O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Urszula: 04.04.2018, 18:44
 Bardzo prosz o modlitw w intencji uzdrowienia mojego ma Jarosawa ciko chorego na chorob nowotworow. Jezu ufam Tobie!
 Zoka: 04.04.2018, 10:59
 Bardzo prosz o modlitw za Monik ktra odesza od Boga Bg zapa
 Ula: 03.04.2018, 20:16
 Bardzo prosz o modlitw o zdrowie mojego ma Jarosawa, ktry cierpi na chorob nowotworow. Stan ciki. Jezu ufam Tobie!
 Urszula: 03.04.2018, 07:51
 Bardzo prosz o modlitw w intencji uzdrowienia mojego ma Jarosawa cierpicego na chorob nowotworow. Stan bardzo ciki. Jezu ufam Tobie
 Basia: 02.04.2018, 16:26
 prosz o modlitw w intencji Jarka o powrt i nawrcenie
 Ala: 01.04.2018, 19:33
 O dobrego meza Ali oraz o zdrowie zgode i potrzebne laski Ali i jej rodziny Agaty
 Ala: 01.04.2018, 19:33
 O dobrego meza Ali oraz o zdrowie zgode i potrzebne laski Ali i jej rodziny Agaty
 Wiesw: 01.04.2018, 18:15
 Prosz o modlitw o uzdrowienie taty Wiesawa jego stan jest bardzo ciki.Jezu Ufam Tobie pom i uzdrw mojego tat Wiesawa.
 MODLITWY NA KWIECIE 2018 R.: 30.03.2018, 18:46
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku drugi dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego – Nawiedzenie witej Elbiety.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku

  Akt wiary
  Wierz w Ciebie, Boe ywy,
  w Trjcy jedyny, prawdziwy.
  Wierz, co objawi Boe,
  Twe sowo myli si nie moe.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na kwiecie to:

  Od Ciebie pochodzi
  Od Ciebie pochodzi i soce, i ksiyc, i niebios firmament.
  Ty, Ojcze, rzd nami, kieruj i prowad!
  Panie, w Twych doniach pocztek i koniec,
  w Twoje rce wszystko oddaj.
(Kinga GM, Andrzej PM)
 INTENCJE NA DNI OD 02-04-2018 DO 06-04-2018: 30.03.2018, 18:45
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez „anonim” o modlitw w intencji jego i jego rodziny oraz w intencji Kingi i jej dziecitka o szczliwe rozwizanie i rado z rodzicielstwa dla rodzicw i radosne przyjcie rodzestwa.
 2. Wpisana przez matk o modlitw w intencji jej i rodziny o bogosawiestwo pracy ich, ich domw, rodzin, maestw i dzieci.
 3. Wpisana przez Paulin o modlitw o to, aby w jej rodzinie skoczyy si ktnie, aby zapanowa spokj, rodzice byli pojednani, a oni jako dzieci suchali rodzicw bezwarunkowo.
 4. Wpisana przez Dominik o modlitw za Krysie o uzdrowienie ciaa i ducha, by dostrzega cel ycia, nie mylaa o samobjstwie, o nowe siy, nadzieje.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Agat o modlitw o ask uzdrowienia jej z choroby nowotworowej.
 2. Wpisana przez Dorot o modlitw o rozwizanie problemw mieszkaniowych, o pomoc w znalezieniu dobrej pracy i pobogosawienie jej pobytu za granic.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] (56) [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie