O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 zona: 30.10.2017, 21:30
 Prosz o opamitania dla mojego ma aby zrozumiaem e alkohol jest nieszczcim dla niego i dla nas Prosz o uwolnienie go z mocy silnika szatanskich Dzikuj za modlitw
 Elzbieta: 30.10.2017, 17:29
 Prosz o modlitw o dar szczliwego potomstwa dla crki Sylwii a dla crki Justyny o dobrego czowieka na swej drodze aby zaoya rodzin o zdrowie i aski dla rodziny prosi mama Elbieta
 Ewelina : 29.10.2017, 11:09
 Jezu Prosz ci ty wiesz o co.... Kocham Ci Jezu i Ciebie Maryjo. Prosz o modlitw za mnie
 matka: 28.10.2017, 17:45
 Prosz o dar macierzystwa i zdrowie dla mojej crki Katarzyny
 mama: 28.10.2017, 17:44
 Panie Boe spraw aby moja crka magda szczeslinie skoczya studia roswiedz jej rozumiem i daj si w pokonywaniu trudnoci Matko najswietsza prowad i wygldaj ament dzikuj za modlitw
 Amelia: 27.10.2017, 21:42
 Jezu, dzikuj ze jestes💟
 INTENCJE NA DNI OD 30-10-2017 DO 03-11-2017: 27.10.2017, 14:30
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Mdlmy si w tym tygodniu w intencji dusz w czycu cierpicych.
Promy take te dusze o modlitw we wszystkich intencjach, w ktrych dotychczas modlilimy si, a ktre cigle oczekuj na wysuchanie.

„w. Katarzyna z Bolonii zapewnia, e w rnych sprawach wzywaa pomocy dusz czycowych i zostaa wysuchana nawet czciej i prdzej, anieli przez witych. Papie Benedykt XII opowiada, e o. Alfons Kortezy TJ by dugo drczony przez bardzo gwatowne pokusy, pomimo e w walce z nimi ucieka si do wielu rodkw. A wreszcie zosta od pokus uwolniony, kiedy za rad Najwitszej Maryi Panny, ktr prosi o pomoc, zacz gorliwie modli si za dusze zmarych.
/.../
Bo i czemu by nie mia Bg wysucha tych witych i tak bardzo umiowanych dusz, ktre z miejsca swojej kani z wdzicznoci i mioci modl si za nas do Niego?”

Ks. Stefan Dosenbach TJ, Miesic dusz czycowych, 1936 r.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA LISTOPAD 2017 R.: 27.10.2017, 14:29
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku drugi dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Wniebowstpienie Pana Jezusa.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Modlitw w. Gertrudy:

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci Najdrosz Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa
  w poczeniu ze wszystkimi Mszami witymi dzisiaj na caym wiecie odprawianymi,
  za dusze w Czycu cierpice, za umierajcych, za grzesznikw na wiecie,
  za grzesznikw w Kociele powszechnym, za grzesznikw w mojej rodzinie, a take w moim domu.
  Amen.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na listopad to:

  Duchu wity!

  Duchu wity, Przyjacielu mej duszy,
  Ty znasz moje zniewolenie,
  Ty widzisz moj bezradno.
  Uczy we mnie to,
  co ja sam uczyni nie potrafi.

  Ty jeste moim Uwicicielem,
  moj moc i si,
  o Boe, Duchu w. - zarad mojej ndzy.
  Tobie powierzam to wszystko.

  Daj mi siy, abym wystarczajco pracowa z Twoj ask.
  Sprawiaj nieustannie to,
  abym by zawsze Twoj wityni.
  Amen.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 Ewelina : 26.10.2017, 23:11
 Jezu borykam si z cierpieniami i trudnociami finansowymi. Z trudnociami w zwizku i zdrowiu. O Jezu pom mi. O Jezu prosz o wasny dom. Prosz o modlitw za mnie
 Mk: 25.10.2017, 21:19
 Prosz o to aby mj ukochany obdarzy mnie dojrza mioci. Pragn aby nasz mio przypieczetowal lub w kociele.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] (64) [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie