O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 INTENCJE NA DNI OD 27-02-2017 DO 03-03-2017: 24.02.2017, 19:59
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Urszul o modlitw o wyzdrowienie jeli taka jest Wola Boa, a jeli nie, to o dar szczliwej operacji, a take o rozwizanie wzw w jej yciu, o si, odwag i mdro.
 2. Wpisana przez Teres o modlitw w intencji syna, ktry popad w pracoholizm, jest przemczony, zdesperowany, jest sam bez przyjaci i rodziny, nie daje sobie rady bez rodkw uspokajajcych i o to aby Pan Bg poprowadzi go do lepszej pracy i bliej rodziny.
 3. Wpisana przez mam o modlitw o zdrowie dla crki.
 4. Wpisana przez Alfreda o modlitw w intencji syna Sebastiana.
 5. Wpisana przez Zok o modlitw o wiar i spowied dla jej dzieci.
 6. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej ciko chorej Mamy, jej najdroszej istoty, ktr dotkno wielkie cierpienie.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Bogusi o modlitw za jej zdrowie, o otuch i pomylny wynik zabiegu.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA MARZEC 2017 R.: 24.02.2017, 19:56
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku czwarty dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego - Przemienienie na grze Tabor.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku pierwszy dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na luty to:

  Modlitwa w. Augustyna

  Oddychaj we mnie, Duchu wity, abym wicie myla.
  Przymuszaj mnie, abym wicie postpowa.
  Pobudzaj mnie, abym miowa tylko to, co wite.
  Umacniaj mnie, abym strzeg tego, co dobre.
  Strze mnie, Duchu wity, abym Ci nigdy nie utraci.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 Ewa: 21.02.2017, 18:56
 Jezu Miosierny,pom mi wytrwac,ten trudny dla mnie czas i odmie serca moich dzieci.Panie,ufam Tobie.
 Anna: 20.02.2017, 12:30
 Prosz o modlitw w intencji mojej ciko chorej Mamy, najdroszej istoty, ktr dotkno wielkie cierpienie
 Zoka: 19.02.2017, 15:14
 O wiar i spowied dla moich dzieci
 Andrzej PM do Urszuli: 18.02.2017, 21:14
 W Twoim wpisie nie ma ani sowa o tym, e chcesz abymy modlili si w Twojej intencji. Wszystkie Twoje sowa skierowane s do Pana Boga. Dla nas jest duym problemem wybranie wpisw zawierajcych intencje, w ktrych mamy si modli. Std moja proba o wyrane zaznaczanie, e s to intencje, w ktrych MY mamy si modli.
To, e Twj wpis pojawi si wielokrotnie nie stanowi adnego problemu.
Oczywicie po ostatnim Twoim wpisie dodam Twoj intencj do kolejnej listy (27.02 - 03.03).
 Urszula: 18.02.2017, 19:52
 Ja wpisaam, jaka jest intencja modlitwy, a to e strona tak funkcjonuje, e wpis pojawi si wielokrotnie, nie jest moj win. Pozdrawiam wszystkich
 INTENCJE NA DNI OD 20-02-2017 DO 24-02-2017: 17.02.2017, 11:24
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Stanisawa o modlitw o ask dobrej spowiedzi i wyzwolenia z naogu dla niego i braci.
 2. Wpisana przez Hann o modlitw w intencji Magdy, Artura i Adama.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Ew o dar macierzystwa.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Alfreda 17 02 2017: 17.02.2017, 08:27
 Za syna Sebastiana
 Tomasz cki: 16.02.2017, 19:42
 PANIE JEZU CHRYSTE PROSZ CI OPIECZTUJ SWOJ PRZENAJWITSZ KRWI MNIE CAEGO ORAZ CAE MOJE YCIE PRZESZE, TERANIEJSZE I PRZYSZE. AMEN.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] (75) [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie