O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Siostra : 05.01.2019, 09:07
 Prosz o modlitw za Ryszarda, ktry zmar tej nocy. Bg zapa.
 aga: 04.01.2019, 21:32
 Prosz o modlitw na o opiek Bo, bardzo si martwie przyszoci, Agnieszka
 INTENCJE I MODLITWY NA DNI OD 07-01-2019 DO 11-01-2019: 04.01.2019, 20:54
 
ZAPROSZENIE DO WSPLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujcych intencje zachcamy do tego, aby w tygodniu, w ktrym modlimy si we wpisanych przez nich intencjach przyczyli si do nas i modlili si we wszystkich intencjach na dany tydzie.
Modlitwa nie zajmie Wam duo czasu. Bdzie to nie wicej ni kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo prosz, aby osoby, ktre zdecyduj si na wspln modlitw napisay o tym wpisujc intencj. Intencja ich bdzie wwczas wyrniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwy Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy kadego dnia od poniedziaku do pitku
  pierwszy dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

  i modlimy si do Najwitszej Maryi Panny sowami:

  Poredniczko nasza przez Bogiem,
  ywa krynico rozlewajca strumienie ask, o Maryjo!
  – mdl si za nami.
INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

 1. Wpisana przez R o modlitw za jego rodzicw Teres i Pawa.
 2. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji rodziny Wiesawy, aby zapanowa w niej pokj, mio i szczcie.
 3. Wpisana przez ? o wyproszenie ask dla siebie, by rzeczy bolesne trudne odeszy, by niemoliwe dla niego stao si moliwe, by Bg przemieni go i bliskich jego sercu ludzi.
 4. Wpisana przez Justyn o modlitw o uratowanie jej moje maestwa, aby mio mio odrodzia si na nowo, a ich nienarodzone dziecko urodzio si w penej rodzinie.
 5. Wpisana przez Huberta o modlitw w sprawie dobrej ony.
 6. Wpisana przez Iwon o modlitw o jej syna Normana, ktry jest oddalony od Boga o uwolnienie go od lkw, o dobr prac dla niego, o to eby znalaz dobr kandydatk na on, eby by dobrym i szczliwym czowiekiem, otoczonym mioci Bo.
 7. Wpisana przez Marcina o modlitw w intencji jego maestwa, aby ona potrafia mu wybaczy, o aski w czasie ich kryzysu.
 8. Wpisana przez U o modlitw w jej intencji, aby Bg okaza jej miosierdzie oraz w intencji G. o ratowanie jej maestwa przed rozwodem.
 9. Wpisana przez Mari w intencji jej dzieci, synowej, wnukw oraz caej rodziny, a take za przyjaci i nieprzyjaci, aby w Nowym Roku nie zabrako mioci, zdrowia, szczcia, radoci i dobrobytu i Boego Bogosawiestwa.
 10. Wpisana przez Eliz o modlitw o modlitw o uzdrowienie emocjonalno-duchowe.
 11. Wpisana przez Mari o modlitw o uwolnienie jej myli od natrctw, lku i poczucia winy.
 12. Wpisana przez mam m o modlitw w intencji jej syna, aby wybaczy jej bdy wobec niego, eby ich relacje wrciy na prawidowy tor i eby zrozumia jak bardzo go kocha.
 13. Wpisana przez Elbiet o modlitw o uzdrowienie dla Rafaa, Andrzeja, Henryka i Weroniki, Romana oraz o pomylne rozwizanie wszystkich problemw rodzinnych, zawodowych i finansowych, a take o przemian duchow i odnalezienie drogi ycia dla Patrycji, Kamili, Moniki i Laury
 14. Wpisana przez Zok o modlitw o bogosawiestwo i ask wiary dla jej rodziny.
 15. Wpisana przez Radka o modlitw za Kasi, Olka i ich dzieci.
 16. Wpisana przez Narcyz o modlitw za Pawa o pene uzdrowienie z biaaczki, o siy w znoszeniu chemioterapii, przemian serca i potrzebne aski.
 17. Wpisana przez Mart o modlitw o mdro Bo, aby moga by lepszym czowiekiem, o spokj ducha, cierpliwo, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla niej i jej rodziny.
(Andrzej PM)

MODLIMY SI TAKE W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Maria: 04.01.2019, 16:55
 Prosz o modlitw w intencji za mnie,o moje zdrowie o spokj ducha o si do pokonywania trudnoci aby na mojej drodze stawali dobrzy ludzie ktrzy by mi pomogli BG zapa za modlitw
 Marta: 03.01.2019, 23:11
 Prosz Ci Panie Boe o mdro Bo, abym moga by lepszym czowiekiem, prosz o spokj ducha, cierpliwo.O zdrowie fizyczne i psychiczne dla mnie i mojej rodziny. Maryjo prosz Ci o wstawiennictwo, aby Bg wybaczy mi moje grzechy i mniej mnie w opiece ebym mnie zbaczaa z waciwej cieki.
 Narcyza: 03.01.2019, 22:13
 Prosz o modlitw za Pawa o pene uzdrowienie z biaaczki, o siy w znoszeniu chemioterapii, przemian serca i potrzebne aski.
 Narcyza: 03.01.2019, 22:12
 Prosz o modlitw za Pawa o pene uzdrowienie z biaaczki, o siy w znoszeniu chemioterapii, przemian serca i potrzebne aski.
 Iwona: 02.01.2019, 23:16
 Prosz o modlitw o mojego syna , Normana. Koczy 30 Lat i jest oddalony od Boga . Prosz eby Bg przygarn zagubion dusz mojego syna. Mj syn ma ataki lkw . Prosz eby opuciy go ze duchy . Norman potrzebuje dorosn , potrzebuje dobrej pracy , ktra by pomagaa innym ludziom . Norman nie ma adnej dziewczyny . Prosz o modlitw eby znalaz dobr kandydatk na on , eby by dobrym szczliwym czowiekiem , otoczonym mioci Bo. Szcz Boe 🙏
 Radek : 02.01.2019, 22:46
 Prosz o modlitw za Kasi, Olka i ich dzieci - Ty Panie ich poprowad!
 Zoka: 02.01.2019, 17:12
 Boe miosierny dzikuj za wszystkie aski w minionym roku 2018 prosz o bogosawiestwo i ask wiary dla mojej rodziny
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie