O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 11.03.2016, 10:48
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 14-03-2016 DO 18-03-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Arka o dar macierzystwa dla crki i zicia.
 3. W intencji wpisanej przez Kasi o dar rodzicielstwa dla niej i jej ma.
 4. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 14-03-2016 DO 18-03-2016

Koronka 10 cnt ewangelicznych Najwitszej Maryi Panny


Najpierw czynimy znak Krzya witego, nastpnie odmawiamy:
 • Ojcze nasz
 • Dziesi razy Zdrowa Maryjo
za kadym razem po sowach: wita Maryjo, Matko Boa... wymieniajc jedn cnot w nastpujcej kolejnoci:
 1. Najczystsza,
 2. Najroztropniejsza,
 3. Najpokorniejsza,
 4. Najwierniejsza,
 5. Najpoboniejsza,
 6. Najposuszniejsza,
 7. Najubosza,
 8. Najcierpliwsza,
 9. Najmiosierniejsza,
 10. Najboleniejsza,
...mdl si za nami grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej. Amen.
 • W: Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu.
 • O: Jak bya na pocztku, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.
 • W. W poczciu Twoim, Panno, Niepokalana bya.
 • O. Mdl si za nami do Boga Ojca, ktrego Syna porodzia.
 • W. Mdlmy si. Boe, Ty przez Niepokalane Poczcie Najwitszej Dziewicy przygotowae swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasug przewidzianej mierci Chrystusa zachowae J od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyn doj do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, ktry z Tob yje i krluje w jednoci Ducha witego, Bg przez wszystkie wieki wiekw.
 • W. Amen.
 • O. Niepokalane Poczcie Maryi Dziewicy.
 • W. Niech nam bdzie zbawieniem i obron.
Nagranie video Koronki znajduje si pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=hrt5imoiAm8

(Kinga GM)
 Andrzej PM: 10.03.2016, 07:25
 Do osoby pytajcej o sposb zapisania si do naszej grupy.
Nie trzeba w aden sposb zapisywa si. Wystarczy poda swoje imi i zadeklarowa ch udziau we wsplnej modlitwie.
Intencje, w jakich modlimy si w danym tygodniu i modlitwy, ktre naley odmawia podane s na tym forum oraz w pliku w formacie pdf - link [Pobierz plik z intencjami] na grze tej strony.
Modlimy si codziennie, przez pi dni w tygodniu (od poniedziaku do pitku). Pora modlitwy nie jest okrelona, kady moe modli si w czasie dla niego najdogodniejszym.
Niezalenie od udziau w Pogotowiu modlitewnym mona zadeklarowa udzia w Podgrupie modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych, prowadzonej przez King GM. Intencje i modlitwy dla podgrupy znajduj si w tych samych miejscach co intencje i modlitwy dla Pogotowia Modlitewnego.
Serdecznie zapraszam do udziau w modlitwie.
 Anonim: 09.03.2016, 17:40
 O wszelkie potrzebne aski do budowania zwizku silnego wiar. O bogosawiestwo na kady dzie wsplnego ycia, o umiejtno odnajdywania woli Boej i otwarto serc na ni - dla kadej pary modlcej si w Ry. O prowadzenie w realizacji yciowych planw i pragnie serca, o dary Ducha witego potrzebne do rozwijania i dzielenia si z innymi talentem muzycznym oraz aktorskim danym od Boga. O ask uzdrowienia mojego serca, duszy i ciaa. O wyzwolenie z agorafobii, nerwicy, depresji oraz lkw, niezaleno ( pod kadym wzgldem – rwnie finansowym ), usunicie z mego ycia negatywnej presji i manipulacji, zapa do nauki, pracy i rozwoju talentw, dar podjcia pracy, powrt na studia, poczucie bezpieczestwa, usunicie z mej drogi wampirw energetycznych, wrogo nastawionych ludzi i osb, ktre le mi ycz lub maj nieczyste intencje wzgldem mnie. O zesanie na ciek mojego ycia dobrych ludzi, mioci i szczcia, ochron przed zgub, nieszczciami i zagubieniem, o si i pogod ducha, pokj duszy, powrt do „normalnoci”, pozbycie si nadwagi i odbudowanie poczucia kobiecoci ( zrzucenie zbdnych kilogramw, poprawa wygldu i samopoczucia ), wyjcie ze skomplikowanych sytuacji, rozwj talentw, realizacj marze i postanowie, stabilizacj ( pod kadym wzgldem ), si do ycia oraz obecno w moim yciu bliskich memu sercu osb. O ask odbudowania mojego zwizku oraz o wszelkie potrzebne aski dla mojego chopaka, dla mojej rodziny oraz wszystkich tych, ktrzy Boych ask potrzebuj. O ask uzdrowienia wewntrznego oraz o to aby Bg w swej askawoci zesa na mnie swoje bogosawiestwo, dary Ducha witego i opiek Matki Boej. Pokornie prosz by Bg wyprostowa cieki mego ycia. Amen. O ask uzdrowienia Anny. O si dla niej i jej rodziny oraz o wszelkie aski z nieba. Niechaj Bg uzdrowi jej ciao oraz umys, zaszczepi w niej rado, si do ycia oraz wzmocni ducha walki. O ask bezpiecznej przeprowadzki i stabilizacji yciowej, o dar znalezienia bezpiecznego mieszkania oraz o moliwo wynajmowania go od uczciwego waciciela. O dar ustatkowania si ( ebym moga pogodzi ze sob studia, prac, rozwj talentw i inne zadania oraz obowizki ). O ask uzdrowienia Marcina ( zarwno fizycznego jak i duchowego ) eby by szczliwy i realizowa swoje pasje, rozwija si. O to aby Bg zjednoczy nas i ulepsza. O dar uzdrowienia ze zranie oraz uporanie si z rzutujc na mnie od lat trudn przeszoci. O uwolnienie mnie od za oraz od koszmarw przeszoci. O odbudowanie poczucia wasnej wartoci. O to abym z notorycznie nieszczliwej, okaleczonej pesymistki zmieniaa si w optymistk siejc dobro bez wzgldu na obszar w jakim si znajduj. Prosz o dar oczyszczenia i wewntrznego odrodzenia w mioci. O odnalezienie siebie. O dar poczucia bezpieczestwa. O pozytywne rozwizanie konfliktw oraz trudnych sytuacji ( pozornie bez wyjcia ). O wszelkie potrzebne aski, Dary Ducha witego oaz opiek Matki Boej dla mnie, mojej rodziny, znajomych oraz osb, ktrzy zw siebie moimi wrogami. O ask spowiedzi i oczyszczenia swojego serca. O ask uzdrowienia ze zranie. O ask mioci romantycznej, mioci prawdziwej. O opiek i wstawiennictwo u wszelkich wzywanych przeze mnie ku pomocy patronw. O ask uwolnienia mojej rodziny z kltw, przeklestw, zorzecze oraz uwolnienie od skutkw grzechw pokoleniowych. O wszelkie aski dla tych, ktrzy zabdzili w labiryncie ycia. O ask dla tych, ktrzy nigdy nie syszeli o Bogu oraz dla tych, ktrzy o Bogu nie chc sucha – niechaj Bg znajdzie sposb by si o nim dowiedzieli. O ask dla biednych, zranionych, sponiewieranych yciowo dusz, ktre nie zaznay mioci, a jedynie krzywd i odrzucenie. O ask dla tych ktrzy nie wiedz jak dalej y oraz dla tych, ktrzy prbuj si wasnego ycia pozby. O ask uzdrowienia dusz osb dorosych oraz dzieci, o ask uleczenia ich rozszarpanych serc i cia, o ask zaznania przez nich Boga oraz o ich powrt do Kocioa. O ask stworzenia swojej wasnej, samodzielnej firmy oraz o pene realizowanie swoich marze i talentw. O ask dla tych, ktrzy pragn uzdrowienia swojej duszy oraz ciaa, dla tych ktrzy s pogubieni i nie dostrzegaj Boga i ogromu Jego siy. O ask ukojenia uporczywego blu duszy. O ask kochania i bycia kochan. O ask rozwoju wraliwej duszy w dobrym kierunku. Aby Bg w swej askawoci „skaza” mnie na komponowanie muzyki, gr na instrumentach, piew oraz koncertowanie. Aby Bg w swej askawoci uczyni ze mnie artyst i pomaga w rozwoju moich talentw. O wszelkie potrzebne aski dla osb z R ywego Raca oraz o opiek nad nimi. O ask dostpienia Boej wiatoci dla wszystkich dusz cierpicych w czycu. O ask uzdrowienia mnie z DDA. O ask nierozpamitywania przeszoci i askaw teraniejszo oraz przyszo. O to by Bg „skaza” mnie na ycie na scenie ( chc piewa, gra na instrumentach, koncertowa, rozwija swoje artystyczne talenty i realizowa w wielu innych sztukach artystycznych ). O ask Boego bogosawiestwa na kady dzie, o ask nieustannego wypraszania przez Matk Bo potrzebnych ask do rozwoju osobistego i duchowego. O ask uzdrowienia mojego rodu. By pozby si kltw, nieszcz i grzechw, w ktrych tonie moja rodzina od wielu pokole. O ask uzdrowienia z depresji, lkw i agorafobii. O ask powrotu do utraconej, zdrowej masy ciaa. O wytrwao w deniu do celw. O ask dobrej, oczyszczajcej, szczerej i uwalniajcej od grzechw spowiedzi. O ask zdrowia dla Jolanty. O ask zaoenia wasnej rodziny silnej Bogiem, wybudowania wasnego, bezpiecznego domu penego mioci. O ask terminowego ukoczenia Nowenny Pompejaskiej oraz ask bycia wysuchanym w modlitwie. O ask cakowitej przemiany swojego ycia na lepsze. O ask poprawy swojego zdrowia ( oraz zgubienie zbdnych kilogramw ). O ask trafienia na dobrych lekarzy. O ask spaty kredytu. O ask wytrwaoci w modlitwie oraz wasnych postanowieniach. O ask zdrowia dla Marcina. O ask zesania potrzebnych ask. Niechaj Matka Boska ma Nas w swojej opiece, niechaj zele nam warunki do modlitwy tak aby zy nie przeszkadza, nie zniechca nas do modlitwy, nie wprowadza zamtu i dekoncentracji, nie utrudnia nam modlitwy i nie szepta kamstw, w ktre w przypywie gorszej kondycji duchowej mogybymy uwierzy... Niechaj Maryja w swojej askawoci zele nam wszelkie potrzebne aski i obdarzy Nas wewntrznym pokojem. O ask i wewntrzn moliwo podjcia dobrej, uczciwej pracy. O ask przebaczenia sobie oraz innym ludziom. O ask pogodzenia si ze swoimi wrogami oraz odbudowania zdrowych kontaktw z ludmi, na ktrych nam zaley. O ask pozbycia si nadwagi i odzyskania zdrowej sylwetki. O ask odbudowania swojego poczucia bezpieczestwa. O ask zakochania si. O ask pokochania siebie ( w dobrym i koniecznym tego sowa znaczeniu ). O ask odbudowania swojego podeptanego kobiecego pikna, ktre tli si jeszcze w moim sercu i umyle. O ask uwolnienia si od przeszoci i zbudowania bezpieczne, zdrowej, penej Boga teraniejszoci. O ask uleczenia mych zranie. O ask powrotu do normalnego ycia. O ask powrotu na studia. O ask rozwoju wewntrznego, duchowego i ksztacenia si.
 Lilla: 08.03.2016, 23:45
 Prosz o modlitw za mojego Ojca Chrzestnego Andrzeja- o ask wyrwania go ze szponw alkoholizmu i Nawrcenie do Boga, aby dusza jego nie zostaa oddana szatanowi.
 Do Andrzeja,: 08.03.2016, 20:13
 Prosz napisa jak mona zapisa si do Waszej grupy na czym to polega Jak wygldaj te modlitwy Prosz o odpowied
 Kasia: 08.03.2016, 15:41
 Prosz o modlitw w intencji maestwa moich Przyjaci - Jutyny i Marcina. Pogubili si bardzo w ostatnim czasie, nie mieszkaj razem, pierwsze wyczekane dziecko jest w drodze. Oni sami chyba ju zrezygnowali z siebie, stracili wiar i nadziej. Mam nadziej, e mioci mimo wszystko jeszcze nie stracili. Bardzo prosz o modlitw za nich: o si i wytrwao i za nas: Rodzin i Przyjaci o mdro, ebymy mdrze pomogli im przez to przej! Dzikuj!
 aga: 07.03.2016, 14:20
 Prosz o modlitw aby mj mz przesta pic alkohol o opamitanie dla niego aby demon ktry go opta opuci go eby zrozumia cierpienie innych Boze wysuchaj naszej proby dziekuje
 Walentyna: 07.03.2016, 12:21
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki i crki mojej przyjaciki o ask zdrowia psychicznego,ciaa i duszy.Prosz o modlitw o dary Ducha witego dla nas wszystkich z PM i TS.Amen.
 Andrzej PM do Anonim: 07.03.2016, 09:08
 Mam do Ciebie prob. Docz do naszej grupy. Bdziesz moga wwczas modli si nie tylko w swoich intencjach, a take w intencjach innych osb. Dziki temu nasza modlitwa bdzie moga by bardziej skuteczna.
Z Twojego wpisu wynika, e naleysz lub naleaa do Ry Racowej. My dziaamy na innych zasadach, ale nie ma adnych przeszkd aby modlia si take z nami.
I jeszcze jedno. Chciabym, ebymy w PM przyjli zasad, e podpisujemy nasze intencje swoim imieniem. To imi jest zwykle take imieniem naszego witego Patrona. Nie zapominajmy, e On moe nam pomc w modlitwie.
 do anonima: 07.03.2016, 00:19
  Nie za duo tych pobonych yczen - wymieniasz je jak litanie jakie? Tu nawet wszyscy wici nie pomog ,a gdzie w tym Bog ma si odnale tyle tego. Doprawdy potrzebny tu psychoanalityk Tobie ? Ograniczajmy si to tego co naprawd jest wane. Wicej pokory skromnoci. Popatrz na "witych obcowanie" na ich pokor ciche znoszenie w cierpieniu ,poddanie si cakowicie woli Boej i zaufaniu W Bo Opatrzno . Tu nie koncert yczen , tu post jeszcze trwa ; widzisz tu ludzi ktrzy naprawd nosz swoje krzye i polecaj drobn czstk by si za nich modli. Wystarczy jedno skromne zdanie Bog wie z czym si zmagasz i uczyni zrobi to po swojemu i tak . I jak to ma zamieci tak intencje Admin? Szcz Boe dla wszystkich polecajcych intencje i modlcych si. Nie rbmy zamieszania zamieszczajmy zgodnie z prawd intencje. "Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiar prosi bdziecie" (Mt 21, 22) Pytanie jedno: Czy Ty naprawd modlisz si o to wszystko codziennie proszc dobrego Boga ? Czy tylko posza/e na atwizn by "inni" zrobili to za ciebie. Przykre taka wiara.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie