O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 -: 26.11.2016, 01:17
 Prosz o modlitw za dusze cierpice w czycu, za ks. Sawomira Woniaka z racji 44. rocznicy urodzin, Oliwi Wiener na 22. urodziny, za konajcych i za ca moj parafi. Bg zapa.
 INTENCJE NA DNI OD 28-11-2016 DO 02-12-2016: 25.11.2016, 17:01
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez King GM o cud - zdrowie dla jej taty, eby jego stan zdrowia uleg poprawie, eby by w stanie samodzielnie funkcjonowa.
 2. Wpisana przez Zok o modlitw za Agnieszk o prac dla niej i o wiato Ducha witego.
 3. Wpisana przez Krystyn o modlitw w intencji znalezienia pracy, dobrego ma i o pomoc w ustabilizowaniu warunkw yciowych i finansowych.
 4. Wpisana przez on o modlitw w intencji ma Janusza.
 5. Wpisana przez Asi o modlitw w intencji dobrego wykonania zabiegu i jego skutecznoci.
 6. Wpisana przez Szymka o modlitw o popraw warunkw w jakich pracuje.
 7. Wpisana przez Teres o modlitw o pomoc Bo w realizacji planw zwizanych z mieszkaniem.
 8. Wpisana przez Tomka o modlitw w jego intencji.
 9. Wpisana przez Sabin o modlitw o pomoc w problemach duchowych i materialnych dla Adama, o uwolnienie od natrctwa syna Michaa, o pozytywny przebieg bada zwizanych z podjciem pracy przez Dawida.
 10. Wpisana przez Ilonk o modlitw o zdrowie dla jej mamy Krystyny.
 11. Wpisana przez Anit o modlitw w intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej jej przyjaciela oraz jego pojednania si z Bogiem.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Gosi o modlitw o uzdrowienie jej 7-letniego syna chorego na chorob psychiczna i o zabranie od niego cierpie, zwizanych z t chorob.
 2. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji modej dziewczyny Martyny, ktra podja kolejn prb samobjcz.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Jzef o dar macierzystwa dla jej crki i zicia.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA GRUDZIE 2016 R.: 25.11.2016, 16:59
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku pierwszy dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku "Wierz w Boga"

  Wierz w Boga Ojca Wszechmogcego, Stworzyciela nieba i ziemi,
  i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
  ktry si pocz z Ducha witego, narodzi si z Maryi Panny,
  umczon pod Ponckim Piatem, ukrzyowan, umar i pogrzebion,
  zstpi do piekie, trzeciego dnia zmartwychwsta,
  wstpi na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogcego,
  stamtd przyjdzie sdzi ywych i umarych.
  Wierz w Ducha witego, wity Koci powszechny, witych obcowanie,
  grzechw odpuszczenie, ciaa zmartwychwstanie, ywot wieczny.
  Amen.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na czas Adwentu

  Adwentowa modlitwa
  Alina Paul

  W adwentowym czekaniu
  gdy przycich wiat cay:
  uwielbiam Ci, Jezu,
  Panie godzien chway.

  Uwielbiam Ci: w myli,
  w modlitwie i w piewie.
  Oddaj Ci, Jezu,
  dzi samego siebie.

  Chc Ci przygotowa
  w sercu swoim drog,
  bo tskni za Tob,
  mym Panem i Bogiem.

  Zobacz - adwentowe pon
  dla Ciebie lampiony.
  Przyjd wic Panie Jezu
  i bd uwielbiony!

(Kinga GM, Andrzej PM)
 Kinga Gm: 23.11.2016, 19:40
 Prosz o cud - zdrowie dla mojego Taty, eby jego stan zdrowia uleg poprawie tak aby by w stanie samodzielnie funkcjonowa.
 Anita: 23.11.2016, 13:15
 Z caego serca prosz o modlitw w intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej mojego przyjaciela oraz jego nawrcenia. Tak, aby nawet jeli wol Pana Boga jest zabranie go z tego wiata dozna aski nawrcenia i pojednania z Nim. Z caego serca dzikuje.
 ilonka: 22.11.2016, 17:24
 Prosi o zdrowie dla swojej mamy Krystyny.
 sabina: 21.11.2016, 23:22
 o pomoc w problemach duchowych i materialnych dla Adama,o uwolnienie od natrctwa syna Michaa,o pozytywny przebieg bada zwizanych z podjciem pracy przez Dawida
 Tomek: 21.11.2016, 19:44
 Witam. Prosz o modlitw aby zaprzestano przeladowa i wyzwisk, ktre mnie dotycz.
 Teresa: 21.11.2016, 18:57
 prosze o modlitw abym moga sprzeda mieszkanie , aby Pan Jezus przysa powaznego klienta gdy,z do tej pory nikt z ogladajcych nie moe si zdecydowa a my z mem jestemy starszymi ludzmi i chcielibymy sobie wybudowa maleki domekBog zapac
 maria: 21.11.2016, 17:55
 Prosz o powrt do zdrowia crki Edyty i o uaskawienie syna Jarka o zdrowie dla caej rodziny i wyjcie z bardzo trudnej sytuacji rodzinnej,niech Duch Swity przyjdzie i zmieni ycie w naszej rodzinie .
 asia: 19.11.2016, 20:26
 Prosz ci matko moja najukochasza matko aby wskazaa mi dobrego lekarza w celu wykonania zabiegu a potem eby ten zabieg byl dobrze wykonany i byly dobre wyniki Matko najwitsza prowad mnie przez ten czas zawsze byc ze mn nigdy mnie nie opuszczaj i wtedy kiedy prosz i wtedy kiedy nie mam sily prosi prosz wyblagaj u Boga nasze prosby wszystkim dzikuj za modlitwy Amen
 Szymek: 17.11.2016, 19:54
 Prosz o modlitw w sprawie uzdrowienia mojej pracy i o piln ochron przed wyniszczajcymi mnie zachowaniami klientw. Bagam o pomoc modlitewn. Jestem na skraju wyczerpania !
 Krystyna: 17.11.2016, 19:16
 Prosz o modlitw bo znalazam si na yciowym zakrcie. Szukam pracy, rda utrzymania (PILNE), gdy z powodu utraty pracy i dochodu mieszkam z rodzicami. Nie mam ma, jestem zdana na siebie, cierpi bardzo.Modl si i prosz Was o wsparcie modlitewne, aby Pan Bg to wszystko poukada.
 INTENCJE NA DNI OD 21-11-2016 DO 25-11-2016: 17.11.2016, 18:11
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Ew PM o modlitw o pomylny przebieg powanej operacji, ktr bdzie miaa 22 listopada, o sprawne rce lekarzy, o to aby po operacji sama potrafia sobie ze wszystkim poradzi i aby pobyt w szpitalu by moliwie krtki.
 2. Wpisana przez -: o modlitw w intencji Ani.
 3. Wpisana przez Basi o modlitw w jej intencji, o dobrego ma dla niej.
 4. Wpisana przez Jzef o modlitw o macierzystwo dla jej crki i zicia.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez E o modlitw za ni.
 2. Wpisana przez Renat o modlitw o uzdrowienie jej ma, ktry mia czerniaka. Nie wiadomo, czy s przerzuty.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Magorzat o dar macierzystwa dla jej crki.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 ona: 17.11.2016, 17:19
 prosz o modlitw w intencji ma Janusza
 Iza: 17.11.2016, 14:04
 dziekuje Sw.Brygido za twe wstawiennictwo,dziekuje za wszystkie otrzymane laski Jezu!
 krystyna: 16.11.2016, 22:02
 Prosz o modlitw w intencji znalezienia pracy, takiej jak Bg przykaza (czyli z woln niedziel). Obecnie nie mam rodkw do ycia, mam problemy finansowe (zepsu si samochd, a nie mam na remont). Prosz o pobonego i dobrego ma, ktry zaakceptuje mnie tak jaka jestem lub o wszystkie aski do utrzymania si samodzielnie. Bogu cze i chwaa za wszystkie aski.
 zoska: 16.11.2016, 17:39
 prosze omodlitwe za Agnieszke o prace dla niej i o Swiatlo Ducha Sw
 Jzefa : 15.11.2016, 20:58
 Prosz ci Boe wysuchaj mojej modlitwy i tych ktrzy bd ci prosi dla mnie Prosz o macierzysto dla mojej crki i zicia Amen
 Basia : 15.11.2016, 19:32
 Prosz o modlitw w mojej intencji, o dobrego ma dla mnie.
 Magorzata: 12.11.2016, 20:40
 Prosz Ci Jezu i wszyscy wici , o ask macierzystwa dla mojej crki .Jezu ufam Tobie
 INTENCJE NA DNI OD 14-11-2016 DO 18-11-2016: 12.11.2016, 17:31
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Danusi o modlitw o zgod i mio w rodzinie, o dobrego ma dla crki i dobr on dla syna, o pomoc Boga na kady dzie.
 2. Wpisana przez Karolin o modlitw w intencji Briana Warnera.
 3. Wpisana przez Agnieszk D. o modlitw o to aby znalaza jak najszybciej prace by moga sama z niej wyy i si utrzyma, by dobry Bg poukada jej ycie i dopomg szczliwie wyprowadzi si z domu do jej miejsca przeznaczenia.
 4. Wpisana przez Zofi Adamczyk o modlitw za jej wnuczki ukasza i Abigail, Ev, Naomi i Franciszka o ich dobre wychowanie i ask wiary dla nich, aby nie zagubiy si w yciu.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez on i matk o modlitw w intencji ma i syna majcych problem z alkoholem.
 2. Wpisana przez Tomasza o modlitw o pomylne zdanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 -: 12.11.2016, 17:21
 UDOSTPNIAJCIE I SZTURMUJMY NIEBO! "Kochani. Nie Sdziam, e bd musiaa przekazywa Wam takie informacje, ale niestety...musz. Ania przebywa obecnie w szpitalu w Nowym Dworze Gdaskim. Jest w bardzo cikim, nierokujcym stanie. Ostatnia chemia w Niemczech daa mnstwo powika i bardzo osabia Ani. Niestety lekarze nie daj ju adnych szans. Wraz z rodzin Ani, prosz tych z Was, ktrzy wierz, o modlitw za Anie. By moe kto z Was chciaby ja odwiedzi jeszcze w szpitalu. Kasia."
 Ewa..PM: 10.11.2016, 18:59
 Serdecznie prosz o modlitw w mojej intencji..22 listopada mam powan operacje..Prosz o pomylny przebieg operacji,,sprawne rce lekarzy..I ,abym po operacji sama potrafia sobie ze wszystkim poradzi i pobyt w szpitalu by moliwie krtki...Tak bardzo Ciebie Ukochany Jezu o to prosz..Jezu Ufam Tobie..A Wam Kochani dzikuj za modlitw..Z Panem Bogiem..
 Ewa..PM: 10.11.2016, 18:23
 Serdecznie prosz o modlitw w mojej intencji..22 listopada mam powan operacje..Prosz o pomylny przebieg operacji,,sprawne rce lekarzy..I ,abym po operacji sama potrafia sobie ze wszystkim poradzi i pobyt w szpitalu by moliwie krtki...Tak bardzo Ciebie Ukochany Jezu o to prosz..Jezu Ufam Tobie..A Wam Kochani dzikuj za modlitw..Z Panem Bogiem..
 Ewa..PM: 10.11.2016, 18:05
 Serdecznie prosz o modlitw w mojej intencji..22 listopada mam powan operacje..Prosz o pomylny przebieg operacji,,sprawne rce lekarzy..I ,abym po operacji sama potrafia sobie ze wszystkim poradzi i pobyt w szpitalu by moliwie krtki...Tak bardzo Ciebie Ukochany Jezu o to prosz..Jezu Ufam Tobie..A Wam Kochani dzikuj za modlitw..Z Panem Bogiem..
 Ewa..PM: 10.11.2016, 18:04
 Serdecznie prosz o modlitw w mojej intencji..22 listopada mam powan operacje..Prosz o pomylny przebieg operacji,,sprawne rce lekarzy..I ,abym po operacji sama potrafia sobie ze wszystkim poradzi i pobyt w szpitalu by moliwie krtki...Tak bardzo Ciebie Ukochany Jezu o to prosz..Jezu Ufam Tobie..A Wam Kochani dzikuj za modlitw..Z Panem Bogiem..
 Maria: 08.11.2016, 15:16
 Jezu prosz o nawrcenie mojego syna i by mj brat pokona trudnoci i by szczliwy
 Zofia Adamczyk: 05.11.2016, 18:40
 Za moje wnuczki; Lukasz i Abigail , Eva , Naomi i Franciszka o ich dobre wychowanie i laske wiary dla nich aby nie zagubily sie w zyciu..
 agnieszka d: 05.11.2016, 15:58
  Pomodlcie sie za mnie w mojej intencji a ja bede modlic sie w waszej: bym znalazla prace jak najszybciej jakakolwiek dobra bym mgla sama z niej wyzyc i sie utrzymac By doby Bog poukladal moje zycie i dopomogl szczesliwie wyprowadzic sie z domu do mojego miejsca przeznaczenia Niech bedzie Bog uwielbiony skaladam wdziecznosc wielka za jego opieke i opatrznosc boska Chwala tobie Panie
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] (28) [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie