O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 MONIKA: 25.05.2015, 13:10
 BOE, DZIKUJ ZA WSZYSTKO, PRZEPRASZAM ZA JESZCZE WICEJ. PROSZ O ASK MODLITWY, WIARY, CIERPLIWOCI, AGODNOCI. PROSZ O ODDALENIE WSZELKICH ZYCH DUCHW- STRACHU PRZED UTRAT PRACY, NARZEKANIA, WULGARYZMW, NIEZGODY W RODZINIE, MATERIALIZMU. PROSZ O NIEOGRANICZON ASK DLA MOICH DZIECI, MOJEGO MʯA, CAEJ RODZINY I MNIE SAMEJ. PROSZ O POMOC W SCHUDNICIU. PROSZ O ZDROWIE DLA CAEJ RODZINY ORAZ KOLEANKI JOLI. BOGU NIECH BD DZIKI.
 renata: 24.05.2015, 20:04
 Prosz o modlitw za mojego ma alkoholika o wyleczenie z naogu o nawrucienie si jego do Pana Boga
 PIOTR: 24.05.2015, 10:34
 PROSZ O MODLITW O CUD POCZCIA DLA BERNADETY I PIOTRA. NIECH DUCH WITY OBDARZY NAS SWOIMI DARAMI I CHARYZMATAMI . BG ZAPA!!!
 Magda: 23.05.2015, 23:39
 Prosz o modlitw za 8-letniego Piotrusia, ktry ley w szpitalu z podejrzeniem biaaczki lub mononukleozy - o uzdrowienie dla niego i siy dla jego rodzicw. Bg zapa za modlitwy.
 mtka: 23.05.2015, 22:40
 Prosz o modlitw za moj crk chor na anoreksj . Niech dobry Bg otoczy ja bogosawiestwem a Duch wity natchnie j szczer chci wyzdrowienia i radoci ycia. Bogosawmy Panu, Bogu Chwaa i cze.
 Podgrupa - intencje na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 23.05.2015, 12:22
 1. Modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych ( zabijanych w onach matek) 2. Modlitwa w intencji matek dzieci adoptowanych i matek pracujcych we Wioskach Dziecicych. 3. Modlitwa w intencji Ani o dar macierzystwa. Modlitwy na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015 1. Jedna dziesitka raca- Cz Radosna - Narodzenia Pana Jezusa ( dla osb, ktre nie podjy si Duchowej Adopcji Dziecka Pocztego). 2. Litania Loretaska (plik pdf). (Kinga)
 Grupa modlca sie w intencjach przyszych matek oraz w intencjach dzie: 23.05.2015, 12:11
 Zgodnie z propozycj Trupa od nastpnego tygodnia bdziemy modli si w intencjach przyszych matek i w intencjach dzieci nienarodzonych (zabijanych w onach matek). W kadym tygodniu bdziemy rwnie docza jedn intencj jednej mamy. Do grupy obecnie nale Trup i Kinga. Obecni czonkowie Grupy podjli si Duchowej Adopcji Dziecka Pocztego. W miar moliwoci dobrze by byo, gdyby osoby, ktre zechciayby modli si wsplnie z nami rwnie doczyy do Duchowej Adopcji. Nie chce nikomu narzuca tej modlitwy, bo modlitwa powinna wypywa z potrzeby serca, dlatego jeli kto nie podejmie si Duchowej Adopcji Dziecka Pocztego proponuj odmawia jedn dziesitk raca dziennie - Cz Radosna - Narodzenia Pana Jezusa. We wszystkich intencjach bdziemy modli si dodatkow modlitw i w przyszych tygodniu bdzie to Litania Loretaska (plik pdf). Mamy miesic maj i chciaabym ebymy uczcili t modlitw Matk caej ludzkoci. Co to jest duchowa adopcja? Pena poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Pocztego Zagroonego Zagad". Nie jest to wic adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastpczej, ale adopcja duchowa dziecka pocztego zagroonego zabiciem w onie matki. Wyraana jest osobist modlitw jednej osoby o ocalenie ycia dziecka wybranego przez Boga Dawc ycia.Trwa przez 9 miesicy, okres wzrostu dziecka w onie matki. Zobowizanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, ktre je utwierdza. ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI" Najwitsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Anioowie i wici. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, e od dnia .................................... bior w duchow adopcj jedno dziecko, ktrego imi jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesicy, kadego dnia, modli si o uratowanie jego ycia oraz o sprawiedliwe i prawe ycie po urodzeniu. Amen Moimi zobowizaniami adopcyjnymi bd: • jedna Tajemnica Raca witego • moje dobrowolne postanowienia • oraz modlitwa: TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU" Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, ktra urodzia Ci z mioci oraz za wstawiennictwem witego Jzefa, "Czowieka Zawierzenia", ktry opiekowa si Tob po urodzeniu, prosz Ci w intencji tego nienarodzonego dziecka ktre znajduje si w niebezpieczestwie zagady i ktre duchowo adoptowaem. Prosz, daj rodzicom tego dziecka mio i odwag, aby zachowali je przy yciu, ktre Ty sam mu przeznaczye. Amen. Przyrzeczenie powinno by zoone w kociele, ale nie stoi tez nic na przeszkodzie, eby zoy je prywatnie przed Krzyem, najlepiej w ktre wito Matki Boej ( ja zoyam je w domu). Najblisza okazja to 31 maja - wito Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny. Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) s uzupenieniem Duchowej Adopcji. S dobrowolne, lecz s chtnie widziane i praktykowane, poniewa czsto stanowi potrzeb wikszego zadouczynienia, dzikczynienia, bd wyproszenia ask u Boej Opatrznoci.Moe si zdarzy, e zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowizania adopcyjne. Duga przerwa, na przykad miesiczna, przerywa Duchow Adopcj i wymaga podjcia jej od pocztku. Naley wtedy odby spowied, ponowi przyrzeczenia i stara si je dotrzyma. W wypadku krtkiej przerwy naley Duchow Adopcje kontynuowa, przeduajc praktyk o ilo dni opuszczonych. Zachcam Wszystkich do przyczenia si do Naszej Grupy, a szczeglnie osoby borykajce si z problemem niepodnoci. Wy najlepiej wiecie jakie uczucia targaj maestwami, ktre pragn dziecka, a nie mog Go mie. Wspln modlitw moemy pomc ktremu z tych maestw sta si pen rodzin ( Kinga)
 Ewa.....: 23.05.2015, 09:28
  Intencja na przyszy tydzie.........Do Wszystkich z Grupy Modlitewnej...... Mdlmy si o dobry przebieg operacji dla ,,Trupa'',,o zdrowie dla Niego i o wszelkie aski potrzebne.....Aby Dobry Bg obdarzy Go si i pozwoli ,,dalej ''pisa sowa , do nas,ktre s dla nas wane.....Pozdrawiam Ewa.........Jezu Ufam Tobie....
 samotna: 22.05.2015, 21:56
 prosz o modlitw w mojej intencji, o dobrego ma dla mnie
 Intencja PILNA!!!! I na przyszy tydzie..........Ewa....: 22.05.2015, 06:30
 Bardzo prosz o zdrowie dla Adama Sobolewskiego.......Ttniak mzgu i podejrzenie raka krtani...........Jeeli Taka Wola Twoja Panie Jezu........
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie