O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 MODLITWY NA CZERWIEC 2017 R.: 26.05.2017, 12:24
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku drugi dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego – Biczowanie Pana Jezusa.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Modlitw Jabesa.

  Modlitwa Jabesa

  A Jabes woa do Boga Izraela tymi sowy:

  Oby mi prawdziwie bogosawi i poszerzy moje granice,
  oby rka Twoja bya ze mn i oby zachowa mnie od zego, aby mnie bl nie dotkn.


  I Bg speni jego prob.

  Mdl si modlitw Jabesa, a znikn wszystkie Twoje smutki.

 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na czerwiec to:

  Prosz Ci Panie o miosierdzie dla
  wiata, ktry nkaj konflikty i wojny, aby
  Twj pokj wypeni nasze serca i
  przemieni oblicze ziemi.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 INTENCJE NA DNI OD 29-05-2017 DO 02-06-2017: 26.05.2017, 12:21
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Zok o modlitw za Agnieszk, ktra odesza od Boga o wiato Ducha witego i o mdro Bo
 2. Wpisana przez Bogi o modlitw w intencji jej syna, o popraw relacji midzy nimi.
 3. Wpisana przez Jzef o modlitw o podjcie drogi na studia dla crki Madzi.
 4. Wpisana przez Joll o modlitw za jej przyjacik Mart, ktra jest na skraju zaamania duchowego.
 5. Wpisana przez Iwon o modlitw za zdrowie jej cioci Wadzi, aby biopsja piersi wykluczya nowotwr, aby Bg da jej siy, wrci zdrowie i pozwoli cieszy si w peni yciem, eby zobaczyy si wkrtce.
 6. Wpisana przez Gol o modlitw o zdanie egzaminw oraz w intencji jej ma.
 7. Wpisana przez Magosi i Andrzeja, rodzicw wraz z ca rodzin o modlitw o bogosawiestwo macierzystwa i zdrowia dla Agnieszki i Damiana, ktrzy pragn stworzy kochajc rodzin.
 8. Wpisana przez Magorzat o modlitw o przemian jej ycia, by zaufaa Jezusowi Chrystusowi i pozwolia by j prowadzi Swoimi ciekami.
 9. Wpisana przez Basi o modlitw o dobrego ma dla niej.
 10. Wpisana przez Agnieszk o modlitw za jej ma alkoholika i za ich maestwo.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez M o modlitw w intencji jej syna Tomasza.
 2. Wpisana przez Mago o modlitw o dary Ducha witego, o dobr prac, o dobrego ma i o to, aby szybko min jej al po ostatnich niemiych wydarzeniach z koleg z pracy oraz o modlitw w intencji jej brata.
 3. Wpisana przez mam o modlitw w intencji jej, jej ma i dzieci.
 4. Wpisana przez matk o modlitw o uzdrowienie duchowe i cielesne jej syna Stanisawa.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Magosie i Andrzeja o dar rodzicielstwa dla Agnieszki i Damiana.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 sabina: 26.05.2017, 01:11
 prosz o modlitw za syna Adama,ktry cierpi na niezdiagnozowane i uporczywe ble gowy.O waciwe rozpoznanie i udzielenie pomocy w szpitalu.Jest daleki od Boga i sakramentw
 Agnieszka : 24.05.2017, 06:56
 bagam o wsparcie modlitewne za mojego ma alkoholika ktry spad na samo dno i za nasze strudzone maestwo by Pan rozswietlil nad nami swe oblicze. Agnieszka
 PATRYK: 23.05.2017, 22:28
 BOGGU WIADOMEJ+
 Basia : 22.05.2017, 21:12
 Prosz o modlitw o dobrego ma dla mnie.
 Magorzata: 21.05.2017, 16:07
 Gorco prosz o modlitw o przemian swojego ycia.Bym zaufaa Jezusowi Chrystusowi i pozwolia by mnie prowadzi Swoimi ciekami.Jezu poka mi prosz Swoj wit wol i daj ask wiary i odwagi do penienia Twojej suby.Jezu ufam Tobie.Magorzata
 INTENCJE NA DNI OD 22-05-2017 DO 26-05-2017: 19.05.2017, 12:05
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Wadysawa o modlitw w intencji Karolinki, aby wycity guz nie okaza si agresywny.
 2. Wpisana przez Pawa o modlitw w intencji pojednania z Ani.
 3. Wpisana przez Monik o modlitw w intencji jej syna i ma (intencja zmieniona przez Andrzeja PM).
 4. Wpisana przez Halin o modlitw w intencji zdrowia dla jej crki, o dobre wyniki bada i ask macierzystwa.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Halin o ask macierzystwa dla jej crki.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Magosia i Andrzej (Rodzice wraz z ca Rodzin): 19.05.2017, 09:58
 Gorco prosz o bogosawiestwo macierzystwa i zdrowia dla Agnieszki i Damiana ktrzy pragn stworzy kochajc rodzin.
 GOLA: 19.05.2017, 09:33
 PROSZE O ZDANIE EGZAMINOW PRZEZ JOLE SZCZESLIWY POWROT I POBYT MEZA ZGODE NAWROCENIE I SPOKOJ W PEWNEJ SPRAWIE
 Iwona: 19.05.2017, 08:27
 Bardzo prosz o modlitw za zdrowie mojej Cioci Wadzi, aby biopsja piersi wykluczya nowotwr. Prosz o to, aby Bg da jej siy, wrci zdrowie i pozwoli cieszy si w peni yciem, i ebymy zobaczyy si wkrtce. Serdecznie dzikuj za modlitw.
 Joll: 18.05.2017, 22:57
 Witam, Bardzo gorco prosz za moj przyjacik Mart, ktra jest na skraju zaamania duchowego, bardzo tego potrzebuje! Dzikuj!
 Jzefa : 18.05.2017, 21:29
 Dzikuj za modlitwy o b.dobre zdanie matury Prosz o dalsze podjcie drogi na studia dla crki madzi Boe wysluchaj Matko najwitsza prowadz Niech si stanie to co jest dobre dla niej Amen
 bogi: 18.05.2017, 09:52
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna,o opamitanie popraw relacji midzy nim a nami.
 Zoka: 18.05.2017, 08:36
 Prosz o modlitw za Agnieszk ktra odesza od Boga oswiatloDucha SW.i mdro Bo
 Halina: 17.05.2017, 13:56
 Prosz o modlitw w intencji o zdrowie dla mojej crki, o dobre wyniki bada i ask macierzystwa.
 Monika: 13.05.2017, 01:48
 Prosz o gorc modlitw aby Pan Bg uwolni mnie i syna od ma psychopaty. Aby Pan Bg wycign dobro z naszej trudnej sytuacji i aby prawda zwyciya. Bg zapa.
 INTENCJE NA DNI OD 15-05-2017 DO 19-05-2017: 12.05.2017, 16:44
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Alin o modlitw za jej nienarodzon creczk.
 2. Wpisana przez Gocia o modlitw o Bogosawiestwo dla jego dzieci, aby nigdy nie zeszy na z drog.
 3. Wpisana przez Dorot o modlitw o wyjcie z trudnej sytuacji finansowej, o prac, o wyzbycie si zych myli oraz zdrowie dla niej i jej synw.
 4. Wpisana przez Tadeusza o modlitw za jego synw i crki oraz ich matk o dary Ducha witego, opiek, wszelkie potrzebne aski oraz o bogosawiestwo Boe.
 5. Wpisana przez Monik o modlitw za ni w intencji uzdrowienia z depresji lkowej i znalezienie swojego miejsca w yciu.
 6. Wpisana przez Al o modlitw o ask uzdrowienia z choroby krwi i o zdrowie.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez matk o modlitw za synow o szczliwy pord.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Pawel: 11.05.2017, 07:59
 Prosze o modlitwe w intencji nszego pojednania mojego z Ania abysmy sie odnalezli abysmy odnalezli wspolna droge.Pawel Bog zaplac.
 Pawel: 11.05.2017, 07:47
 Prosze o modlitwe w intencji nszego pojednania mojego z Ania abysmy sie odnalezli abysmy odnalezli wspolna droge.Pawel Bog zaplac.
 Wadysawa: 11.05.2017, 00:27
 Szcz Boe. Bagam o modlitw w intencji Karolinki, aby wycity guz nie okaza sie agresywny. Serdeczne Bg zapa.
 Ala: 10.05.2017, 06:39
 Prosz o modlitw o ask uzdrowienia z choroby krwi i zdrowie.
 Ala: 10.05.2017, 06:38
 Prosz o modlitw o ask uzdrowienia z choroby krwi i zdrowie.
 Monika: 08.05.2017, 17:53
 Prosz o modlitw za mnie w intencji uzdrowienia z depresji lkowej i znalezienie swojego miejsca w zyciu
 Tadeusz: 08.05.2017, 11:30
 Prosz o modlitw za moich synw i moje crki oraz ich Matk o dary Ducha witego, opiek, wszelkie potrzebne aski oraz o bogosawiestwo Boe.
 Dorota: 07.05.2017, 19:31
 O wyjscie z trudnej sytuacji finansowej, prace, wyzbycie sie zlych mysli oraz zdrowie dla mnie i synow. Bog zaplac.
 Goc : 06.05.2017, 19:39
 O Bogosawienstwo dla moich dziec ,aby nigdy nie zeszy na z droge .
 INTENCJE NA DNI OD 08-05-2017 DO 12-05-2017: 05.05.2017, 20:37
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Jzef o opiek Bo dla jej crki Magdaleny, o jak najlepsze zdanie przez ni matury.
 2. Wpisana przez Urszul w intencji Beaty i Wiesawa oraz jej i jej rodziny.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji Krystyny o udzielenie w przyszoci daru macierzystwa dla niej.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Alina: 05.05.2017, 12:42
 Prosz o modlitw za moj nienarodzon creczk
 Urszula: 02.05.2017, 10:25
 Jezu Miosierny bagam o zdrowie dla Beaty, Wiesawa, o umocnienie i odbudowanie mioci w rodzinach moich synw, o powrt na drog prowadzc do Ciebie Jezu, mojego syna, synowej, o szczliwy, zdrowy przebieg ciy oraz pord dla mojej crki, o zdrowie i siy do pokonywanie wszelkich trudnoci dla manie i mojego ma. Jezu ufam Tobie
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] (20) [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie