O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Beata: 12.01.2019, 15:09
 Prosz o modlitw w mojej intencji eby moga spokojnie przej aob po mojej Mamci Melittce ktr odesza w krain wiecznoci w padzierniku.A ja nie mog si pogodzi ze mierci Mamci i tak bardzo tskni ze mi serce pka. Prosze o Laski u Pana Boga .Amen
 Beata: 12.01.2019, 14:58
 Prosz o modlitw w mojej intencji eby moga spokojnie przej aob po mojej Mamci Melittce ktr odesza w krain wiecznoci w padzierniku.A ja nie mog si pogodzi ze mierci Mamci i tak bardzo tskni ze mi serce pka. Prosze o Laski u Pana Boga .Amen
 Magorzata: 12.01.2019, 14:49
 Miosierny Jezu, dzikuj za otrzymane aski i prosz o cud uzdrowienia dla chopca, ktry po operacji na serce jest w stanie krytycznym. Jezu, Ty si tym zajmij.
 Monika I K: 12.01.2019, 14:24
  Prosz o modlitw w intencji daru cudu macierzystwa . Bg zapa za kade westchnienie.
 Agnieszka : 11.01.2019, 20:23
 Gorco prosz o wsparcie modlitewne w ogromnie trudnej sytuacji finansowej. Sytuacja jest tragiczna. Mam czworo dzieci i nie mam za co y
 Dominik: 11.01.2019, 18:52
 Szcz Boe, Witam Serdecznie, poprosz o Modlitewne wsparcie dla dwch uduchowionych koleanek - Kasi i Mari, by ich maonkowie nawrcili si i podyli Drog Miosierdzia i Mioci Boej, bdc dla tych wspaniaych kobiet wsparciem i radoci ycia, a nie jak dotd utrapieniem i powodem do rozpaczy. Moe Pomdlmy si w wymiarze oglnym, gdy takie relacje rodzinne zdarzaj si nader czsto. Dzikuj.
 INTENCJE I MODLITWY NA DNI OD 14-01-2019 DO 18-01-2019: 11.01.2019, 18:49
 
ZAPROSZENIE DO WSPLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujcych intencje zachcamy do tego, aby w tygodniu, w ktrym modlimy si we wpisanych przez nich intencjach przyczyli si do nas i modlili si we wszystkich intencjach na dany tydzie.
Modlitwa nie zajmie Wam duo czasu. Bdzie to nie wicej ni kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo prosz, aby osoby, ktre zdecyduj si na wspln modlitw napisay o tym wpisujc intencj. Intencja ich bdzie wwczas wyrniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwy Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy kadego dnia od poniedziaku do pitku
  pierwszy dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

  i modlimy si do Najwitszej Maryi Panny sowami:

  Poredniczko nasza przez Bogiem,
  ywa krynico rozlewajca strumienie ask, o Maryjo!
  – mdl si za nami.
INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

 1. Wpisana przez Mari o modlitw za ni o jej zdrowie, o spokj ducha, o si do pokonywania trudnoci, aby na jej drodze stawali dobrzy ludzie, ktrzy by jej pomogli.
 2. Wpisana przez Agnieszk o modlitw o opiek Bo.
 3. Wpisana przez siostr o modlitw za zmarego kilka dni temu Ryszarda.
 4. Wpisana przez Magosi o modlitw w intencji jej dzieci o zdrowie, opiek Maryi, ochron od za i potrzebne aski.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw za jej dzieci, crk Karolin i Michaa jej ma, oraz syna Michaa, jego on Aleksandr, eby Bg obdarzy ich zdrowym dzieckiem i za jedynego wnuka Anny Filipa, o zdrowie, mio, szczcie, dugie ycie.
 6. Wpisana przez parafiank o modlitw w intencji jej parafii, o zgod, przyja i mio w jej wsplnocie parafialnej.
 7. Wpisana przez Zofi o modlitw o ask nawrcenia na drog Boga Piotra i jego rodziny.
 8. Wpisana przez Gabi o modlitw o wyzdrowienie taty i mamy, o zdrowie dla niej, ma i synka i nieustajc opiek nad nimi, a take o pomoc w wyjciu z jej naogu oraz pozytywne zakoczenie spraw urzdowych.
 9. Wpisana przez A. o modlitw w intencji relacji z D.
 10. Wpisana przez Iwon o modlitw w intencji jej syna Normana o uwolnienie go od lkw, o dobr prac, o dobr kandydatk na on i o to, aby by dobrym, szczliwym czowiekiem, otoczonym mioci Bo.
 11. Wpisana przez Zofi o modlitw o ask nawrcenia na drog Boga Michaa i jego rodziny.
 12. Wpisana przez matk o modlitw o aski przebaczenia, nawrcenia i pokoju serca, jednoci i mioci w rodzinach Pauliny, Karoliny i Kingi oraz o modlitw za wszystkich ich przyjaci i nieprzyjaci.
 13. Wpisana przez Ann o modlitw za jej adoptowanego synka o uzdrowienie fizyczne, duchowe, rozwizanie problemw w szkole, Boe bogosawiestwo,o zdrowie dla ma i dla niej, o spacenie dugw, dobr prac, bogosawiestwo Boe i pokj serca w podejmowanych dziaaniach.
 14. Wpisana przez Zosi o modlitw w intencji Karoliny, mamy dwjki maych dzieci, o ask uzdrowienia zamanego krgosupa.
 15. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji pewnej rozmowy, aby odbya si w niedalekiej przyszoci i by wyniko z niej samo dobro.
(Andrzej PM)

MODLIMY SI TAKE W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Sylwia: 11.01.2019, 16:38
 Prosz Ci Dobry Ojcze o natchnienie Twoj mdroci, abym kadego dnia stawaa si coraz lepszym czowiekiem. Prosz o spokj ducha, cierpliwo oraz wiar w dobre intencje i yczliwo ludzi, ktrych spotykam na swojej drodze ycia. O zdrowie fizyczne i psychiczne dla mnie i moich najbliszych. Maryjo prosz Ci o wstawiennictwo, aby Dobry Bg wybaczy mi moje saboci i umacnia w wierze. Mniej mnie w swojej opiece i otaczaj mioci. Amen
 Maria: 11.01.2019, 15:07
 Bardzo prosz o modlitw w intencji mojego syna, aby znalaz dobr prac, by odnalaz drog do Boga, bo jego wiara jest bardzo saba i aby Pan Bg postawi na jego drodze waciw dziewczyn.Skoczy 32 lata i jak dotd nie znalaz adnej dobrej kandydatki na on.Chc, by by szczliwy.Szcz Boe.
 Babcia : 10.01.2019, 22:47
 Prosz o modlitw o uzdrowienie Jasia i o pokj jego serduszka. Bg zapa.
 
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie