O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Anna: 18.10.2015, 09:34
 Prosz o modlitw,Dobry Boe prosz uzdrw mnie ,moje ciao od blu staww i ograniczenia ruchomoci ,zabierz moja chorob ode mnie, uzdrw moje mylenie,daj rado i sile do ycia i chwalenia Ciebie Mj Boe Wszechmogcy i moc prawdziwej wiary i zaufania w Boe Miosierdzie..Ufam Tobie Jezu.Kocham Ciebie.Samotna mama.
 Sylwia: 18.10.2015, 00:13
 Modlitwa w intencji dzikczynnej za zdany egzamin wstpny na aplikacj oraz prosz o modlitw w intencji mojej mamy, ktra powanie choruje.Prosz o wszelkie aski dla niej i by wysza z tej choroby.Bg zapa.
 Dorota: 17.10.2015, 16:10
 Blagam o modlitwe za mojego 19 letniego kuzyna Michala, ktory od ponad tygodnia lezy w krytycznym stanie w szpitalu. Lekarze nie wiedza co mu jest i mowia ze potrzebny jest cud, bo nie moga zdiagnozowac choroby. Serdeczne Bog zaplac! Dorota
 Dorota: 17.10.2015, 11:34
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia z cikiej choroby i kalectwa
 Jzefa : 16.10.2015, 22:28
 Prosz o zdrowie i opiek dla mojego ma i mnie w 30 rocznic lubu Dzikuj Tobie Matko Najwitsza za to wszystko co mamy Prosz nigdy nas Nie opuszczaj kiedy prosz i wtedy kiedy Nie starcza si i czasu aby prosic Daj nam przezyc razem nastpnych jubileuszowy dzikuj
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 16.10.2015, 19:28
 INTENCJE NA DNI OD OD 19-10-2015 DO 23-10-2015
 1. Wpisana przez Beat o modlitw o zdrowie duszy i ciaa dla jej siostry Joanny oraz aby przesza operacj bez adnych kompilacji.
 2. Wpisana przez Ew GM o modlitw o zdrowie i wol przetrwania trudnych bada i operacji dla Adama S.
 3. Wpisana przez Teres o modlitw za jej syna, aby znalaz swoj drog do Boga, aby jej crki otrzymay sakrament maestwa oraz o modlitw za wszystkie dusze w czycu cierpice.
 4. Wpisana przez Cecyli o modlitw za jej wnuczk King, aby Pan Bg obdarowa j najwikszym darem jakim jest Macierzystwo i Dziecko.
 5. Wpisana przez Dorot o modlitw o spokj i pomylno i w intencji jej narzeczonego chorego psychicznie i na padaczk, bdcego w cigu alkoholowym aby trafi na leczenie.
 6. Wpisana przez Anet o modlitw w intencji jej syna o zerwanie ze sabociami ktre go opanoway, nerwami, paleniem papierosw i nie tylko, piciem, o uczszczanie przez niego do kocioa.
 7. Wpisana przez mam o modlitw za jej crk o macierzystwo dla niej, aby dobry Bg da jej dzidziusia, ktrego tak bardzo pragn.
 8. Wpisana przez Ul z Londynu o modlitw w intencji jej syna Damiana.
 9. Wpisana przez Asi o modlitw w intencji jej ma.
 10. Wpisana przez Teres o modlitw za jej crk Joann o uwolnienie z lku, wytrwanie w wierze, o spokj jej umczonego ciaa i ducha, o dobrego chopaka, a potem ma.
 11. Wpisana przez Marzen o modlitw w intencji poprawy jej zdrowia, znalezienia pracy i o uzdrowienie relacji maeskiej.
 12. Wpisana przez Renat o modlitw w intencji rozwizania problemw finansowych.
 13. Wpisana przez Agnieszk o modlitw za Mart i jej rodzin o aski dla nich, aby skoczyy si ich kopoty, choroby i problemy.
 14. Wpisana przez Caro o modlitw za zdrowie jej Rodzicw i o pomyln diagnoz dla jej Mamy.
 15. Wpisana przez Zuzann o modlitw za opamitanie jej Taty, o wytrwao i zdrowie dla Mamy i Siostry oraz wyrozumiao i wiato Ducha witego dla Braci.
 16. Wpisana przez Zok o modlitw za jej brata Jzefa, aby Bg mia go w swojej opiece.
 17. Wpisana przez Sylwi o modlitw w intencji jej rodziny, o potrzebne aski, a take o modlitw w intencji jej siostry, by si nie poddawaa i nie tracia wiary w najgorszych momentach oraz by poradzia sobie na studiach.
 18. Intencje dzikczynne wpisane przez Madzi i Dosi.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 19-10-2015 DO 23-10-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 12 – "Wrd zakamanego wiata". (link).
 3. Codziennie Trzynasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 16.10.2015, 19:26
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 19-10-2015 DO 23-10-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Basi w intencji jej crki Magorzaty o zdrowie dla jej nienarodzonego jeszcze dziecka i o szczliwe rozwizanie.
 3. Wpisana przez Cecyli w intencji daru macierzystwa dla jej wnuczki Kingi.
 4. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 19-10-2015 DO 23-10-2015

Koronka za przyczyn w. Joanny Beretty Molli

(koronka w intencji obrony ycia pocztego. Za zezwoleniem wadzy kocielnej w 2012 r.)


W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

Na rozpoczcie (odmawiamy codziennie):
Boe, nasz Ojcze, Ty dae Kocioowi dar w osobie witej Joanny Beretty Molli. Ona w swojej modoci gorco Ci poszukiwaa i przycigna do Ciebie modych ludzi poprzez wiadectwo apostolskie i prac w Akcji Katolickiej. Ona jako lekarz dziaaa w trosce o dobro osb starszych i chorych. Naucz nas wstpowa w jej lady, bymy potrafili czyni dobrze wszystkim dzieciom Boym – naszym siostrom i braciom.

Poniedziaek
Ojcze nasz…
1. Boe Ojcze, dzikujemy Ci za dar witej Joanny Beretty, modej kobiety, ktra cakowicie powierzya Tobie cae swoje ycie. Przez jej przykad obdarz nas ask zawierzenia Tobie i uwicania naszego ycia w Twojej subie dla radoci i poytku naszych braci i sistr.
(10 razy) Zdrowa Maryjo…

Wtorek
Ojcze nasz…
2. Jezu, Zbawicielu ludzkoci, wezwae wit Joann Berett do wykonywania zawodu lekarza jako misji dla przynoszenia ulgi ciaom i duszom. Ona widziaa Ciebie w cierpicych wspbraciach oraz w modziey i dzieciach pozbawionych wszelkiego wsparcia. Pozwl nam te pomaga tym, ktrych do nas posyasz, bymy umieli zobaczy Ciebie samego w chorych i cierpicych.
(10 razy) Zdrowa Maryjo…

roda
Ojcze nasz…
3. Panie Jezu, dzikujemy Ci, e odsonie siebie w jej subie agodzenia ludzkich cierpie i prowadzenia innych do Boga. Nieoceniony przykad ycia witej Joanny niech nas czyni dobrymi chrzecijanami w usugiwaniu naszym braciom i siostrom, zwaszcza tym, ktrym powierzye szczeglne uczestnictwo w swoim Krzyu.
(10 razy) Zdrowa Maryjo…

Czwartek
Ojcze nasz…
4. Boe, Duchu uwicajcy, ktry kochasz Koci jako swoj Oblubienic, napenie serce witej Joanny Beretty mioci, ktr promieniowaa w swojej rodzinie i w ten sposb wsppracowaa z Tob w cudownym planie mioci rodzinnej i dawania ycia dzieciom. Spraw, bymy naladowali j w tworzeniu rodzin Bogiem silnych i otwartych na dar ycia.
(10 razy) Zdrowa Maryjo…

Pitek
Ojcze nasz…
5. Duchu Najwitszy, dzikujemy Ci za wzr matki, oddajcej ycie za swoje dziecko, co uczynia wita Joanna Beretta. Przez heroiczne wiadectwo najwikszej mioci chronicej ycie bagamy Ci, obdarz nasze rodziny matkami penymi pokoju, chrzecijaskiej postawy wiary i mioci. Spraw, by z radoci i odpowiedzialnoci przyjmoway kade powierzone im ludzkie ycie, oddajc ca siebie, nawet do powicenia ycia wasnego na wzr Jezusa Chrystusa.
(10 razy) Zdrowa Maryjo…

Na zakoczenie (odmawiamy codziennie):
O Boe, Stworzycielu i mioniku ludzkoci, bye blisko witej Joanny Beretty, kiedy dotknita chorob, przeywaa bolesny dramat wyboru midzy wasnym yciem, a yciem dziecka, ktre nosia w sobie. Poprzez zawierzenie i wiadomo Twojego przykazania czci dla ludzkiego ycia odnalaza w sobie odwag do wypenienia obowizku matki i powiedziaa „tak” yciu swego dziecka, tym samym naraajc wasne. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Jezusa, i przykad witej Joanny Beretty natchnij wszystkie matki ask do przyjcia z mioci pocztego w nich ycia. Pom nam wszystkim obdarza wielkim szacunkiem ludzkie ycie. Udziel aski tym, w intencji ktrych modlimy si w tym tygodniu i rado uzyskania pomocy w witej Joannie, ktra bdc wzorem maonki i matki, za przykadem Chrystusa ofiarowaa swoje ycie za ycie dziecka.
Zdrowa Maryjo…
(3 razy) Chwaa Ojcu…

(Kinga)
 Kinga Gm: 16.10.2015, 11:11
 W intencji dzikczynnej za otrzyman ask pracy.
 Sylwia: 14.10.2015, 23:13
 Prosz o modlitw w intencji mojej rodziny, o potrzebne aski, a take o modlitw w intencji mojej siostry, by si nie poddawaa i nie tracia wiary w najgorszych momentach oraz by poradzia sobie na studiach. Bg zapa.
 Sylwia: 14.10.2015, 23:11
 Prosz o modlitw w intencji mojej rodziny, o potrzebne aski, a take o modlitw w intencji mojej siostry, by si nie poddawaa i nie tracia wiary w najgorszych momentach oraz by poradzia sobie na studiach. Bg zapa.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre





Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie