O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Dorota: 27.04.2015, 13:15
 Bg nie gardzi wzgardzonymi,lecz ich wyrnia i odsania si przed nimi w ukryciu.Wysuchuje tych,ktrych nikt nie chce ju sucha i ktrzy boj si odezwa sowem.Take kochani mdlmy si za blizniego kimkolwiek jest i jakkolwiek czyni a nie oceniajmy.Bdz dobry,a reszt pozostaw Niebu;)
 Kinga: 27.04.2015, 13:13
 Dyskusja rozpocza si od podejrzenia, e kto yje w zwizku niesakramentalnym i prosi o modlitw. My nie mamy prawa ocenia innych ludzi czy ich postpowanie jest grzeszne czy nie, od tego jest Pan Bg. Moi znajomi yli w zwizku niesakrametalnym i z wielk obaw poszli do spowiedzi i wiecie co usyszeli? Ksidz si ich tylko spyta czy si kochaj. Stwierdzi, e dla niego to jest najwaniejsze a nie to czy maj lub kocielny czy nie. Nie potpi ani osb ani grzechu.Kolejny przykad. Maestwo poddao si in vitro. Kady wie jakie jest stanowisko Kocioa odnonie tej procedury. Ksidz podczas spowiedzi stwierdzi, e nie bdzie porusza tematu in vitro, e sam jest psychologiem i pracuje z osobami borykajcymi si z problem niepodnoci wie jaki to jest ciki i bolesny temat. Na koniec yczy kobiecie wszystkiego najlepszego. Nawet sowem jej nie potpi, nie moralizowa, nie ocenia. Mczyzna natomiast usysza, e ma swoja on wspiera i by przy niej w trudnych dla nich chwilach. Jak widzicie nawet ksia nie potpiaj ludzi za ich grzechy. Za to co zrobilimy odpowiemy przed Panem Bogiem i to On zadecyduje o naszej winie. Kady ma wolny wybr, jeli niechce si modli za dana osob to jego sprawa, ale te nie narzucajmy tym, ktrzy chc si modli, eby tego robili. Zacytuje wypowied jednego ksidza: "Dlaczego nie mamy ocenia czowieka na podstawie jego zasad i czynw?”. A dlaczego mamy? Kto da nam do tego prawo? Co z tego wynika dla naszego ycia, kiedy innych oceniamy? Poczucie bycia lepszymi? A moe o to chodzi, aby zobaczy swoj wyszo nad innymi? Nie ma ludzi gorszych i lepszych, mdrzejszych i gupszych. Jestemy rwni przed Bogiem. eby nie rzuca pere przed innych, to trzeba je najpierw posiada. Andrzeju jeli chodzi o intencje typu "w intencji Panu Bogu wiadomej" to tu bym bya za tym, eby mimo wszystko osoby stary si pisa konkretnie o co chodzi. Niestety taka jest prawda, e ludzi s rni. Mog chcie zych rzeczy i wolaabym wiedzie o co si modl. Oczywicie mwi o intencjach osb spoza grupy PM.
 Mago: 27.04.2015, 12:26
 Kochani, jeli napisze do Was kochanka majaca kryzys w swoim zwiazku (moliwe, e ten kryzys jest wanie dziki modlitwom ony, ktra modli si za powrt ma) to bdziecie modli si za zwiazek owej kochanki. Jeli napisze ona z proba o powrt ma i uratowanie jej maestwa to bdziecie modli si za maestwo ony, co bdzie sprzeczne z pierwsza modlitwa. Dla mnie to wanie pokazuje, e nie wszystkie intencje sa dobre!!!! I cae szczcie, e Bg nie wysuchuje wszystkich naszych prb Bo inaczej mielibymy niezy baagan I to na wasne yczenie.
 Do Andrzej I Doroty: 27.04.2015, 01:38
 Tu nie chodzi o ocen kogokolwiek. Ale o dobre I ze intencje. Ostatnio ogladaam film dokumentalny o wykorzystywaniu kobiet jako towarw do prostytucji. Puchary, z ktrych pija alfasi sa omadlane I stawiane na otarzyku ze wieczkami I obrazem Jezusa. Modli si przez 7 dni nad danym pucharem by Bg ochranial danego alfàsa. Jak wiadomo osoby te bija kobiety, wykorzystuja w kady moliwy sposb I do tego za wplatuje si Boga. Tak jak wrki stawiaja sobie figurki witych przy rozkadaniu tarota. Mielimy ostatnio kazanie na Mszy sw. na ten temat. Zodziej, ktry si egna znakiem krzya wsiadajac do kradzionego samochodu. Poplatanie z pomieszaniem I zatracenie wiadomoci dobra ze zem. Ojciec Pio nie bogosawi kopert z kuponami lotto ani zwiazkw niesakramentalnych. Kto wie czy ona rozwiedzionego mal nie modli si przez wiele lat by do niej wrci... Lub ma za on, ktra od niego odesza. Bo ja znam takie przypadki I osobicie modl si za sakramentalne maestwa, ktre yja w grzesznych zwiazkach by Bg przywrci im wzrok I odnowi mio do maonkw. Nie potpia si osoby ale grzech. Nie mona bezkrytycznie midli si o wszystko bo si pogubicie. Nie mona bowiem dwm panom suy.
 Do Andrzej I Doroty: 27.04.2015, 01:05
 Tu nie chodzi o ocen kogokolwiek. Ale o dobre I ze intencje. Ostatnio ogladaam film dokumentalny o wykorzystywaniu kobiet jako towarw do prostytucji. Puchary, z ktrych pija alfasi sa omadlane I stawiane na otarzyku ze wieczkami I obrazem Jezusa. Modli si przez 7 dni nad danym pucharem by Bg ochranial danego alfàsa. Jak wiadomo osoby te bija kobiety, wykorzystuja w kady moliwy sposb I do tego za wplatuje si Boga. Tak jak wrki stawiaja sobie figurki witych przy rozkadaniu tarota. Mielimy ostatnio kazanie na Mszy sw. na ten temat. Zodziej, ktry si egna znakiem krzya wsiadajac do kradzionego samochodu. Poplatanie z pomieszaniem I zatracenie wiadomoci dobra ze zem. Ojciec Pio nie bogosawi kopert z kuponami lotto ani zwiazkw niesakramentalnych. Kto wie czy ona rozwiedzionego mal nie modli si przez wiele lat by do niej wrci... Lub ma za on, ktra od niego odesza. Bo ja znam takie przypadki I osobicie modl si za sakramentalne maestwa, ktre yja w grzesznych zwiazkach by Bg przywrci im wzrok I odnowi mio do maonkw. Nie potpia si osoby ale grzech. Nie mona bezkrytycznie midli si o wszystko bo si pogubicie. Nie mona bowiem dwm panom suy.
 Dorota: 26.04.2015, 23:31
 Trzeba mie mio do kazdego czowieka.Bg potpia grzech a nie czowieka nikt z nas nie jest bez grzechu, ale jeli kto pragnie modlitwy,poszukuje Boga trzeba go wesprze modlitw.Mio Boa jest dla wszystkich,niektrzy potrzebuj wicej czasu,aby wrci na sciek Pana.Bd modlia si za wszystkich,ktrzy tego potrzebuj.Nie modl si za grzech tylko za czowieka a Pan Bg sam zdecyduje co z nim zrobi:) Bg z Wami! Chwaa Panu Najwyszemu!!!
 ULA z Londynu: 26.04.2015, 21:57
 Prosz o modlitw za Damiana o uwolnienie z narkomanii i depresji
 Do Andrzej I Doroty: 26.04.2015, 21:55
 Tu nie chodzi o ocen kogokolwiek. Ale o dobre I ze intencje. Ostatnio ogladaam film dokumentalny o wykorzystywaniu kobiet jako towarw do prostytucji. Puchary, z ktrych pija alfasi sa omadlane I stawiane na otarzyku ze wieczkami I obrazem Jezusa. Modli si przez 7 dni nad danym pucharem by Bg ochranial danego alfàsa. Jak wiadomo osoby te bija kobiety, wykorzystuja w kady moliwy sposb I do tego za wplatuje si Boga. Tak jak wrki stawiaja sobie figurki witych przy rozkadaniu tarota. Mielimy ostatnio kazanie na Mszy sw. na ten temat. Zodziej, ktry si egna znakiem krzya wsiadajac do kradzionego samochodu. Poplatanie z pomieszaniem I zatracenie wiadomoci dobra ze zem. Ojciec Pio nie bogosawi kopert z kuponami lotto ani zwiazkw niesakramentalnych. Kto wie czy ona rozwiedzionego mal nie modli si przez wiele lat by do niej wrci... Lub ma za on, ktra od niego odesza. Bo ja znam takie przypadki I osobicie modl si za sakramentalne maestwa, ktre yja w grzesznych zwiazkach by Bg przywrci im wzrok I odnowi mio do maonkw. Nie potpia si osoby ale grzech. Nie mona bezkrytycznie midli si o wszystko bo si pogubicie. Nie mona bowiem dwm panom suy.
 Andrzej do... nie wiem, do kogo: 26.04.2015, 21:09
 Myl, e po raz kolejny czego nie zrozumiae. Czego wanego.
 wdrowca : 26.04.2015, 20:58
 intencja o rozeznanie duchowe - wietne spostrzezenie -(do Andrzeja i Doroty)- nikt nigdy nie modli sie w intencjach sobie wiadomych .Jeeli kapan przyjmuje intencje to wyjawiasz kapanowi intencje dokadnie o jak ci chodzi , lecz na twoj prosb kapan informujac wiernych o intencji powie - w intencjach wiadomych .Sam uzna czy intencje wiadome s faktycznie intencjami dobrymi .pokorne dziki (do Andrzeja i Doroty )Bg z Tob .
 nadzieja: 26.04.2015, 18:55
 prosz o modlitw w intencji Basi i Jarka
 Do Andrzej I Doroty: 26.04.2015, 17:38
 Tu nie chodzi o ocen kogokolwiek. Ale o dobre I ze intencje. Ostatnio ogladaam film dokumentalny o wykorzystywaniu kobiet jako towarw do prostytucji. Puchary, z ktrych pija alfasi sa omadlane I stawiane na otarzyku ze wieczkami I obrazem Jezusa. Modli si przez 7 dni nad danym pucharem by Bg ochranial danego alfàsa. Jak wiadomo osoby te bija kobiety, wykorzystuja w kady moliwy sposb I do tego za wplatuje si Boga. Tak jak wrki stawiaja sobie figurki witych przy rozkadaniu tarota. Mielimy ostatnio kazanie na Mszy sw. na ten temat. Zodziej, ktry si egna znakiem krzya wsiadajac do kradzionego samochodu. Poplatanie z pomieszaniem I zatracenie wiadomoci dobra ze zem. Ojciec Pio nie bogosawi kopert z kuponami lotto ani zwiazkw niesakramentalnych. Kto wie czy ona rozwiedzionego mal nie modli si przez wiele lat by do niej wrci... Lub ma za on, ktra od niego odesza. Bo ja znam takie przypadki I osobicie modl si za sakramentalne maestwa, ktre yja w grzesznych zwiazkach by Bg przywrci im wzrok I odnowi mio do maonkw. Nie potpia si osoby ale grzech. Nie mona bezkrytycznie midli si o wszystko bo si pogubicie. Nie mona bowiem dwm panom suy.
  INTENCJE NA DNI 27-04-2015 DO 01-05-2015: 26.04.2015, 16:43
 Przypominam, e intencje na rozpoczynajcy si tydzie dla Pogotowia Modlitewnego i Podgrupy w Intencjach Trudnych znajduj si w pliku pdf - link na grze strony. Modlimy si take w intencjach pilnych, zgaszanych od czwartku 23 kwietnia (Andrzej)
 Ewa...: 26.04.2015, 16:20
 Zgadzam si ze sowami Andrzeja...Nie nam ocenia postpowanie czyje.....I nie powinnimy rezygnowa z modlitwy w takich intencjach .....Ocen zostawmy Bogu...A modli powinno si nawet za grzesznikw i osoby nie wierzce....A moe nawet tymbardziej za takie osoby....Ps...I niczego nie sugeruj do wpisu ,,Kwiat Lotosu"...Pozdrawiam serdecznie..
 Dorota: 26.04.2015, 13:45
 Szacunek dla Ciebie Andrzeju.Nie mona nikogo potpia ani ocenia. Nikt nie wie jakie czowiek nosi brzemi w sobie. Modlitwa jest dla wszystkich.Jestem z Wami w modlitwie,bo i ja potrzebuj wsparcia duchowego.W cichej intencji...Panie Boe Tobie wiadomej.Szcz Boe.
 beata: 26.04.2015, 13:31
 prosze o modlitwe, Blogoslawienstwo Boze i zdrowie dla mamy
 Monika: 26.04.2015, 12:38
 Prosz o modlitw w intencji mojej siostry Ewy, o ask nawrcenia dla niej i jej ma, oraz o ask zdrowia i dobr prac
 rene 26 04 2015: 26.04.2015, 07:29
 prosz o modlitw za moja rodzine a szczeglnie za mojego syna
 rene: 26.04.2015, 07:27
 prosz o spokoj i szczcie mojego syna i o opieke nad moja rodzina
 Andrzej do Kwiat Lotosu: 26.04.2015, 05:35
 Bdziemy si modli w intencji Twojego zwizku. Pan Bg wie, jak go naprawi i jeli zechce zrobi to. Nie do nas naley ocena Waszego postpowania. Nawet jeli byo grzeszne.
 Agata: 26.04.2015, 05:17
 Bardzo prosz o modlitw w intencjach Panu Bogu znanych . Bg zapa
 Basia intencja pilna: 25.04.2015, 23:20
 prosz o modlitw w intencji maestwa mojego syna i Dary Ducha w dla moich dzieci oraz o wybudzenie ze piczki Beaty
 zrozpaczona : 25.04.2015, 23:05
 Bardzo prosz o pomoc w modlitwie za mojego ma nie moe poradzi sobie z alkoholem ma wszywke i zapil a nie powinien .Mod si za niego codziennie odmawia Tajemnice Szczescia pierwsze pitki w jego intencji od dwch lat robi pomodlcie si razem ze mn nie wiem juz co robi
 Do Kwiat Lotosu: 25.04.2015, 21:19
 Czy Twj "zwiazek" jest maestwem sakramentalnym? Bo nie mona si modli o co, co jest grzeszne wg. Kocioa i Pisma w. (Mam na myli zwiazki niesakramentalne, ktre nie yja w czystoci)!!!
 Marzena: 25.04.2015, 17:52
 Prosz o modlitw w intencji poprawy atmosfery w pracy oraz aby nie dawano mi nierealnych rzeczy do zrealizowania.
 Andrzej do Kingi: 25.04.2015, 16:11
 Mam na myli tylko czonkw PM. Kady kto chce si z nami modli moe do nas doczy - nie stawiamy ogranicze. Kto, kto nie jest czonkiem PM zawsze moe prosi o modlitw w intencji Panu Bogu wiadomej i nie podawa innych szczegw.
 Kinga: 25.04.2015, 12:36
 Andrzeju mam pytanie apropo tych cichych intencji czy Ty masz na myli czonkw PM, czy piszc o uczestnikach masz na myli kad osob zagldajc na to forum?
 Kwiat Lotosu: 24.04.2015, 23:47
 Prosze goraco o modlitwe w intencji mojego zwiazku, w intencji jego naprawy! O wiare, szacunek, bliskosc, zaufanie... Czuje ze bardzo, bardzo sie pogubilismy. Ta relacja potrzebuje glebokiej przemiany i uzdrowienia. Mamy przeciez dwojke Wspanialych dzieci, ktore zasluguja na pelny, szczesliwy dom! Prosze o modlitwe.
 halina: 24.04.2015, 17:04
 Boze uzdrow mnie z przwleklego kataru ktory trwa juz 35 lat Nie jestem na nic uczulona a cierpie kazdego dnia Leki oslabily moj ustroj odpornosciowy Stalam sie niewrazliwa nie spie ismarkam 35 lat w chusteczke Boze wiesz jak jest ciezko ale okaz milosierdzie osobie ktora cierpi bardziej ode mnie Ta osobe polecam naszym modlitwa.
 Dorota: 24.04.2015, 16:42
 Ja tez uwazam,ze to bardzo dobry pomysl z cichymi intencjami.Szczesc Boze.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] (75) [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie