O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Cecylia: 24.09.2015, 17:20
 PM+PG
 Elbieta: 24.09.2015, 17:20
 PM+PG
 Kinga: 24.09.2015, 17:20
 PM+PG
 ula: 24.09.2015, 17:03
 Prosz ci panie boe jeeli jest taka twoja wola ,to uzdrw mnie z choroby nowotworowej . Kocham ci
 Adam: 24.09.2015, 13:45
 Prosz o opieke mojej crce w szkole i zdanie jak najlepiej matury i dostanie si na wymarzone studia Ament
 Basia: 24.09.2015, 11:44
 Prosz o modlitw w intencji mojego nienarodzonego dziecka aby dobry Bg przyj go swojego Krlestwa Ament
 Lucyna: 24.09.2015, 11:03
 Prosz o szczeliwie zakoczenie sprawy sdowej la mnie Matko moja upro Boe mj wysuchaj mojej proby Ament
 Caro: 24.09.2015, 08:47
 PM + PG
 POGOTOWIE MODLITEWNE - LISTA OBECNOCI: 23.09.2015, 18:34
 Chciabym prosi osoby, ktre modl si z nami w Pogotowiu Modlitewnym i w Podgrupie modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych o potwierdzenie tego na forum.
Bardzo prosz o wpisanie na forum wiadomoci zawierajcej imi (lub pseudonim) osoby modlcej si i dodatkow informacj:
PM (t.zn. modl si w Pogotowiu Modlitewnym)
PG (t.zn. modl si w Podgrupie)
PM+PG (t.zn. modl si w Pogotowiu Modlitewnym i w Podgrupie).

Zachcam take nowe osoby o przyczenie si do nas. Osoby, ktre chc modli si z nami prosz o wiadomo jak wyej z dopiskiem NOWY.

Przypominam zasady:
Modlimy si codziennie od poniedziaku do pitku w intencjach i modlitwami podawanymi co tydzie na forum. Nie wyznaczamy godziny, o ktrej naley si modli. Kady moe modli si o dogodnej dla siebie porze.
Zestawienie modlitw i intencji znajduje si take w pliku w formacie pdf. Plik ten mona cign na wasny komputer, a take wydrukowa.
Osoby, ktre chciayby otrzymywa plik pdf poczt elektroniczn prosz o przesanie swojego adresu na adres Pogotowia Modlitewnego: pmodlitewne@gmail.com
Andrzej
 Elbieta: 23.09.2015, 17:21
 Bardzo prosz o modlitw za moj Chrzenice Weronik, aby Pan Bg rozjani jej umys na studiach i da jej duo radoci i powodzenia w yciu codziennym.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie