O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 do czlonkow Podgrupy w Intencjach Trudnych Pilne : 13.04.2015, 20:26
 prosze modlic sie w intencji Basi o dar macierzynstwa. qwert
 Andrzej do qwert: 13.04.2015, 20:02
 Ja myl, e dla wszystkich jest oczywiste, e nie mamy ani mocy uzdrawiania, ani mocy uwalniania spod wpywy szatana. Takiej mocy nie ma nawet egzorcysta. A my chcemy jedynie modli si do boga o pomoc, o uzdrowienie, o uwolnienie. I wierzymy, e ta modlitwa moe by skuteczna. Tylko, e w przypadku modlitwy o uwolnienie prosimy Boga o odebranie diabu czego, co on uwaa za swoj wasno, swj sukces. Wobec Boga jest bezsilny ale nam moe przyoy i to jest cay problem. Druga sprawa - piszesz "moecie uwolni si sami". Tylko, e znaczna cz prb o modlitw za uwolnienie nie pochodzi od osb, o ktre mamy si modli tylko od ich bliskich. Same osoby zniewolone wcale nie musz chcie zmiany tego stanu rzeczy.
 Andrzej do qwert: 13.04.2015, 19:30
 Ja myl, e dla wszystkich jest oczywiste, e nie mamy ani mocy uzdrawiania, ani mocy uwalniania spod wpywy szatana. Takiej mocy nie ma nawet egzorcysta. A my chcemy jedynie modli si do boga o pomoc, o uzdrowienie, o uwolnienie. I wierzymy, e ta modlitwa moe by skuteczna. Tylko, e w przypadku modlitwy o uwolnienie prosimy Boga o odebranie diabu czego, co on uwaa za swoj wasno, swj sukces. Wobec Boga jest bezsilny ale nam moe przyoy i to jest cay problem. Druga sprawa - piszesz "moecie uwolni si sami". Tylko, e znaczna cz prb o modlitw za uwolnienie nie pochodzi od osb, o ktre mamy si modli tylko od ich bliskich. Same osoby zniewolone wcale nie musz chcie zmiany tego stanu rzeczy.
 Bernadetta: 13.04.2015, 19:17
 Prosze o modlitwe za mojego meza,o zdrowie dla niego i pokonanie nalogu pijantwa.Bog zaplac
 wera do qwert: 13.04.2015, 18:49
 Mam bardzo trudna sytuacje malzenska.Czy moge prosic o modlitwe w intenji mojego malzenstwa i mojego meza?
 Ona.: 13.04.2015, 17:12
 Prosz o modlitw o zdrowie dla Adama i krtki pobyt w szpitalu. Bg zapa.
 Kamila: 13.04.2015, 16:31
 Prosz o modlitw w intencji moich rodzicw, brata i jego rodziny o nawrcenie. Prosz o dobrego ma.
 qwert do Kinga: 13.04.2015, 15:22
 Droga Kingo Naszymi modlitwy .obejmuje Matki moje skupienie jest pomoc w modlitwie o dar Rodzicielstwa . pomoc wszystkim matka majacym problemy z dziecmi ,jesli ktos prosi o uwolnienie mozemy pomodlic sie generalnie o dar pojednania przez sakrament Pokuty. My nie mamy mocy uwalniania .Taka Osoba powinna sie zglosic do miejsc gdzie Chrystus Uzdrawia i Uwalnia .Wiem ze w Warszawie sa takie Msze Sw .zorientujcie sie sami .Mozna ogladac Msze Sw o uwolnienie na Youtube. wytlumaczylam w poprzednim wpisie .qwert
 kinga do qwert: 13.04.2015, 13:57
 qwert a czy podgrupa bdzie modli si w intencjach o uwolnienie? Pytam, bo w intencjach na ten tydzie jest proba Danuty, ktra chyba podchodzi pod ten temat. Przeczytaam wypowied ..... i zdaam sobie spraw, e nie mam pojcia ani przygotowania do tego typu wsparcia i jakby podgrupa zajmowaa si tego typu trudnymi intencjami to na t chwil wolaabym si modli z grup PM.
 Danuta : 13.04.2015, 10:10
 Chce doczy do grona waszego i te si modli
 ..........: 12.04.2015, 23:50
 szum z nieba cyt (KTO MOE SI MODLI O UWOLNIENIE? Do modlitwy wstawienniczej, czyli do pomocy drugiej osobie, jestemy wezwani wszyscy jako chrzecijanie. Natomiast warto zdawa sobie spraw, e kada modlitwa wstawiennicza jest walk duchow, a podejmujc modlitw o uwolnienie dodatkowo wchodzimy na teren dziaania ducha zego. Z tego powodu osoby zajmujce si tak posug powinny spenia pewne ?warunki?: Ten, kto zabiera si za modlitw o uwolnienie, nie moe by w stanie grzechu cikiego. Nie znaczy to, e mamy by bez grzechu w ogle, bo takich ludzi nie ma. Chodzi o to, aby poprzez grzech ciki nie da duchowi zemu dostpu do siebie, swojej rodziny czy te swojej wasnoci. Osoba posugujca modlitw o uwolnienie to czowiek modlitwy indywidualnej. Nie moemy modli si za kogo, a nie praktykowa swojej modlitwy, czyli nie zna Boga. Na poziomie intelektualnym konieczne jest posiadanie pewnej wiedzy dotyczcej rozeznawania duchw i dziaania za. Nie chodzi o to, eby zgbia zo (prawda o Bogu jest duo bardziej fascynujca), ale aby podejmujc si modlitwy o uwolnienie, mie pewien zasb informacji o jego dziaaniu. Lepiej te, eby tak posug nie zajmoway si osoby, ktre same miay kopoty ze zniewoleniem, poniewa mog mie jeszcze pewne skonnoci do ulegania zu i mog si w nich ponownie odezwa dawne problemy. Oczywicie, zdarzaj si takie osoby, ktre zostay wczeniej uwolnione, a obecnie dziki nawrceniu i przemianie ycia s na tyle mocne, e mog posugiwa w ten sposb, ale wymaga to czasu i rozeznania.) nie potrfi dobrze posugiwa si komputerem jednak te przesanki ju powinny zaalarmoawa grup eby kady przypadek w ktrym zachodzi podejrzenie zniewolenia - np ; homoseksualizm , pornografia itp ....przeanalizowa odzdielnie i podchodzi z duz ostronoci .Jeeli nie ma woli samego proszcego uzalenionego - to nie naley podejmowa tematu .
 qwert do grupy PILNE: 12.04.2015, 22:23
 Kochani prosze o modlitwe za cala grupe aby wypelnic Boza wole w zadaniu jekie nam polecil w PM.pomodlmy abysmy przetrwali wszelki ataki szatan .
 Zaamana matka. Intencja PILNA.: 12.04.2015, 19:20
 Prosz o modlitw w intencj mojego syna Piotra.
 Dorota: 12.04.2015, 19:05
 zglaszam swje uczestnictwo w podgrupie do Spraw Trudnych
 wera: 12.04.2015, 19:00
 PILE blagam o modlitwe wintencji mojego meza i mojego malzenstwa. Gorace Bog zaplac.
 Andrzej do qwert: 12.04.2015, 17:14
 Jak Ci ju pisaem trup zadeklarowa ch bycia milczcym uczestnikiem Twojej podgrupy i tak moesz go traktowa. Z Bogiem. (Andrzej)
 U W A G A: 12.04.2015, 15:50
 Zawsze byem zwolennikiem spokojnego i rozwanego dziaania. Tym razem chciaem wyskoczy, moe zbyt szybko, do przodu. Jednak postanowiem ulec argumentom wpisanym przez "..........". ***Dlatego z modlitw na 13 - 17 kwietnia WYCOFUJ INTENCJE oznaczone numerami 1 i 8.*** Nie oznacza to, e odmawiamy pomocy modlitewnej. Odkadamy rozpoczcie modlitw w tych intencjach na czas niezbdny do przygotowania grupy do modlitwy w takich sprawach. Myl, e nie powinno to by duej ni 1-2 tygodni. CZEGO NAM POTRZEBA? 1. Po pierwsze konsultacji w tej sprawie ze "specjalist". Najlepiej byoby, gdyby to by ksidz egzorcysta. Jeli kto ma moliwo dotarcia do takiej osoby, to bardzo prosz o pomoc. 2. Po drugie okrelenia, jak powinna wyglda modlitwa osonowa. Pada ju podpowied, e na tydzie, w ktrym odmawiamy takie modlitwy potrzebne bdzie pi osb, z ktrych kada w stanie aski uwicajcej odmwi modlitw jednego dnia (jeli to dobrze zrozumiaem). Mnie przyszed do gowy pomys, e mogo by to by zastpione lub uzupenione odprawieniem Mszy witej w intencji modlcych si w okrelonym tygodniu. O ile wiem, nie ma wrd nas ksidza, ktry mgby podj si takiego zadania, a zamwienie intencji w "normalnym trybie" moe stworzy problemy z terminami i kosztami. Troch uatwione byoby to zadanie, gdyby zdecydowa si, e na modlitwy o uwolnienie przeznaczamy jeden tydzie w miesicu. Bardzo prosz Was wszystkich o pomoc, opinie, podpowiedzi. Z Bogiem, (Andrzej)
 MODLITWA OSONOWA: 12.04.2015, 15:08
 S dziedziny, w ktrych szatan dziaa najskuteczniej i najatwiej odnosi sukcesy. On zrobi wszystko, eby utrzyma w swoich apach tych, ktrych udao mu si zapa. Jeli ktokolwiek bdzie prbowa wyrwa mu jego ofiar, zaatakuje. Moe by to atak bardzo mocny i bolesny. Ci, ktrzy modl si za jego ofiary naraeni s na taki wanie atak. Obron przed nim moe by MODLITWA OSONOWA. Nie chc, aby Pogotowie Modlitewne odmawiao komukolwiek pomocy i dlatego prosz Was wszystkich o tak modlitw. Prosz o odmawianie w naszej intencji przynajmniej raz na tydzie, w niedziele, Modlitwy do w. Michaa Archanioa. Czonkw Pogotowia Modlitewnego prosz, aby t modlitw modlili si za innych modlcych si w PM kadego dnia. MODLITWA DO W. MICHAA ARCHANIOA: ***wity Michale Archaniele, bro nas w walce. Przeciw niegodziwoci i zasadzkom zego ducha bd nam obron. Niech go Bg poskromi, pokornie bagamy, a Ty, Ksi Zastpw niebieskich moc Bo str do pieka szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz kr po wiecie. Amen.* * * wity Michale Archaniele, ktry wraz z Anioami zwyciye szatana w niebie, dopom nam zwyciy go na ziemi.*** (Andrzej)
 ..........: 12.04.2015, 14:05
 pedro i andrzeju to wszystko jest mao - to jest dobre dla grupy wstawienniczej ale nie dla grupy modlcej sie o uwolnienie .Kto (zy czowiek ) chce wam wmowi e nie powinnicie odmawia adnej probie w intencji .Lecz tu nie chodzi o odmow lecz o przygotowanie grupy do odmawiania modlitewnego takiej intecnji .Nawet grupa charyzmatyczna penica tak posug i przygotowana do tego zastanowi sie nad taka intencj .Proponuj wam na ten czas odoy te intencje - przygotowa pi osb (stan aski uwicajcej) modlitwa osonowa polegajca na wyznacziu kolejnych osb aby modliy si w intencji odmawiajcych i dopiero tak przygotowani moecie przyja tak intencj .To tylko dla waszego dobra . Wkraczacie w swiat duchowy i zaczynacie zmienia ten wit zgodnie z wol Boga a nie szatana i dlatego on i tak bdzie was niepokoi - ju daje pierwsze oznaki (moecie si jednak cieszy i chwali naszego Pana Jezusa Chrystusa poniewa te oznaki wiadcz e szatan ju jest zaniepokojony wasz grup ) .Bd si za was modli aby Duch wity was prowadzil .
 kinga do qwert: 12.04.2015, 13:48
 qwert chciaabym zgosi ch doczenia do podgrupy
 MODLITWA OSONOWA: 12.04.2015, 13:33
 S dziedziny, w ktrych szatan dziaa najskuteczniej i najatwiej odnosi sukcesy. On zrobi wszystko, eby utrzyma w swoich apach tych, ktrych udao mu si zapa. Jeli ktokolwiek bdzie prbowa wyrwa mu jego ofiar, zaatakuje. Moe by to atak bardzo mocny i bolesny. Ci, ktrzy modl si za jego ofiary naraeni s na taki wanie atak. Obron przed nim moe by MODLITWA OSONOWA. Nie chc, aby Pogotowie Modlitewne odmawiao komukolwiek pomocy i dlatego prosz Was wszystkich o tak modlitw. Prosz o odmawianie w naszej intencji przynajmniej raz na tydzie, w niedziele, Modlitwy do w. Michaa Archanioa. Czonkw Pogotowia Modlitewnego prosz, aby t modlitw modlili si za innych modlcych si w PM kadego dnia. MODLITWA DO W. MICHAA ARCHANIOA: ***wity Michale Archaniele, bro nas w walce. Przeciw niegodziwoci i zasadzkom zego ducha bd nam obron. Niech go Bg poskromi, pokornie bagamy, a Ty, Ksi Zastpw niebieskich moc Bo str do pieka szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz kr po wiecie. Amen.* * * wity Michale Archaniele, ktry wraz z Anioami zwyciye szatana w niebie, dopom nam zwyciy go na ziemi.*** (Andrzej)
 Basia: 12.04.2015, 12:37
 prosz o modlitw w intencji daru macierzystwa dla mnie
 II TYDZIE MODLITW 13 - 17 KWIETNIA: 12.04.2015, 11:25
 Jutro rozpoczynamy kolejny tydzie modlitw. Przypominam, e intencje i modlitwy dla Pogotowia Modlitewnego znajduj si w poliku dostpnym na grze strony oraz na tym forum wpisane przeze mnie w ostatni czwartek. Nie dotyczy to Podgrupy w Intencjach Trudnych. W tym przypadku obowizuj wpisy qwert zamieszczane na tej stronie. INTENCJE PILNE, ktre nie znalazy si w wykazie intencji na ten tydzie: 1. wpisana przez Joann w intencji Tadeusza, ktry jest miertelnie chory, o ask pojednania z Bogiem, rodzin i znajomymi, 2. Wpisana przez Wer w intencji jej maestwa, 3. Wpisana przez Zaaman matk w intencji jej syna Piotra. OSOBY modlce si w naszym Pogotowiu prosz o systematyczna przegldanie forum i doczanie do intencji nowo wpisywanych intencji pilnych. DODATKOWA INFORMACJA dla zamieszczajcych proby o modlitw: List intencji na nastpny tydzie od poniedziaku do pitku zamykamy w kady czwartek. Intencje osb , ktre przysyaj je po zamkniciu listy bd wpisane na list intencji w kolejnym tygodniu. MODLITWA OSONOWA: w imieniu wszystkich modlcych si w Pogotowiu Modlitewnym bardzo prosz o odmwienie w kad niedziel w naszej intencji modlitwy do w. Michaa Archanioa: ***wity Michale Archaniele, bro nas w walce. Przeciw niegodziwoci i zasadzkom zego ducha bd nam obron. Niech go Bg poskromi, pokornie bagamy, a Ty, Ksi Zastpw niebieskich moc Bo str do pieka szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz kr po wiecie. Amen.* * * wity Michale Archaniele, ktry wraz z Anioami zwyciye szatana w niebie, dopom nam zwyciy go na ziemi.***
 do bb: 12.04.2015, 10:58
 cho grupa odmawia ci swojej pomocy to bd dobrej myli, pomodl si w twojej intencji dzi i w najbliszym czasie, Chrystus nikogo nie odrzuca, ty te otrzymasz pomoc
 Pedro: 12.04.2015, 10:25
 berenice ma racj.Dlatego proponuje aby czonkowie GM i Podgrupy po odmwieniu modlitw na dany dzie pomodlili si za wszystkich ktrzy nale do GM i Podgrupy choby krtk modlitw.Pozdrawiam
 Gosian: 12.04.2015, 10:13
 Prosze o modlitwe za zdrowie dla mojej rodziny I dla mnie. Tylko modlitwa jest moim jedynym lekarstwem.
 PILNE do andrzeja : 12.04.2015, 04:24
  DROGI ANDRZEJU PROSZE DOLACZYC TE INTENCJE DO PODGRUPY W SPRAWACH TRUDNYCH Droga wero pomodlimy sie w twojej intencji Jeszcze raz podaj intecje tak jak pisze andrzej Zaamana matka. intencja PILNA: 11.04.2015, 15:37 Bagam o modlitw o nawrcenie ze zej drogi mojego syna Piotra i aby szanowa swoj matk. Bg zapa. Zalamana matko modlimy sie od poniedzialku w twoich intencjach. Jesli chcesz dolacz do naszej grupy wpisz swoj nick ze zgadzasz sie byc czlonkiem Grupy
 K.Magorzata: 12.04.2015, 00:54
 Aby nie przeoczy wszystkich wanych intencji,ktre bd od poniedziaku odmawiaa ,to w razie czego skserowaam na swoj poczt.Dobrze rwnie zapisa sobie na kartce.Jak kto woli. Jutro podczas Mszy witej zaniemy rwnie te proby z modlitw przebagaln przed Otarz ... Jezu,ufam Tobie.
 K.Magorzata: 11.04.2015, 23:41
 Wida jak wiele osb prosi o wsparcie modlitewne w sprawie ,ktra wydaje mnie si rwnie pilna.MAM NA MYLI NAWRCENIE BLISKICH i innych dookoa. W mojej rodzinie rwnie s letni w wierze,lub nawet zupenie obojtni. W Niedziele jest pikne, wielkie wito Boego Miosierdzia i al serce ciska,gdy sporo osb wok nas, odrzuca taki skarb bezcenny jak nawrcenie,odpuszczenie grzechw i nie chce si pojedna z Panem Bogiem. Jezu,ufam Tobie.
 qwert do Kingi: 11.04.2015, 23:20
 droga Kingo badz dorej Mysli pamietaj mysie modlimy Wola Boza nie naszqa Podziekuj Bogu za wszystko .Jesli mozesz pojednaj sie z bOgiem przez sakramep pokuty jak naszybciej i trwaj w Lasce Uswiecajacej .Jesli chcesz dolaczyc do podgrupy i modlic sie z nami o dar Maciezynstwa zapraszamy zgols swoja przynaleznosc Niech Bog ci Blogoslawi .qwert
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] (83) [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie