo. Bg zapa.
 marzena: 03.05.2016, 18:48
 prosz o uleczenie mojego meza z choroby skory na nogach
 Marzena : 03.05.2016, 17:49
 Prosz o modlitw za mojego syna aby na dobrych ocenach zda do nastpnej klasy
 Marzena : 03.05.2016, 17:38
 Prosz aby mj syn na dobrych ocenach zda do nastpnej klasy i eby nie by wstydliwy.
 Marzena : 03.05.2016, 17:38
 Prosz aby mj syn na dobrych ocenach zda do nastpnej klasy i eby nie by wstydliwy.
 maturzystka: 03.05.2016, 07:36
 Panie Jezu wysuchaj naszych prb o jak najlepsze zdanie matury szczeglnie z biologii pokieruj moim rozumem w tym czasie Wybacz mi ze tak myl teraz i wtakim jestem stanie ale ty wiesz o mnie wszystko Wszystko tez mozesz dlatego prosz wysuchaj prb mojej mamy Nie zostawiaj mnie w tym trudnym czasie Prosz Dzikuj
 Walentyna: 02.05.2016, 14:10
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki,ma,crki mojej przyjaciki,siostrzeca,brata i bratanka i pani ktra zachorowaa na raka,prosz o modlit o zdrowie psychiczne ciaa i ducha.Prosz o dary Ducha witego dla nas z PM TS. Lista obecnoci -- od pocztku PM.Boe miej nas w opiece.Amen.
 Elbieta: 02.05.2016, 08:47
 PM/GM
 obecna: 01.05.2016, 11:15
  Dominika333 + "PM" i/ "GM"
 x: 30.04.2016, 07:11
 Poprosz o modlitw w intencji aby rozwiza problemy finansowe.
 Krystyna: 30.04.2016, 07:04
 Prosz o modlitw w intencji ma. O dary ducha witego o wewntrzny spokj aby skorzysta z sakramentu pokuty.
 ziutka: 29.04.2016, 21:10
 Dzikuj Bogu za wysuchane moje modlitwy i matce najwitszej za opiek nad moj corka Magd za zdrowie dla niej i szczliwe skoczenie szkoly a teraz prosz aby bardzo dobrze zdala matur i wierz ze tak si stanie i zostan wysuchane nasze modlitwy Dzikuj
 Elbieta: 29.04.2016, 14:22
 Prosz o nawrcenie i przemian ycia dla syna,crki i ma .
 Elbieta: 29.04.2016, 14:22
 Prosz o nawrcenie i przemian ycia dla syna,crki i ma .
 LISTA OBECNOCI: 29.04.2016, 13:08
 Raz na jaki czas sprawdzamy "List obecnoci". Dlatego prosz, aby osoby modlce si z nami wpisay na forum wiadomo ze swoim imieniem i dopiskiem "PM" i/lub "GM".
PM oznacza Pogotowie Modlitewne, a GM Podgrup modlc si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych.
Zapraszam te osoby, ktre pragn modli si z nami o dokonanie identycznych wpisw z dodatkowym dopiskiem "nowy".
Do przyczenia si do naszej grupy szczeglnie zapraszam osoby, ktre pragn abymy modlili si w skadanych przez nie intencjach.
Szcz Boe wszystkim skadajcym u nas intencje i wszystkim modlcym si razem z nami.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 29.04.2016, 13:06
 INTENCJE NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Anet o modlitw za jej ma o dary Ducha w dla niego.
 2. Wpisana przez Magd o modlitw o opiek Matki Najwitszej w czasie matury.
 3. Wpisana przez Ewelin o modlitw w intencji uratowania jej maestwa oraz o wyjcie z naogu alkoholizmu jej ma.
 4. Wpisana przez Ew S. o modlitw w intencji znalezienia dobrego przyjaciela na reszt ycia oraz o zdrowie dla niej i jej rodziny.
 5. Wpisana przez Ew S. o modlitw o szczliwy pord i zdrowie dla synowej Agatki i crki.
 6. Wpisana przez Marzen o modlitw w intencji uzdrowienia jej syna z cikiej choroby i naogu, o siy by mg normalnie y, znalaz prac i rado z ycia
 7. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej ma Macieja.
 8. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki, crki jej przyjaciki, ma, brata, bratanka, siostrzeca i pani chorej na raka, o bogosawiestwo Boe, opiek i aski zdrowia psychicznego, ciaa i ducha oraz o modlitw za nas z PM i TS o Dary Ducha witego.
 9. Wpisana przez Przemysawa o modlitw za jego siostr Dorot i jej ma Mikoaja, ktrzy poddawani s wielkiej prbie przetrwania ich maestwa sakramentalnego.
 10. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji jej syna Patryka o szczliwe zdanie matury oraz o odkrycie drogi jego powoania zgodnie z wol Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 11. Wpisana przez El o modlitw za jej rodzin i w intencji jej crki.
 12. Wpisana przez Agnieszk o modlitw o to by staro nie bya tak przeraajco przykra, o uleczenie zranie o uzdrowienie fizyczne i psychiczne by choroba nie wyniszczya do cna reszty. A jeli Bg ma inny plan o szczliw mier.
 13. Wpisana przez Magorzat o modlitw za zdrowie jej ssiadki Marii, o cud zdrowia dla jej Mamusi i w intencji ma Piotra.
 14. Intencja dzikczynna wpisana przez Ew.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoje wasne modlitwy wpisay na forum Matka, Katarzyna, Jola i Anna.

Wybrane intencje wpisane na forum modlitwy Tajemnica Szczcia
 1. Wpisana przez Juli o modlitw za ni i za chopaka ktrego bardzo kocha.
MODLITWY NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 38 – "Hymn do Opatrznoci".
 3. Codziennie Dziewita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 29.04.2016, 13:05
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Ann o dar macierzystwa dla Agnieszki i Roberta.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Koronka uwielbienia Oblicza Boga Ojca

Znak Krzya witego
Wierz w Boga Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo..., Chwaa Ojcu...

Na duych paciorkach:
Ojcze Niebieski, uwielbiam Twoje Najwitsze Oblicze zatroskanego Ojca, a przez Niepokalane Serce Maryi Panny, bagam o ratunek i Miosierdzie dla wiata i na otwarcie Nieba dla dusz w czycu cierpicych. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje.

Na maych paciorkach:
Boe Ojcze, uka nam Twoje Najwitsze Oblicze mioci abymy byli zbawieni, w Twoim domu. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje. Na zakoczenie (3 x): Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi Panny uwielbiamy Twoje Najwitsze Oblicze dla uproszenia ratunku dla caego wiata i dla otwarcia Nieba dla dusz w czycu cierpicych. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje.

Mdlmy si:
Boe Ojcze najczulszy, ktrego Oblicze jest jedyn piknoci zachwycajc nasze serca, bagamy Ciebie, wyryj w naszych duszach Twoje Boskie podobiestwo i rozpal serca Mioci Twoj, abymy ni przepenieni, mogli dozna aski ogldania Twego Ojcowskiego Oblicza w Niebie. Amen.


(Kinga GM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] (34) [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie