O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Anna: 04.07.2015, 23:27
 Prosz o modlitw za moj rodzin. Bagam Ci Jezu, aby uwolni nas od zych mocy, ktre od zatruwaj nasze ycie. Wlej w nasze dusze ufno i si, ktra uchroni nas od zego. Daj nam si i cierpliwo. Odwr zy los i spraw, aby w naszym yciu na nowo zagocia rado, mio i dostatek. Pom miosierny Jezu znale nam prac i daj nam si, bymy mogli pokonywa trudy ycia.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 04.07.2015, 15:27
 INTENCJE NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015
 1. Wpisana przez 'ufajc' w intencji lubu jej crki.
 2. Wpisana przez 'mam' w intencji pojednania si jej crki Kasi z ojcem.
 3. Wpisana przez Wer w intencji jej ma i jej maestwa.
 4. Wpisana przez Ag w intencji Norberta
 5. Wpisana przez Ew o zdrowie dla niej i jej dzieci, o jedno w rodzinie i stabilizacj.
 6. Wpisana przez Jakuba o modlitw za Katarzyn, Adasia i mam.
 7. Wpisana przez Zosi o uwolnienie jej syna z naogu.
 8. Wpisana przez Agnieszk o uleczenie jej siostry Jadwigi z choroby psychicznej i w intencji rodziny siostry.
 9. Wpisana przez Agat o uleczenie jej brata Krzysztofa z alkoholizmu.
 10. Wpisana przez Ew o zdrowie dla niej.
 11. Wpisana przez Ew o dar potomstwa dla niej i jej ma.
 12. Wpisana przez ukasza o modlitw w intencji o jego wolno, uzdrowienie, wyzwolenie, aby Pan Bg pochyli si nim.
 13. Wpisana przez 'Matk' w intencji jej syna Adriana o uleczenie z alkoholizmu i o bogosawiestwo.
 14. Wpisana przez Ann w intencji jej syna.
 15. Wpisana przez Agnieszk o ask darw Ducha witego dla jej dzieci Angeliki i Dawida.
 16. Wpisana przez Ag w intencji jej rodziny.
 17. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji zdrowia ciaa i duszy dla niej i pomylny wynik bada onkologicznych.
 18. Wpisana przez Marlen w intencji jej rodziny, dzieci, trwaoci jej maestwa.
 19. Wpisana przez „koleank' w intencji jej ssiadki, o uzdrowienie z depresji i alkoholizmu.
 20. Wpisana przez Mari o Bo pomoc dla niej i jej rodziny.
 21. Wpisana przez 'mam' w intencji jej dzieci.
 22. Wpisana przez Magorzat w intencji jej syna.
 23. Wpisana przez 'cafe' w intencji jej rodziny.
 24. Wpisana przez Dorot o cud uzdrowienia z cikich, nieuleczalnych chorb i Boe bogosawiestwo.
 25. Wpisana przez Therese o modlitw o dalsz pomoc Bo w jej pracy i stae umacnianie mioci w t prac wkadanej.
 26. Wpisana przez Basi w intencji jej i jej ukochanego o pokierowanie ich losem zgodnie z wol Bo.
 27. Wpisana przez 'ja' o modlitw w jej intencji o wyzwolenie od strachu i nerwicy.
 28. Wpisana przez Elbiet w intencji jej syna.
 29. Wpisana przez Elbiet w intencji jej rodziny i wasnej.
 30. Intencje dzikczynne wpisane przez 'mam', Mari, Therese, Halin i Teres.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si.
 3. Codziennie Czternasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 04.07.2015, 15:25
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych ( zabijanych w onach matek).
 2. W intencji rodzicw, ktrych przeroso rodzicielstwo i nie radz emocjonalnie z zaistnia sytuacj i poprzez to krzywdz swoje dzieci, a czasami z tego powodu dochodzi do tragedii. Panie Boe pom im i dodaj im siy w codziennych trudach macierzystwa i spraw, eby docenili jak wielki dar otrzymali od Ciebie - cud nowego ycia.
 3. W intencji Ani o cud macierzystwa.
 4. W intencji maestw majcych problem z poczciem dziecka.

MODLITWA NA DNI OD 06-07-2015 DO 10-07-2015

RӯANIEC DO MATKI BOEJ MIOSIERDZIA
Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej do Matki Boej Miosierdzia (poniedziaek Zwiastowanie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.)

CZʦ RADOSNA
 1. Zwiastowanie Maryi, i jest Matk Syna Boego.
  "Duch w. zstpi na Ciebie i moc najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si narodzi, bdzie nazwane Synem Boym" (k.1,35). Cay wiat zastyg przy Twoich ustach wyczekujc ufnego "fiat"... "Maryjo, dotrzyma Bg swego sowa, Ty w sobie Je nosi, bo Ten co wada wszechwiatem, w Twym czystym onie spoczywa"). Najmilsza Matko, dzikuj Ci za Twoje "tak" - ono przynioso ludziom Zbawiciela wiata.
 2. Nawiedzenie witej Elbiety.
  " A skde mi to, e matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (k. 1,43) Maryjo, caa jeste przepeniona mioci; Zawsze pojawiasz si tam, gdzie inni wyczekuj pomocy. Przenikasz swym wejrzeniem wntrze kadego czowieka, ktry znajduje si w potrzebie - a czynisz to z wielkim miosierdziem, ktre uczy nas suebnego dziaania i wraliwoci serca na potrzeby innych.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
  "Przebud si czowiecze, dla ciebie, powtarzam, dla ciebie - Bg sta si czowiekiem!" (w. Augustyn) Tak dugo wyczekiwany przez ludzko Bg - nadszed. Lecz nie w majestacie, jak si spodziewano tylko w skrajnym ubstwie... Z miosierdzia ku ludziom sowo stao si Ciaem, a Ty Maryjo Drog, po ktrej na ziemi zstpia Mio. Naucz nas zawierzenia Mioci Boej.
 4. Ofiarowanie Jezusa w wityni.
  „Matka szczliwa niesie w swych ramionach, Boga zakrytego pod zason ciaa; w czystych objciach tuli swoje dzieci, ktre jest w peni Bogiem i czowiekiem" .Wielkie szczcie dotkno Ci Matko - nie zatrzymujesz go jednak dla siebie. W caoci naleysz do Boga i Jemu oddajesz wszystko co najcenniejsze. Cakowicie zdana na Jego ask - oddajesz Bogu Jezusa.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wrd uczonych w wityni.
  Suebnico Pokorna, nadludzko zatroskana o Syna, nieustannie czuwajca nad Nim jako najwikszym darem ludzkoci. Struchlao zatrwoone serce Matki na fakt zniknicia Syna. "Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley do Mojego Ojca?" (k. 2,49) Ufnym milczeniem osaniasz to czego zrozumie teraz nie potrafisz... Upro mi zapa i zatroskanie o sprawy Boe na wzr Twojego zatroskania o zaginionego Syna.
(Kinga)
 Agnieszka: 04.07.2015, 11:39
 Prosz o modlitw w intencji mojej mamy.
 Monika: 04.07.2015, 11:33
 Prosze o modlitw w intencji uzdrowienia i wyzwolenia mojej rodziny na duszy i ciele .Jezu ufam Tobie.
 Zos: 03.07.2015, 15:17
 Prosz o modlitw za mnie i moje rodzestwo,abymy zgodnie mogli przeprowadzi sprawy podziau nieruchomoci.
 ona: 02.07.2015, 21:54
 Prosz o modlitw o uwolnienie ma ze zniewole i powrt do rodziny
 Zos do ukasza: 30.06.2015, 16:33
 ukaszu ponawiaj swoj prob co jaki czas ,a my bdziemy si modli.
 Marta: 30.06.2015, 12:48
 Szcz Boe, Z caego serca prosz o modlitw w intencji zdrowia ciaa i duszy dla mnie oraz opiek Matki Boej i ask Ducha witego podczas jutrzejszych bada onkologicznych. Z panem Bogiem, Marta
 Aga: 30.06.2015, 12:35
 Prosz o modlitw w intencji mojej rodziny modl sì coraz wicej,a wszystko jakby uwzio si na mnie, powoli trac wiar i nadziej.Niech was Bg bogosawi.
 Agnieszka: 30.06.2015, 08:34
 Dobry Boe prosz ci o ask darw Ducha w.dla moich dzieci Angeliki i Dawida o ask nawrcenia o wyzwolenie ich z mocy grzechu.Jezu Ufam Tobie.
 Ewa.....GM...: 30.06.2015, 06:01
 Nowenna zawierzenia Najwitszemu Sercu Jezusa O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najwitszemu Sercu powierzam wszystkie intencje Czonkw Grupy Modlitewnej Spjrz tylko na mnie i uczy to, do czego skania Ci Twoje Serce... Niech Twoje Najwitsze Serce zadecyduje... Licz na Nie... Pokadam w Nim ufno... Rzucam si w Jego Miosierdzie. Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najwitsze Serce Jezusa, ufam Tobie. Najwitsze Serce Jezusa, wierz w Twoj Mio do mnie. Najwitsze Serce Jezusa, przyjd Krlestwo Twoje. O, Najwitsze Serce Jezusa, prosz o wiele ask, lecz najbardziej arliwie bagam o te We je, umie w Twoim Najwitszym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy je pokryte Tw Drogocenn Krwi, nie odrzuci ich Nie bdzie to ju moja proba, ale Twoja, o Jezu. O, Najwitsze Serce Jezusa, pokadam ufno w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen.
 Anna: 29.06.2015, 23:21
  Prosz o modlitw w intencji mojego syna o nawrcenie i uwolnienie z homoseksualizmu.
 Matka: 29.06.2015, 18:20
 Prosz o modlitw dla mojego syna ADRIANA o uwolnienie z alkoholizmu i zych nawykw, o bogosawiestwo Boe pom mu uoy sobie ycie JEZU UFAM TOBIE!!! SZCZʦ BOE!!!
 ukasz: 29.06.2015, 13:26
 Bardzo prosz o modlitw w mojej intencji. Mam problemy z psychik, grzech i nie tylko. Cierpi z tego powodu. Prosz o modlitw w intencji o wolno, uzdrowienie, wyzwolenie, aby Pan Bg pochyli si nade mn i mnie wybawi. Bardzo prosz o t modlitw przez duszy czas, jeli kto podjby si tego bo bardzo jej potrzebuj
 mama: 29.06.2015, 00:07
 Dziekuje grupie modlitewnej Jest juz lepiej.Od dwoch tygodni poczulam po raz pierwszy radosc w sercu.Dziekuje Ci Milosierny Jezu i Matko Sw
 Ewa: 28.06.2015, 10:34
 Prosz o modlitw o dar potomstwa dla mnie i mojego ma . "Dla Boga nie ma nic niemoliwego".
 Ewa............INTENCJA Pilna.......: 28.06.2015, 09:28
 Bardzo prosz o modlitw o zdrowie dla mnie...............Co rusz pojawiaj si u mnie nowe ,,kolejne choroby............Jezu Ufam Tobie..........Bg zapa...
 Agata: 27.06.2015, 19:57
 Prosz o modlitw w intencji mojego brata Krzysztofa o uwolnienie go z alkoholizmu.
 Agnieszka: 27.06.2015, 19:51
 Prosz o modlitw dla mojej siostry Jawigi ,eby Bg wyzwoli j z choroby psychicznej,aby jej rodzina si nawrcia si.CHWAA PANU.
 Intencje na dni od 29-06-2015 do 03-07-2015: 27.06.2015, 18:48
 
 1. Wpisana przez Adama o modlitw o prawidowe rozpoznanie powoania do ycia zakonnego.
 2. Wpisana przez Adriana o modlitw w intencji uzdrowienia go z jego naogw.
 3. Wpisana przez Basi o modlitw w intencji Eli, ktra jest w trakcie chemioterapii.
 4. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji pokoju w jej rodzinie.
 5. Wpisana przez Ani o modlitw za ni, by zasza w ci.
 6. Wpisana przez Magorzat o modlitw w intencji wasnej i caej rodziny oraz o modlitw w intencji jej koleanki.
 7. Wpisana przez mam w intencji crki.
 8. Wpisana przez Agat o modlitw o uzdrowienie z niedosuchu i szumw usznych.
 9. Wpisana przez Monik o modlitw o wyzwolenie z problemw finansowych i pomoc w sprawie mieszkaniowej.
 10. Wpisana przez Nin o modlitw w intencji jej ma Krzyka.
 11. Wpisana przez 'bb' o modlitw w jej intencji.
 12. Wpisana przez mam o modlitw za jej crk.
 13. Wpisana przez Iwon o modlitw w intencji rozwizania problemw finansowych, znalezienia pracy i o zdrowie.
 14. Wpisana przez King GM o modlitw w intencji znalezienia pracy.
 15. Wpisana przez Magdalen M. o modlitw w intencji uleczenia jej taty z choroby nowotworowej.
 16. Wpisana przez King o modlitw i wstawiennictwo o Dar Potomstwa.
 17. Wpisana przez Kasi w intencji jej crki.
 18. Wpisana przez Ani w intencji znalezienia dobrego ma i zaoenia rodziny.
 19. Wpisana przez 'ufajc' w intencji ma, crki, pokoju i mioci w rodzinie.
 20. Wpisana przez Agatk o modlitw w intencji modszego brata oraz intencja dzikczynna za wszelkie aski kadego dnia.
 21. Wpisana przez 'kto' o modlitw w intencji rodzin i przyjaci, o mio i szczcie w rodzinach.
 22. Wpisana przez „cytrynk' w intencji wasnej i dzieci, o rozwizanie problemw z mem zgodnie z wol Bo (tre intencji czciowo zmieniona przez Andrzeja).
 23. Wpisana przez Ani w intencji pomylnego wyniku operacji jej mamy.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
(Andrzej)
 Modlitwy na dni od 29-06-2015 do 03-07-2015: 27.06.2015, 18:47
 Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:
wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.)
 2. Modlitwa wedug uznania osoby modlcej si.
 3. Codziennie Trzynasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia
(Andrzej)
 Zosia: 27.06.2015, 16:50
 Prosz o modlitw za uwolnienie mojego syna z naogu, o Boe bogosawiestwo dla niego .Bg zapa za modlitw. Bd uwielbiony Jezu.
 Jakub: 27.06.2015, 14:48
 Prosz o modlitw za Katarzyn i Adasia - bardzo poranion emocjonalnie mam, ktra nie dajc sobie rady z synkiem, sama bardzo go emocjonalnie rani.
 Ewa....: 27.06.2015, 09:13
 Panie Jezu Ukochany prosz o zdrowie dla mnie i moich dzieci....O jedno w rodzinie i o stabilizacj....Jezu Ufam Tobie...
 Aga: 26.06.2015, 23:17
 O uwolnienie Norberta od narkotykw, przemian ycia i nawrcenie do Boga.
 Wera: 26.06.2015, 08:44
 Blagam o modlitwe za mojego meza i moje malzenstwo.
 mama: 25.06.2015, 20:43
 Prosze o modlitwe za moja corke Kasie aby sie pojednala z ojcem i odzyskala pokoj serca.Dobry Boze blagam Cie wysluchaj mnie ,jestem codziennie w agoni psychicznej.Bog zaplac za Wasza modlitwe.
 ufajaca: 24.06.2015, 21:00
 .intencja pilna.Duchu sw wprowadz pokoj bo zagrozony jest slub mojej corki.Jezu ufam Tobie Bog zaplac
 Magdalena M: 24.06.2015, 18:02
 Panie Jezu, zabierz od mojego taty chorob nowotworow, ktr powrcia po raz trzeci ze zdwojon si. Wylecz go i uchro od ponownego cierpienia z powodu tej choroby. Pozwl mu doy sdziwego wieku w zdrowiu. Oddaje si caa Tobie, Mj Panie!
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] (65) [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie