O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Gabrysia: 13.10.2016, 18:46
 Kocham Ci mj Boe. Poszukuj Ci na codzie w kadej sytuacji yciowej i znajduj zawsze, miosiernego i kochajcego. Jestem Ci Panie wdziczna za wszystko co dla mnie robisz, za te znaki, ktre mi dajesz i dziki, ktrym zmienia si moje ycie na lepsze. Jezu Chryste, ktry wycierpiale wiele na krzyu i oddae za nas swoje ycie, przelae krew za grzechy ludzkie a swoim miosierdziem dla ludzi... dla mnie... robisz cuda. Jeste moim drogowskazem yciowym i tu dzikuj Tobie za wszystko co mi dajesz, cudown rodzin, zdrowie, mio i nauk czynienia dobra blinim i dobr prac. Odkd jestem z Tob, jestem wartociowym czowiekiem i sama siebie akceptuj. Przepraszam za wszystkie swoje grzechy, jestem grzechem skaona ale ile si mam w sobie bd Ci baga o wybaczenie. Jeste moim Panem i nie brakuje mi niczego, bd Ci kocha do koca swoich dni. Panie mj Jezu Chryste dzikuj, e pokazae mojej siostrze dobre strony trudnego ycia i wyborw, ktre pozwol jej teraz zbudowa siebie i swoj rodzin na nowo w mioci i wzajemnym szacunku. Dzikuj, e pozwolie mi Panie pozna swoj oblubienic w. Rit, do ktorej modl si, eby z moimi probami wstawiaa si u Ciebie ze sprawami trudnymi, z ktrymi si spotykam.
 jolka: 12.10.2016, 20:52
 Prosz o odzyskanie wiary w Boga dla crki i o odzyskanie sensu ycia dla niej Boe wska jej drog ycia Spraw aby zmienia swoje postpowanie
 Basia : 12.10.2016, 17:42
 Prosz o modlitw za mnie, o dobrego ma jeeli jest taka wola Boa.
 Basia : 12.10.2016, 17:40
 Prosz o modlitw w intencji Jarka - o uwolnienie od naogw, kompleksw, odzyskanie wiary w sens ycia.
 katarzyna: 10.10.2016, 21:04
 Prosz o modlitw za Piotra o nawrcenie i wyrwanie z naogw.
 anna: 10.10.2016, 14:57
 prosz z caego serca o modlitw za uratowanie i odbudowe naszego maestwa
 Jola: 09.10.2016, 19:58
 Szcz Boe! Bardzo prosimy o modlitw w intencji ks. Pawa o wytrwanie w kapastwie, wyrwanie z mocy za, o nawrcenie i opiek Maryi . Panie Jezu, prosimy Ci spraw, aby znowu ujrza Twoje wiato. Bardzo prosimy o podanie tej intencji dalej! Serdeczne Bg zapa!
 Krystyna: 08.10.2016, 21:56
 Prosz o wspln modlitw w intencji mojej rodziny, aby wszystko si dobrze poukadao.
 Jan: 08.10.2016, 18:02
 Za Karolin o wyzdrowienie. Odnalezienie Pana Jezusa i zbawienie.
 Agnieszka : 08.10.2016, 07:58
 Podzikowania: Dzikuj Trjcy Przenajwitszej i Najwitszej Matece o wyleczenie z fobii mojego syna, o popraw relacji z moim byym mem, o dar pracy od pocztku IX br. Dzikuj za wszystkich ludzi zakonnych i wieckich, ktrzy wspierali mnie dobr myl, modlitw, pomoc. Intencja: Prosz o opiek Caego Nieba nad synem M. i nad bliskimi. Prosz o wytrwao w uczestnictwie w 9 pitkach w miesicu, o mio,o zdrowie, o zdecydowan poprosz materialn, o to aby Pan Micha Kondrat zebra fundusze na ukoczenie filmu o w. Maksymalnie Maria Kolbe i aby film poruszy wiele serc ku dobremu. Prosz abym miaa moliwo zrealizowania swojego marzenia zagrania w dobrym filmie. Prosz o bogosawiestwo i aski Boe dla wszystkich modlcych si za mnie, moich bliskich i w moich intencjach.
 Ola: 07.10.2016, 15:16
 Prosz o modlitw za Ol i Oskara o aski Ducha witego w zrozumieniu swojej postawy wobec czystoci, o otwarcie przez Oskara serca na pikno czystoci i siy do walki o ni.
 INTENCJE NA DNI OD 10-10-2016 DO 14-10-2016: 07.10.2016, 13:01
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego

Na forum nie zostay wpisane nowe intencje. Mdlmy si wic we wszystkich wczeniejszych intencjach, w ktrych aska Boa jest w dalszym cigu potrzebna.
Do modlitwy doczmy te intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 kaska: 03.10.2016, 20:50
 Prosz o urodzenie dziecka ktrego tak bardzo prag ja mj m Prosz o modlitw Dobry Jezu pom nam Amen
 MODLITWY NA PADZIERNIK 2016 R.: 30.09.2016, 19:05
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego – Ofiarowanie Pana Jezusa w wityni.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Anio Paski

  Anio Paski zwiastowa Pannie Maryi i pocza z Ducha witego.
  Zdrowa Maryjo...
  Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa Twego.
  Zdrowa Maryjo...
  A Sowo stao si ciaem i zamieszkao midzy nami.
  Zdrowa Maryjo...
  Mdl si za nami, wita Boa Rodzicielko.
  Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy dla Tych, ktrym trudno bdzie si zdecydowa to:

  Wiara, nadzieja i mio

  Wierz w Ciebie, Boe ywy,
  W Trjcy jedyny, prawdziwy
  Wierz w co Objawi Boe,
  Twe sowo myli nie moe

  Ufam Tobie, bo Ty wierny,
  Wszechmocny i miosierny
  Dasz mi grzechw odpuszczenie,
  ask i wieczne zbawienie.

  Boe, cho Ci nie pojmuj,
  Jednak nad wszystko miuj.
  Nad wszystko, co jest stworzone,
  Bo Ty dobro nieskoczone.

  Ach, auj za me zoci
  Jedynie dla Twej mioci
  Bd miociw mnie grzesznemu,
  Caym sercem skruszonemu.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 INTENCJE NA DNI OD 03-10-2016 DO 07-10-2016: 30.09.2016, 19:04
 Przypomnienie: Doczamy si do modlitw osb wpisujcych intencje, ktre nas wyranie prosz o modlitw.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji jej dziecka, ktre nosi pod sercem od 3 miesicy, o zdrowie i prawidowy rozwj dla maluszka, a take o dobry wynik badania USG.
 2. Wpisana przez Klaudi o modlitw w intencji jej syna o kochajc on dla niego.
 3. Wpisana przez Jolant o modlitw w intencji ks. Pawa o wytrwanie w kapastwie.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Mart o zdrowie dla jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Panie Boe prosimy miej w opiece dziecko, ktre nosi pod sercem.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Magdalena: 30.09.2016, 10:54
 Prosz Cie Panie wska mi drog ycia co mam dalej czyni Panie pom mi bd moim drogowskazem co mam zdawa Nigdy mnie nie opuszczaj pomimo ze Ci obraam grzechami. Prosz o zesanie ducha witego na mnie.
 Jolanta: 29.09.2016, 09:12
 Szcz Boe! Bardzo prosimy o modlitw w intencji ks. Pawa o wytrwanie w kapastwie, wyrwanie z mocy za, o nawrcenie i opiek Maryi Serdeczne Bg zapa!
 Klaudia: 27.09.2016, 20:53
  Prosz o modlitw w intencji mojego syna o kochajc on dla niego.
 Marta: 24.09.2016, 07:20
 Prosz o modlitw w intencji mojego dziecka, ktre nosz pod sercem od 3 msc o zdrowie i prawidowy rozwj dla maluszka a take o dobry wynik badaia usg
 INTENCJE I MODLITWY PM I GM NA WRZESIE: 23.09.2016, 18:16
 
Intencje i modlitwy Pogotowia Modlitewnego
i Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych


Przyczamy si do modlitwy osb, ktre wpisay na forum swoje proby o modlitw i bd modli si razem z nami w intencjach wymienionych w cotygodniowym zestawieniu intencji.

Uwaga: Osoby, ktre wpisuj swoje intencje, a nie mog przyczy si do wsplnej modlitwy prosimy o napisanie o tym. Wtedy niezalenie od modlitwy we wpisanych przez nie intencjach bdziemy modli si take za nie.
 • Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:

  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

  Jest to t.zw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.
 • Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego we wrzeniu, a dokadniej od 05-09-2016 DO 30-09-2016 odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Narodzenie Pana Jezusa.
 • Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj w tym czasie „Pod Twoj Obron”.
Osoby, ktre bd chciay rozszerzy swoje modlitwy o modlitwy dodatkowe, mog to zrobi korzystajc z modlitw, ktre jak do tej pory podawane bd co tydzie.

(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 23.09.2016, 18:15
 INTENCJE NA DNI OD 26-09-2016 DO 30-09-2016

Przypomnienie:

Modlimy si w intencjach wpisanych przez osoby, ktre nas wyranie prosz o modlitw.

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez „jb” daj o modlitw o sil w pokonywaniu trudnoci aby umiaa y z najbliszymi aby mogli si rozumie i kocha
 2. Wpisana przez Ew PM o modlitw o pomylny przebieg badania, sprawne rce lekarza i dobry wynik.
 3. Wpisana przez Sylwi na prob Sawka o modlitw w intencji pacjentki w 4 dobie po ciciu cesarskim, zator pucny, lat 27, mamy 3 maych dzieci. Lekarze powiedzieli, e jest bez szans.
 4. Wpisana przez Sylwi o modlitw za jej rodzin, eby w trudnym dla nich czasie nie pogubili si, a eby Dobry Pan poukada u nich wszystko tak, jak On tego chce.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWA NA DNI OD 05-09-2016 DO 30-09-2016

Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Narodzenie Pana Jezusa.

MODLITWY DODATKOWE NA DNI OD 26-09-2016 DO 30-09-2016

 1. Psalm 59 - „Przeciw krwioerczym wrogom”
 2. Codziennie Pitnasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 23.09.2016, 18:13
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.


INTENCJE NA DNI OD 26-09-2016 DO 30-09-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 05-09-2016 DO 30-09-2016

Pod Twoj obron
Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona.
O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


MODLITWA DODATKOWA NA DNI OD 26-09-2016 DO 30-09-2016

Prosz aby kady sam wybra modlitw i odmawia j codziennie.


(Kinga GM)
 Sylwia: 20.09.2016, 19:11
 Kochani, przesyam dwie proby o pilny szturm modlitewny. Prosz rwnie o przekazywanie ich dalej. Ogromne Bg zapa za kade westchnienie i podanie dalej. 1) "Umiera pacjentka w 4 dobie po cieciu cesarskim, zator plucny, lat 27, Sylwia, mama 3 malych dzieci, rano lekarze powiedzieli, ze jest bez szans. Bardzo prosze o modlitwe. Tylko cud moze jej pomoc. Podaj dalej, jesli mozesz. Bog zaplac. Slawek." 2) "Prosz o modlitw za moj rodzin, ebymy w trudnym dla nas czasie nie pogubili si, a eby Dobry Pan poukada u nas wszystko tak, jak On tego chce. Wielkie Bg zapa. Adam."
 Sylwia: 20.09.2016, 19:11
 Kochani, przesyam dwie proby o pilny szturm modlitewny. Prosz rwnie o przekazywanie ich dalej. Ogromne Bg zapa za kade westchnienie i podanie dalej. 1) "Umiera pacjentka w 4 dobie po cieciu cesarskim, zator plucny, lat 27, Sylwia, mama 3 malych dzieci, rano lekarze powiedzieli, ze jest bez szans. Bardzo prosze o modlitwe. Tylko cud moze jej pomoc. Podaj dalej, jesli mozesz. Bog zaplac. Slawek." 2) "Prosz o modlitw za moj rodzin, ebymy w trudnym dla nas czasie nie pogubili si, a eby Dobry Pan poukada u nas wszystko tak, jak On tego chce. Wielkie Bg zapa. Adam."
 Ewa PM......INTENCJA Pilna...: 18.09.2016, 07:50
 Bardzo prosz o modlitw- o pomylny przebieg badania,,sprawne rce lekarza i dobry wynik...Badanie mam 20 wrzenia o 13..Jest to powane badanie......Dzikuj...Jezu Ufam Tobie..
 INTENCJE I MODLITWY PM I GM NA WRZESIE: 17.09.2016, 18:27
 
Intencje i modlitwy Pogotowia Modlitewnego
i Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych


Przyczamy si do modlitwy osb, ktre wpisay na forum swoje proby o modlitw i bd modli si razem z nami w intencjach wymienionych w cotygodniowym zestawieniu intencji.

Uwaga: Osoby, ktre wpisuj swoje intencje, a nie mog przyczy si do wsplnej modlitwy prosimy o napisanie o tym. Wtedy niezalenie od modlitwy we wpisanych przez nie intencjach bdziemy modli si take za nie.
 • Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:

  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

  Jest to t.zw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.
 • Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego we wrzeniu, a dokadniej od 05-09-2016 DO 30-09-2016 odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Narodzenie Pana Jezusa.
 • Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj w tym czasie „Pod Twoj Obron”.
Osoby, ktre bd chciay rozszerzy swoje modlitwy o modlitwy dodatkowe, mog to zrobi korzystajc z modlitw, ktre jak do tej pory podawane bd co tydzie.

(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 17.09.2016, 18:24
 INTENCJE NA DNI OD 19-09-2016 DO 23-09-2016

Przypomnienie:

Modlimy si w intencjach wpisanych przez osoby, ktre nas wyranie prosz o modlitw.

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Wiesawa o modlitw w intencji uzdrowienia dla taty Wiesawa, ktrego stan jest bardzo ciki.
 2. Wpisana przez Sebastiana o modlitw w intencji uzdrowienia dla 3 letniej Jagdki, ktra cierpi z powodu zapalenia staww spowodowanego zakaeniem bakteryjnym, a take o si dla Jej mamy.
 3. Wpisana przez Magd o modlitw w intencji zmniejszenia biakomoczu u jej ma Marcina do 1 grama oraz zmniejszenia u niego wodobrzusza.
 4. Wpisana przez Klaudi o modlitw w intencji jej syna o kochajc on dla niego.
 5. Wpisana przez Ew o modlitw za ciko chor Urszul, o ask zdrowia.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez El o modlitw w intencji zdrowia synowej.
MODLITWA NA DNI OD 05-09-2016 DO 30-09-2016

Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Narodzenie Pana Jezusa.

MODLITWY DODATKOWE NA DNI OD 19-09-2016 DO 23-09-2016

 1. Psalm 58 - „Sdzia ziemskich sdziw”
 2. Codziennie Czternasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 17.09.2016, 18:23
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.


INTENCJE NA DNI OD 19-09-2016 DO 23-09-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Joann o dar rodzicielstwa dla jej crki i zicia.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 05-09-2016 DO 30-09-2016

Pod Twoj obron
Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona.
O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


MODLITWA DODATKOWA NA DNI OD 19-09-2016 DO 23-09-2016

Koronka Jezusowa

Ma identyczny ukad z tradycyjnym racem, z t jednak rnic, e zamiast „Zdrowa Maryjo” odmawia si Modlitw Jezusow: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boy, zmiuj si nade mn grzesznikiem”

W poszczeglnych dziesitkach odmawia si „Ojcze nasz”, 10 „Modlitw Jezusowych” i „Chwaa Ojcu”. Na zakoczenie Koronki naley odmwi „Zdrowa Maryjo” (koczc si na sowach …Jezus Chrystus. Amen.) albo Magnificat. Zmiana tajemnic chwalebnych w pkt 4 i 5.


Tajemnice Chwalebne:
 1. Zmartwychwstanie (Poniedziaek)
 2. Wniebowstpienie (Wtorek)
 3. Zesanie Ducha witego (roda)
 4. witych obcowanie (Czwartek)
 5. Niebiaskie Jeruzalem (Pitek)
(Kinga GM)
 jb: 16.09.2016, 20:36
 Prosz Ci Panie skoro dajesz mi tyle trosk o kopotw daj mi sil w pokonywaniu tych trudnoci abym umiaa y z najbliszymi abymy mogli si rozumie i kocha Nie starcza mi sil Co z tego za mam piekny dom pienidze kiedy nie ma zrozumienia milosci Ta codzienna golgota odbiera mi sens ycia prosz o modlitw Dzikuj
 Ewa: 13.09.2016, 18:31
 Prosz o modlitw za ciko chor Urszul,o ask zdrowia
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] (30) [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie