O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 INTENCJE NA DNI OD 06-08-2018 DO 10-08-2018: 03.08.2018, 12:59
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Katarzyn o modlitw w intencji zdrowia dla jej mamy, ktra choruje ju od wielu lat, oraz o to, aby dobry Bg oddali od niej problemy, eby zaczy przychodzi do niej dobre wydarzenia i otaczali j dobrzy ludzie.
 2. Wpisana przez Waldka o modlitw za niego i dziewczyn, aby jeli taka jest Wola Boa powrcia ich mio.
 3. Wpisana przez on o modlitw w intencji jej ma.
 4. Wpisana przez Mirosaw o modlitw w intencji synw Krzysztofa i Wojtka o uzdrowienie ich na ciele i duszy, wyzwolenie z naogw i o ask nawrcenia na drog wiary.
 5. Wpisana przez mam o modlitw w intencji Pauliny o ask uzdrowienia, trwae zdrowie i dobre wyniki bada.
 6. Wpisana przez Stanisaw o modlitw w intencji jej syna Jakuba, by po rozwodzie mia dobry kontakt z matk dziecka, aby midzy nimi nie byo nienawici tylko zrozumienie i rozmowy.
 7. Wpisana przez Z o modlitw w intencji Pauliny i ssiadw.
 8. Wpisana przez Izabel o modlitw w intencji jej kochajcej si rodziny i modlitw o uzdrowienie ich skarba Feliksa i jej ma Marcina.
 9. Wpisana przez Ann o modlitw o szczliw operacj, cesark dla jej crki Joasi i zdrowie dla jej nienarodzonej creczki.
 10. Wpisana przez Joann o modlitw o zdrowie dla jej ma Piotra i o dobry wynik jego badania.
 11. Wpisana przez Z o modlitw za zmarego bioenergoterapeut Eugeniusza, ktry chcc pomaga ludziom, niewiadomie naraa innych ludzi oraz siebie samego na grzech.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Z: 03.08.2018, 10:52
 Prosz o modlitw za zm.bioenergorerapeut Eugeniusza ,ktry chcc pomaga ludziom niewiadomie naraa innych ludzi oraz siebie samego na grzech. Niech Pan Bg wybaczy wszystkim ludziom szukajcym pomocy u bioenergoterapeutw,radiestetw,wrek ,oraz tym,ktrzy pracuj i zarabiaj w ten sposb. Przepraszam Pana Boga Ojca naszego za grzechy tych ludzi i za nas korzystajcych z ich pomocy i prosz o aski wybaczenia
 Zos PM: 02.08.2018, 22:11
 Kochani,jeszcze raz prosimy osoby ktre modl si w Pogotowiu Modlitewnym w intencjach innych proszcych tutaj o modlitw o potwierdzenie tego faktu wpisujc JESTEM Chcemy wiedzie jak liczna jest ta nasza Grupa Modlitewna. Prosimy take nowe osoby ktre zechc przyczy si do nas o wpisanie NOWY Modlitwy,tak jak Andrzej pisa trwaj ok.15 minut dziennie,5 razy w tygodniu/od poniedziaku do pitku/ a s podawane co tydzie na forum Pogotowia Modlitewnego razem z intencjami. Zachcamy wszystkich do wsplnej modlitwy. Zosia
 Zos: 02.08.2018, 20:44
 Tak ,tak modl si rzem z Wami JESTEM !
 Joanna: 02.08.2018, 00:18
 Prosz o zdrowie dla mojego ma - Piotra i dobry wynik jego badania. Panie Jezu! Ty si tym zajmij!
 Anna: 31.07.2018, 18:29
 Prosze o modlitwe O szczesliwa operacje - cesarke dla Joasi i zdrowie dla jej nienarodzonej coreczki. Matka
 Izabela : 31.07.2018, 16:24
 Prosz o modlitw w intencji naszej kochajcej si rodziny,ktra mimo i wzrasta w mioci do siebie i do Boga to zacza by drczona przez choroby i problemy i pomimo modlitw i prb zo nie chce od nas odej. Dlatego prosz o wsparcie w wierze i modlitwie o uzdrowienie naszego skarba Feliksa i mojego mza Marcina,bymy odzyskali spokj duszy,si ciaa i ku chwale Boga Wszechmogcego i Pana naszego Jezusa Chrystusa pokonali zo.
 Z.: 30.07.2018, 12:56
 Prosz o modlitw w intencji Pauliny ssiadw o aski nawrcenia, pokoju w rodzinie, domu,zgody z wszystkimi i bogosawiestwa Boego dla nich i dzieci oraz ssiadw. Bg zapa.
 Mama: 30.07.2018, 10:01
 Prosz o trwae zdrowie i dobre wyniki bada dla Pauliny
 Stanisawa: 30.07.2018, 09:56
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna Jakuba, by po rozwodzie mia dobry kontakt z matk dziecka. Aby midzy nimi nie byo nienawici tylko zrozumienie i rozmowa. Jezu Ty si tym zajmij.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] (41) [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie