O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Dawid: 09.01.2017, 23:10
 O zdanie egzaminu na prawo jazdy
 Katarzyna: 09.01.2017, 11:24
  Bagam Was o modlitw wstawiennicz za moj zagubion duchowo i yciowo crk - KRYSTYNK - o Jej nawrcenie,odzyskanie zdrowia psychicznego i powrt do BOGA i do normalnoci.BG ZAPLA!
 Sylwia: 08.01.2017, 23:58
 Prosz o nawrcenie i uleczenie z uzalenienia od alkoholu dla Konrada.
 INTENCJE NA DNI OD 09-01-2017 DO 13-01-2017: 06.01.2017, 18:10
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Ew PM o modlitw o zdrowie dla Kasi i szybki powrt do domu.
 2. Wpisana przez Szczepana o modlitw o nawrcenie osb Bogu wiadomych oraz o uwolnienie z naogu pijastwa osoby Bogu wiadomej.
 3. Wpisana przez Hani o modlitw o ask wiary, odnalezienie sensu ycia oraz o wiato Ducha witego podczas zbliajcych si egzaminw.
 4. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji uzdrowienia jej oczu z nieuleczalnej choroby, a take z wielu innych chorb.
 5. Wpisana przez Ann Mari o modlitw w intencji jej crki Magorzaty oraz o opiek Jezusa i Maryi nad jej dzieckiem.
 6. Wpisana przez AS o modlitw w intencji jej i Marcina.
 7. Wpisana przez V o cud uzdrowienia Jzefa z choroby nowotworowej oraz w intencji jego brata.
 8. Wpisana przez Joann o modlitw w intencji brata Tomasza.
 9. Wpisana przez Basi o modlitw w intencji Jarka.
 10. Wpisana przez Basi intencja dzikczynna za wszystkie otrzymane aski w cigu ostatniego roku.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Boena: 05.01.2017, 19:21
 Prosz o modlitw o uzdrowienie dla mnie z choroby rakowej tarczycy i nowotworu na jelitach.
 Andrzej PM do Grzesia: 05.01.2017, 12:51
 Prosz sformuuj swoj intencj tak, ebymy nie musieli domyla si o co chodzi. :)
 D.Agnieszka: 03.01.2017, 10:05
  Dzikuje za PM i w intencji dzikczynnej cze swoje osobiste modlitwy w podzikowaniu za miniony Rok/ i Nowy, za wszelkie aski ktrymi obdarzy mnie i moj rodzin dobry Bg. Za tajemnic prawdziw jak odkryam modlc si tajemnicami szczcia. Polecam intencje Panu Bogu wiadom za pewn wyjtkow osob i siebie. I Krluj Chryste zawsze i wszdzie w naszych sercach i rodzinach.
 Grze: 02.01.2017, 21:31
 Bardzo prosz o modlitw za Kochane Serduszko MQC, aby si do mnie odwrcio cho odrobin
 Basia: 31.12.2016, 09:20
 Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane aski w cigu ostatniego roku.
 Basia: 31.12.2016, 09:18
 Prosz o modlitw w intencji Jarka o uwolnienie z naogu pornografii i masturbacji.
 Iz: 31.12.2016, 02:40
 Totus tuus Maryjo
 Joanna: 30.12.2016, 22:22
 Prosz pokornie o nawrcenie brata Tomasza. O ask skruchy serca i wyrzeczenie si alkoholu i papierosw. O uwolnienie od demonw. By optany. Mia egzorcyzmy, ale wszystko wskazuje, e to wrcio po 7 latach.
 V.: 30.12.2016, 22:09
 o cud uzdrowienia Jzefa z choroby nowotworowej oraz o opamitanie dla jego brata,ktry czyni wielkie zo
 INTENCJE NA DNI OD 02-01-2017 DO 06-01-2017: 30.12.2016, 17:30
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Janin o modlitw o pomylny wynik operacji raka skry i uzdrowienie dla niej.
 2. Wpisana przez Reni o modlitw o modlitw za rozbite maestwa o ask przebaczenia i pojednania.
 3. Wpisana przez Paulin o modlitw za ni, eby potrafia Bogu zaufa, o zdrowie oraz o nawrcenie dla Zofii i Romana, w intencji Mariusza oraz w intencji dzikczynnej za wszystkie aski jakich codziennie dowiadcza.
 4. Wpisana przez brata Wacawa o modlitw za bardzo chorego czteroletniego chopczyka.
 5. Wpisana przez Magdalen o modlitw o wymarzon, sta prac dla niej.
 6. Wpisana przez „Bogu wiadomego” o modlitw w jego intencji o pomoc w walce z naogiem.
 7. Wpisana przez Magdalen o modlitw w intencji jej i Krzysztofa, o ask mioci dla nich, o szacunek, zaufanie, o moliwo bycia razem.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Mari o modlitw. w intencji Basi, ktra po kolejnym upadku zamaa sobie krgosup oraz intencja dzikczynna za popraw stanu jej zdrowia przed wypadkiem.
 2. Wpisana przez Jagod o modlitw o zdrowie dla jej nienarodzonego wnuczka, aby badania wykluczyy chorob.
 3. Wpisana przez El o modlitw w intencji jej syna.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA STYCZE 2017 R.: 30.12.2016, 17:28
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku drugi dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego - Pierwszy Cud w Kanie Galilejskiej.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Naboestwo Trzech Zdrowa Maryjo.

  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza
  za potg udzielon NMP.
  Zdrowa Maryjo...

  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza
  za mdro udzielon NMP.
  Zdrowa Maryjo...

  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza za sodycz
  i miosierdzie udzielone NMP.
  Zdrowa Maryjo...


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na stycze:

  Gdy nie potrafisz si modli
  ( Piotr, Adonai.pl )

  Wieczny Boe...
  Ty znasz mnie i wiesz, co znaczy szczero serca....
  wejrzyj na mnie, e nie potrafi si modli inaczej...
  niech mj duch si modli wedug woli Ducha Boego...
  prosz...
  wysuchaj w potrzebie...

(Kinga GM, Andrzej PM)
 AS: 30.12.2016, 10:36
 Bagam o modlitw za mnie i Marcina. Mam nadziej e kiedy Bg pozwoli nam by razem. A teraz bagam o modlitw o mio Marcina do mnie. Boe spraw aby Marcin mnie kocha , to mi wystarczy. Bagam tylko o jego mio do mnie.
 Anna Maria: 30.12.2016, 00:07
 Prosz o modlitw o lask szczerego nawrcenia dla mojej crki Magorzaty, aby sens ycia odnalaza w wychowaniu swojego syna. Aby zawrcia z drogi szukania uciech wiatowych, aby zacza si modli do Boga. Prosz o modlitw o opiek Jezusa i Maryi nad jej dzieckiem. Niech Matka najwitsza obejmie mioci to dziecko.
 Ewa: 28.12.2016, 21:27
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia moich oczu z nieuleczalnej choroby a take z wielu innych chorob, zawierzajc je Milosierdziu Boemu.
 Hania : 28.12.2016, 02:20
 Prosz o modlitw w intencji o ask wiary, odnalezieniu sensu ycia oraz o wiato Ducha witego podczas zbliajcych si egzaminw.
 szczepan: 26.12.2016, 16:48
 o nawrcenie osb Bogu wiadomych oraz o uwolnienie z naogu pijastwa osoby Bogu wiadome
 Intencja PILNA....Ea PM..: 25.12.2016, 08:28
 Serdecznie prosz o modlitw ,,,o zdrowie dla Kasi i szybki powrt do domu.......Jezu Ufam Tobie...
 Magdalena: 22.12.2016, 03:00
 Goraco prosze o modlitwe w intencji Krzysztofa i mojej, o laske milosci dla nas. o milosc, szacunek, zaufanie, o wspolny czas. o moznosc bycia razem. zaczelam odmawiac w tej intencji Nowenne Pompejanska, prosze tez o Wasze wsparcie modlitwa. z calego serca szczerze dziekuje
 Adam: 21.12.2016, 15:21
 Prosz Ci Panie Jezu o spokj serca, zaufanie w Twj plan wedle mnie
 Adam: 21.12.2016, 15:19
 Prosz Ci Panie Jezu o spokj serca, zaufanie w Twj plan wedle mnie
 bogu wiadomy: 19.12.2016, 15:00
 Bagam o pomoc w walce z pornoografi i masturbacj, to bardzo mnie zniszczyo
 Magdalena: 19.12.2016, 13:31
 Prosz o modlitw ,O ask staej pracy tej wymarzonej na ktr to bdzie konkurs. Duchu wiety owie mj umys i spraw bym wygraa konkurs na to stanowisko. Magdalena
 Sebastian: 18.12.2016, 21:57
 Szcz Boe W zwizku z obecn sytuacj w naszym kraju oraz prb destabilizacji i przejcia wadzy przez siy demoniczne proponuj podjcie 9 dniowej nowenny do w.Andrzeja Boboli,patrona Polski za ojczyzn oraz modlitw racow. Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
 brat Waclaw: 18.12.2016, 18:20
 Bardzo prosz o modlitw wstawiennicz do wszystkich ludzi dobrej woli za bardzo chorego czteroletniego chopczyka.Bg zapa za modlitwy
 paulina: 18.12.2016, 16:42
 prosz o modlitw za mnie ebym potrafia Bogu zaufa i o zdrowie oraz o nawrcenie dla Zofii i Romana oraz o modlitw uwielbienie Boga w Mariuszu i w intencji dzikczynnej za wszystkie aski jakich codziennie dowiadczam serdeczne Bg zapa za modlitw
 Renia: 17.12.2016, 23:07
 Prosze goraco o modlitwe za rozbite maluzenstwa o laske przebaczenia i pojednania .
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] (26) [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie