O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Magosia: 21.09.2015, 10:50
 Prosz o modlitw za mnie w intencji znalezienia pracy. Bg Zapa
 beatabernacka@VP.PL: 20.09.2015, 23:11
 PROSZ O MODLITW ZA DARKA LAT 50 , JEST ALKOCHOLIKIEM I BARDZO DOKUCZA RODZINIE , WULGARYZUJE, STRASZY,JA SI MODL ALE NIE MA SKUTKU,MJ BRAT TE I JEST KSIDZEM.jAKIE S WARUNKI MODLITWY ABY BG WYSUCHA.
 Anna: 20.09.2015, 21:24
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o nawrcenie i uwolnienie z homoseksualizmu.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 18.09.2015, 17:31
 INTENCJE NA DNI OD OD 21-09-2015 DO 25-09-2015
 1. Wpisana przez Ani o modlitw za jej brata Dariusza i jego rodzin, aby Bg pomg im przezwyciy problemy finansowe.
 2. Wpisana przez Ew GM o modlitw o zdrowie dla miertelnie chorego 6 letniego Boryska.
 3. Wpisana przez Ew GM o modlitw o zdrowie i siy dla Adama S.
 4. Wpisana przez Ew GM o modlitw o zdrowie i o to, aby przetrwali trudne chwile dla jej syna Marcina i jego ony Agnieszki.
 5. Wpisana przez El o modlitw o wiato Ducha witego podczas sobotniego egzaminu. Promy te o Boe Bogosawiestwo dl niej.
 6. Wpisana przez Henryk o modlitw w jej intencji o podjcie waciwej decyzji by bya zgodna z wol Bo.
 7. Wpisana przez Katarzyn o modlitw o uzdrowienie poranionych relacji, zgod i przyja dla osb Bogu wiadomych.
 8. Wpisana przez Agnieszk o modlitw w intencji zmiany pracy.
 9. Wpisana przez Sylwi o modlitw w jej intencji o zdanie egzaminu wstpnego na aplikacj radcowsk w tym roku.
 10. Wpisana przez King GM o modlitw za jej ma o zdanie egzaminu komisyjnego.
 11. Wpisana przez Elbiet o modlitw za jej rodzicw Cecyli i Mariana, aby Pan Bg da im duo siy i zdrowia w kolejnych latach ycia.
 12. Wpisana przez Edyt o modlitw o wyzdrowienie i pomoc w bardzo dokuczliwym blu, ktry trapi j od ponad roku.
 13. Wpisana przez Adriana o modlitw o wyleczenie z niemiaoci i o ask znalezienia mioci.
 14. Wpisana przez Sylwi o modlitw o pokj i powrt jej rodziny, jej ma, eby znowu byli razem.
 15. Wpisana przez matk o modlitw w intencji jej synowych i jej rodziny.
 16. Wpisana przez Dorot o modlitw w intencji jej synowej i jej syna.
 17. Wpisana przez Caro o modlitw w intencji Trupa - inicjatora PM oraz w intencji Kingi i Andrzeja.
 18. Wpisana przez Joann o modlitw za jej dzieci o potrzebne aski w czasie roku szkolnego, o dobr nauk i otwarcie si na wiato Ducha w.
 19. Wpisana przez Beat o modlitw o modlitw za Mam Mari o wyleczenie z choroby alkoholowej.
 20. Wpisana przez Justyn o modlitw o ask znalezienia mioci i zaoenia rodziny.
 21. Wpisana przez Walentyn+ o modlitw w intencji jej crki i ma, o dary Ducha witego dla jej rodziny, bliskich i znajomych i dla niej o pomoc Bo w chwilach zwtpienia.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 21-09-2015 DO 25-09-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 8 – "Potga Imienia Boego". (link).
 3. Codziennie Dziewita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 18.09.2015, 17:30
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 21-09-2015 DO 25-09-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Madzi o modlitw w intencji szczliwego przebieg ciy dla Ilony.
 3. Wpisana przez m.j. w intencji nienarodzonego dziecka.
 4. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 21-09-2015 DO 25-09-2015

Ojcze nasz w. Franciszka z Asyu

Najwitszy Ojcze nasz: Stwrco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu.

Ktry jeste w niebie: w anioach i w witych. Owiecasz ich, aby Ci poznali, bo Ty, Panie, jeste wiatoci. Rozpalasz ich, aby Ci kochali, bo Ty, Panie, jeste mioci. Zamieszkujesz w nich i napeniasz, aby ich uszczliwi, bo Ty, Panie, jeste dobrem najwyszym, wiecznym, od ktrego pochodzi wszelkie dobro, bez ktrego nie ma adnego dobra.

wi si Imi Twoje: niech zajanieje w nas poznanie Ciebie, abymy poznali, jaka jest szeroko Twoich dobrodziejstw, dugo Twoich obietnic, wysoko majestatu i gboko sdw.

Przyjd krlestwo Twoje: aby Ty krlowa w nas przez ask i doprowadzi nas do Twego krlestwa, gdzie bdziemy oglda Ci bez zason, miowa doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszy si Tob na wieki.

Bd wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abymy Ci kochali z caego serca, zawsze o Tobie mylc; z caej duszy, zawsze za Tob tsknic; caym umysem, ku Tobie kierujc wszystkie nasze intencje, szukajc we wszystkim Twojej chway i ze wszystkich naszych si, obracajc wszystkie nasze siy i wadze duszy i ciaa na sub Twej mioci, a nie na co innego; i blinich naszych kochajmy jak samych siebie, wszystkich pocigajc wedug si do Twojej mioci, cieszc si z dobra innych jak z wasnego i wspczujc w nieszczciu, i nikomu nie dajc adnego zgorszenia. Chleba naszego powszedniego: umiowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamitk i dla zrozumienia i uczczenia mioci, ktr nas darzy, oraz tego, co dla nas powiedzia, uczyni i wycierpia.

I odpu nam nasze winy: przez Twoje niewysowione miosierdzie, przez moc mki umiowanego Syna Twego i przez zasugi i wstawiennictwo Najwitszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w peni, Ty, Panie, naucz nas w peni odpuszcza, abymy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaci i modlili si za nich pobonie do Ciebie, nikomu zem za ze nie oddajc i bymy starali si w Tobie wszystkim suy pomoc.

Nie wd nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nage czy uporczywe.

Ale nas zbaw ode zego: przeszego, obecnego i przyszego.

Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu, jak bya na pocztku, teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen

(Kinga)
 Basia: 18.09.2015, 16:07
 prosz o modlitw w mojej intencji o rozwizanie problemw z ssiadami aby przestali mi zazdroci, robi na zo i dziaa na moj szkod
 Maciej: 18.09.2015, 00:48
 Prosze modlitwe o nawrocenie mojego brata Damiana i mojego Ojca Wojciecha. Bog zaplac.
 K.Magorzata: 17.09.2015, 13:11
 Prosz o modlitw w intencji naszej Ojczyzny i o nawrcenie tych,ktrzy yj tylko yciem doczesnym i s odwrceni od Pana Boga. Jezu,ufamy Tobie.
 Jzefa: 17.09.2015, 08:28
 Dzikuje Bogu i Marii za pojednanie si z bratem i jego rodzina . Prosz o opamitanie dla ma i macierzystwo dla crki i o opiek dla crki w szkole Panie mj Matko najwitsza zawsze miej nas w swojej opiece o to prosz bagam i dzikuj
 neli: 17.09.2015, 08:19
 Prosz o modlitw w intencji maestwa, mimo e w grudniu doszo do rozwodu to nadal wierz, e kade sakramentalne maestwo mona uratowa. Wiem e dla Pana Naszego Jezusa nie ma rzeczy nie moliwych. Prosz o modlitw za mojego ma i kobiet ktra doprowadzia do rozpadu naszego maestwa.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie