O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Kasia: 14.06.2018, 12:19
 Prosze o modlitwe za mojego ma Michala o spokj ducha, wyciszenie. Bg zapa.
 Ela: 11.06.2018, 22:45
 Prosze o modlitwe za syna o uwolnienie go z nalogow narkotyki alkochol nikotyna prosze o jego nawrocenie aby odnalazl Jezusa w swoim sercu i zyciu
 Jzefa : 11.06.2018, 20:49
 Prosz o wyjcie z naogu pijanstwa dla mojego ma
 INTENCJE NA DNI OD 11-06-2018 DO 15-06-2018: 09.06.2018, 19:58
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez matk o modlitw w intencji jej crki Pauliny o aski uzdrowienia na duszy, ciele i umyle, aski nawrcenia, pojednania z Bogiem, Spowiedzi i Komunii witej.
 2. Wpisana przez Pawa o modlitw o pojednanie z on, o pomoc w nauce crce Pauli i mdre decyzje z doborem kierunku studiw, o pomoc w znalezieniu pracy przez czonkw rodziny, o pomoc w znalezieniu stancji lub mieszkania, m.in. dla jego crki, o pomoc dla Michaa, ktry ma problemy zdrowotne.
 3. Wpisana przez Magdalen o modlitw w intencji jej starszego syna, aby ich relacje si poprawiy, aby zrozumia jak bardzo go kocha, a take o popraw jej beznadziejnej sytuacji materialnej.
 4. Wpisana przez N.Z. o modlitw o pokj dla dusz zmarych Wandy, Witolda, Antoniego, Zbigniewa, oraz Jana i Danuty.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Ewelin o modlitw w jej intencji.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Lucyna: 07.06.2018, 12:54
 Bagam o modlitw w intencji wyzwolenia mojego ma z naogu alkoholowego o pogbienie wiary i ufnoci w Chrystusa ,ktry ma moc uzdrawiania na ciele i duszy oraz o pojednanie w rodzinie
 N.Z: 04.06.2018, 11:01
 Bardzo prosz o modlitw o pokj duszom zmarych Wandy,Witolda,Antoniego,Zbigniewa , oraz Jana i Dauty. Niech Pan Bg udzieli im aski przebaczenia i obdarzy pokojem wiecznym. Bg zapa.
 Magdalena: 02.06.2018, 14:57
 Prosz o modlitw w intencji mojego starszego syna,bagam eby nasze relacje si poprawiy niech zrozumie jak bardzo go kocham.Prosz o popraw mojej beznadziejnej sytuacji materialnej .Bg zapa
 INTENCJE NA DNI OD 04-06-2018 DO 08-06-2018: 02.06.2018, 12:37
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna o kochajca on dla niego.
 2. Wpisana przez Ilonk o modlitw za Pawa W., ktry przechodzi zaamanie nerwowe i izoluje si od rodziny i bliskich o jego zdrowie psychiczne.
 3. Wpisana przez Dorot o modlitw za to, by znalaza prace i eby jej crka bya szczliwa i zaakceptowaa siebie bo jest pikn, wartociow i mdr dziewczyn, a strasznie siebie nienawidzi.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA CZERWIEC 2018 R.: 02.06.2018, 12:36
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku czwarty dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego – Ofiarowanie Pana Jezusa.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku

  Modlitwa o pomoc za wstawiennictwem witego Antoniego
  Ufny w Twoj wit przyczyn i przemone zasugi polecam si Tobie, w. Antoni, i prosz Ci, wejrzyj na moj wiern i szczer mio i siln ufno, jak serce moje wzgldem Ciebie jest przepenione.
  Zapisz sobie moje imi gboko w Twym sercu i pozwl mi nalee do liczby tych, ktrych Ty szczeglnie miujesz i ochraniasz, ibym mg we wszystkich moich potrzebach znajdowa w Tobie ucieczk.
  Amen.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na czerwiec to:

  ANTYFONA DO NAJWITSZEGO SERCA PANA JEZUSA
  Do Serca Twojego uciekamy si Jezu, Boski Zbawicielu.
  Naszymi grzechami racz si nie zraa, o Panie wity,
  ale od wszelakich zych czynw racz nas zawsze zachowa, Boe askawy i najlitociwszy.
  O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry,
  Zbawicielu sodki, Poredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
  W Sercu Twoim racz nas obmy. Do Serca Twojego racz nas przytuli.
  W Twym Sercu na wieki racz nas zachowa.
  Zbawicielu sodki, Poredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
(Kinga GM, Andrzej PM)
 pawel: 01.06.2018, 00:24
 O pojednanie w rodzinie z zona. O pomoc w nauce corce Pauli I madre decyzje z doborem kierunku studiow O pomoc w znalezieniu pracy czlonkow rodziny, ktora by sie przyczynila do naszego pojednania. O pomoc w rozwiazaniu stancji, mieszkania, m.in. dla mojej corki. O pomoc dla Michala, ktory ma problemy zdrowotne.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] (58) [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie