O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 INTENCJE I MODLITWY NA DNI OD 12-11-2018 DO 16-11-2018: 09.11.2018, 14:03
 
ZAPROSZENIE DO WSPLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujcych intencje zachcamy do tego, aby w tygodniu, w ktrym modlimy si we wpisanych przez nich intencjach przyczyli si do nas i modlili si we wszystkich intencjach na dany tydzie.
Modlitwa nie zajmie Wam duo czasu. Bdzie to nie wicej ni kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo prosz, aby osoby, ktre zdecyduj si na wspln modlitw napisay o tym wpisujc intencj. Intencja ich bdzie wwczas wyrniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwy Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy kadego dnia od poniedziaku do pitku
  czwarty dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego – Droga Krzyowa Pana Jezusa
  i modlimy si aktem strzelistym:
  Ojcze niebieski, bd uwielbiony w moim Aniele Stru.
INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

 1. Wpisana przez Stanisaw o modlitw w intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej Tomasza Michaowicza.
 2. Wpisana przez Kamila Sawickiego o modlitw o pomylno operacji i szybki powrt do zdrowia dla Martyny.
 3. Wpisana przez mam o modlitw w intencji znalezienia dobrej pracy.
 4. Wpisana przez Zofi o modlitw o aski uzdrowienia i opiek Matki Boej.
 5. Wpisana przez on o modlitw w intencji jej ma o aski uwolnienia od wszelkich zniewole.
 6. Wpisana przez Kasi o modlitw w intencji przemiany serca Marka.
 7. Wpisana przez robaka o modlitw w intencji obroczyni ycia Kai Godek.
 8. Wpisana przez wnuczk o modlitw w intencji jej zmarego dziadka Antoniego o aski ycia wiecznego w pokoju i szczciu wiecznym.
 9. Wpisana przez Wiesaw o modlitw o zdrowie dla jej ma o dar uzdrowienia.
 10. Wpisana przez bezrobotn o modlitw w intencji znalezienia pracy, ktra bdzie jej powoaniem, z ktrej bdzie czerpa rado i satysfakcj.
 11. Wpisana przez Jadwig o modlitw o powrt do zdrowia jej mamusi Basi Brzozowskiej (intencja wpisana na forum Tajemnicy Szczcia).
(Andrzej PM)

MODLIMY SI TAKE W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Wiesawa : 08.11.2018, 22:27
 Moja intencja jest z 5 listopada, zapomniaam tam dopisa e bd rwnie modli si cay tydzie za osoby ktre rwnie potrzebuj Boego Miosierdzia
 bezrobotna : 06.11.2018, 10:41
 Prosz o modlitw w intencji znalezienia pracy ktra bdzie moim powoaniem z ktrej bd czerpa ogromn rado i satysfakcj. Bg zapa
 Wiesawa : 05.11.2018, 23:10
 Jezu w lutym minie dwa lata jak odmawiam tajemnice szczcia, dzikuj za wszystko , jednoczenie prosz o zdrowie dla mojego kochanego ma, boj si e jest powanie chory, ale z Tob, Jezu, wszystko si moe zmieni, bagam o modlitw, o dar uzdrowienia, ju Jezu na mnie spojrzae i zmniejszyes u mnie guza mzgu, pom i jemu, bd si rwnie modli za inne osoby potrzebijce wsparcia, Szcz Boe
 Wnuczka : 05.11.2018, 00:34
 Prosz o modlitw w intencji naszego zmarego dziadka Antoniego o aski ycia wiecznego w pokoju i szczciu wiecznym. Bg zapa.
 robak: 04.11.2018, 19:51
 prosz o modlitw w intencji obroczyni ycia kaji godek . pozdrawiam
 Kasia: 04.11.2018, 16:22
 Prosz o modlitw w intencji przemiany serca Marka. Panie prosz, aby relacje w naszej rodzinie zostay uzdrowione.
 ona : 03.11.2018, 17:13
 Prosz o modlitw w intencji mojego ma o aski uwolnienia od wszelkich zniewole, szczeglnie od ducha kamstwa, nienawici, zazdroci, oskarenia i pijastwa. Bg zapa.
 Zofia : 03.11.2018, 15:36
 Prosz o modlitw o aski uzdrowienia i opiek Matki Boej. Bg zapa.
 mama: 03.11.2018, 12:44
 Bardzo prosz o modlitw w intencji znalezienia dobrej pracy .Bg zapa
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] (31) [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie