O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 INTENCJE I MODLITWY PM I GM NA SIERPIE: 26.08.2016, 15:47
 
Intencje i modlitwy Pogotowia Modlitewnego
i Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych


Przyczamy si do modlitwy osb, ktre wpisay na forum swoje proby o modlitw i bd modli si razem z nami w intencjach wymienionych w cotygodniowym zestawieniu intencji.

Uwaga: Osoby, ktre wpisuj swoje intencje, a nie mog przyczy si do wsplnej modlitwy prosimy o napisanie o tym. Wtedy niezalenie od modlitwy we wpisanych przez nie intencjach bdziemy modli si take za nie.
 • Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:

  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

  Jest to t.zw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.
 • Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego w lipcu, a dokadniej od 01-08-2016 DO 02-09-2016 odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.
 • Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj w tym czasie „Pod Twoj Obron”.
Osoby, ktre bd chciay rozszerzy swoje modlitwy o modlitwy dodatkowe, mog to zrobi korzystajc z modlitw, ktre jak do tej pory podawane bd co tydzie.

(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 26.08.2016, 15:46
 INTENCJE NA DNI OD 29-08-2016 DO 02-09-2016

Przypomnienie:

Modlimy si w intencjach wpisanych przez osoby, ktre nas wyranie prosz o modlitw.

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Huberta o modlitw o przemian mylenia dla niego, aby Bg przyszed z nadziej.
 2. Wpisana przez Jol o modlitw o zdrowie dla niej, jej ma i dzieci, o dar dziecka dla jej crki i zicia, oraz o wybranie drogi dla jej crki.
 3. Wpisana przez Zos PM o modlitw za matk skcon ze swoj crk i ziciem, aby mio zapanowaa w tej rodzinie.
 4. Wpisana przez maonkw o modlitw w intencji Pauliny i Artura z okazji 4 rocznicy lubu, o Boe bogosawiestwo, dary Ducha witego, zdrowie i opiek Matki Boej w dalszym wsplnym yciu oraz o to, by mieli zdrowe dzieci.
 5. Wpisana przez Klaudi o modlitw w intencji jej syna, o kochajc on dla niego.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia.
 1. Wpisana przez Jol o modlitw o opiek Bo dla niej i jej dzieci Mateuszka, Wiktorka i Basi, o zdrowie i codzienn opiek w kadej chwili, o wytrwao oraz o zdrowie dla Pana Bogdana Koc.
MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.

MODLITWY DODATKOWE NA DNI OD 29-08-2016 DO 02-09-2016

 1. Psalm 55 - „Skarga na wrogw”
 2. Codziennie Jedenasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 26.08.2016, 15:44
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.


INTENCJE NA DNI OD 29-08-2016 DO 02-09-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Jol o dar macierzystwa dla jej crki i zicia.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Pod Twoj obron

Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona.
O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


MODLITWA DODATKOWA NA DNI OD 29-08-2016 DO 02-09-2016

Anio Paski

Anio Paski zwiastowa Pannie Maryi i pocza z Ducha witego.

Zdrowa Maryjo...

Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa Twego.

Zdrowa Maryjo...

A Sowo stao si ciaem,
i zamieszkao midzy nami.

Zdrowa Maryjo...

Mdl si za nami, wita Boa Rodzicielko.
Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Amen.

(Kinga GM)
 bogusia: 25.08.2016, 21:04
 o szczesliwy zabieg dla siostry elzbiety
 Kasia: 25.08.2016, 19:46
 Panie Boe prosz Ci o uzdrowienie Grzesia, mojego szwagra z tej bardzo cikiej choroby, daj siostrze si by trwaa z nim w tej chorobie i by po tych cierpieniach wyszo dla nich soce...........
 Klaudia: 25.08.2016, 00:05
 Prosz w intencji mojego syna o kochajc on dla niego.
 maonkowie: 23.08.2016, 02:02
  Prosimy o modlitw w intencji Pauliny i Artura z okazji 4 rocznicy lubu. Dzikujemy za otrzymane aski i prosimy o Boe bogosawiestwo, dary Ducha witego, zdrowie i opiek Matki Boej w dalszym wsplnym yciu oraz o to bymy mieli zdrowe dzieci
 zos PM: 21.08.2016, 20:39
 Prosz o modlitw za matk skcon ze swoj crk i ziciem.Aby mio zapanowaa w tej rodzinie. Bg zapa.
 jola: 19.08.2016, 21:55
 Prosz o zdrowie dla mnie mojego ma i moich dzieci. Prosz o dar dziecka dla mojej crki i zicia Prosz o wybranie drogi dla mojej crki ktra teraz jest chora Dzikuj za modlitwy i opiek Boga i Matki Boej
 INTENCJE I MODLITWY PM I GM NA SIERPIE: 19.08.2016, 18:25
 
Intencje i modlitwy Pogotowia Modlitewnego
i Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych


Przyczamy si do modlitwy osb, ktre wpisay na forum swoje proby o modlitw i bd modli si razem z nami w intencjach wymienionych w cotygodniowym zestawieniu intencji.

Uwaga: Osoby, ktre wpisuj swoje intencje, a nie mog przyczy si do wsplnej modlitwy prosimy o napisanie o tym. Wtedy niezalenie od modlitwy we wpisanych przez nie intencjach bdziemy modli si take za nie.
 • Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:

  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

  Jest to t.zw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.
 • Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego w lipcu, a dokadniej od 01-08-2016 DO 02-09-2016 odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.
 • Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj w tym czasie „Pod Twoj Obron”.
Osoby, ktre bd chciay rozszerzy swoje modlitwy o modlitwy dodatkowe, mog to zrobi korzystajc z modlitw, ktre jak do tej pory podawane bd co tydzie.

(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 19.08.2016, 18:23
 INTENCJE NA DNI OD 22-08-2016 DO 26-08-2016

Przypomnienie:

Modlimy si w intencjach wpisanych przez osoby, ktre nas wyranie prosz o modlitw.

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Justyn proba o modlitw w intencji Kazimierza o szczliwy przebieg operacji usunicia nowotworu jelita i ulg w cierpieniu oraz o Boe prowadzenie dla lekarzy.
 2. Wpisana przez Sabin proba o modlitw w intencji syna Pawa.
 3. Wpisana przez Ew PM proba o modlitw o uzdrowienie z choroby dla 5 l chopca o imieniu Dmitrij z Ukrainy.
MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.

MODLITWY DODATKOWE NA DNI OD 22-08-2016 DO 26-08-2016

 1. Psalm 54 - „Apel do Boga wymierzajcego sprawiedliwo”
 2. Codziennie Dziesita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 19.08.2016, 18:22
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.


INTENCJE NA DNI OD 22-08-2016 DO 26-08-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Pod Twoj obron

Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona.
O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


MODLITWA DODATKOWA NA DNI OD 22-08-2016 DO 26-08-2016

Modlitwa o dary Ducha witego.

Duchu wity Boe, Duchu Ojca i Syna, korzc si przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, powicam Ci i oddaj dusz m i ciao.

Uwielbiam blask nieskoczonej Twej czystoci, doskonao Twojej sprawiedliwoci, potg Twojej mioci. Ty jeste wiatem i si mej duszy, przez Ciebie yj, myl i dziaam. Obym niewiernoci asce Twojej nie zasmuca Ciebie, nie zgrzeszy przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsuchuj si w gos Twj, niech id za Twymi natchnieniami.

O Duchu w. Dawco daru mdroci, owiecaj mnie.
O Duchu w. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu w. Dawco daru rady, kieruj mn.
O Duchu w. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu w. Dawco daru umiejtnoci, rozpraszaj moj niewiadomo.
O Duchu w. Dawco daru bojani Boej, oswobod mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu w. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Bagam Ci, Duchu wity Boe, udziel mi mocy, abym w kadej chwili mego ycia kierowa si dobroci i yczliwoci, sodycz i wiernoci, cierpliwoci i mioci, radoci i wyrozumiaoci.

Amen.

(Kinga GM)
 Hubert: 19.08.2016, 18:17
 Prosze o modlitwe o przemiane myslenia dla mnie, aby Bog przyszedl z nadzieja.
 azia: 14.08.2016, 20:53
 Boe prosz o zdrowie dla moich dzieci ma i dla mnie Prosz aby nigdy nie stracili wiary a szczeglnie Magda daj jej sile w pokonywaniu zlych czynw Panie pom i wysuchaj prb ktre do Ciebie zanosimy
 INTENCJE I MODLITWY PM I GM NA SIERPIE: 13.08.2016, 12:49
 
Intencje i modlitwy Pogotowia Modlitewnego
i Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych


Przyczamy si do modlitwy osb, ktre wpisay na forum swoje proby o modlitw i bd modli si razem z nami w intencjach wymienionych w cotygodniowym zestawieniu intencji.

Uwaga: Osoby, ktre wpisuj swoje intencje, a nie mog przyczy si do wsplnej modlitwy prosimy o napisanie o tym. Wtedy niezalenie od modlitwy we wpisanych przez nie intencjach bdziemy modli si take za nie.
 • Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:

  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

  Jest to t.zw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.
 • Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego w lipcu, a dokadniej od 01-08-2016 DO 02-09-2016 odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.
 • Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj w tym czasie „Pod Twoj Obron”.
Osoby, ktre bd chciay rozszerzy swoje modlitwy o modlitwy dodatkowe, mog to zrobi korzystajc z modlitw, ktre jak do tej pory podawane bd co tydzie.

(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 13.08.2016, 12:48
 INTENCJE NA DNI OD 15-08-2016 DO 19-08-2016

Przypomnienie:

Modlimy si w intencjach wpisanych przez osoby, ktre nas wyranie prosz o modlitw.

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Zagubion proba o modlitw by Pan Bg pozwoli dostrzec Jego Wol, by zesa swojego Ducha z darem rozeznania drogi yciowej i rozwia jej wtpliwoci zwizane z planowanym zawarciem wkrtce maestwa.
 2. Wpisana przez Ew proba o modlitw w intencji wanej spawy. Nie wiemy czego ona dotyczy wic moemy si tylko modli o to, aby Pan Bg pomg rozwiza j zgodnie ze swoj Wol.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez Zosi proba o modlitw za Mateusza, Krzysztofa, Igora, Bartka i Agnieszki.
MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.

MODLITWY DODATKOWE NA DNI OD 15-08-2016 DO 19-08-2016

 1. Psalm 53 - „Powszechne zepsucie”
 2. Codziennie Dziewita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 13.08.2016, 12:47
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.


INTENCJE NA DNI OD 15-08-2016 DO 19-08-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Pod Twoj obron

Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona.
O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


MODLITWA DODATKOWA NA DNI OD 15-08-2016 DO 19-08-2016

Koronka za wszystkich nienarodzonych

Na pocztku: Ojcze nasz…, Zdrowa Maryjo…, Wierz w Boga…

Na duych paciorkach:

(Psalm 139, 1-3. 13-16)
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaj.
Z daleka przenikasz moje zamysy,
widzisz moje dziaanie i mj spoczynek
i wszystkie moje drogi s Ci znane.
Ty bowiem utworzye moje nerki,
Ty utkae mnie w onie mej matki.
Dzikuj Ci, e mnie stworzye tak cudownie,
godne podziwu s Twoje dziea.
I dobrze znasz moj dusz,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawaem,
utkany w gbi ziemi.
Oczy Twoje widziay me czyny
i wszystkie s spisane w Twej ksidze;
dni okrelone zostay,
chocia aden z nich jeszcze] nie nasta.

Na 10 maych paciorkach: Zazdronie poda On ducha, ktrego w nas utwierdzi. (Jk 4, 5)

Po kadej dziesitce: Nie zabijaj!

Na zakoczenie: Nikt za z nas nie yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeeli bowiem yjemy, yjemy dla Pana; jeeli za umieramy, umieramy dla Pana. I w yciu wic i w mierci naleymy do Pana. (Rz 14, 7-8) od momentu poczcia

(Kinga GM)
 Ewa PM.........: 13.08.2016, 11:51
 Bardzo prosz o modlitw o uzdrowienie z choroby dla 5 l chopca o imieniu Dmitrij z Ukrainy...Serdecznie dzikuj.....Jezu Ufam Tobie..
 Ewa PM.........: 13.08.2016, 11:51
 Bardzo prosz o modlitw o uzdrowienie z choroby dla 5 l chopca o imieniu Dmitrij z Ukrainy...Serdecznie dzikuj.....Jezu Ufam Tobie..
 Ewa PM.........: 13.08.2016, 10:30
 Bardzo prosz o modlitw o uzdrowienie z choroby dla 5 l chopca o imieniu Dmitrij z Ukrainy...Serdecznie dzikuj.....Jezu Ufam Tobie..
 JOLANTA: 13.08.2016, 03:40
 JEZU PROSZE UWOLNIJ MNIE OD PYCHY. STWORZ WE MNIE SERCE CZYSTE.
 sabina: 12.08.2016, 23:48
 o uwolnienie syna Pawa od agresywnych gier,braku wiary,przeklestwa,wywierania presji na rodzicach
 sabina: 12.08.2016, 23:45
 o uwolnienie syna Pawa od agresywnych gier,braku wiary,przeklestwa,wywierania presji na rodzicach
 sabina: 12.08.2016, 23:45
 o uwolnienie syna Pawa od agresywnych gier,braku wiary,przeklestwa,wywierania presji na rodzicach
 Justyna: 12.08.2016, 19:37
 Prosz o modlitw w intencji Kazimierza o szczliwy przebieg operacji usunicia nowotworu jelita oraz ulg w cierpieniu oraz o Boe prowadzenie dla lekarzy.
 Ewa: 09.08.2016, 20:06
 Witam. Bardzo prosz o modlitw poniewa czekam na odpowied w wanej dla mnie sprawie.Bg zapa.
 Mariusz: 09.08.2016, 14:48
 Panie Jezu! Nasz Tatusiu. Bagamy Ci pokornie o uleczenie naszej mamy z raka. Matko Boa, Mamusiu nasza, upro, ubagaj t ask u Swego Syna. W pokorze bagamy.
 zagubiona: 08.08.2016, 22:01
 Szcz Boe, Bardzo prosz o modlitw... Za miesic wychodz za m - wikszo spraw organizacyjnych dopita na ostatni guzik, zapowiedzi zawisy w gablotach parafialnych, powinnam skaka z radoci nie mogc si doczeka tego dnia - a jednak mam mas wtpliwoci. Nie takich czy menu bdzie odpowiednie, czy zesp dopisze albo czy dobrze zataczymy pierwszy taniec. Mam wtpliwoci co do naszej wsplnej przyszoci... Bagam o modlitw by Pan pozwoli dostrzec Jego wol, by zesa swojego Ducha z darem rozeznania drogi yciowej. Byle prdko... lub ju za miesic... zagubiona
 Sandra: 08.08.2016, 13:23
 Bardzo prosz o uzdrowienie mojego maestwa i o nawrcenie mojego ma. Prosz aby moja rodzina si nie rozpada i ya zawsze blisko Boga.
 Dawid i Magda z dziemi: 08.08.2016, 03:10
  Przez rce Najwitszej Maryji prosimy Ciebie Panie Boe o opiek nad nasz rodzin przez wstawiennictwo Michaa Archanioa i witych oraz o bogosawiestwa boe, zdrowie, miosierdzie oraz obfite dary Ducha witego dla Serafina, Kamila, Natana, Magdy, Dawida oraz wszystkich czcych si tutaj we wsplnej modlitwie. Dawid i Magda z dziemi errarehumanumest777@wp.pl
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] (28) [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie