O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 robak: 30.12.2017, 15:58
 prosz o modlitw w intencji - powrotu moich dzieci do Jezusa Chrystusa , ask chrztu witego dla mojego wnuka , oraz prosz o modlitw dziekczynna za otrzymane aski .
 PATRYK PX: 30.12.2017, 07:03
 BOGU WIADOMEJ,PX,BG ZAPA+
 Matka: 29.12.2017, 20:06
 Jezu Najsodszy uwolnij moj ukochan creczk z depresji i wskarz waciw drog w yciu. Baga matka.
 Nadzieja: 28.12.2017, 20:57
 w intencji poukadania spraw osobistych i zawodowych Basi, o rozwizanie wszystkich konfliktw.
 INTENCJE NA DNI OD 01-01-2018 DO 05-01-2018: 28.12.2017, 20:20
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana Asi o modlitw w intencji znalezienia pracy, za ktr otrzymaj godne wynagrodzenie, aby mogli uwolni si z niewoli dugw.
 2. Wpisana przez Matk o modlitw o nawrcenie dla crki Madzi i ma Adama.
 3. Wpisana przez Ag o modlitw za osob, ktra jest w ogniu krytyki i jest bardzo obgadywana przez innych ludzi.
 4. Wpisana przez Lucyn o modlitw o zdrowie dla niej.
 5. Wpisana przez Katarzyn o modlitw o ochron dla rodziny i bliskich oraz o pomylne zakoczenie spraw sdowych.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA STYCZE 2018 R.: 28.12.2017, 15:57
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku czwarty dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Wniebowzicie NMP.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku modlitw:

  Modlitwa ochronna do Ducha w.
  Duchu wity natchnij mnie.
  Mioci Boa ogarnij mnie.
  Po prawdziwej drodze prowad mnie.
  Maryjo! Matko moja strze mnie. z Jezusem bogosaw mi.
  Od wszelkiego za.
  Od wszelkich zudze
  Od wszelkiego niebezpieczestwa
  Zachowaj mnie.
  Amen.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na stycze to:

  Naboestwo "Trzech Zdrowa Mario"
  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza za potg udzielon NMP.
  Zdrowa Maryjo...
  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza za mdro udzielon NMP.
  Zdrowa Maryjo...
  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza za sodycz i miosierdzie udzielone NMP.
  Zdrowa Maryjo...
(Kinga GM, Andrzej PM)
 Katarzyna: 28.12.2017, 00:16
 Prosze o modlitwe o ochrone dla rodziny i bliskich oraz o pomyslne zakonczenie spraw sadowych.
 Katarzyna: 28.12.2017, 00:16
 Prosze o modlitwe o ochrone dla rodziny i bliskich oraz o pomyslne zakonczenie spraw sadowych.
 Andrzej PM do Patryka: 27.12.2017, 10:35
 Jak ju pisaem musimy wiedzie o co si modlimy. Nie moemy modli si w intencji okrelonej jako "Bogu wiadoma".
 Lucyna : 26.12.2017, 20:27
 Prosz i dzikuj za czescioee odzyskane zdrowie dla mnie Prosz o modlitwe
 PATRYK+: 24.12.2017, 11:08
 PX.BOGU WIADOMEJ,BG ZAPA+
 aga: 23.12.2017, 19:52
 Prosz o modliw za osob, ktra jest w ogniu krytyki. Jest bardzo obgadywana przez innych ludzi i obrzucana botem. Prosz pom tej osobie wrci do normalnego ycia. Prosz dla niej o siy, aby ze sowa innych ludzi go nie zniszczyy. Prosz by wszystko skoczyo si dobrze. A dla ludzi obgadujcych o wiksze zastanowienie.
 matka: 23.12.2017, 19:50
 Prosz o modlitw o nawrcenie dla crki Madzi i ma Adama
 Asia: 23.12.2017, 04:57
 Prosz o modlitw w intencji znalezienia pracy za ktr otrzymamy godne wynagrodzenie abymy mogli uwolni si z niewoli naszych dugw
 INTENCJE NA DNI OD 25-12-2017 DO 29-12-2017: 21.12.2017, 21:47
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Magorzat o modlitw aby Bg obdarzy j ask zdrowia psychicznego i fizycznego, a take o dar Nieba dla jej syna Damiana oraz dla wszystkich dusz w Czycu cierpicych.
 2. Wpisana przez Mari o modlitw o to, aby znalaza prac, o rozwizanie problemw finansowych i pozytywne zaatwienie spraw urzdowych, o zdrowie dla niej, jej rodziny, crek i wnuczt.
 3. Wpisana przez matk o modlitw w intencji jej crki Oli, aby w jej yciu pojawi si chopak, ktry bdzie j kocha, ktrego ona bdzie kochaa, ktry zostanie jej mem.
 4. Wpisana przez Dominika o modlitw o popraw stosunkw midzy nim i jego rodzicami, a ich ssiadami.
 5. Wpisana przez Iwon o modlitw w intencji Julii, o ask nawrcenia i przemiany serca oraz o modlitw w intencji Julii i Marioli, o ask pojednania i uzdrowienia relacji.
 6. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji uleczenia jej z nowotworu i o powrt do Boga jej ma i syna.
 7. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna o kochajc on dla niego.
 8. Wpisana przez Ann o modlitw za p. Tatusia, aby Pan Bg przyj go do Swego Krlestwa i pocieszy zbola Mam.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Natali o modlitw za ni poniewa coraz bardziej oddala si od Pana Boga.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Anna: 19.12.2017, 00:09
 Prosze o modlitwe za sp. Tatusia, aby Pan Bog przyjal go do Swego Krolestwa i pocieszyl zbolala Mame.
 Anna: 18.12.2017, 21:07
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o kochajc on dla niego.
 Maria: 17.12.2017, 18:16
 Prosz o modlitw w intencji uleczenia mnie z nowotworu i wrcenia do Boga dla ma i syna
 Iwona: 17.12.2017, 16:13
 Prosz o modlitw w intencji Julii, o ask nawrcenia i przemiany serca. Prosz o modlitw w intencji Julii i Marioli, o ask pojednania i uzdrowienia relacji.
 Dominik: 17.12.2017, 12:39
 Szcz Boe, Witam serdecznie, Czy mgbym prosi o, chociaby krtk Modlitw w intencji Ciszy, w ktrej to rodzi si MIOSIERNY BG. A dokadniej, by haaliwi ssiedzi nie robili nam na zo i nie zakcali naszego Rodzinnego spokoju (moich Kochanych Rodzicw i mojego). Dzikuj z caego serca, a w intencji Was Kochani oraz w intencji tyche ssiadw odmwi Litani do Najwitszego Serca Jezusa. Dzikuj, pozdrawiam i ycz Bogosawionej Niedzieli. Dominik
 matka: 16.12.2017, 19:05
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki Oli , aby w jej yciu pojawi si chopak , ktry bdzie j kocha, ktrego ona bdzie kochaa, ktry zostanie jej mem.Jezu prosz Ci aby to by Maksymilian.Jezu zajmij si tym
 MARIA: 15.12.2017, 21:57
 PROSZE O M ODLITWE W INTENCJI DO PANA BOGA ABYM ZNALAZLA PRACE O ROZWIAZANIE PROBLEMUW FINANSOWYCH O POZYTYWNE ZALATWIENIE SPRAW URZEDOWYCH. O ZDROWIE DLA MNIE I MOJEJ RODZINY CUREK I WNUCZAT. STRZEZ ODE ZLEGO ABY TE UTRAPIENIA SIE SKONCZYLY. PANIE BADZ WOLA TWOJA.
 INTENCJE NA DNI OD 18-12-2017 DO 22-12-2017: 15.12.2017, 16:44
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Ann o modlitw aby jej Tatu przey kolejny zabieg umiarowienia serca, powrci do zdrowia i aby si jeszcze spotkali.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Magorzata: 14.12.2017, 11:10
 Prosz o modlitw wstawiennicz aby Bog obdarzy mnie ask zdrowia psychicznego i fizycznego, oraz by podarowa mi wszelkie dobro jakie dla mnie przeznaczy. Prosz o dar Nieba dla mojego syna Damiana oraz dla wszystkich dusz w Czycu cierpicych. Polecam Bogu Miosiernemu wszystkich, ktrz wspieraj mnie modlitw.
 Anna: 10.12.2017, 02:25
 Bardzo prosze o modlitwe do Pana Boga, aby Tatus przezyl kolejny zabieg umiarowienia serca, powrocil do zdrowia i abysmy sie jeszcze spotkali.
 INTENCJE NA DNI OD 11-12-2017 DO 15-12-2017: 08.12.2017, 19:10
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Wiol B. o modlitw w intencji jej ma, o jego nawrcenie.
 2. Wpisana przez Magorzat o modlitw w intencji jej ma i o dar mioci i aski dla jej maestwa.
 3. Wpisana przez Zok o modlitw w intencji jej dzieci.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Agnieszk proba o modlitw za jej koleank.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Zoka: 06.12.2017, 09:43
 O szczer spowied dla moich dzieci aby May Jezus ktry narodzi si w Betlejem narodzi si w sercach moich dzieci.Duchu SW.Ozywicielu wspom ich.
 Magorzata: 03.12.2017, 22:48
 Z caego serca prosz o modlitw wstawiennicz o uwolnienie mojego ma i dar mioci dla mojego maestwa, prosz o aski dla mojego maestwa.
 Wiola B: 02.12.2017, 23:33
 Bagam o modlitw w intencji mojego ma,o jego nawrcenie!!
 INTENCJE NA DNI OD 04-12-2017 DO 08-12-2017: 01.12.2017, 14:54
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Magorzat o modlitw w intencji Darka, ktry oczekuje na wyniki bada, by byy one prawidowe.
 2. Wpisana przez siostr o modlitw w intencji jej rodziny, o wyjcie z duych kopoty materialnych, o si dla brata, by wytrwa w cikiej pracy, jak podejmuje za granic i o moliwo podjcia przez ni pracy, ktrej podoa i w ktrej odnajdzie prawdziwe powoanie.
 3. Wpisana przez Agat o modlitw w intencji o modlitw za maestwo jej brata Andrzeja i ucji, ktrym grozi rozwd. Maj 9 miesicznego wspaniaego syna, a w styczniu przyjdzie na wiat ich crka.
 4. Wpisana przez Krysi o modlitw w intencji uzdrowienia jej ukadu oddechowego i poprawy metabolizmu.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji Taty, aby ustaa arytmia i uda si zabieg umiarowienia serca oraz aby pami Mamy nie pogarszaa si.
 6. Wpisana przez Zok o modlitw w intencji jej dzieci.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Ewelin proba o modlitw za ni.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] (11) [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie