O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Justyna: 18.07.2018, 13:39
 Szcz Boe! Bardzo prosz o modlitw w intencji mojej mamy Danuty. Mama jutro wraca do domu ze szpitala po smej operacji. Czeka j jeszcze chemioterapia i dalsze leczenie. To ,ze przezya w jej stanie operacje i wszystko jest na ten moment w porzdku, to ju cud. Chwaa Panu! Bg zapac. P.S. Mama dodatkowo choruje na miasteni, ma te guzki miasteniczne na pucach.problemy z cinieniem. Wierz, e mama bdzie uzdrowiona, e bd gosi dziea Pana, e przez to uzdrowienie, objawi si chwaa Pana. Amen. Justyna. >
 Babcia: 17.07.2018, 09:11
 Bardzo prosz o modlitw za ywi o aski uzdrowienia i pokoju serduszka. Bg zapa.
 basia: 15.07.2018, 10:38
 Bardzo prosz o modlitw w intencji o rozwizanie trudnej sytuacji z Tomkiem, prosz o Boe wiato i prowadzenie w tej sprawie i w tej relacji. Prosz te w intencji o pikn, prawdziw, wzajemn i wiern mio - dobrego ma, ju tak bardzo dugo czekam, i nie daj ju rady wytrzyma ycia w samotnoci. Prosz te w intencji o uzdrowienie w sferze emocjonalnej - o to aby dobry Bg zabra wszelkie stany depresyjne i nerwicowe jakie mnie ogarniaj. Dzikuj za modlitw
 basia: 15.07.2018, 10:38
 Bardzo prosz o modlitw w intencji o rozwizanie trudnej sytuacji z Tomkiem, prosz o Boe wiato i prowadzenie w tej sprawie i w tej relacji. Prosz te w intencji o pikn, prawdziw, wzajemn i wiern mio - dobrego ma, ju tak bardzo dugo czekam, i nie daj ju rady wytrzyma ycia w samotnoci. Prosz te w intencji o uzdrowienie w sferze emocjonalnej - o to aby dobry Bg zabra wszelkie stany depresyjne i nerwicowe jakie mnie ogarniaj. Dzikuj za modlitw
 Siostra: 14.07.2018, 20:26
 Prosz o modlitw w intencji brata,oraz jego kolegw i przyjaci o aski nawrcenia na drog wiata i aski przebaczenia za wszystkie ze sowa, przeklestwa i przykroci wyrzdzone naszej rodzinie .Niech im Pan Bg wybaczy ,oraz nam,jeli przyczynilimy si do zego, z caego serca przepraszam Ojca w Niebie za wszystkie nasze winy.Bg zapa.
 Magdalena: 14.07.2018, 11:24
 Bardzo prosz o modlitw za mnie i za mojego narzeczonego Marka.Prosz O mio w penym znaczeniu tego sowa ktra si bdziemy obdarzac do koca swoich dni.Bg zapa
 INTENCJE NA DNI OD 16-07-2018 DO 20-07-2018: 13.07.2018, 19:56
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:

1. Wpisana przez Agnieszk o ask zdrowia dla jej kochanego Taty Andrzeja.
2. Wpisana przez Ew o modlitw za jej crk Magdalen i jej ma Sawomira, o zdrowie uleczenie ran, przemian ycia i mdro w podejmowaniu decyzji.
3. Wpisana przez Ew o modlitw za jej ma Wiesawa, o uleczenie ran, o ask przebaczania, uzdrowienie relacji w rodzinie i ich maestwie, uwolnienie od wszelkiego za, nienawici, kamstwa, gniewu, o uleczenie jego duszy.
4. Wpisana przez Beat w intencji Jarosawa o wytrwanie w trzewoci dla niego do koca ycia.
5. Wpisana przez Janin o modlitw za jej syna Marcina, o pomoc w walce o uratowanie rodziny, o nawrcenie si jego ony Marty.
6. Wpisana przez Matk o modlitw za Karolin o nawrcenie na drog prawdy, o uzdrowienie jej myli, mowy, duszy i caego ycia, o uzdrowienie rodowiska, osb wrd ktrych mieszka i przebywa, caej rodziny i wszystkich jej przyjaci oraz nieprzyjaci, o aski spowiedzi i komunii w. i dary Ducha witego.
7. Wpisana przez Joann o nawrcenie jej rodziny, o rozwizanie trudnej sytuacji w rodzinie szwagra, za teciow, o cierpliwo wyrozumiao, mio w rodzinie. Za szczliwy przebieg operacji jej mamy i jej zabiegu. Za Patrycj o dobr drog i wybory i za wyjcie ze zych sytuacji i towarzystwa.
8. Wpisana przez Joann o modlitw w intencji Moniki i dziecka, ktre nosi pod sercem, o szczliwe donoszenie ciy i pord.
9. Wpisana przez Jarka o modlitw za niego, o si do rozpoczcia terapii alkoholowej i si do wytrwania w trzewoci i aby to przyczynio si do powrotu do rodziny i pojednania z bliskimi.
10. Wpisana przez Zosi o modlitw o pomoc w rozwizaniu spraw mieszkaniowych, rodzinnych, materialnych i finansowych, o pokj w sercach i duszach naszych.
11. Wpisana przez Basi o modlitw w intencji nawrcenia ma i o dar cierpliwoci i mdrego wychowania dzieci dla niej.
12. Wpisana przez T.P. o modlitw za Piotra i jego rodzicw o aski nawrcenia, uzdrowienia zranie, przebaczenia za wszystkie grzechy i miosierdzia Boego, aski szczerej spowiedzi i komunii w. ,uwolnienia z naogw.
13. Wpisana przez o Zofi modlitw za ni i pokj w sercu i na duszy i o aski ywej wiary.
14. Wpisana przez o Monik o modlitw za Sebastiana, aby dobry Bg rozbudzi w nim zapa do pracy i aby Sebastian odkry swoje powoanie zawodowe i wreszcie znalaz godn sta prac, ktra przyniesie mu rado oraz satysfakcj zawodow i finansow, o modlitw o przemian jego serca, mdro, si, odwag i rado ycia.
15. Wpisana przez Daniela o modlitw w intencji jego koleanki, ktr skrzywdzi o dar przebaczenia z jej strony aby mogli za jaki czas szczerze ze sob porozmawia.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda, a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.

1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

(Kinga GM)
 daniel: 13.07.2018, 11:19
 Prosz o modlitw w intencji mojej koleanki, ktr skrzywdziem o dar przebaczenia z jej strony abymy mogli za jaki czas szczerze ze sob porozmawia. Bg zapa.
 Monika: 13.07.2018, 09:52
 Prosz o modlitw za Sebastiana, aby dobry Bg rozbudzi w nim zapa do pracy i aby Sebastian odkry swoje powoanie zawodowe i wreszcie znalaz godn sta prac, ktra przyniesie mu rado oraz satysfakcj zawodow i finansow. Prosz te o modlitw o przemian jego serca, mdro, si, odwag i rado ycia. Maryjo, Matko Boa mdl si za nami, Wszyscy wici mdlcie si za nami….
 Monika: 13.07.2018, 09:28
 Prosz o modlitw za Sebastiana, aby dobry Bg rozbudzi w nim zapa do pracy i aby Sebastian odkry swoje powoanie zawodowe i wreszcie znalaz godn sta prac, ktra przyniesie mu rado oraz satysfakcj zawodow i finansow. Prosz te o modlitw o przemian jego serca, mdro, si, odwag i rado ycia. Maryjo, Matko Boa mdl si za nami, Wszyscy wici mdlcie si za nami….
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] (52) [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie