O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 iza: 26.02.2016, 12:30
 dzikujc Bogu , Matce Boj za wszelkie aski przez Jej krwawe zy prosz o uwolnienie od naogu, skruszenie serca ma, nawrcenie syna i tych , ktrych mam w sercu, prac dla Joanny, o macierzystwo dla Doroty i opamitanie dla Elizy
 zoska : 26.02.2016, 12:26
 Prosze Boga i Jego Matke o nawrocenie dla bladzacych moich dzieci o spowiedz ipowrot do Boga.Jezu ratuj nie pozwol zginac
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 26.02.2016, 11:25
 INTENCJE NA DNI OD 29-02-2016 DO 04-03-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Agnieszk o modlitw za jej zmarego tat Wiesawa i tecia Wadysawa, aby dobry Bg odpuci im grzechy.
 2. Wpisana przez Marzen o modlitw w intencji znalezienia dobrej pracy dla jej ma Roberta.
 3. Wpisana przez Jadwig o modlitw w intencji jej zicia o dary Ducha w. I potrzebne aski w walce z uzalenieniem od narkotykw, hazardu, alkoholu i innych zych skonnoci, by trwae wyzwoli si i wytrwa w dobrych postanowieniach, a take w intencji crki jego ony, by miaa odwag i si by go wspiera.
 4. Wpisana przez Marzen o modlitw za ni o znalezienie dobrej i dugoterminowej pracy i o bogosawiestwo Boe.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji Darka, aby Bg uleczy jego zranienia, pomg przebaczy sobie i innym, uwolni go od lkw i depresji, napeni go wiar, pokojem i nadziej.
 6. Wpisana przez Roberta o modlitw o powrt do zdrowia dla ciko chorego ojca.
 7. Wpisana przez Madzi o modlitw o ask szczliwego zdania poprawkowego egzaminu na prawo jazdy w poniedziaek.
 8. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji szybkiego i penego powrotu do zdrowia, eby moga dobrze zajmowa si creczk.
 9. Wpisana przez Ul o modlitw za zdrowie jej mamy.
 10. Wpisana przez Magd o modlitw w intencji daru macierzystwa dla niej.
 11. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki o ask zdrowia psychicznego, ciaa i ducha, a take o modlitw o dary Ducha witego dla nas z PM i TS.
 12. Wpisana przez King o wspln modlitw za ni i jej ma, aby Pan Bg obdarzy ich maestwo Swoj Opiek przy kolejnym zabiegu oraz aby mogli zosta upragnionymi Rodzicami.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wasne modlitwy zostay wpisane na forum przez „Proszc”, Mari i „PR”.

MODLITWY NA DNI OD 29-02-2016 DO 04-03-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 30 – "Podzika za wybawienie od mierci".
 3. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 26.02.2016, 11:24
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 29-02-2016 DO 04-03-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Magd o dar macierzystwa dla niej.
 3. W intencji wpisanej przez King o dar rodzicielstwa dla niej i jej ma.
 4. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 29-02-2016 DO 04-03-2016

Koronka ku czci w. Rity


W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

Wierz w Boga...

I (Poniedziaek). Raduj si z Tob, o bogosawiona wita Rito, ktra zostaa obsypana Boym bogosawiestwem i sodycz dziki temu pozostaa wierna swojej konsekracji. Mdl si za mnie, abym mg unika kadego grzechu.
Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo...

II (Wtorek). Raduj si z Tob, o chwalebna wita Rito, ktra od dziecistwa zostaa o dziecistwa darem modlitwy i kontemplacji Jezusa Ukrzyowanego. Upro mi gorliwo w modlitwie i kontemplacji Jezusa w Jego cierpieniach.
Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo...

III (roda). Raduj si z Tob, o szczliwa wita Rito, ktra uczya si czerpa z Ukrzyowanego Zbawiciela si i odwag, aby znosi prby ycia z mioci do Niego. Mdl si za mnie, abym naladowa Twoje zalety i dowiadczy aski Jezusa Ukrzyowanego.
Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo...

IV (Czwartek). Raduj si z Tob, o najwitsza wita Rito, ktra z mioci cierpiaa dla Jezusa noszc bolesny stygmat ciernia z korony na czole. Pro mi ask, abym aowa za swoje grzechy.
Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo...

V (Pitek). Raduj si z Tob, o wita Rito, ktra sza zawsze drog Wiary, Nadziei i Mioci, jako ona i matka, wdowa i zakonnica, a teraz cieszysz si w niebieskiej chwale. Spjrz na mnie, na moje potrzeby i upro mi ask wypeniania Woli Boej w moim stanie, abym y jak Ty przed Obliczem Boga.
Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo...

Modlitwa na zakoczenie:
O wita Rito, przykadzie Augustiaskiej Siostry, czcimy Ci za naboestwo do Mki Chrystusa. Pomimo tego, e na pocztku Twoje ycie byo wypenione rozczarowaniem, frustracj i nieustann tragedi, nigdy nie stracia Wiary, Nadziei, Mioci i Zaufania do Boga. Do tego jeste nasz potn Patronk w sprawach trudnych i beznadziejnych. Mdl si za nami w naszych rozpaczliwych okolicznociach, bo jestemy sabi bez Boga. Amen.

(Kinga GM)
 Krystyna: 26.02.2016, 10:29
 Prosz o modlitw o uwolnienie syna mojej siostry Marcina z naogu alkoholowego oraz wszelkie potrzebne aski dla niego i jego maego synka ,aby ich ycie odmienio si .Prosz ,aby znaleli na swojej drodze ludzi ,ktrzy im w tym pomog ,pomog znale rado ycia,szczcie i Boga
 Malgosia: 26.02.2016, 09:05
 Prosz o modlitewne wsparcie bym umiaa poradzi sobie z samotnoci ktra mi bardzo doskwiera. Prosz o ask mioci dla mnie, o cudownego mczyzn z ktrym mogabym zaoy szczliwy zwizek. O ask kochania i bycia kochan. Prosz Ducha w. o dar mdroci i podejmowania waciwych decyzji w swoim yciu. Prosz take o modlitw w intencji chorych i cierpicych w mojej rodzinie. Amen
 jb: 25.02.2016, 21:09
 Matko Najwitsza pom odnale drog do Boga mojej crce ktra tak mocno umiaa si modli Nie wiem co jest przyczyn odejcia e przestala wierzy w Chrystusa Prosz o modlitw za ni Ja nie mog w aden sposb do niej dotrze i nic mnie nie cieszy Boj si ze ja straciam. Czasami s chwile ze auj wszystkiego. Crka byla i nadal jest dobrym dzieckiem ale odesza od Boga i to jest bardzo bolesne
 wierna: 25.02.2016, 20:36
 Prosz i dzikuj o opiek nad moimi dzieci dla magdy p sile w pokonywaniu trudnoci dla kasi o dar macierzystwa panie wysuchaj moich prb Amen
 Piotr S.: 25.02.2016, 20:19
 Prosz w intencji odnalezienia powoania i dobrego miejsca we Wsplnocie Koscioa, o odsunicie przeklestw i demonow ktre atakuj mnie przez ludzi i pecha, dobr spowied i chwile wytchnienia od nagromadzonych komplikacji.
 Grayna: 25.02.2016, 04:27
 Prosz o modlitw w intencji 2,5 letniego synka Maksymilianka, ktry zacz si jka - o ustpienie tych nieprawidowoci wymowy. Z Panem Bogiem
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie