O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Agnieszka: 06.07.2015, 22:01
 Prosz o modlitw w intencji mojego ma Andrzeja,aby si nawrci,a take o ask zmiany pracy.Bg zapa.
 Adrian: 06.07.2015, 13:36
 Bardzo prosz o modlitw za mnie w intencji otrzymania aski odwzajemnionej mioci w yciu,o znalezienie dobrej ony,bardzo ley mi to na sercu. Bg zapa serdeczne.Adrian
 Dorota K: 06.07.2015, 11:37
 prosz o modlitw o moje crki ktre nie s wierzce a nawet zbuntowane przeciw Bogu. S dorose lecz nie maj siy na skoczenie studiw.Weszly na niebezpieczny teren i teraz lecza si psychiatrycznie. Wierz ,e Jezus Chrystus Zmartwychwstaly moe wszystko. Bagam o wsparcie modlitewne. Jestem samotn matk.Blogosawie wasz czas i wasz slub.
 Monika: 06.07.2015, 08:33
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna, o jego nawrcenie si , o cierpliwo i pokor - take dla mnie, o pokj i mio w moim maestwie i rodzinie. Bg zapa
 Anna: 04.07.2015, 23:27
 Prosz o modlitw za moj rodzin. Bagam Ci Jezu, aby uwolni nas od zych mocy, ktre od zatruwaj nasze ycie. Wlej w nasze dusze ufno i si, ktra uchroni nas od zego. Daj nam si i cierpliwo. Odwr zy los i spraw, aby w naszym yciu na nowo zagocia rado, mio i dostatek. Pom miosierny Jezu znale nam prac i daj nam si, bymy mogli pokonywa trudy ycia.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 04.07.2015, 15:27
 INTENCJE NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015
 1. Wpisana przez 'ufajc' w intencji lubu jej crki.
 2. Wpisana przez 'mam' w intencji pojednania si jej crki Kasi z ojcem.
 3. Wpisana przez Wer w intencji jej ma i jej maestwa.
 4. Wpisana przez Ag w intencji Norberta
 5. Wpisana przez Ew o zdrowie dla niej i jej dzieci, o jedno w rodzinie i stabilizacj.
 6. Wpisana przez Jakuba o modlitw za Katarzyn, Adasia i mam.
 7. Wpisana przez Zosi o uwolnienie jej syna z naogu.
 8. Wpisana przez Agnieszk o uleczenie jej siostry Jadwigi z choroby psychicznej i w intencji rodziny siostry.
 9. Wpisana przez Agat o uleczenie jej brata Krzysztofa z alkoholizmu.
 10. Wpisana przez Ew o zdrowie dla niej.
 11. Wpisana przez Ew o dar potomstwa dla niej i jej ma.
 12. Wpisana przez ukasza o modlitw w intencji o jego wolno, uzdrowienie, wyzwolenie, aby Pan Bg pochyli si nim.
 13. Wpisana przez 'Matk' w intencji jej syna Adriana o uleczenie z alkoholizmu i o bogosawiestwo.
 14. Wpisana przez Ann w intencji jej syna.
 15. Wpisana przez Agnieszk o ask darw Ducha witego dla jej dzieci Angeliki i Dawida.
 16. Wpisana przez Ag w intencji jej rodziny.
 17. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji zdrowia ciaa i duszy dla niej i pomylny wynik bada onkologicznych.
 18. Wpisana przez Marlen w intencji jej rodziny, dzieci, trwaoci jej maestwa.
 19. Wpisana przez „koleank' w intencji jej ssiadki, o uzdrowienie z depresji i alkoholizmu.
 20. Wpisana przez Mari o Bo pomoc dla niej i jej rodziny.
 21. Wpisana przez 'mam' w intencji jej dzieci.
 22. Wpisana przez Magorzat w intencji jej syna.
 23. Wpisana przez 'cafe' w intencji jej rodziny.
 24. Wpisana przez Dorot o cud uzdrowienia z cikich, nieuleczalnych chorb i Boe bogosawiestwo.
 25. Wpisana przez Therese o modlitw o dalsz pomoc Bo w jej pracy i stae umacnianie mioci w t prac wkadanej.
 26. Wpisana przez Basi w intencji jej i jej ukochanego o pokierowanie ich losem zgodnie z wol Bo.
 27. Wpisana przez 'ja' o modlitw w jej intencji o wyzwolenie od strachu i nerwicy.
 28. Wpisana przez Elbiet w intencji jej syna.
 29. Wpisana przez Elbiet w intencji jej rodziny i wasnej.
 30. Intencje dzikczynne wpisane przez 'mam', Mari, Therese, Halin i Teres.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si.
 3. Codziennie Czternasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 04.07.2015, 15:25
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych ( zabijanych w onach matek).
 2. W intencji rodzicw, ktrych przeroso rodzicielstwo i nie radz emocjonalnie z zaistnia sytuacj i poprzez to krzywdz swoje dzieci, a czasami z tego powodu dochodzi do tragedii. Panie Boe pom im i dodaj im siy w codziennych trudach macierzystwa i spraw, eby docenili jak wielki dar otrzymali od Ciebie - cud nowego ycia.
 3. W intencji Ani o cud macierzystwa.
 4. W intencji maestw majcych problem z poczciem dziecka.

MODLITWA NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015

RӯANIEC DO MATKI BOEJ MIOSIERDZIA
Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej do Matki Boej Miosierdzia (poniedziaek Zwiastowanie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.)

CZʦ RADOSNA
 1. Zwiastowanie Maryi, i jest Matk Syna Boego.
  "Duch w. zstpi na Ciebie i moc najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si narodzi, bdzie nazwane Synem Boym" (k.1,35). Cay wiat zastyg przy Twoich ustach wyczekujc ufnego "fiat"... "Maryjo, dotrzyma Bg swego sowa, Ty w sobie Je nosi, bo Ten co wada wszechwiatem, w Twym czystym onie spoczywa"). Najmilsza Matko, dzikuj Ci za Twoje "tak" - ono przynioso ludziom Zbawiciela wiata.
 2. Nawiedzenie witej Elbiety.
  " A skde mi to, e matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (k. 1,43) Maryjo, caa jeste przepeniona mioci; Zawsze pojawiasz si tam, gdzie inni wyczekuj pomocy. Przenikasz swym wejrzeniem wntrze kadego czowieka, ktry znajduje si w potrzebie - a czynisz to z wielkim miosierdziem, ktre uczy nas suebnego dziaania i wraliwoci serca na potrzeby innych.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
  "Przebud si czowiecze, dla ciebie, powtarzam, dla ciebie - Bg sta si czowiekiem!" (w. Augustyn) Tak dugo wyczekiwany przez ludzko Bg - nadszed. Lecz nie w majestacie, jak si spodziewano tylko w skrajnym ubstwie... Z miosierdzia ku ludziom sowo stao si Ciaem, a Ty Maryjo Drog, po ktrej na ziemi zstpia Mio. Naucz nas zawierzenia Mioci Boej.
 4. Ofiarowanie Jezusa w wityni.
  „Matka szczliwa niesie w swych ramionach, Boga zakrytego pod zason ciaa; w czystych objciach tuli swoje dzieci, ktre jest w peni Bogiem i czowiekiem" .Wielkie szczcie dotkno Ci Matko - nie zatrzymujesz go jednak dla siebie. W caoci naleysz do Boga i Jemu oddajesz wszystko co najcenniejsze. Cakowicie zdana na Jego ask - oddajesz Bogu Jezusa.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wrd uczonych w wityni.
  Suebnico Pokorna, nadludzko zatroskana o Syna, nieustannie czuwajca nad Nim jako najwikszym darem ludzkoci. Struchlao zatrwoone serce Matki na fakt zniknicia Syna. "Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley do Mojego Ojca?" (k. 2,49) Ufnym milczeniem osaniasz to czego zrozumie teraz nie potrafisz... Upro mi zapa i zatroskanie o sprawy Boe na wzr Twojego zatroskania o zaginionego Syna.
(Kinga)
 Agnieszka: 04.07.2015, 11:39
 Prosz o modlitw w intencji mojej mamy.
 Monika: 04.07.2015, 11:33
 Prosze o modlitw w intencji uzdrowienia i wyzwolenia mojej rodziny na duszy i ciele .Jezu ufam Tobie.
 Zos: 03.07.2015, 15:17
 Prosz o modlitw za mnie i moje rodzestwo,abymy zgodnie mogli przeprowadzi sprawy podziau nieruchomoci.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie