O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Matka: 05.04.2015, 21:14
 wita Rito we w opiek mojego syna Leszka. Spraw aby przestaa go bole gowa, eby by silny i zdrowy, eby wychowa swoje dzieci. wita Rito pom mu znalezc dobr prac z ktrej on byby zadowolony i z niego by byli ludzie zadowoleni. Jest uczciwym modym czowiekiem, wartym Twego i Pana Boga wsparciem.
 ZACZYNAMY W PONIEDZIAEK: 05.04.2015, 21:03
 Przypominam: SKAD GRUPY MODLITEWNEJ: Ewa, Cleo, Zos, Gosia, K.Magorzata, Caro, Dorota, Czarek, Rena, Agrafka, Basia, qwert, Walentyna, trup, Andrzej. Oczywicie kady kto zechce, moe doczy do nas w kadej chwili. Uzupeniony o kolejne zgoszenia skad grupy opublikujemy po sprawdzeniu "listy obecnoci" w maju. INTENCJE: 1. Wpisana przez Caro w intencji jej szwagra aby po odbyciu leczenia nie powrcia choroba nowotworowa 2. Wpisana przez TA o modlitw w jej trudnych, yciowych sprawach. Jej i jej ma. 3. W intencji Bogusi (30.03.2015) 4. Wpisana przez M za jej siostr Kasi o uporzdkowanie jej spraw rodzinnych 5. Wpisana przez zranione serce matki w intencji jej ma. 6. Wpisana przez mama o zgod w rodzinie. 7. Wpisana przez nas w intencji administratora portalu ADONAI z podzikowaniem za prac woon w jego tworzenie i prowadzenie. 8. Wpisana przez ren o dobry wynik mamografii, i uzdrowienie z choroby nowotworowej jej brata Zbigniewa. 9. Wpisana przez Wer w intencji jej maestwa. 10. Wpisana przez Barbar w intencji wasnej 11. wpisana przez qwert za dusze w czyscu cierpiace 12. wpisana przez qwert intencja Uwielbienia i Dzikczynienia Panu Naszemu W skad powyszych intencji wchodz take intencje pilne zoone do dzisiaj. Czonkw grupy prosz o sprawdzanie kadego dnia czy nie pojawiy si nowe intencje pilne. MODLITWY: Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy: 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie Pana Jezusa, wtorek Wniebowstpienie itd.) 2. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia (codziennie tylko jedna, zawsze ta sama - pierwsza) 3. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si. Modlitwy te kadego dnia powinny na zaj 15 - 25 minut. Nie wyznaczamy godziny, w ktrej naley si modli. Wane jest aby robi to codziennie, do pitku wcznie. Kolejne modlitwy w nastpnych intencjach od nastpnego poniedziaku. Wpisa: Andrzej
 Do Wszystkich................UWAGA!!!!!!!!!!!: 05.04.2015, 20:05
 KTO nie zdy odczyta wpisw na czas prosz odmwi w poniedziaek modlitwy w pniejszych dogodnych godzinach lub,, i przyczy si do nas we wtorek...............We wtorek odmawiamy modlitwy w dogodnych godzinach dla kadego z nas......(myl ,e nie da si zjednoczy wszystkich o jednej porze)..........Wane abymy si modlili .......I , aby byo nas jak najwicej.....Bg z Wami Wszystkimi ......Pozdrawiam Ewa...
 kasia: 05.04.2015, 20:01
 Daj Matko ma
 Grupa Modlitewna jutro rusza godz.8 a 12.......: 05.04.2015, 19:49
 ZAPRASZAM Wszystkich do Modlitwy w podanych intencjach......Pozdrawiam Ewa...
 Modlitwy na od 6 do 10 kwiecie....: 05.04.2015, 19:47
  Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy: 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie Pana Jezusa, wtorek Wniebowstpienie itd.) 2. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia (codziennie tylko jedna, zawsze ta sama - pierwsza) 3. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si. Modlitwy te kadego dnia powinny na zaj 15 - 25 minut. wpisana przez: trup
 Intencje na od 6 do 10 04. 2015r....: 05.04.2015, 19:45
  Kadego dnia modlimy si w nastpujcych intencjach: 1. Wpisana przez Caro w intencji jej szwagra aby po odbyciu leczenia nie powrcia choroba nowotworowa 2. Wpisana przez TA o modlitw w jej trudnych, yciowych sprawach. Jej i jej ma. 3. W intencji Bogusi (30.03.2015 4. Wpisana przez M za jej siostr Kasi o uporzdkowanie jej spraw rodzinnych 5. Wpisana przez zranione serce matki w intencji jej ma. 6. Wpisana przez mama o zgod w rodzinie. 7. Wpisana przez nas w intencji administratora portalu ADONAI z podzikowaniem za prac woon w jego tworzenie i prowadzenie. Uwaga: Osoby, ktre chc, eby modlitwa rozpocza si wczeniej prosimy o wpisanie do tytuu wiadomoci sowa PILNE. wpisana przez: Andrzej
 Modlitwy od 6 do 10 04.: 05.04.2015, 19:42
  MODLITWY NA DNI OD 06.04.2015 (poniedziaek) DO 10.04.2015 (pitek): Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy: 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie Pana Jezusa, wtorek Wniebowstpienie itd.) 2. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia (codziennie tylko jedna, zawsze ta sama - pierwsza) 3. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si. Modlitwy te kadego dnia powinny na zaj 15 - 25 minut. wpisana przez: trup
 Podaj modlitwy.....: 05.04.2015, 19:41
  MODLITWY NA DNI OD 06.04.2015 (poniedziaek) DO 10.04.2015 (pitek): Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy: 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie Pana Jezusa, wtorek Wniebowstpienie itd.) 2. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia (codziennie tylko jedna, zawsze ta sama - pierwsza) 3. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si. Modlitwy te kadego dnia powinny na zaj 15 - 25 minut. wpisana przez: trup
 Intencje od 6(pond.) do 10 (pitek): 05.04.2015, 19:39
  Kadego dnia modlimy si w nastpujcych intencjach: 1. Wpisana przez Caro w intencji jej szwagra aby po odbyciu leczenia nie powrcia choroba nowotworowa 2. Wpisana przez TA o modlitw w jej trudnych, yciowych sprawach. Jej i jej ma. 3. W intencji Bogusi (30.03.2015 4. Wpisana przez M za jej siostr Kasi o uporzdkowanie jej spraw rodzinnych 5. Wpisana przez zranione serce matki w intencji jej ma. 6. Wpisana przez mama o zgod w rodzinie. 7. Wpisana przez nas w intencji administratora portalu ADONAI z podzikowaniem za prac woon w jego tworzenie i prowadzenie. Uwaga: Osoby, ktre chc, eby modlitwa rozpocza si wczeniej prosimy o wpisanie do tytuu wiadomoci sowa PILNE. wpisana przez: Andrzej
 Grupa Modlitewna Rusza jutro!!!!!!!!!!!!: 05.04.2015, 19:34
 Zy dziaa to wida..........Ale My jestemy silniejsi!!! .....JUTRO 8 a 12 modlimy si modlitwami podanymi przez Trupa i w intencjach podanych przez Andrzeja................ZAPRASZAM Wszystkich Serdecznie do Modlitwy!!!!.......Pozdrawiam Ewa....
 Grupa Modlitewna rusza jutro !!!!!: 05.04.2015, 19:29
 Jutro midzy 8 a 12 RUSZAMY !!!!!.......Pan Administrator jest zajty......Zatem ja nie pozwol zniszczy tego co ju stworzylimy.........Zy dziaa..........Ale MY Wszyscy go zwyciymy!!!............Prosz odszuka modlitwy podane przez Trupa i intencje podane przez Andrzeja( wstecz i ju)..........Z Panem Bogiem.....Ewa..
 Jutro Ruszamy!!!!! Grupa Modlitewna.....: 05.04.2015, 19:23
 Wszyscy chtni do modlitwy ......Ci co zgosili swoj ch i Ci co tego nie zrobili ZAPRASZAM z Caego Serca............Do dziea!!.....Kady odszuka modlitwy podane przez Trupa i intencje podane przez Andrzeja (cofn si wstecz).........Godziny proponowane 8 a 12..........Pozdrawiam Ewa.......
 Grupa Modlitewna jutro rusza!!!!!!!!!!: 05.04.2015, 19:16
 Kochani jutro ruszamy!!! Kady cofnie si kilka stron i odszuka modlitwy podane przez Trupa i intencje podane przez Andrzeja..(to nie jest trudne).............Proponuj na jutro przedzia godzinowy od 8 do 12........WSZYSCY Chtni do modlitwy ZAPRASZAM............Zy nie moe by silniejszy od nas.......Ewa......
 Ewa.........Grupa Modlitewna jutro rusza!!!!!!: 05.04.2015, 19:11
 Kochani jutro ruszamy.....Grupa Modlitewna musi ruszy.......Trup poda modlitwy...Andrzej poda intencje.....Wielki ukon dla nich.......Jutro ruszamy.....Baagan na stronie ...Zatem kady musi odszuka wpisy Trupa z modlitwami i Andrzeja z intencjami....To nie jest trudne cofn si kilka stron wstecz..................Poniewa godziny nie zostay ustalone to proponuj przedzia od 8 do 12..........Tak myl ,e pniej bdziecie Kochani w gronie rodzinnym siedzie......Pozdrawiam Ewa....
 halina: 05.04.2015, 19:07
 PanJezus Zmartwychstal prawdziwie Zmartwychstal.Alelluja Alelluja Alelluja.Wesolych radosnych Swiat dla wszystkich ludzi na calym swiecie.Radujmy sie i chwalmy Boga i dziekujmy Mu ze jest z nami
 Do Wszystkich..........: 05.04.2015, 19:01
 Kochani mdlmy si z caych si do Jezusa , Naszego Pana , aby strona zostaa usprawniona i Grupa jutro ruszya........Zy miesza....Ale nie moe by silniejszy od nas.........Bogosawionych wit..Ewa...
 Do Administratpra ,Pana Tomka........: 05.04.2015, 18:58
 Bagam Pana z caych si Pan usprawni nasz stron dla Pogotowia Modlitewnego.....Jutro mamy ruszy........Strona tak nie moe wyglda.....Pozdrawiam Ewa...
 Danka: 05.04.2015, 17:18
 Swieta Rito blagam Cie o zdrowie i szybkie wyjscie z choroby nerwowej prosze Cie Sw. Rito pomoz mi .
 Malinka: 05.04.2015, 17:02
 wity Judo Tadeuszu bagam wysuchaj proby mojej... (3/9)
 lucjan : 05.04.2015, 16:47
 sw.charbelu prosze o laske zdrowia dla mnie i o wytrwaniu w czystosci
 Monika: 05.04.2015, 16:25
 Adonai to pikny portal o modlitwach. Wszystko jest tu napisane o Panu Bogu...Mam nadziej e ludzie ktrzy nie wierz w Pana Boga nawrc si moc Ducha witego. Duchu wity ufam Ci! I Powierzam cae moje ycie. Prosz o nawrcenie Mojego brata. Dzikuj za wszelkie dobra otrzymane z Twoich rk. Kocham Ci.
 henryka: 05.04.2015, 16:01
 Sw. Rito blagam o pomoc.wierze w twoja cudowna moc. Kocham cie.
 mama i babcia: 05.04.2015, 15:49
 Dzikuj i niech si dokona Amen
 jako pierwszy: 05.04.2015, 13:55
 w drodze polecies odsunac kamien z grobu do ktorego figa sie udawaa jako wewnetrzne w ciele krolestw niejedna w uni tchnieniu wnetrza po wstawaa jak odsunac kamien to jak w gorze wyjscie nie samym chlebem ni w stole lecz kadym jest a w jeyku w ni kamieniu w dzieci dzien
 anto: 05.04.2015, 13:33
 Prosz o wysuchanie moich modlitw ..prosz
 anto: 05.04.2015, 13:32
 Prosz o wysuchanie moich modlitw ..prosz
 Justyna: 05.04.2015, 12:18
 w. Judo Tadeuszu, bagam o pomoc w wiadomych Tobie sprawach!
 katarzyna: 05.04.2015, 12:00
 w.Rito bagam Ci pom nam sprzeda dziak li ludzie nam w tym przeszkadzaj.Dopom prosz w.Rito aby jak najszybciej znalaz si kupiec.
 Andrzej do Ewy: 05.04.2015, 11:59
 Dzikuj za Twoje spostrzeenie. Ju mylaem, e mam przed sob mur, ktrego nie uda mi si przebi. Dziki Tobie "kamie z serca" i jeszcze lepsze wita. Pozdrawiam, Andrzej.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] (87) [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie