O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 alicja: 18.08.2015, 07:05
 prosz o modlitwe za mn moim mem krzysztofem,synami sebastianem i kacprem o przerwanie przeklestwa ktre ciy nad nami o odwrcenie wszelkiego za i niepowodze(ja sama codziennie si modl ale potrzebuj wsparcia -jest zle)
 Asia : 17.08.2015, 22:36
 Boe prosz ci o najlepsz prac dla mnie i aby bya najlepsza dla mojej rodziny
 siostra: 17.08.2015, 19:59
 Matko Najukochasza Uzdrowienie chorych bagam Ci o ulg w cierpieniu dla mojej siostry i o powrt do zdrowia.
 Kinga do czonkw podgrupy: 16.08.2015, 20:51
 Objanienia odnonie szczegw odmawiania tajemnic podane s w pliku, bo tutaj na forum te objanienia co si nie pojawiy.
 kasia: 16.08.2015, 20:03
 o si i wytrwao w sprawie o podzia majtku ktrego mj m nie chce mi spaci a na dodatek buntuje syna przeciwko mnie .Bardzo prosz o modlitw za mnie bo jest mi bardzo ciko
 MODLITWA W PODGRUPIE (uzupenienie): 16.08.2015, 12:10
 
RӯANIEC DO KRWI CHRYSTUSA

Poszczeglne tajemnice Raca odmawiamy:
Poniedziaek tajemnica 1 i 2, wtorek 3, roda 4, czwartek 5 , pitek 6 i 7.
 mama: 15.08.2015, 20:53
 Boze blogoslaw mojej corce i zieciowi w podrozy poslubnej .Niech beda z Toba kazdego dnia.Dotknij ich Twoja miloscia.
 KAmil: 15.08.2015, 20:26
 Chciabym eby Duch Swiety napelnil Anie swoja moca i dal do zrozumienia aby wrocila do mnie.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 15.08.2015, 12:10
 INTENCJE NA DNI OD 17-08-2015 DO 21-08-2015
 1. Wpisana przez Elbiet o modlitw za jej crk King i ma Kingi Wojtka, aby Pan Bg obdarzy ich ask potomstwa.
 2. Wpisana przez Walentyn+ o modlitw w intencji jej crki i ma o zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe.
 3. Wpisana przez Ani o modlitw za Janusza o bezpieczne powroty do domu, ask zdrowia i dar mioci.
 4. Wpisana przez El o modlitw o siy do ycia, o mio i cierpliwo do bliskich oraz o nadziej na dobr i bezpieczn przyszo.
 5. Wpisana przez Bogusi o modlitw o zdrowie dla Gosi i jej crki Oliwii.
 6. Wpisana przez as o modlitw w intencji zdrowia jego dzieci, wnukw, chrzeniakw i krewnych i o to, eby zawsze byli przy Kociele Katolickim.
 7. Wpisana przez Dorot o modlitw o aski dla jej rodziny.
 8. Wpisana przez Teres o modlitw w intencji znalezienia godnej i uczciwej pracy na etat.
 9. Wpisana przez Monik o modlitw o dar macierzystwa i o dar rodzicielstwa dla jej maestwa.
 10. Wpisana przez Mirk o modlitw w intencji ratowania maestwa jej crki.
 11. Wpisana przez matk o dar potomstwa dla Ewy i Bartka jeli taka jest Wola Boa.
 12. Wpisana Ew GM o modlitw o zdrowie dla 6 letniego miertelnie chorego Boryska.
 13. Wpisana przez El o modlitw o uzdrowienie relacji w jej rodzinie, o nadzieje na lepsze jutro.
 14. Wpisana przez Magorzat modlitw o potrzebne aski dla uczestnikw dziesiciodniowych rekolekcji.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 17-08-2015 DO 21-08-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego (poniedziaek Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, wtorek Pierwszy Cud w Kanie Galilejskiej itd.).
 2. Psalm 3 – "Poranne woanie sprawiedliwego przeladowanego"..
 3. Codziennie Czwarta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 15.08.2015, 12:06
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 17-08-2015 DO 21-08-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji Kingi i Wojtka oraz ukasza i jego ony o dar potomstwa.
 3. W intencji wszystkich maestw majcych problem z poczciem dziecka. Panie Boe daj im duo siy i wiary.
 4. W intencji maestw adoptujcych dzieci. Panie Boe opiekuj si tymi rodzinami i wypenij ich domy wzajemn mioci i radoci.

MODLITWA NA DNI OD 17-08-2015 DO 21-08-2015

Raniec do Krwi Chrystusa

TAJEMNICA I
Pan Jezus przela Krew podczas obrzezania.

Gdy nadszed dzie smy i naleao obrzeza dzieci, nadano Mu imi Jezus.
Modlitwa: Panie Jezu Chryste, prosimy Ci za tymi wszystkimi, ktrym brak wolnoci wewntrznej czy zewntrznej. Przez Swoj mio obdarz ich moc, aby mogli i naprzd i przyjmij ich ofiar jako wkad do prawdziwej odnowy, ktra buduje Twoje Krlestwo. Spraw abymy wszyscy poznali, e kada przegrana moe sta si zyskiem przez Twoj wit Krew, ktra jest rdem prawdziwej czystoci i mioci.
5 x Ojcze nasz

TAJEMNICA II
Pan Jezus przela Krew podczas modlitwy w Ogrjcu.

Pogrony w udrce jeszcze usilniej si modli, a Jego pot sa si jako gste krople Krwi sczce si na ziemi.
Modlitwa: Prosimy Ci Panie za tych wszystkich, ktrzy s w rozpaczy i przeywaj lk. Nie dopu, aby pociechy i podpory szukali w samych sobie, czy te w ludziach, ale w woli Ojca. Uczy nas gotowymi przyj i speni t wol w chwili obecnej, aby nas nie pochona faszywa troska o przeszo, czy o przyszo.
5 x Ojcze nasz

TAJEMNICA III
Pan Jezus przela Krew podczas biczowania.

Wwczas uwolni im Barabasza, a Jezusa kaza ubiczowa i wyda na ukrzyowanie.
Modlitwa: Panie, prosimy Ci za tych wszystkich, co s faszywie oskarani lub musz przyj niesprawiedliw kar. Mw do nich przez Twoj Przenajdrosz Krew i spraw, aby zrozumieli, e take ich wasna krew nie bdzie przelana nadaremnie, jeeli ofiaruj j razem z Twoj. Daj nam wszystkim zrozumie, e pokoju nie zdobywa si si, lecz cierpieniem.
5 x Ojcze nasz

TAJEMNICA IV
Pan Jezus przela Krew podczas koronowania cierniem.

Ubrali Go w purpur i upltszy wieniec z ciernia woyli Mu na gow. I zaczli Go pozdrawia: "Witaj, Krlu ydowski!"
Modlitwa: Chryste, nasz Krlu, prosimy Ci za tymi, ktrzy cierpi przez wadz. Przez Twoj wit Krew udziel mdroci i mocy tym, ktrzy piastuj jaki urzd i wspieraj take tych, ktrzy speniajc swj urzd cierpi od innych. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od kadej niemiosiernej krytyki, abymy byli zdolni spotka Ciebie samego w tych, ktrzy ponosz za nas odpowiedzialno.
5 x Ojcze nasz

TAJEMNICA V
Pan Jezus przela Krew na drodze Krzyowej.

A On sam dwigajc krzy wyszed na miejsce zwane miejscem Czaszki, ktre po hebrajska nazywa si Golgota.
Modlitwa: Jezu, prosimy Ci za tych wszystkich, dla ktrych krzy sta si zbyt ciki. Dla twojej witej Krwi pom powsta i i dalej. Daj nam wszystkim zrozumie, e mio na tym wiecie polega na tym, i pomimo saboci nie ustajemy, lecz zawsze od nowa zaczynamy.
5 x Ojcze nasz

TAJEMNICA VI
Pan Jezus przela Krew przy ukrzyowaniu.

Okoo godziny dziewitej Jezus zawoa dononym gosem: Boe mj, Boe mj, czemu Mnie opuci.
Modlitwa: Panie Jezu Chryste, prosimy Ci za tymi, ktrzy nie widz ju sensu swojego ycia, ktrzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia, zdrady, czy cierpie fizycznych, upodobnili si do Ciebie na Krzyu. Daj nam wszystkim dozna pomocy Twojej Krwi, abymy w godzinach ciemnoci mogli razem z tob powierzy si mioci Ojca.
5 x Ojcze nasz

TAJEMNICA VII
Pan Jezus przela Krew i wod przy otwarciu boku wczni.

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, e ju umar, nie amali Mu goleni, tylko jeden z onierzy wczni przebi Mu bok i natychmiast wypyna Krew i woda.
Modlitwa: Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Ci za wszystkimi ludmi, ktrzy Ci jeszcze nie znaj i za tymi, ktrzy s wyczeni ze strumienia ask pyncych z Sakramentw w. z powodu rozamu w Kociele, trwania w bdzie czy w grzechu. Daj nam dowiadczy Twojej Krwi jako rda pojednania i jako wizi jednoci i mioci, przez gorliwe i pene szacunku przyjmowanie Twoich sakramentw zcz nas z sob i midzy nami, abymy byli zdolni y i dziaa dla Twojego Krlestwa.
5 x Ojcze nasz

(Kinga)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie