O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Tomek: 30.09.2017, 01:40
 O odnalezienie wyjcia z kopotw finansowych, stanie si mczyzna godnym zaufania i ostoja rodziny, odbudowanie mioci z Madzia i wsplne zaoenie rodziny.
 INTENCJE NA DNI OD 02-10-2017 DO 06-10-2017: 29.09.2017, 11:32
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Magd Kamil o modlitw za jej synw oraz dla niej o spokojn mio i mdrego czowieka ktry pomoe jej przej przez ycie i bdzie j wspiera i kocha w kadej sytuacji.
 2. Wpisana przez Al o modlitw za jej mam.
 3. Wpisana przez Ew PM o modlitw za Toka, ktry umiera na raka jelita grubego o zdrowie i ulg w cierpieniu.
 4. Wpisana przez Lidk o modlitw o pojednanie si jej babci z jej mam.
 5. Wpisana przez Lidk o modlitw o uwolnienie jej crki od kart tarota.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Przemka o modlitw w intencji jego taty o uchronienie go przed biaaczk.
 2. Wpisana przez Karolin o modlitw o zdrowie dla jej malekiego dziecka.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA PADZIERNIK 2017 R.: 29.09.2017, 11:30
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku pierwszy dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Modlitw:

  Jezu, Ty si tym zajmij.

 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na padziernik to:

  Modlitwa w. Augustyna

  Oddychaj we mnie, Duchu wity, abym wicie myla.
  Przymuszaj mnie, abym wicie postpowa.
  Pobudzaj mnie, abym miowa tylko to, co wite.
  Umacniaj mnie, abym strzeg tego, co dobre. Strze mnie, Duchu wity, abym Ci nigdy nie utraci.
(Kinga GM, Andrzej PM)
 lidka: 26.09.2017, 09:43
 Bagam o modlitw o uwolnienie mojej crki od kart tarota.
 lidka: 26.09.2017, 09:42
 Bagam o modlitw w sprawie pojednania si/pogodzenia si mojej babci z moj mam. Bg zapa
 Ewa PM....Intencja PILNA..: 23.09.2017, 21:35
 Mj dawny Przyjaciel Tosiek umiera na raka jelita grubego......Bardzo prosz o modlitw o zdrowie i ulg w cierpieniu......Jezu Ufam Tobie...
 Al: 23.09.2017, 11:12
 Prosz o modlitw za moj mam!!!!!
 INTENCJE NA DNI OD 25-09-2017 DO 29-09-2017: 22.09.2017, 16:29
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Justyn o modlitw w intencji jej maestwa aby znw narodzia si w nim mio, wzajemny szacunek i aby potrafili ze sob rozmawia.
 2. Wpisana przez Justyn o modlitw o uleczenie oczu jej ma.
 3. Wpisana przez Ew PM o modlitw o zdrowie i o siy do samodzielnego funkcjonowania dla Adama Sobolewskiego.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Magda Kamila : 21.09.2017, 19:52
 Prosz o modlitw za moich synw. Prosz eby zostali ze mn. Bagam o spokojn mio i mdrego czowieka ktry pomoe mi przej przez zycie i bdzie mnie wspiera i kocha w kadej sytuacji.
 Ewa PM........Intencja pilna..: 20.09.2017, 19:27
 Bardzo prosz o modlitw o zdrowie i o siy do samodzielnego funkcjonowania dla Adama Sobolewskiego.....Jezu Ufam Tobie...
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] (55) [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie