O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 edyta: 26.08.2015, 20:23
 Prosz o cud uzdrowienia mojej chorej siostry i Bogosawiestwo Boe dla jej creczki Klaudusi...Bdz Boe zawsze przy mnie i moich bliskich....Dzikuje ci za wszystko za kady dzie ..chociaz czasem nieporafie docenic pikna ycia..
 Basia. 26.08 .2015.r.: 26.08.2015, 08:54
 Prosz o modlitw za mnie i mojego syna ukasza o zdrowie i si i spokj ,by mg lepiej myle i sobie radzi. Prosz Ci Panie Boe miej mnie w swojej opiece i prosz by mnie nie spotkaa adna operacja ktr mam mie .Dzikuje Ci Panie Boe. ,,Jezu ufam Tobie '' Ty wszystko moesz.
 Basia.: 26.08.2015, 08:47
 Prosz o modlitw za mnie i mojego syna ukasza o zdrowie i si i spokj ,by mg lepiej myle i sobie radzi. Prosz Ci Panie Boe miej mnie w swojej opiece i prosz by mnie nie spotkaa adna operacja ktr mam mie .Dzikuje Ci Panie Boe. ,,Jezu ufam Tobie '' Ty wszystko moesz.
 Klaudia: 25.08.2015, 22:16
 Tak bardzo bagam o modlitw za moje maestwo Klaudii i Jana, o uzdrowienie maestwa, o odrodzenie mioci ze strony mojego ma do mnie, o wiar dla ma i jego nawrcenie,dary Ducha witego, zdrowie dla nas i synka, Dobry Jezu uratuj nas, przebacz nam nasze grzechy, daj cel Janowi, radosc i sens zycia. Prosz,aby doceni mio i potrafi j odwzajemni. Bagam, abymy mogli si jeszcze kiedy cieszy drugim dziecitkiem tak bardzo przeze mnie upragnionym. Bg zapa za wspln modlitw. Jezu Ufam Tobie, Jezu prosz zajmij si tym.
 Sylwia: 25.08.2015, 20:20
 Bardzo prosze o modlitwe za nasza rodzine za dzieciaki za syna niepenosprawnego z autyzmem uposledzeniem i brakiem mowy i rozunienia;o szesliwe rozwiazanie. Sile iierpliwosc w dzwiganiu krzyza. ODDAJEMY NASZE ZYCIE BOGU OJCU
 Elbieta: 25.08.2015, 16:54
 Bardzo prosz o modlitw w intencji mojej najmodszej crki Magdaleny, aby Pan Bg dopomg jej w nadchodzcym nowym roku szkolnym, rozjani umys na maturze i aby otrzymaa pozytywny jej wynik.
 Walentyna +: 25.08.2015, 11:36
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki i ma o zdrowie psychiczne,fizyczne i duchowe, o Dary Ducha witego,o aski u Pana Boga,ktre polecam w modlitwach za Wszystkich z PM i TS. AMEN.
 Ania: 25.08.2015, 09:10
 Prosz o modlitw o bogosawiestwo pomylnoci i powodzenie w moim yciu i mdro,prosz o popraw i prowadzenie mnie przez Boga w mojej pracy jak wykonuje, eby moja sytuacja finansowa si znacznie poprawia, zabierz Boe rozpacz i strach mj, Tobie zawierzam i oddaj siebie i moje ycie, uzdrw je i prowad mnie prost drog do Ciebie, by wypeni si Twj plan mojego ycia, Jezu ufam Tobie.Uzdrw moje relacje z dziemi, Tobie je zawierzam i oddaje pod opiek,zabierz mj strach o nie i ich ycie i przyszo.Jezu ufam Tobie.
 Anna: 25.08.2015, 08:14
 Prosz o modlitw by mj syn wrci do mnie do domu,o porozumienie midzy nami,by Bg uwolni go od uzalenienia od gier internetu,by Duch wity zesa na Kamila mdro i odpowiedzialno,za swoje ycie i wyksztacenie, by bardzo dobrze zda matur i skoczy dobre studia,Tobie Boe go zawierzam i oddaj"Nie moja,a Twoja wola niech si stanie",Jezu ufam Tobie.mama.
 PSALM 4: 24.08.2015, 07:17
 Prawidowy link do Psalmu 4:
Psalm 4 – "Modlitwa wieczorna" (link).
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie