O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Krewni : 05.09.2018, 11:12
 Prosz o modlitw w intencji zmarych ucji, Jzefa Szary o aski miosierdzia Boego i ycia wiecznego. Wieczny odpoczynek racz im da Panie a wiato wiekuista niechaj im swieci na wieki wiekw AMEN.
 Ssiadka : 05.09.2018, 10:14
 Prosz o modlitw za zm.Jana Biesia i jego zm.teciw. Niech Pan Bg wybaczy im wszystkie przewinienia i obdarzy pokojem wiecznym amen. Wieczny odpoczynek racz im da Panie a wiato wiekuista niechaj im swieci na wieki wiekw. Amen.
 Zofia : 05.09.2018, 10:05
 Bardzo prosz o modlitw w intencji zmarych Zbigniewa Brzozowskiego i jego ony. Wieczny odpoczynek racz im da Panie a wiato wiekuista niechaj im swieci na wieki wiekw amen. Niech spoczywaj w pokoju wiecznym amen.
 Mama: 05.09.2018, 07:54
 Bkagam i wsparcue modlitewne mijej corki jtora zboczyla z drogi Bozej.O zdrowie jej duszy umysu i ciaa
 Alina: 03.09.2018, 13:39
 Prosz o modlitw w intencji trudnej sytuacji finansowej i braku empatii w rodzinie,o pokj serca i duszy.JEZU TY SI TYM ZAJMIJ
 Krewna: 03.09.2018, 09:43
 Prosz o modlitw w intencji Arka i Renaty i osb, ktre nam lub innym z rodziny czego zazdroszcz, by im wszystkim Pan Bg da,to czego potrzebuj,by nikomu niczego nie brakowao i by nikt nigdy nikomu niczego nie zazdroci.Amen .Bg zapa
 Damian: 02.09.2018, 22:14
 Bagam o modlitw za moj dziewczyn Martyn i nasze dziecko. Martyna jest ze mn w ciy 10 tydzie. Jej rodzina bardzo religijna ( chod faszywie religijna) moe prbowa zabi nasze dziecko rwnie Martyny rodzina mnie nie lubi , nie akceptuje. Martyna te nie chce tego dziecka denerwuje si i cigle yje w stresie z tego wszystkiego. Bagam o gorc mio midzy mn i Martyn o lub z ni i o to by dziecko urodzio si zdrowe i bymy je z Martyn w mioci wychowali. oraz o zdrowie, pokj , dojrzao i potrzebne aski dla Martyny i uwolnienie si z rk rodziny i koleanek . Ja mam na imi Damian 28 lat, Martyna 21 lat. Mdlcie si te o ochron i opiek Bo nad Martyn i naszym dzieckiem. By adne przeklestwo nie dotkno Martyny i naszego dziecitka nienarodzonego.
 Pedro : 02.09.2018, 09:01
 Miaem kilka tygodni przerwy ale od wrzenia znw modl si z Wami. JEZU UFAM TOBIE.
 Ania : 01.09.2018, 21:18
 O spjno jedno i przyja w Maestwie moim. 7 lat po lubie m chce mnie opuci. Brak NAS. Modl si z Wami... Pomcie ruszy Niebo by i w pracy si nie walilo- o przemian serca dyrektora wzgldem mnie
 INTENCJE I MODLITWY NA DNI OD 03-09-2018 DO 07-09-2018: 31.08.2018, 18:38
 
ZAPROSZENIE DO WSPLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujcych intencje zachcamy do tego, aby w tygodniu, w ktrym modlimy si we wpisanych przez nich intencjach przyczyli si do nas i modlili si we wszystkich intencjach na dany tydzie.
Modlitwa nie zajmie Wam duo czasu. Bdzie to nie wicej ni kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo prosz, aby osoby, ktre zdecyduj si na wspln modlitw napisay o tym wpisujc intencj. Intencja ich bdzie wwczas wyrniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwy Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy kadego dnia od poniedziaku do pitku
  drugi dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego – Biczowanie Pana Jezusa.
  i modlimy si sowami:
  Uwielbiam Ci Jezu za Twe Miosierdzie
INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

 1. Wpisana przez Marzen o modlitw za jej syna, eby ten rok szkolny by lepszy, eby si uczy i mia dobre stopnie.
 2. Wpisana przez Zok o modlitw o wiar i powrt do kocioa i Boga jej crki Moniki.
 3. Wpisana przez Alicj o modlitw w intencji znalezienia dobrej pracy, aby szczliwie dopracowa do emerytury.
Niestety adna z osb wpisujcych intencje, nie wyrazia chci doczenia si w biecym tygodniu do naszej modlitwy w intencji, ktr wpisaa, oraz w intencjach innych osb.
(Andrzej PM)

MODLIMY SI TAKE W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] (43) [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie