O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Anna: 22.01.2017, 22:33
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o kochajc on dla niego.
 Krystyna: 22.01.2017, 16:25
 Nadal nie mam pracy(ju drugi rok). By konkurs na sta i ju miaam nadziej a tu nic (prac dosta kto inny). Ponownie prosz o modlitw w znalezieniu pracy i stabilizacji yciowej, bo od listopada tamtego roku (pierwsza proba o wsparcie modlitewne)nic si nie zmienio.Musz zdoby rodki, bo mam dug do oddania. Jestem po 40tce, nie mam ma. Mieszkam z rodzicami, ktrzy nie mog zrozumie, e mam trudnoci (ale kiedy o prac byo atwiej).
 Matka: 22.01.2017, 15:35
 Prosz o modlitewn pomoc o nawrcenie mojego syna alkoholika
 Jzefa : 21.01.2017, 01:39
 Prosz aby m wyzdrowial z choroby alkolizmu przez co cierpi on sam i cala rodzina Boe pom Daj opamitanie i sil. W pokonaniu tej cikiej choroby a rodzinie w pokonywaniu tych cierpie Dzikuj wszystkim za modlitw Amen
 INTENCJE NA DNI OD 23-01-2017 DO 27-01-2017: 20.01.2017, 17:47
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji uzdrowienia relacji w maestwie i rodzinie oraz pojednania i naprawienia krzywd, a take w intencji dzikczynnej za uwolnienie z niewaciwych wizw.
 2. Wpisana przez Sabin o ask znalezienia pracy i usamodzielnienia si dorosych dzieci tj. Dawida i Joanny,o zdrowie dla 5 letniej Oli po operacji guza mdku, za Sandr ktra poronia dziecko, o zdrowie dla ojca Jonasza, Paulina chorego na raka, o Boe bogosawiestwo i stra Aniow dla rodziny Sabiny.
 3. Wpisana przez Magdalen o modlitw w intencji jej i Krzysztofa, o ask mioci dla nich, o szacunek, zaufanie, o wsplny czas, o mono bycia razem.
 4. Wpisana przez Artura o modlitw za Artura i jego Maonk, o Boe Bogosawiestwo i wszelkie potrzebne im aski, aby ich Maestwo byo zgodne, szczliwe i trwae, aby Artur powrci do zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, o pomoc Bo w nauce i pracy oraz o zgod w rodzinie.
 5. Wpisana przez Monik o modlitw w intencji Mariusza.
 6. Wpisana przez Ann o dobr prac i dom peen mioci dla jej dzieci.
 7. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji jej ma Konrada, aby Bg obdarzy go ask wiary, mioci, wybaczania i pojednania oraz o modlitw w intencji uratowania ich maestwa.
 8. Wpisany przez matk o modlitw o dar macierzystwa dla jej crki Kasi i zicia Piotra.
 9. Wpisana przez Magd o modlitw o pomoc Bo w uoeniu ycia rodzinnego zgodnie z wol Bo.
 10. Wpisana przez Boen o modlitw o powodzenie w sprzeday domu, eby sprawy potoczyy si bez problemw.
 11. Wpisana przez Ul o modlitw w intencji synowej, ktra jest w szpitalu, a czekaj w domu jej malekie blinita z ojcem.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Matk o dar rodzicielstwa dla jej crki Kasi i zicia Piotra.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Leszek: 20.01.2017, 00:04
 Prosze o modlitwe za wszystkie cierpiace dzieci i ich rodziny pene blu, aby Milosierny Pan Bg wzruszy serce ludzi do udzielenie im potrzebnej pomocy. Aby zawsze czuy, e Pan Jezus jest blisko nich. Chawaa Panu!
 matka 19.01.2017: 19.01.2017, 21:29
 prosz o modlitw w intencji uratowania maestwa i wzrost wiary Tomasza i Agnieszki,o pojednanie w rodzinie,o zdrowie psychiczne i fizyczne dla Tomasza
 Ewa PM...: 19.01.2017, 16:35
 Bardzo prosz o modlitw o zdrowie i siy do ycia dla Adama Sobolewskiego...Jezu Ufam Tobie...
 Ewa PM>>: 19.01.2017, 16:33
 Serdecznie prosz o modlitw o zdrowie dla moich Dzieci...Jezu Ufam Tobie..
 Mm: 19.01.2017, 14:07
 Prosz o modlitw za Patryka , aby Najwyszy pomg mu wyj z naogu tytoniowego oraz o nawrcenie dla mnie i dla niego .
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] (85) [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie