O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Andrzej, intencja PILNA: 21.04.2015, 06:49
 Prosz o modlitw w intencji Kingi aby dobry Bg pomg jej przetrwa trudne dla niej chwile i znale szczcie w jej dalszym yciu.
 Do PODGRUPY MODLITEWNEJ W INTENCJACH TRUDNYCH: 21.04.2015, 06:43
 Poniewa qwert nie napisaa nam o adnych nadzwyczajnych okolicznociach, ktre skoniy j do dopisania nowych intencji ju po uzgodnieniu zestawu intencji na biecy tydzie prosz czonkw Podgrupy o traktowanie informacji zawartych w pliku pdf jako obowizujcych. Podobn zasad przyjmijmy take w przyszoci. OBOWIZUJE ZESTAW MODLITW I INTENCJI ZAWARTY W PLIKU PDF uzupeniany na bieco o intencje pilne oznaczone jako PILNE przez wpisujcych je na forum. (Andrzej)
 Do podgrupy w intencjach trudnych: 20.04.2015, 23:05
 Prosz o ponowne zjednoczenie maestwa sakramentalnego Sylwi I Daniela. Aby wrci ma i ojciec do swojej rodziny.
 kinga: 20.04.2015, 21:04
 Prosz o modlitw w intencji znalezienia si do poradzenia sobie z zaistnia sytuacj yciow. Dzi si okazao, e musz i na operacj po ktrej ju nigdy nie bd mam :( ((
 Andrzej do Kingi: 20.04.2015, 13:47
 To co napisaa qwert dzisiaj zawiera wszystkie intencje zapisane w pliku i wczeniej z nami uzgodnione i dwie nowe intencje pilne. Na temat pozostaych intencji powinna wypowiedzie si qwert, bo z nami nie uzgodnia doczenia tych intencji na biecy tydzie.
 Andrzej do Kingi: 20.04.2015, 13:01
 W pliku pdf podane s modlitwy i intencje dla Pogotowia Modlitewnego i Podgrupy "qwert" (na osobnych stronach). *** Modlitwy i intencje powtrzone s w dwch wiadomociach: 19.04 dla Pogotowia Modlitewnego napisana przeze mnie i 20.04 dla Podgrupy "qwert" napisana przez qwert. *** W zalenoci od tego gdzie jeste wybierasz odpowiedni "zestaw". *** W intencjach pilnych modl si PM i Podgrupa, kada swoimi modlitwami.
 Kinga: 20.04.2015, 10:25
 Powiedcie mi kogo ja ma sucha:) czy qwert czy Andrzeja:) czy modlc si w danym tygodniu ja mam patrze na intencje w pliku pdf i dodawa intencje pilne czy na ten z dnia 20.04.2015, 01:52.
 Zos........ intencja pilna !!!: 20.04.2015, 08:30
 Prosz o modlitw o zdrowie Piotra.........../mody lekarz,dwoje maych dzieci-wylew/
 INTENCJE PILNE 16 - 19 KWIETNIA: 20.04.2015, 08:01
 1. Wpisane przez (brak podpisu) wyleczenie cielesne (nowotwr zoliwy) i duchowe, si i odwag. 2. Wpisane przez matk o jedno w jej rodzinie, zdrowie, wszelkie aski im potrzebne, znane Bogu
 Andrzej do Anny: 20.04.2015, 07:25
 W tym tygodniu modlimy si w intencji Twojego syna w Pogotowiu Modlitewnym. W przyszym tygodniu przeka Twoj intencj do Podgrupy w Intencjach Trudnych.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie