O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Irena: 04.02.2018, 19:01
 Szcz Boe prosz o modlitw w poradzeniu sobie w sprawach zawodowych, aby pomylnie si poukadao oraz prosz w intencji crki cho ja od zego i miej w opiece. Dzikuj za modlitw Bg zapa.
 Mirka: 03.02.2018, 12:59
 Prosz o modlitw .O zdrowie dla mnie .Bg zapa.
  INTENCJE NA DNI OD 05-02-2018 DO 09-02-2018: 02.02.2018, 18:50
  INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego: 1. Wpisana przez Dorot. Siedmioletnia dziewczynka prosi o modlitw , by jej mama wybudzia si ze piczki, w ktrej jest ju od dwch lat, o uzdrowienie jej mamy i ukojenie w cierpieniu dziecka i rodziny. 2. Wpisana przez Edyt o ask macierzystwa. 3. Wpisana przez Marlen o modlitw, eby w kocu moga y normalnie, eby przezwyciya lk, nerwice i depresj, eby moga cieszy si yciem. 4. Wpisana przez Jacka o modlitw w intencji pomylnej sprzeday oraz o Boe miejsce dla jego rodziny i o pomoc w trudnej sytuacji materialnej i o wspomoenie jego i jego bliskich si podczas cikiej choroby oraz o yw i niezachwian wiar dla niego i jego rodziny. 5. Wpisana przez Mam o przemian i nawrcenia w rodzinie. 6. Wpisana przez Mam i Teciow o modlitw ratujc maestwo Rafaa i Oli przed rozwodem. 7. Wpisana przez Mam o przemian i nawrcenia jej rodziny. 8. Wpisana przez Ann o uzdrowienie dla Pawa, o ask przebaczenia i pojednania w rodzinie i o zdrowie duszy i ciaa dla Stanisawy, o Bogosawiestwo i wiato Ducha witego i o kierowanie si w yciu wiar i nadziej mimo wszystko. 9. Wpisana przez Elbiet i Janusza o potomstwo dla Nich. 10. Wpisana przez Dorot o uratowanie jej maestwa. 11. Wpisana przez Dominika o ask uwolnienia go od zych naogw. 12. Wpisana przez bb o modlitw w intencji syna i o opamitanie i rozwag. Boe strze Go od wszelkiego za i otocz opiek. 13. Wpisana przez Olg o modlitw o uzdrowienie oczu i nerek jej czteroletniej creczki Ani. 14. Wpisana przez Marzen o modlitw o nawrcenie si jej ma Adama, zerwanie z yciem w grzechu cudzostwa i o uzdrowienie i odrodzenie ich maestwa. 15. Wpisana przez Wiesaw o miosierdzie i udzielenie aski dla ciko chorej na raka z przerzutami Maryli. 16. Wpisana przez Gabi o zdrowie dla jej rodziny przede wszystkim synka Kubusia i jego dobre i bezpieczne wychowanie i zdrowie dla niej i ma aby go dobrze wychowali oraz o sprawdzenie si ma w nowej pracy i jego bezpieczne powroty do domu, za pomyln wymian stawu biodrowego jej mamy i szybki powrt do zdrowia. 17. Wpisana przez El o wytrawnie w modlitwie, o potomstwo i nawrcenie ma. 18. Wpisana przez Magdalen o znalezienie pracy i rozwizania kopotw. 19. Wpisana przez MD o dar macierzystwa. 20. Wpisana przez Basi o wyjcie z depresji. 21. Wpisana przez Katherin o modlitw w intencji jej crki, by dobry Bg obdarzy j i jej ma potomstwem. A dla reszty rodziny o mdro i wiato Ducha witego, by potrafili dobrze wybiera i by ich prowadzi. 22. Wpisana przez Ew o szczliwe rozwizanie i dar sakramentu maestwa. Boe bogosaw jej na ciekach ycia, o szczliwie zdanie sesji egzaminacyjnej i o znalezienie pracy w przyszoci jako pielgniarka. 23. Wpisana przez Wiern o dalsz pomoc i opiek dla jej ma, crek, wnusi, siostry i tych ktrzy j wspieraj modlitw i o pomoc dla wnusi aby jej rodzice powrcili do siebie. 24. Wpisana przez Ani o Bo opiek. 25. Wpisana przez Halin o cud uzdrowienia z nieuleczalnych zaburze psychicznych jej i syna. 26. Wpisana przez Henryka o modlitw o dar spotkania dobrej ony, spotkania w jej sercu mioci odwzajemnionej, oraz o moliwo zostania dobrym mem i ojcem. 27. Wpisana przez Wiern o zdrowie, bogosawiestwo Boe dla Wnusi , opiek Bo, Ducha witego dla niej i aby rodzice powrcili do siebie i wychowywali j razem. 28. Wpisana przez Przyjaciela o szczliw operacj i powrt do zdrowia dla Ryszarda. 29. Wpisana przez Julit o zdrowie dla jej rodziny, creczki Amelki dla niej i ma oraz o rozwizanie problemu jakim jest miejsce zamieszkania i o doczekanie si wasnego domu. 30. Wpisana przez Ann o modlitw za wszystkich zmarych z rodziny Jew, Pawowskich i Siekowskich oraz przemiany serca i uzdrowienie dla Anny, Dariusza, Barbary i Mariana. 31. Wpisana przez Ann o powrt do zdrowia malutkiej Sylvii. 32. Wpisana przez Izabel o uzdrowienie Lenki . 33. Wpisana przez Agnieszk o ratunek dla jej maestwa i dzieci. 34. Wpisana przez M o zdrowie dla jej synka Adasia. 35. Wpisana przez Gabi o modlitw za zdrowie jej rodziny a w szczeglnoci jej synka i bezkontuzyjn, bezpieczn nauk chodzenia oraz o znalezienie pracy przez jej ma. 36. Wpisana przez Mart o uzdrowienia z nowotworu oraz choroby duszy jej taty oraz o ask wiary dla niego. (Kinga GM) INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda, a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci. 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek. 2. W intencji Elbiety i Janusza o potomstwo dla Nich. 3. W intencji Edyty o ask macierzystwa. 4. W intencji Katheriny o modlitw w intencji jej crki, by dobry Bg obdarzy j i jej ma potomstwem. 5. W intencji MD o dar macierzystwa. 6. W intencji Eli o dar potomstwa. 7. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko. (Kinga GM)
 Modlitwa na luty 2018r.: 02.02.2018, 18:47
 A. Modlitwa do witego Michaa Archanioa Wszyscy modlimy si codziennie: wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen. Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych. B. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku pity dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Ukoronowanie NMP. C. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku modlitw: Modlitwa o cud Uzdrw mnie, odmie mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyle. Przybd Panie Jezu, oso mnie Najdrosz Krwi Twoj i napenij Swoim Duchem witym. D. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku. Moja propozycja modlitwy na luty to ” Pod Twoj Obron”: Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona. O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. (Kinga GM)
 Marta: 01.02.2018, 22:16
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia z nowotworu oraz choroby duszy mojego taty oraz o ask wiary dla niego.Bg Zapa.
 Gabi: 01.02.2018, 12:30
 Serdeczne podzikowania za wczeniejsze modlitwy i proba o zdrowie dla mojej rodziny przede wszystkim synka Kubusia i jego dobre i bezpieczne wychowanie i zdrowie dla nas z mem abymy go dobrze wychowali oraz o sprawdzenie si ma w nowej pracy i jego bezpieczne powroty do domu. Prosz rwnie o modlitw za pomyln wymian stawu biodrowego mojej mamy i szybki powrt do zdrowie. Serdeczne podzikowania, pozdrowienia szcz Boe.
 M.: 31.01.2018, 04:04
 Bardzo prosz o modlitw w intencji zdrowia dla mojego synka Adasia. Bg zapa.
 Ela : 30.01.2018, 14:10
 o wytrawnie w modlitwie o potomstwo i nawrocenie meza - blagam panstwa o modlitwe!!!
 Wierna: 29.01.2018, 14:17
 MAMO MARYJO, JEZU ZAJMIJ SI PROSZ CI BARDZO MOIMI DZIECMI I WNUCZKA I ICH RODZINAMI.OBDARZ ICH POKOJEM MIOCI, NAPENIJ DUCHEM WITYM, DAJ WIAR NADZIEJ, MIO I ASKI POTRZEBNE. NIECH STWORZ RODZINY PENE MIOCI, POBONOCI I BOJAZNI BOEJ. JEZU UFAM TOBIE.ZAJMIJ SI NIMI I BLOGOSLAW ICH RODZINY.
 PATRYK: 29.01.2018, 07:37
 PX,BOGU WIADOMEJ,PILNE,BG ZAPA+
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] (70) [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie