O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Mirosawa: 29.07.2018, 06:21
 Prosz o modlitw w intencji naszych synw Krzysztofa i Wojtka: o uzdrowienie ich na ciele i duszy, wyzwolenie z naogw i o ask nawrcenia na drog wiary. Bg zapa
 ona : 28.07.2018, 19:22
 Szcz Boe. Bardzo prosz o modlitw w intencji mojego ma o aski przebaczenia, cakowitego nawrcenia na drog Boga, uwolnienia od wszystkich obsesji, nienawici, zazdroci i zoci ,o aski szczerej spowiedzi i odpuszczenia grzechw. Niech Pan Bg wybaczy i pobogosawi pokojem serca, duszy, radoci ,szczciem i mioci .Amen.Bg zapa.
 Waldek: 28.07.2018, 07:36
 Bardzo prosz o modlitw za dziewczyn, aby wrcia do mnie. Zranilem j, ale Bg otworzy mi oczy. Wybaczyla mi, ale mio jej chyba jest ju prawie martwa. Prosz Was kochani o modlitw, aby Pan Bg na nowo rozpalil pomie mioci w jej sercu do mnie. Oczywicie jeli taka jest Jego wola. Jezu, Ty si tym zajmij! Bg zapa kochani!
 Waldek: 28.07.2018, 07:36
 Bardzo prosz o modlitw za dziewczyn, aby wrcia do mnie. Zranilem j, ale Bg otworzy mi oczy. Wybaczyla mi, ale mio jej chyba jest ju prawie martwa. Prosz Was kochani o modlitw, aby Pan Bg na nowo rozpalil pomie mioci w jej sercu do mnie. Oczywicie jeli taka jest Jego wola. Jezu, Ty si tym zajmij! Bg zapa kochani!
 Katarzyna: 27.07.2018, 14:21
 Prosz o modlitw w intencji zdrowia dla mojej kochanej mamy, ktra choruje ju od wielu lat, oraz o to, aby dobry Bg oddali od niej problemy, eby zaczy przychodzi do niej dobre wydarzenia i otaczali j dobrzy ludzie.
 LISTA OBECNOCI i ZAPROSZENIE DO WSPLNEJ MODLITWY: 27.07.2018, 12:38
 
LISTA OBECNOCI
i
ZAPROSZENIE DO WSPLNEJ MODLITWY


Ju bardzo dawno nie pytaem Was, kto modli si razem z nami.
Teraz bardzo prosz osoby, ktre wytrway we wplniej modlitwie o wpisanie na tym forum wiadomoci o treci JESTEM.

Osoby, ktre chciayby do nas doczy prosz o wpisanie wiadomoci o treci NOWY.
Bardzo zaley nam na nowych uczestnikach grupy modlitewnej.
Czym wicej nas bdzie, tym modlitwa bdzie skuteczniejsza.
A kady modlcy si bdzie mia zasug. Nie tylko tutaj, ale i tam, w Niebie.
Dlatego serdecznie zapraszam do wsplnej modlitwy.

Andrzej PM
 INTENCJE NA DNI OD 02-07-2018 DO 06-07-2018: 27.07.2018, 12:18
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Parafi o modlitw w intencji ksidza Grzegorza, wszystkich jego przyjaci i nieprzyjaci oraz w intencji parafii i parafian.
 2. Wpisana przez on o modlitw za jej ma i jego bliskich o aski przebaczenia za ich arty, ktre sprawiy innym przykro lub wywoay zo, by Pan Bg wybaczy i obdarzy askami mioci i Miosierdzia Boego tych, ktrym uczynili niewiadomie przykro lub zamt w rodzinie.
 3. Wpisana przez matk o modlitw w intencji jej crki, wnuczka i caej rodziny i o opiek nad nimi Aniow i witych.
 4. Wpisana przez Barbar o modlitw w intencji jej syna Baeja o zdrowie psychiczne i fizyczne i o to, aby dobry Pan zabra od niego niepenosprawno zwizan z choroba SM.
 5. Wpisana przez Jolant o modlitw za jej zicia Krystiana o uzdrowienie go na ciele i duszy, wyzwolenia z naogw, wyzbycia si gniewu i zazdroci i o ask nawrcenia na drog Wiary i praktykowania sakramentu Spowiedzi i Komunii witej.
 6. Wpisana przez Mart o modlitw o uzdrowienie jej maestwa z Bartoszem o mio ma i jego nawrcenie.
 7. Wpisana przez Jadwig o modlitw za jej syna, aby zadania jakie wybra udao mu si zrealizowa dla dobra jego rodziny, o mdro i roztropno, o dary Ducha w w realizacji celu.
 8. Wpisana przez mam o modlitw za jej syna i jego rodzin aby, znaleli swoje miejsce na ziemi, o kupno mieszkania i mdre gospodarowanie pienidzem, aby by rodkiem a nie celem.
 9. Wpisana przez Marzen o modlitw aby Pan Jezus zachowa ich o bankructwa.
 10. Wpisana przez Monik o modlitw o odwzajemnion mio, o dobrego ma i moliwo stworzenia szczliwej rodziny.
 11. Wpisana przez Beat o modlitw w intencji maestwa jej siostry o uratowanie maestwa i eby nie byo rozwodu.
 12. Wpisana przez Magdalen o modlitw za jej syna Mikoaja, eby ich relacje si poprawiy.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji Kasi i Piotra o dar rodzicielstwa dla nich - intencja wpisana przez Jzef.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA SIERPIE 2018 R.: 27.07.2018, 12:16
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku pierwszy dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego – Modlitwa w Ogrjcu.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Akt Strzelisty:

  Pan mj i Bg mj.

 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na sierpie to Modlitwa do Ducha witego:

  Duchu Przenajwitszy, ktrego kocham z caej duszy mojej, uwielbiam Ci.
  Owiecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mn.
  Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
  Obiecuj podda si wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli.
  I przyj wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkao.
  Duchu Przenajwitszy, obdarz wiat pokojem.
(Kinga GM, Andrzej PM)
 Jzefa : 25.07.2018, 21:06
 Prosz o dar macierzystwa dla Kasi i Piotra
 Magdalena: 25.07.2018, 11:37
 Bardzo prosz o modlitw za mojego syna Mikoaja.Pragn eby nasze relacje si poprawily i eby wrci do mnie.Prosz eby wszystkie sprawy potoczyy si tak ebymy mogli zosta w Anglii wszyscy razem. Bg zapa
 Marta: 24.07.2018, 14:01
 Szcz Boe, Prosz o modlitw w tej intencji: Jezu bagam Ci o uzdrowienie naszego maestwa Marty i Bartosza o mio ma i jego nawrcenie, uwolnienie naszego maestwa przed dziaaniem zych duchw. Z Panem Bogiem: Marta
 Beata: 23.07.2018, 23:55
 Prosz o modlitw w intencji maestwa mojej siostry o uratowanie maestwa i eby nie byo rozwodu. Bg zapa.
 Monika : 23.07.2018, 23:34
 Gorco prosz o wsparcie modlitewne: o odwzajemnion mio, o dobrego ma i moliwo stworzenia szczliwej rodziny – samotno ju tak bardzo mi doskwiera…
 Marzena: 23.07.2018, 22:51
 Prosze o modlitw aby Pan Jezus zachowa nas o bankructwa.Odmawiam 8 miesic tajemnice szczcia.Prosz o wsparcie modlitewne
 Marzena: 23.07.2018, 22:51
 Prosze o modlitw aby Pan Jezus zachowa nas o bankructwa.Odmawiam 8 miesic tajemnice szczcia.Prosz o wsparcie modlitewne
 Mama : 23.07.2018, 22:51
 Za mojego syna i jego rodzine aby, znalaz wreszcie swoje miejsce na ziemi o kupno mieszkania i mdre gospodarowanie pienidzem, aby by srodkiem a nie celem. Boe wysluchaj mnie, sw Brygido wstaw sie do Boga za nami
 jadwiga: 23.07.2018, 22:46
 O modlitwe za mojego syna aby zadania jakie wybra udao mu sie zralizowac dla dobra jego rodziny , o madroc i roztropnoc , o dary Ducha Sw w realizacji celu.
 Marta: 23.07.2018, 21:07
 Szcz Boe, Prosz o modlitw w tej intencji Matko Boa bagam Ci o uzdrowienie naszego maestwa Marty i Bartosza o mio ma i jego nawrcenie, uwolnienie naszego maestwa przed dziaaniem zych duchw. Z Panem Bogiem: Marta
 Jolanta: 23.07.2018, 13:40
 Prosz o modlitw za mojego zicia Krystiana o uzdrowienie go na ciele i duszy, wyzwolenia z naogw , wyzbycia si gniewu i zazdroci i o ask nawrcenia na drog wiary i praktykowania sakramentu spowiedzi i komunii witej. Bg zapa.
 Barbara: 22.07.2018, 20:49
 Bardzo prosze o modlitwe w intencji mojego syna Blazeja o zdrowie psychiczne i fizyczne Niech dobry Pan zabirze od Niego niepelnosprawnosc zwiazana z choroba SM. Chwala Panu .Bog zaplac.
 Ania: 22.07.2018, 13:10
 P Jezu Maryjo za wstawienictwem aniolow archaniolow wszystkich swietych prosze o odciecie zla od nas, przeciecie wiezow zla ,wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, ze zla, zlych duchow ,przeklenstwa(rowniez dla innych osob z tym zwiazanych i osoby zmarle zawiklane w to zlo),o zdrowie duszy i ciala,o przywrocenie wszystkiego co w nas umarlo a co zlo zabralo,zabierz serca kamienne a daj serca podobne do serca twojego . Dla syna o pamiec, dobre mysli pelna swiadomosc zdrowie kregoslupa i nogi, o pomyslne zdanie poprawki
 Marta: 22.07.2018, 09:16
 O mj Jezu bagam Ci o uzdrowienie naszego maestwa Marty i Bartosza o mio ma i jego nawrcenie, uwolnienie ma przed dziaaniem zego ducha.
 Matka: 21.07.2018, 23:56
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki, wnuczka i caej naszej rodziny o uwolnienie od zego wpywu jej ma i osb nam nieprzyjaznych na ycie crki, wnuczka i caej rodziny i prosz o opiek naszych Aniow i witych . Bg zapa.
 Ania: 21.07.2018, 23:03
 P Jezu Maryjo za wstawienictwem aniolow archaniolow wszystkich swietych prosze o odciecie zla od nas, przeciecie wiezow zla ,wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, ze zla, zlych duchow ,przeklenstwa(rowniez dla innych osob z tym zwiazanych i osoby zmarle zawiklane w to zlo),o zdrowie duszy i ciala,o przywrocenie wszystkiego co w nas umarlo a co zlo zabralo,zabierz serca kamienne a daj serca podobne do serca twojego . Dla syna o pamiec, dobre mysli pelna swiadomosc zdrowie kregoslupa i nogi, o pomyslne zdanie poprawki
 Ania: 21.07.2018, 23:03
 P Jezu Maryjo za wstawienictwem aniolow archaniolow wszystkich swietych prosze o odciecie zla od nas, przeciecie wiezow zla ,wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, ze zla, zlych duchow ,przeklenstwa(rowniez dla innych osob z tym zwiazanych i osoby zmarle zawiklane w to zlo),o zdrowie duszy i ciala,o przywrocenie wszystkiego co w nas umarlo a co zlo zabralo,zabierz serca kamienne a daj serca podobne do serca twojego . Dla syna o pamiec, dobre mysli pelna swiadomosc zdrowie kregoslupa i nogi, o pomyslne zdanie poprawki
 ona : 20.07.2018, 16:07
 Prosz o modlitw za mojego ma i jego bliskich o aski przebaczenia za ich arty, ktre sprawiy innym przykro lub wywoay zo,by Pan Bg wybaczy i obdarzy askami mioci i Miosierdzia Boego tych, ktrym uczynili niewiadomie przykro lub zamt w rodzinie. Bg zapa.
 Parafia : 20.07.2018, 11:43
 Szcz Boe. Bardzo prosz o modlitw w intencji ksidza Grzegorza, wszystkich jego przyjaci i nieprzyjaci o aski uwolnienia od wszelkiego zego, uzdrowienia zranie parafii i parafian, o aski miosierdzia Boego i bogosawiestwa Boego. Bg zapa
 INTENCJE NA DNI OD 23-07-2018 DO 27-07-2018: 19.07.2018, 19:49
  INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:

1. Wpisana przez Magdalen o modlitw za ni i za jej narzeczonego Marka, o mio w penym znaczeniu tego sowa ktr si bd obdarza do koca swoich dni.
2. Wpisana przez Siostr o modlitw w intencji brata oraz jego kolegw i przyjaci o aski nawrcenia na drog wiata i aski przebaczenia za wszystkie ze sowa, przeklestwa i przykroci wyrzdzone ich rodzinie, o wybaczenie za wszystkie winy.
3. Wpisana przez Basi o modlitw w intencji rozwizania trudnej sytuacji z Tomkiem, o Boe wiato i prowadzenie w tej sprawie i w tej relacji, o pikn, prawdziw, wzajemn i wiern mio - dobrego ma, o uzdrowienie w sferze emocjonalnej - o to aby dobry Bg zabra wszelkie stany depresyjne i nerwicowe jakie j ogarniaj.
4. Wpisana przez Babci o modlitw za ywi o aski uzdrowienia i pokoju serduszka.
5. Wpisana przez Justyn o modlitw w intencji jej mamy Danuty, o zdrowie dla jej mamy i si do dalszej walki, o uzdrowienie.
6. Wpisana przez Anonim o modlitw za niego, o dar modlitwy, wiary, nadziei i mioci, o dar rozeznania drg i postpowania.

Andrzej (PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda, a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.

1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

(Kinga GM)
 Anonim: 18.07.2018, 18:14
 Prosz o modlitw za mnie o dar modlitwy, wiary, nadziei i mioci,o dar rozeznania drg i postpowania. Bg zapa
 Justyna: 18.07.2018, 13:39
 Szcz Boe! Bardzo prosz o modlitw w intencji mojej mamy Danuty. Mama jutro wraca do domu ze szpitala po smej operacji. Czeka j jeszcze chemioterapia i dalsze leczenie. To ,ze przezya w jej stanie operacje i wszystko jest na ten moment w porzdku, to ju cud. Chwaa Panu! Bg zapac. P.S. Mama dodatkowo choruje na miasteni, ma te guzki miasteniczne na pucach.problemy z cinieniem. Wierz, e mama bdzie uzdrowiona, e bd gosi dziea Pana, e przez to uzdrowienie, objawi si chwaa Pana. Amen. Justyna. >
 
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie