O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Elbieta: 21.05.2015, 12:18
 Prosz o modlitw za ks.Krzysztofa z okazji urodzin o Boe bogosawiestwo dla niego o sie i mio w posudze kapaskiej o wytrwanie
 Elbieta: 21.05.2015, 12:17
 Prosz o modlitw za ks.Krzysztofa z okazji urodzin o Boe bogosawiestwo dla niego o sie i mio w posudze kapaskiej o wytrwanie
 INTENCJE DODATKOWE na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 21.05.2015, 12:06
 Modlitwa w intencji matek
Podgrupa prowadzona przez King
modli si w intencji matek wychowujcych dzieci, a take pragncych mie dzieci. W tym tygodniu modlimy si take w intencji matek dzieci adoptowanych i matek pracujcych w Wioskach Dziecicych.
Do modlitw odmawianych w Pogotowiu Modlitewnym doczamy Litani Loretask do Najwitszej Maryi Panny.
Zapraszamy wszystkich do przyczenia si do tej modlitwy i poinformowania nas na forum, e modlicie si take w tej intencji.
 Modlitwy na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 21.05.2015, 12:02
 Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.)
2. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si.
3. Codziennie sma Modlitwa Tajemnicy Szczcia
(Andrzej)
 Intencje na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 21.05.2015, 12:01
 1. Wpisana przez Krystyn w intencji znalezienia pracy przez Kamila.
2. Wpisana przez Renat w intencji uwolnienia si z naogu i znalezienia pracy przez Mateusza.
3. Wpisana przez mam w intencji przyszego zicia oraz jego i swojej rodziny.
4. Wpisana przez Dorot w intencji dzikczynnej za wszystkich ludzi dobrej woli,o siy, aski i bogosawiestwo Boe dla jej synw, mamy, byego ma, o doprowadzenie jej yciowych planw do dobrego finau i za wszystkich jej bliskich.
5. Wpisana przez Mari w intencji jej ma aby otworzy si na dziaanie aski Boej.
6. Wpisana przez King o modlitw w intencji T. Lekarze wydali na niego wyrok mierci. Panie Boe prosz nie zabieraj go jeszcze do siebie. Jego mae dziecko i ona bardzo go potrzebuj.
7. Wpisana przez Basi w intencji jej kolegi, aby odzyska wiar, wyszed z naogu, doceni to co ma i moe mie.
8. Wpisana przez mam o modlitw w intencji syna o aski Ducha witego aby nie zniszczy maestwa swojego i kolegi.
9. Wpisana przez +++++ w intencji dzikczynnej za wszystkich ludzi dobrej woli nieustajcych w modlitwach i o Boe Bogosawiestwo dla trupa.
10. Wpisana przez Lil o modlitw w intencji jej synw o dary Ducha witego dla nich oraz w intencji Kasi i o rozwizanie ich problemw jeli taka jest wola Boa.
11. Wpisana przez Asi o powrt do niej ukochanego jeli jest to zgodne z wol Pana. 12. Wpisana przez Ann w intencji jej syna.
13. Wpisana przez Ew o modlitw o zdrowie i siy dla jej crki Karoliny.
14. Wpisana przez Halin w intencji wszystkich ktrzy przyczynili si do powstania pogotowia modlitewnego i trwaj w nim.
15. Wpisana przez Justyn w intencji jej chorego ma, ktry obecnie jest w trakcie chemii i przygotowuje si do cikiej operacji.
16. Wpisana przez Kasi w intencji uzdrowienia jej z choroby psychicznej i w intencji Dawida.
17. Wpisana przez Wer w intencji jej maestwa.
18. Wpisana przez Andrzeja w intencji dzikczynnej za zdrowie Piotra i prob w intencji jego i jego rodziny.
19. Wpisana przez Walentyn w intencji jej crki.
20. Wpisana przez Kasi w intencji jej crki Julii.
21. Wpisana przez Martyn w intencji ratowania jej maestwa.
22. Wpisana przez Ann w intencji uleczenia jej z nerwicy i daru macierzystwa.
23. Wpisana przez Alicj w intencji rozwizania jej problemw yciowych.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
(Andrzej)
 Alicja: 20.05.2015, 23:04
 Prosz o pozytywny wyrok sdu biskupiego w kwestii uznania niewaznosci zawarcia przeze mnie maestwa i o ask Bo i bogosawiestwo na dalsze zycie z Piorkiem. Jezu, ufam Tobie!
 Anna: 20.05.2015, 19:48
 Prosz o modlitw w mojej intencji, aby Bg wyleczy mnie z nerwicy. Prosz rownie o to, aby Dobry Bg obdarzy mnie kolejnym dzieckiem. Jezu Ufam Tobie, Jezu, Ty si tym zajmij.
 Martyna: 20.05.2015, 12:33
 Bagam o modlitw w intencji uratowania mojej rodziny przed rozpadem i uratowanie mojego maestwa przed jego zakoczeniem, pragn odzyska moje dziecko. Bg zapa!
 Kasia: 20.05.2015, 11:09
 Prosz o modlitw o zdrowie i nawrcenie mojej crki Julii, ktra utracia wiar w Naszego Najwyszego Pana i przestaa chodzi do kocioa. Prosz o modlitw w tej intencji. Bg zapaa
 Walentyna +: 20.05.2015, 09:25
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki o zdrowie psychiczne , fizyczne o nawrcenie do Boga o dary Ducha wietego.Bg zapa.Szcz Boe.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie