O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Anna: 23.11.2015, 20:44
  Prosz o modlitw w intencji mojego syna o nawrcenie,wyleczenie z wyrzdzonych mu krzywd i uwolnienie ze zniewole.
 Dorota: 23.11.2015, 18:56
 Bardzo bym chciaa podzikowa Bogu za dar mioci,ktrym mnie obdarzy za wielk przemian,za pomoc,wsparcie nawet jak cierpi to jest ze mn.Prosz rwnie o modlitw za pewnego mczyzn o siy, odwag, szczcie i spokj w jego yciu,aby dobry Bg mia go w swojej opiece kadego dnia. Jest mi bardzo bliski.Bg zapa wszystkim za modlitw.
 ag: 23.11.2015, 11:45
 Prosz o modlitw za moj crk aby Matka Najwitsza wzia w swoje serce przy kadym egzaminie kierowaa jej umysem i dala duo siy w pokonywaniu trudnoci zwaszcza tremy Prosz o modlitw Amen
 Marzena : 22.11.2015, 02:02
 Prosz o modlitw w intencji maestwa mojej szwagierki. Gownie o uzdrowienie serca i duszy jej ma.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 20.11.2015, 13:28
 INTENCJE NA DNI OD 23-11-2015 DO 27-11-2015
 1. Wpisana przez King o modlitw za jej mam Elbiet, aby Pan Bg obdarzy j si, zdrowiem i wytrwaoci w yciu codziennym oraz o wiele Boych ask na kolejne lata ycia.
 2. Wpisana przez Ann o modlitw za jej rodzin.
 3. Wpisana przez Lucyn o modlitw o wytrwanie.
 4. Wpisana przez az o modlitw o opiek.
 5. Wpisana przez Zos o modlitw za Marka aby dokonywa waciwych wyborw w swoim yciu i aby zo nie miao do niego dostpu.
 6. Wpisana przez Bogdana o modlitw o dobre oceny, si i opiek Bo dla jego crki.
 7. Wpisana przez K.Maorzat o modlitw w intencji Polakw i wszystkich ludzi dobrej woli, zarwno w Polsce jak i na obczynie.
 8. Wpisana przez bb o modlitw w jej intencji, o zdrowie i dobr diagnoz lekarsk.
 9. Wpisana przez Zok o modlitw w intencji jej dzieci.
 10. Intencje dzikczynne wpisana przez Zok i Lucyn.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 23-11-2015 DO 27-11-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 16 – "Jahwe czci mojego dziedzictwa".
 3. Codziennie Trzecia Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 20.11.2015, 13:26
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 23-11-2015 DO 27-11-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Ani w intencji daru macierzystwa dla jej crki.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 23-11-2015 DO 27-11-2015

MODLITWA ZA DUSZE W CZYCU

W. Panie, usysz modlitw moj
O. A woanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
O Boe, Stwrco i Odkupicielu wszystkich wiernych zmarych. Uwolnij dusze swych sug i suebnic od wszystkich grzechw. Niech przez pobone modlitwy nasze dostpi przebaczenia, ktrego zawsze pragny. Ktry yjesz i krlujesz przez wszystkie wieki wiekw. Amen.

PONIEDZIAEK
Panie Boe Wszechmogcy, bagam Ci przez Krew Przenajdrosz, ktr Twj Boski Syn wyla za nas w czasie okrutnego biczowania, uwolnij dusze z czyca, a szczeglnie t, ktra jest najblisza wybawienia, aby napeniona szczciem zacza Ci jak najprdzej chwali i bogosawi na wieki w niebie. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowa…, Wieczny odpoczynek racz im da Panie, a wiato wiekuista niechaj im wieci. Niech odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen.

WTOREK
Panie Boe Wszechmogcy, bagam Ci przez Krew Przenajdrosz, ktr Twj Boski Syn wyla za nas w czasie bolesnego cierniem ukoronowania, racz wybawi dusze czycowe, a zwaszcza te, ktre najbardziej potrzebuj ratunku, aby bez zwoki mogy Ci wychwala i bogosawi w chwale Twej na wieki.
Ojcze nasz …, Zdrowa …, Wieczny odpoczynek … .

RODA
Panie Boe Wszechmogcy, bagam Ci przez Krew Przenajdrosz, ktr Twj Boski Syn wyla za nas na drogach Jerozolimskich, dwigajc Swj Krzy na ramionach, racz wybawi dusze z czyca, a szczeglnie najbogatsze w zasugi przed Tob, aby w Twej chwale niebieskiej, ktrej wyczekuj, wysawiay Ci i bogosawiy na wieki. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowa …, Wieczny odpoczynek … .

CZWARTEK
Panie Boe Wszechmogcy, bagam Ci przez Ciao i Krew Przenajdrosz Jezusa Syna Twojego, ktre On w wigili Swej Mki, da za pokarm Swym uczniom, a Kocioowi Swojemu na wieczn ofiar, racz wybawi dusze w czycu, a zwaszcza te, ktre miay szczeglne naboestwo do tej Tajemnicy Nieskoczonej Mioci Zbawiciela naszego, aby przez ni z Boskim Synem Twoim i z Duchem witym wychwalay Ci i bogosawiy w chwale Twej na wieki. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowa …, Wieczny odpoczynek … .

PITEK
Panie Boe Wszechmogcy, bagam Ci przez Krew Przenajdrosz, ktr Twj Boski Syn, Jezus, wyla w Wielki Pitek za nas na drzewie Krzya, wybaw dusze z czyca a zwaszcza te, za ktre modli si jestem zobowizany/zobowizana, aby nie opnio si z mojej winy ich wejcie do chway Twojej, gdzie by Ci chwaliy i bogosawiy na wieki. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowa …, Wieczny odpoczynek … .
Panie Boe Wszechmogcy, bagam Ci przez Krew Przenajdrosz, ktra wytrysna dla nas z Najwitszego Boku Boskiego Syna Twojego Jezusa w obecnoci bolejcej Jego Matki, wybaw dusze z czyca, a zwaszcza te, ktre miay dziecice naboestwo do niebieskiej naszej Matki, aby jak najprdzej weszy do chway Twojej, aby chwali Ci i bogosawi na wieki. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowa …, Wieczny odpoczynek … .
O Pani moja! O Matko moja! Pamitaj, e nale do Ciebie. Strze mnie i bro jako wasno Twoj. Panie Boe Wszechmogcy, bagam Ci przez Krew Przenajdrosz, ktr Twj Boski Syn wyla za nas w czasie modlitwy w Ogrjcu, racz wybawi dusze z czyca, a zwaszcza najbardziej opuszczone i zapomniane i wprowad je do chway Twojej, gdzie by Ci bogosawiy na wieki. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowa…, Wieczny odpoczynek … .

(Kinga)
 Piotr: 20.11.2015, 10:24
 Szcz Boe ! Prosz o Modlitw w intencji rozwizania problemw finansowych rodziny Appelt i Bogosawiestwo dla caej Rodziny. Bg zapa!
 Andrzej: 19.11.2015, 17:12
 Prosz o modlitw za zdrowie crki pani Krysi.
 wacaw: 19.11.2015, 13:16
 Prosz aby szatan odszed od mojej crki Magdy aby zaczla si modlic i uwierzya w Boga. Boz pom jej Daj jej siy w pokonywaniu trudnoci Prosz o modlitw
 asia: 19.11.2015, 11:32
 Prosz o modlitw w intencji Jacka o pomylny przebieg operacji i zdrowie
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie