O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Ona.: 13.04.2015, 17:12
 Prosz o modlitw o zdrowie dla Adama i krtki pobyt w szpitalu. Bg zapa.
 Kamila: 13.04.2015, 16:31
 Prosz o modlitw w intencji moich rodzicw, brata i jego rodziny o nawrcenie. Prosz o dobrego ma.
 qwert do Kinga: 13.04.2015, 15:22
 Droga Kingo Naszymi modlitwy .obejmuje Matki moje skupienie jest pomoc w modlitwie o dar Rodzicielstwa . pomoc wszystkim matka majacym problemy z dziecmi ,jesli ktos prosi o uwolnienie mozemy pomodlic sie generalnie o dar pojednania przez sakrament Pokuty. My nie mamy mocy uwalniania .Taka Osoba powinna sie zglosic do miejsc gdzie Chrystus Uzdrawia i Uwalnia .Wiem ze w Warszawie sa takie Msze Sw .zorientujcie sie sami .Mozna ogladac Msze Sw o uwolnienie na Youtube. wytlumaczylam w poprzednim wpisie .qwert
 kinga do qwert: 13.04.2015, 13:57
 qwert a czy podgrupa bdzie modli si w intencjach o uwolnienie? Pytam, bo w intencjach na ten tydzie jest proba Danuty, ktra chyba podchodzi pod ten temat. Przeczytaam wypowied ..... i zdaam sobie spraw, e nie mam pojcia ani przygotowania do tego typu wsparcia i jakby podgrupa zajmowaa si tego typu trudnymi intencjami to na t chwil wolaabym si modli z grup PM.
 Danuta : 13.04.2015, 10:10
 Chce doczy do grona waszego i te si modli
 ..........: 12.04.2015, 23:50
 szum z nieba cyt (KTO MOE SI MODLI O UWOLNIENIE? Do modlitwy wstawienniczej, czyli do pomocy drugiej osobie, jestemy wezwani wszyscy jako chrzecijanie. Natomiast warto zdawa sobie spraw, e kada modlitwa wstawiennicza jest walk duchow, a podejmujc modlitw o uwolnienie dodatkowo wchodzimy na teren dziaania ducha zego. Z tego powodu osoby zajmujce si tak posug powinny spenia pewne ?warunki?: Ten, kto zabiera si za modlitw o uwolnienie, nie moe by w stanie grzechu cikiego. Nie znaczy to, e mamy by bez grzechu w ogle, bo takich ludzi nie ma. Chodzi o to, aby poprzez grzech ciki nie da duchowi zemu dostpu do siebie, swojej rodziny czy te swojej wasnoci. Osoba posugujca modlitw o uwolnienie to czowiek modlitwy indywidualnej. Nie moemy modli si za kogo, a nie praktykowa swojej modlitwy, czyli nie zna Boga. Na poziomie intelektualnym konieczne jest posiadanie pewnej wiedzy dotyczcej rozeznawania duchw i dziaania za. Nie chodzi o to, eby zgbia zo (prawda o Bogu jest duo bardziej fascynujca), ale aby podejmujc si modlitwy o uwolnienie, mie pewien zasb informacji o jego dziaaniu. Lepiej te, eby tak posug nie zajmoway si osoby, ktre same miay kopoty ze zniewoleniem, poniewa mog mie jeszcze pewne skonnoci do ulegania zu i mog si w nich ponownie odezwa dawne problemy. Oczywicie, zdarzaj si takie osoby, ktre zostay wczeniej uwolnione, a obecnie dziki nawrceniu i przemianie ycia s na tyle mocne, e mog posugiwa w ten sposb, ale wymaga to czasu i rozeznania.) nie potrfi dobrze posugiwa si komputerem jednak te przesanki ju powinny zaalarmoawa grup eby kady przypadek w ktrym zachodzi podejrzenie zniewolenia - np ; homoseksualizm , pornografia itp ....przeanalizowa odzdielnie i podchodzi z duz ostronoci .Jeeli nie ma woli samego proszcego uzalenionego - to nie naley podejmowa tematu .
 qwert do grupy PILNE: 12.04.2015, 22:23
 Kochani prosze o modlitwe za cala grupe aby wypelnic Boza wole w zadaniu jekie nam polecil w PM.pomodlmy abysmy przetrwali wszelki ataki szatan .
 Zaamana matka. Intencja PILNA.: 12.04.2015, 19:20
 Prosz o modlitw w intencj mojego syna Piotra.
 Dorota: 12.04.2015, 19:05
 zglaszam swje uczestnictwo w podgrupie do Spraw Trudnych
 wera: 12.04.2015, 19:00
 PILE blagam o modlitwe wintencji mojego meza i mojego malzenstwa. Gorace Bog zaplac.
 Andrzej do qwert: 12.04.2015, 17:14
 Jak Ci ju pisaem trup zadeklarowa ch bycia milczcym uczestnikiem Twojej podgrupy i tak moesz go traktowa. Z Bogiem. (Andrzej)
 U W A G A: 12.04.2015, 15:50
 Zawsze byem zwolennikiem spokojnego i rozwanego dziaania. Tym razem chciaem wyskoczy, moe zbyt szybko, do przodu. Jednak postanowiem ulec argumentom wpisanym przez "..........". ***Dlatego z modlitw na 13 - 17 kwietnia WYCOFUJ INTENCJE oznaczone numerami 1 i 8.*** Nie oznacza to, e odmawiamy pomocy modlitewnej. Odkadamy rozpoczcie modlitw w tych intencjach na czas niezbdny do przygotowania grupy do modlitwy w takich sprawach. Myl, e nie powinno to by duej ni 1-2 tygodni. CZEGO NAM POTRZEBA? 1. Po pierwsze konsultacji w tej sprawie ze "specjalist". Najlepiej byoby, gdyby to by ksidz egzorcysta. Jeli kto ma moliwo dotarcia do takiej osoby, to bardzo prosz o pomoc. 2. Po drugie okrelenia, jak powinna wyglda modlitwa osonowa. Pada ju podpowied, e na tydzie, w ktrym odmawiamy takie modlitwy potrzebne bdzie pi osb, z ktrych kada w stanie aski uwicajcej odmwi modlitw jednego dnia (jeli to dobrze zrozumiaem). Mnie przyszed do gowy pomys, e mogo by to by zastpione lub uzupenione odprawieniem Mszy witej w intencji modlcych si w okrelonym tygodniu. O ile wiem, nie ma wrd nas ksidza, ktry mgby podj si takiego zadania, a zamwienie intencji w "normalnym trybie" moe stworzy problemy z terminami i kosztami. Troch uatwione byoby to zadanie, gdyby zdecydowa si, e na modlitwy o uwolnienie przeznaczamy jeden tydzie w miesicu. Bardzo prosz Was wszystkich o pomoc, opinie, podpowiedzi. Z Bogiem, (Andrzej)
 MODLITWA OSONOWA: 12.04.2015, 15:08
 S dziedziny, w ktrych szatan dziaa najskuteczniej i najatwiej odnosi sukcesy. On zrobi wszystko, eby utrzyma w swoich apach tych, ktrych udao mu si zapa. Jeli ktokolwiek bdzie prbowa wyrwa mu jego ofiar, zaatakuje. Moe by to atak bardzo mocny i bolesny. Ci, ktrzy modl si za jego ofiary naraeni s na taki wanie atak. Obron przed nim moe by MODLITWA OSONOWA. Nie chc, aby Pogotowie Modlitewne odmawiao komukolwiek pomocy i dlatego prosz Was wszystkich o tak modlitw. Prosz o odmawianie w naszej intencji przynajmniej raz na tydzie, w niedziele, Modlitwy do w. Michaa Archanioa. Czonkw Pogotowia Modlitewnego prosz, aby t modlitw modlili si za innych modlcych si w PM kadego dnia. MODLITWA DO W. MICHAA ARCHANIOA: ***wity Michale Archaniele, bro nas w walce. Przeciw niegodziwoci i zasadzkom zego ducha bd nam obron. Niech go Bg poskromi, pokornie bagamy, a Ty, Ksi Zastpw niebieskich moc Bo str do pieka szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz kr po wiecie. Amen.* * * wity Michale Archaniele, ktry wraz z Anioami zwyciye szatana w niebie, dopom nam zwyciy go na ziemi.*** (Andrzej)
 ..........: 12.04.2015, 14:05
 pedro i andrzeju to wszystko jest mao - to jest dobre dla grupy wstawienniczej ale nie dla grupy modlcej sie o uwolnienie .Kto (zy czowiek ) chce wam wmowi e nie powinnicie odmawia adnej probie w intencji .Lecz tu nie chodzi o odmow lecz o przygotowanie grupy do odmawiania modlitewnego takiej intecnji .Nawet grupa charyzmatyczna penica tak posug i przygotowana do tego zastanowi sie nad taka intencj .Proponuj wam na ten czas odoy te intencje - przygotowa pi osb (stan aski uwicajcej) modlitwa osonowa polegajca na wyznacziu kolejnych osb aby modliy si w intencji odmawiajcych i dopiero tak przygotowani moecie przyja tak intencj .To tylko dla waszego dobra . Wkraczacie w swiat duchowy i zaczynacie zmienia ten wit zgodnie z wol Boga a nie szatana i dlatego on i tak bdzie was niepokoi - ju daje pierwsze oznaki (moecie si jednak cieszy i chwali naszego Pana Jezusa Chrystusa poniewa te oznaki wiadcz e szatan ju jest zaniepokojony wasz grup ) .Bd si za was modli aby Duch wity was prowadzil .
 kinga do qwert: 12.04.2015, 13:48
 qwert chciaabym zgosi ch doczenia do podgrupy
 MODLITWA OSONOWA: 12.04.2015, 13:33
 S dziedziny, w ktrych szatan dziaa najskuteczniej i najatwiej odnosi sukcesy. On zrobi wszystko, eby utrzyma w swoich apach tych, ktrych udao mu si zapa. Jeli ktokolwiek bdzie prbowa wyrwa mu jego ofiar, zaatakuje. Moe by to atak bardzo mocny i bolesny. Ci, ktrzy modl si za jego ofiary naraeni s na taki wanie atak. Obron przed nim moe by MODLITWA OSONOWA. Nie chc, aby Pogotowie Modlitewne odmawiao komukolwiek pomocy i dlatego prosz Was wszystkich o tak modlitw. Prosz o odmawianie w naszej intencji przynajmniej raz na tydzie, w niedziele, Modlitwy do w. Michaa Archanioa. Czonkw Pogotowia Modlitewnego prosz, aby t modlitw modlili si za innych modlcych si w PM kadego dnia. MODLITWA DO W. MICHAA ARCHANIOA: ***wity Michale Archaniele, bro nas w walce. Przeciw niegodziwoci i zasadzkom zego ducha bd nam obron. Niech go Bg poskromi, pokornie bagamy, a Ty, Ksi Zastpw niebieskich moc Bo str do pieka szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz kr po wiecie. Amen.* * * wity Michale Archaniele, ktry wraz z Anioami zwyciye szatana w niebie, dopom nam zwyciy go na ziemi.*** (Andrzej)
 Basia: 12.04.2015, 12:37
 prosz o modlitw w intencji daru macierzystwa dla mnie
 II TYDZIE MODLITW 13 - 17 KWIETNIA: 12.04.2015, 11:25
 Jutro rozpoczynamy kolejny tydzie modlitw. Przypominam, e intencje i modlitwy dla Pogotowia Modlitewnego znajduj si w poliku dostpnym na grze strony oraz na tym forum wpisane przeze mnie w ostatni czwartek. Nie dotyczy to Podgrupy w Intencjach Trudnych. W tym przypadku obowizuj wpisy qwert zamieszczane na tej stronie. INTENCJE PILNE, ktre nie znalazy si w wykazie intencji na ten tydzie: 1. wpisana przez Joann w intencji Tadeusza, ktry jest miertelnie chory, o ask pojednania z Bogiem, rodzin i znajomymi, 2. Wpisana przez Wer w intencji jej maestwa, 3. Wpisana przez Zaaman matk w intencji jej syna Piotra. OSOBY modlce si w naszym Pogotowiu prosz o systematyczna przegldanie forum i doczanie do intencji nowo wpisywanych intencji pilnych. DODATKOWA INFORMACJA dla zamieszczajcych proby o modlitw: List intencji na nastpny tydzie od poniedziaku do pitku zamykamy w kady czwartek. Intencje osb , ktre przysyaj je po zamkniciu listy bd wpisane na list intencji w kolejnym tygodniu. MODLITWA OSONOWA: w imieniu wszystkich modlcych si w Pogotowiu Modlitewnym bardzo prosz o odmwienie w kad niedziel w naszej intencji modlitwy do w. Michaa Archanioa: ***wity Michale Archaniele, bro nas w walce. Przeciw niegodziwoci i zasadzkom zego ducha bd nam obron. Niech go Bg poskromi, pokornie bagamy, a Ty, Ksi Zastpw niebieskich moc Bo str do pieka szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz kr po wiecie. Amen.* * * wity Michale Archaniele, ktry wraz z Anioami zwyciye szatana w niebie, dopom nam zwyciy go na ziemi.***
 do bb: 12.04.2015, 10:58
 cho grupa odmawia ci swojej pomocy to bd dobrej myli, pomodl si w twojej intencji dzi i w najbliszym czasie, Chrystus nikogo nie odrzuca, ty te otrzymasz pomoc
 Pedro: 12.04.2015, 10:25
 berenice ma racj.Dlatego proponuje aby czonkowie GM i Podgrupy po odmwieniu modlitw na dany dzie pomodlili si za wszystkich ktrzy nale do GM i Podgrupy choby krtk modlitw.Pozdrawiam
 Gosian: 12.04.2015, 10:13
 Prosze o modlitwe za zdrowie dla mojej rodziny I dla mnie. Tylko modlitwa jest moim jedynym lekarstwem.
 PILNE do andrzeja : 12.04.2015, 04:24
  DROGI ANDRZEJU PROSZE DOLACZYC TE INTENCJE DO PODGRUPY W SPRAWACH TRUDNYCH Droga wero pomodlimy sie w twojej intencji Jeszcze raz podaj intecje tak jak pisze andrzej Zaamana matka. intencja PILNA: 11.04.2015, 15:37 Bagam o modlitw o nawrcenie ze zej drogi mojego syna Piotra i aby szanowa swoj matk. Bg zapa. Zalamana matko modlimy sie od poniedzialku w twoich intencjach. Jesli chcesz dolacz do naszej grupy wpisz swoj nick ze zgadzasz sie byc czlonkiem Grupy
 K.Magorzata: 12.04.2015, 00:54
 Aby nie przeoczy wszystkich wanych intencji,ktre bd od poniedziaku odmawiaa ,to w razie czego skserowaam na swoj poczt.Dobrze rwnie zapisa sobie na kartce.Jak kto woli. Jutro podczas Mszy witej zaniemy rwnie te proby z modlitw przebagaln przed Otarz ... Jezu,ufam Tobie.
 K.Magorzata: 11.04.2015, 23:41
 Wida jak wiele osb prosi o wsparcie modlitewne w sprawie ,ktra wydaje mnie si rwnie pilna.MAM NA MYLI NAWRCENIE BLISKICH i innych dookoa. W mojej rodzinie rwnie s letni w wierze,lub nawet zupenie obojtni. W Niedziele jest pikne, wielkie wito Boego Miosierdzia i al serce ciska,gdy sporo osb wok nas, odrzuca taki skarb bezcenny jak nawrcenie,odpuszczenie grzechw i nie chce si pojedna z Panem Bogiem. Jezu,ufam Tobie.
 qwert do Kingi: 11.04.2015, 23:20
 droga Kingo badz dorej Mysli pamietaj mysie modlimy Wola Boza nie naszqa Podziekuj Bogu za wszystko .Jesli mozesz pojednaj sie z bOgiem przez sakramep pokuty jak naszybciej i trwaj w Lasce Uswiecajacej .Jesli chcesz dolaczyc do podgrupy i modlic sie z nami o dar Maciezynstwa zapraszamy zgols swoja przynaleznosc Niech Bog ci Blogoslawi .qwert
 qwert do Kingi: 11.04.2015, 23:17
 droga Kingo badz dorej Mysli pamietaj mysie modlimy Wola Boza nie naszqa Podziekuj Bogu za wszystko .Jesli mozesz pojednaj sie z bOgiem przez sakramep pokuty jak naszybciej i trwaj w Lasce Uswiecajacej .Jesli chcesz dolaczyc do podgrupy i modlic sie z nami o dar Maciezynstwa zapraszamy zgols swoja przynaleznosc Niech Bog ci Blogoslawi .qwert
 PODGRUPA W INTENCJACH TRUDNYCH dla MATEK : 11.04.2015, 20:04
 PODGRUPA W INTENCJACH TRUDNYCH: CZLONKOWIE 1.Pedro 2.Qwert. jESLI KTOS CHCE DOLACZYC DO NASZEJ GRUPY ZAPRASZAMY . Intencje na dni od poniedzialku 13.04 do pitku 17.04.2015 s nastpujce:" 1) Polecimy Panu Modlitwe o obrone zycia od poczecia do naturalnej smierci . 2)o Blogoslawienstwo Boze i dar macierzynstwa dla kobiet pragnacych urodzic dziecko . 3)o dar Macierzynstwa dla Kingi 4)za matki oczekujace na rozwiazanie a majace problemy ze zdrowiem gdy grozi zagrozenie plodu w czasie blogoslawionym . 5)Dziekujac Bogu i Duchowi sw za powstanie Pogotowia Modlitewnego .6)wpisane przez dorota o wyzdrowienie z ciezkiej choroby i konskwencji leczenia.o Boza Milosc i swiatlo o cud 7. wpisane przez Danuta Prosz o powrt do wiary ma i synw ktrzy pobdzili jedno w naszym domu 8. Wpisana przez Oktawi w intencji jej mamy 9Wpisana przez Zos o szczliwy przebieg operacji, ktra czeka j za kilka tygodni ".......... Modlimy na ten okres od ponedzielku13.4.15 do piatku 17.4.15to:"1.)Dowolna modlitwa z TS 2.)Uwielbiajac Boga Ojca w Trojcy Jedynego dowolna modlitwa do Ducha Sw 3.) Modlitwa o ask rodzicielstwa Boe, od ktrego kade ojcostwo pochodzi! Oddajemy si Tobie na rodzicielsk sub. Spraw, aby nasza mio bya mioci podn. Pobogosaw naszej jednoci i uczy j owocujc. Daj nam zdrowe, udane dzieci. Przenie na nie wszystko, co jest w nas dobrego. Spraw, abymy je dobrze wyposayli do ycia i rozwoju. Bogosaw im, niech bd Twoje od pierwszej chwili poczcia. Czuwaj nad nimi. Przygotuj nas do wypenienia rodzicielskich zada. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarno, cierpliwo, wyrozumiao. Naucz nas umiejtnoci wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze rosy ku Twojej chwale i wypeniay Twoj wol. Matko Najwitsza! Uczy nas w przyszoci dobrymi rodzicami.chwila skupienia .1 x Zdrowas Mario 4)Koronka do Milosierdzia Bozego . 5) 1 Dziesiatek Rozanca sw ,czesci Chwalebnej Jedna kazdego dnia od Poniedzialku(Zmartwychwstanie .Wniebowstapienie itd) do Piatku 17.4.15/wpisane przez qwert
 Ela: 11.04.2015, 19:35
 Prosz o wspln modlitw w intencji mojego syna Wojciecha Piotra z prob o nawrcenie, znalezienie godziwej pracy, nawizanie lepszej relacji z synem Tomaszem oraz zrealizowanie wszystkich niedokoczonych spraw, a take i o to, eby czciej pamita o swojej matce.
 Andrzej do Wery: 11.04.2015, 18:54
 Oczywicie doczymy Twoj intencj do naszych modlitw jako piln, ale zastanw si - moe warto zwrci si z ni do podgrupy w intencjach trudnych, a Potem modli si wsplnie z uczestnikami tej podgrupy. Musiaaby si w tym celu zwrci do qwert.
 teresa: 11.04.2015, 18:29
 Szcz Boe Kochani, rosz o modlitw w intencji moich synw o ich nawrcenie. Oraz w intencji starszego syna ktry si pogubi i zszed na nie waciw drog. Bg zapla.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] (78) [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie