O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 mtka: 23.05.2015, 22:40
 Prosz o modlitw za moj crk chor na anoreksj . Niech dobry Bg otoczy ja bogosawiestwem a Duch wity natchnie j szczer chci wyzdrowienia i radoci ycia. Bogosawmy Panu, Bogu Chwaa i cze.
 Podgrupa - intencje na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 23.05.2015, 12:22
 1. Modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych ( zabijanych w onach matek) 2. Modlitwa w intencji matek dzieci adoptowanych i matek pracujcych we Wioskach Dziecicych. 3. Modlitwa w intencji Ani o dar macierzystwa. Modlitwy na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015 1. Jedna dziesitka raca- Cz Radosna - Narodzenia Pana Jezusa ( dla osb, ktre nie podjy si Duchowej Adopcji Dziecka Pocztego). 2. Litania Loretaska (plik pdf). (Kinga)
 Grupa modlca sie w intencjach przyszych matek oraz w intencjach dzie: 23.05.2015, 12:11
 Zgodnie z propozycj Trupa od nastpnego tygodnia bdziemy modli si w intencjach przyszych matek i w intencjach dzieci nienarodzonych (zabijanych w onach matek). W kadym tygodniu bdziemy rwnie docza jedn intencj jednej mamy. Do grupy obecnie nale Trup i Kinga. Obecni czonkowie Grupy podjli si Duchowej Adopcji Dziecka Pocztego. W miar moliwoci dobrze by byo, gdyby osoby, ktre zechciayby modli si wsplnie z nami rwnie doczyy do Duchowej Adopcji. Nie chce nikomu narzuca tej modlitwy, bo modlitwa powinna wypywa z potrzeby serca, dlatego jeli kto nie podejmie si Duchowej Adopcji Dziecka Pocztego proponuj odmawia jedn dziesitk raca dziennie - Cz Radosna - Narodzenia Pana Jezusa. We wszystkich intencjach bdziemy modli si dodatkow modlitw i w przyszych tygodniu bdzie to Litania Loretaska (plik pdf). Mamy miesic maj i chciaabym ebymy uczcili t modlitw Matk caej ludzkoci. Co to jest duchowa adopcja? Pena poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Pocztego Zagroonego Zagad". Nie jest to wic adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastpczej, ale adopcja duchowa dziecka pocztego zagroonego zabiciem w onie matki. Wyraana jest osobist modlitw jednej osoby o ocalenie ycia dziecka wybranego przez Boga Dawc ycia.Trwa przez 9 miesicy, okres wzrostu dziecka w onie matki. Zobowizanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, ktre je utwierdza. ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI" Najwitsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Anioowie i wici. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, e od dnia .................................... bior w duchow adopcj jedno dziecko, ktrego imi jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesicy, kadego dnia, modli si o uratowanie jego ycia oraz o sprawiedliwe i prawe ycie po urodzeniu. Amen Moimi zobowizaniami adopcyjnymi bd: • jedna Tajemnica Raca witego • moje dobrowolne postanowienia • oraz modlitwa: TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU" Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, ktra urodzia Ci z mioci oraz za wstawiennictwem witego Jzefa, "Czowieka Zawierzenia", ktry opiekowa si Tob po urodzeniu, prosz Ci w intencji tego nienarodzonego dziecka ktre znajduje si w niebezpieczestwie zagady i ktre duchowo adoptowaem. Prosz, daj rodzicom tego dziecka mio i odwag, aby zachowali je przy yciu, ktre Ty sam mu przeznaczye. Amen. Przyrzeczenie powinno by zoone w kociele, ale nie stoi tez nic na przeszkodzie, eby zoy je prywatnie przed Krzyem, najlepiej w ktre wito Matki Boej ( ja zoyam je w domu). Najblisza okazja to 31 maja - wito Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny. Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) s uzupenieniem Duchowej Adopcji. S dobrowolne, lecz s chtnie widziane i praktykowane, poniewa czsto stanowi potrzeb wikszego zadouczynienia, dzikczynienia, bd wyproszenia ask u Boej Opatrznoci.Moe si zdarzy, e zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowizania adopcyjne. Duga przerwa, na przykad miesiczna, przerywa Duchow Adopcj i wymaga podjcia jej od pocztku. Naley wtedy odby spowied, ponowi przyrzeczenia i stara si je dotrzyma. W wypadku krtkiej przerwy naley Duchow Adopcje kontynuowa, przeduajc praktyk o ilo dni opuszczonych. Zachcam Wszystkich do przyczenia si do Naszej Grupy, a szczeglnie osoby borykajce si z problemem niepodnoci. Wy najlepiej wiecie jakie uczucia targaj maestwami, ktre pragn dziecka, a nie mog Go mie. Wspln modlitw moemy pomc ktremu z tych maestw sta si pen rodzin ( Kinga)
 Ewa.....: 23.05.2015, 09:28
  Intencja na przyszy tydzie.........Do Wszystkich z Grupy Modlitewnej...... Mdlmy si o dobry przebieg operacji dla ,,Trupa'',,o zdrowie dla Niego i o wszelkie aski potrzebne.....Aby Dobry Bg obdarzy Go si i pozwoli ,,dalej ''pisa sowa , do nas,ktre s dla nas wane.....Pozdrawiam Ewa.........Jezu Ufam Tobie....
 samotna: 22.05.2015, 21:56
 prosz o modlitw w mojej intencji, o dobrego ma dla mnie
 Intencja PILNA!!!! I na przyszy tydzie..........Ewa....: 22.05.2015, 06:30
 Bardzo prosz o zdrowie dla Adama Sobolewskiego.......Ttniak mzgu i podejrzenie raka krtani...........Jeeli Taka Wola Twoja Panie Jezu........
 Justyna: 21.05.2015, 23:38
 Prosz o modlitw w intencji o moje zdrowie,ebym moga wrci do normalnego ycia i ebym odzyskaa siy.
 Basia: 21.05.2015, 16:44
 prosz o modlitw w intencji Alicji, o opiek Bo
 Elbieta: 21.05.2015, 12:18
 Prosz o modlitw za ks.Krzysztofa z okazji urodzin o Boe bogosawiestwo dla niego o sie i mio w posudze kapaskiej o wytrwanie
 Elbieta: 21.05.2015, 12:17
 Prosz o modlitw za ks.Krzysztofa z okazji urodzin o Boe bogosawiestwo dla niego o sie i mio w posudze kapaskiej o wytrwanie
 INTENCJE DODATKOWE na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 21.05.2015, 12:06
 Modlitwa w intencji matek
Podgrupa prowadzona przez King
modli si w intencji matek wychowujcych dzieci, a take pragncych mie dzieci. W tym tygodniu modlimy si take w intencji matek dzieci adoptowanych i matek pracujcych w Wioskach Dziecicych.
Do modlitw odmawianych w Pogotowiu Modlitewnym doczamy Litani Loretask do Najwitszej Maryi Panny.
Zapraszamy wszystkich do przyczenia si do tej modlitwy i poinformowania nas na forum, e modlicie si take w tej intencji.
 Modlitwy na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 21.05.2015, 12:02
 Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.)
2. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si.
3. Codziennie sma Modlitwa Tajemnicy Szczcia
(Andrzej)
 Intencje na dni od 25-05-2015 do 29-05-2015: 21.05.2015, 12:01
 1. Wpisana przez Krystyn w intencji znalezienia pracy przez Kamila.
2. Wpisana przez Renat w intencji uwolnienia si z naogu i znalezienia pracy przez Mateusza.
3. Wpisana przez mam w intencji przyszego zicia oraz jego i swojej rodziny.
4. Wpisana przez Dorot w intencji dzikczynnej za wszystkich ludzi dobrej woli,o siy, aski i bogosawiestwo Boe dla jej synw, mamy, byego ma, o doprowadzenie jej yciowych planw do dobrego finau i za wszystkich jej bliskich.
5. Wpisana przez Mari w intencji jej ma aby otworzy si na dziaanie aski Boej.
6. Wpisana przez King o modlitw w intencji T. Lekarze wydali na niego wyrok mierci. Panie Boe prosz nie zabieraj go jeszcze do siebie. Jego mae dziecko i ona bardzo go potrzebuj.
7. Wpisana przez Basi w intencji jej kolegi, aby odzyska wiar, wyszed z naogu, doceni to co ma i moe mie.
8. Wpisana przez mam o modlitw w intencji syna o aski Ducha witego aby nie zniszczy maestwa swojego i kolegi.
9. Wpisana przez +++++ w intencji dzikczynnej za wszystkich ludzi dobrej woli nieustajcych w modlitwach i o Boe Bogosawiestwo dla trupa.
10. Wpisana przez Lil o modlitw w intencji jej synw o dary Ducha witego dla nich oraz w intencji Kasi i o rozwizanie ich problemw jeli taka jest wola Boa.
11. Wpisana przez Asi o powrt do niej ukochanego jeli jest to zgodne z wol Pana. 12. Wpisana przez Ann w intencji jej syna.
13. Wpisana przez Ew o modlitw o zdrowie i siy dla jej crki Karoliny.
14. Wpisana przez Halin w intencji wszystkich ktrzy przyczynili si do powstania pogotowia modlitewnego i trwaj w nim.
15. Wpisana przez Justyn w intencji jej chorego ma, ktry obecnie jest w trakcie chemii i przygotowuje si do cikiej operacji.
16. Wpisana przez Kasi w intencji uzdrowienia jej z choroby psychicznej i w intencji Dawida.
17. Wpisana przez Wer w intencji jej maestwa.
18. Wpisana przez Andrzeja w intencji dzikczynnej za zdrowie Piotra i prob w intencji jego i jego rodziny.
19. Wpisana przez Walentyn w intencji jej crki.
20. Wpisana przez Kasi w intencji jej crki Julii.
21. Wpisana przez Martyn w intencji ratowania jej maestwa.
22. Wpisana przez Ann w intencji uleczenia jej z nerwicy i daru macierzystwa.
23. Wpisana przez Alicj w intencji rozwizania jej problemw yciowych.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
(Andrzej)
 Alicja: 20.05.2015, 23:04
 Prosz o pozytywny wyrok sdu biskupiego w kwestii uznania niewaznosci zawarcia przeze mnie maestwa i o ask Bo i bogosawiestwo na dalsze zycie z Piorkiem. Jezu, ufam Tobie!
 Anna: 20.05.2015, 19:48
 Prosz o modlitw w mojej intencji, aby Bg wyleczy mnie z nerwicy. Prosz rownie o to, aby Dobry Bg obdarzy mnie kolejnym dzieckiem. Jezu Ufam Tobie, Jezu, Ty si tym zajmij.
 Martyna: 20.05.2015, 12:33
 Bagam o modlitw w intencji uratowania mojej rodziny przed rozpadem i uratowanie mojego maestwa przed jego zakoczeniem, pragn odzyska moje dziecko. Bg zapa!
 Kasia: 20.05.2015, 11:09
 Prosz o modlitw o zdrowie i nawrcenie mojej crki Julii, ktra utracia wiar w Naszego Najwyszego Pana i przestaa chodzi do kocioa. Prosz o modlitw w tej intencji. Bg zapaa
 Walentyna +: 20.05.2015, 09:25
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki o zdrowie psychiczne , fizyczne o nawrcenie do Boga o dary Ducha wietego.Bg zapa.Szcz Boe.
 Andrzej do uczestnikw PM: 20.05.2015, 05:44
 Ju raz o to prosiem, dzisiaj tylko przypominam. Dzisiaj o godz. 18:00 podzikujmy Bogu, e da nam moliwo wsplnej modlitwy w intencji Kingi i dalej mdlmy si gorco do Ducha witego o Dar Macierzystwa dla niej.
Doczmy do tego take modlitw dzikczynn za zdrowie Piotra i prob w jego i jego rodziny intencji (Zos: 18.05.2015, 12:46, forum TS).
 Wera: 20.05.2015, 04:54
 PROSZEo modlitwe w intencji mojego meza,mofego malzenstwa.
 Kasia: 20.05.2015, 00:51
 Witam! Bardzo prosze o modlitwe za mojego przyjaciela Dawida aby skorzystal z laski i zblizyl sie do Boga, o wiecej wiary dla niego, aby zrozumial, ze Bog musi byc na pierwszym miejscu. Prosze tez o modlitwe za mnie o uzdrowienie z mojej choroby psychicznej. Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam :)
 Justyna: 19.05.2015, 19:53
 Odmawiam tajemnic szczcia 2 raz w yciu-w intencji mojego chorego ma- obecnie bierze chemi...i przygotowywuje si do cikiej operacji na jelicie.. W padzierniku bdzie druga rocznica naszego lubu... Prosz wszystkich o modlitw za nas. Jezu...bd uwielbiony i zmiuj sie nad nami!...
 halina: 19.05.2015, 18:06
 Pomoldmy sie za tych wszystkich ktorzyprzyczynili sie do powstania pogotowia modlitewnego i trwaja w nim.Dziekuje za Wasze modlitwy za Wasz czas dla nas.Wypowiiedzi modlacych sie w T S sa dlamnie pokarmem dla mojej duszy.Niech dobry Bog Wam blogoslawi w zyciu rodzinnym i w dawaniu nam nadzieji na lepsze jutro.Otwieracie nam okna przez ktore wylewa sie swiatlo Milosierdzia Bozego.Boze ufam Tobie
 Ewa.....INTENCJA pilna!!!!: 19.05.2015, 05:24
 Panie Jezu bagam Ciebie o zdrowie i siy dla mojej crki Karoliny.....Jezu Ufam Tobie...
 Anna: 18.05.2015, 23:31
 Prosz o modlitwe w intencji mojego syna o nawrcenie i uwolnienie z homoseksualizmu.
 Asia: 18.05.2015, 21:18
 Bardzo prosz o modlitw w intencji powrotu do mnie ukochanego, bagam eby Duch wity natchn Go znowu mioci do mnie. cz si rwnie w modlitwie za Wasz wszystkich w waszych intencjach.
 lila: 18.05.2015, 09:14
 Panie prosz o modlitw za moich synw o dary Ducha witego dla nich ogarnij swoim paszczem take Kasie rozwi nasze problemy jeli taka jest tylko twoja wola
 +++++: 18.05.2015, 06:07
 Modl si z Wami cay czas i prosz o wszelkie potrzebne aski aby Pan Bg wysucha naszej modlitwy.Niech wszystkim Pan Bg Bogosawi. W intencji dzikczynnej za wszystkich ludzi dobrej woli,nieustajcych w modlitwach, o siy, aski i bogosawiestwo Boe . O Boze Blogoslawienstwo Dla trupa
 mama: 17.05.2015, 23:41
  Prosze o modlitwe za syna o laski Ducha Sw o dar rozumu zeby nie zniszczyl do konca swojego i kolegi malzenstwa
 mama: 17.05.2015, 23:40
  Prosze o modlitwe za syna o laski Ducha Sw o dar rozumu zeby nie zniszczyl do konca swojego i kolegi malzenstwa
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] (70) [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie