O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Kinga: 01.08.2017, 17:55
 Bardzo prosz o modlitw za mojego brata Mateusza, aby jego sprawy sdowe pomylnie si rozwizay i aby w rod (02.08.2017) Pan Bg mia go w swojej opiece przy odczytywaniu wyroku.
 Karolina: 29.07.2017, 00:03
 Bardzo prosz o modlitw w intencji uczucia jakie czy mnie i Przemka, abymy si pogodzili i nasz zwizek na nowo by zgodny i szczliwy. Prosz by Przemek zacz mi wierzy i zrozumia w kocu, e jego koledzy kami, bo le mu ycz i przesta sucha tego co mwi. Bg zapa.
 INTENCJE NA DNI OD 31-07-2017 DO 04-08-2017: 28.07.2017, 20:57
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Urszul o modlitw w intencji syna, by potrafi walczy z naogiem i o dobre decyzje w jej yciu.
 2. Wpisana przez Elbiet o modlitw w intencji jej dzieci, aby wziy lub kocielny oraz o Bo opiek dla wszystkich jej dzieci.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Ann o zdrowie dla jaj nienarodzonego jeszcze dziecka (9-ty tydzie).
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA SIERPIE 2017 R.: 28.07.2017, 20:55
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku czwarty dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego – Droga Krzyowa Pana Jezusa.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Akty: wiary, nadziei, mioci i alu..

  Akt wiary
  Wierz w Ciebie, Boe ywy, w Trjcy jedyny, prawdziwy;
  Wierz, co objawi Boe, Twe sowo myli si nie moe.
  Akt nadziei
  Ufam, Tobie, bo Ty wierny, wszechmogcy i miosierny;
  Dasz mi grzechw odpuszczenie, ask i wieczne zbawienie.
  Akt mioci
  Boe, cho Ci nie pojmuj, jednak nad wszystko miuj.
  Nad wszystko, co jest stworzone, Bo Ty dobro nieskoczone.
  Akt alu
  Ach auj za me zoci, jedynie dla Twej mioci.
  Bd miociw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliniemu.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na sierpie to:

  Modlitwa do Ducha witego.

  Duchu Przenajwitszy, ktrego kocham z caej duszy mojej i uwielbiam.
  Owiecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mn, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.

  Obiecuj podda si wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli.
  Obiecuj przyj wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkao.

  Duchu Przenajwitszy, obdarz wiat cay i mnie swoim pokojem.
  Amen.
(Kinga GM, Andrzej PM)
 Renata: 27.07.2017, 11:49
 O uratowanie sakramentu malzenstwa mojego syna .
 Kasia: 26.07.2017, 13:28
 Prosze o modlitwe o zdrowi dla mojej crki Izabeli, ktora przebywa obecni w szpitalu
 Elbieta: 24.07.2017, 17:24
 Prosz o modlitw w intencji moich dzieci, aby wziy lub kocielny oraz o Bo opiek dla wszystkich moich dzieci.
 Urszula: 23.07.2017, 20:57
 Prosz o modlitw w intencji syna, by potrafi walczy z naogiem i o dobre decyzje w swoim yciu.
 Ela: 23.07.2017, 17:39
 Jesu miej w opiece mojego syna
 INTENCJE NA DNI OD 24-07-2017 DO 28-07-2017: 21.07.2017, 22:39
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Kasi o modlitw o uzdrowienie dla niej, oddalenie blw, spenienie marze o dzieciach.
 2. Wpisana przez Krystyn o modlitw o wszystkie potrzebne aski dla Krystyny i jej rodziny.
 3. Wpisana przez Dominik o modlitw za zdrowie jej krgosupa, ktrego bl nie pozwala jej y w tak modym wieku.
 4. Wpisana przez Gabi o modlitw w intencji zdrowia jej taty wyniki bada przyszy dobre i nie by miertelnie chory oraz o zdrowie dla jej rodziny i opiek w szczeglnoci dla malutkiego synka.
 5. Wpisana przez El o modlitw o potrzebne aski dla duszy i ciaa dla Mamy, ktra jest w bardzo delikatnym stanie i o potrzebne aski dla ich rodziny.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Wilka o modlitw w jego intencji o potrzebne mu zapomnienie.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] (76) [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie