O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 basia: 08.11.2015, 00:55
 Prosz o modlitw w intencji naprawienia trudnej sytuacji jak mam w pracy. eby prezes zrozumia jak wyrzdza krzywd , i nie niszczy mi ycia. O rozwizanie trudnych problemw yciowych .
 Kasia.m: 08.11.2015, 00:24
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia mojego mauestwa, o nawrcenie mojego ma aby dobry Bg okaza nam swoje miosierdzie
 Kasia.m: 08.11.2015, 00:20
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia mojego mauestwa, o nawrcenie mojego ma aby dobry Bg okaza nam swoje miosierdzie
 adam: 08.11.2015, 00:03
 Prosz o modlitw za mnie, aby dobry Bg obdarzy mnie potrzebnymi laskami.Abym w swoim zyciu pokonal wszelkie lki i zaufal Bogu.
 adam: 07.11.2015, 23:59
 Prosz o modlitw za mnie, aby dobry Bg obdarzy mnie potrzebnymi laskami.Abym w swoim zyciu pokonal wszelkie lki i zaufal Bogu.
 aska: 07.11.2015, 21:34
 Prosz Panie mj dobry Boe bd przy mnie w dniu 16 11 pom mi si obroni kieruj moim umysem moimi sowami kieruj osoba ktra to ma wykona te trudne sprawy Niech stanie si koniec tych boleci Boe pom o to prosz i dzikuj
 basia: 06.11.2015, 23:45
 Prosz o modlitw w intencji pracy. O odstpienie od intryg i mobingu na mojej osobie przez obecnego prezesa zaniechanie krzywdzacych mnie dzialan co doprowadzio mnie do depresji. O szczliwe dla mnie rozwizanie.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 06.11.2015, 18:49
 INTENCJE NA DNI OD 09-11-2015 DO 13-11-2015
 1. Wpisana przez Asi modlitw w rozwizanie trudnej sprawy sdowej zgodnie z wol Bo (intencja czciowo zmieniona przez Andrzeja).
 2. Wpisana przez matk o modlitw za ma Tadeusza i ojca Kazimierza oraz wszystkich krewnych i znajomych.
 3. Wpisana przez Iwon o wstawiennicz modlitw w intencji otrzymania daru ponownego rodzicielstwa dla niej i jej ma Bartka.
 4. Wpisana przez bb. Barbar o modlitw o uzdrowienie jej rodziny, o modlitw w intencji jej syna i crki, o zdrowie dla wnuczki i o potrzebne aski, poniewa przebywa w szpitalu, o si i umocnienie w modlitwie dla zamanych rodzicw, eby dobry Bg ich nie opuci.
 5. Wpisana przez on o modlitw aby Matka Najwitsza nigdy nie opucia jej, jej ma i dzieci.
 6. Wpisana przez Filipa o modlitw za Tat Antoniego.
 7. Wpisana przez Monik o modlitw w intencji jej i jej rodziny.
 8. Wpisana przez ja o modlitw o zdrowie dla niej, jej ma i dzieci, o si wytrwaniu, pokonywaniu trudnoci jakie na nich spywaj w ostatnich dniach, aby trudne sprawy si skoczyy.
 9. Wpisana przez Ann o modlitw za jej syna, ktry znajduje si bardzo trudnej sytuacji w Irlandii i nie ma z nim adnego kontaktu.
 10. Wpisana przez King o modlitw za jej tat Zbigniewa, aby Pan Bg opanowa mu nerwy aby nie gniewa si z mam oraz o wiele Boych ask w nadchodzcych latach ycia.
 11. Wpisana przez Kamila o modlitw w jego intencji poniewa znalaz si w duym problemie i jak pisze tylko w Bogu nadzieja.
 12. Wpisana przez jd o modlitw o macierzystwo dla crki.
 13. Wpisana przez Lucyn o modlitw w intencji nienarodzonego dziecka.
 14. Intencja dzikczynna wpisana przez on.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 09-11-2015 DO 13-11-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego (poniedziaek Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, wtorek Pierwszy Cud w Kanie Galilejskiej itd.).
 2. Psalm 14 – "Powszechne zepsucie".
 3. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 06.11.2015, 18:47
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 09-11-2015 DO 13-11-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Iwon w intencji daru ponownego rodzicielstwa dla niej i ma Bartka.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 09-11-2015 DO 13-11-2015

Koronka do Najwitszego Oblicza Pana Jezusa

W Imi Ojca i Syna i Ducha witego. Amen.

Akt wiary
Wierz w Ciebie, Boe ywy, w Trjcy jedyny, prawdziwy; Wierz, co objawi Boe, Twe sowo myli si nie moe.

Akt nadziei
Ufam, Tobie, bo Ty wierny, wszechmogcy i miosierny; Dasz mi grzechw odpuszczenie, ask i wieczne zbawienie.

Akt mioci
Boe, cho Ci nie pojmuj, jednak nad wszystko miuj. Nad wszystko, co jest stworzone, Bo Ty dobro nieskoczone.

Akt alu
Ach auj za me zoci, jedynie dla Twej mioci. Bd miociw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliniemu.

Na duych paciorkach:
Ojcze Niebieski ofiaruj Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najwitsze Oblicze Umiowanego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla wiata i na otwarcie nieba dla dusz w czycu cierpicych.

Na maych paciorkach:
O mj Jezu oka nam Twoje Najwitsze Oblicze, a bdziemy zbawieni.

Na zakoczenie 3 razy:
Ojcze Niebieski ofiaruj Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najwitsze Oblicze Umiowanego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla wiata i na otwarcie nieba dla dusz w czycu cierpicych. O Jezu ktrego Oblicze jest jedyn piknoci zachwycajc me serce bagam Ci wyryj w mej duszy Twe Boskie podobiestwo i rozpal mioci Twoj abym Ni strawiony wkrtce doszed do ogldania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. Amen.

(Kinga)
 Monika: 06.11.2015, 11:02
 Prosz o Modlitw ,aby Tomasz mi przebaczy,abymy byli razem.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie