O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 09.10.2015, 17:40
 INTENCJE NA DNI OD OD 12-10-2015 DO 16-10-2015
 1. Wpisana przez Bf.matka o modlitw o zdrowie dla jej syna ukasza, o wyzwolenie z naogu alkoholowego, przez ktry moe straci ycie i przez ktry nabawi si cikich chorb.
 2. Wpisana przez Beat o modlitw o zdrowie duszy i ciaa dla jej syna Damiana, aby odnalaz swoj yciow drog oraz eby ukoczy liceum.
 3. Wpisana przez bj o modlitw o dokonanie przez biegych sprawiedliwego szacunku i o si w pokonywaniu trudnoci z tym zwizanych. (intencja czciowo zmieniona)
 4. Wpisana przez El o modlitw w intencji daru macierzystwa dla jej crki.
 5. Wpisana przez Elbiet o modlitw za jej siostr Magorzat, aby Pan Bg dopomg jej w relacjach z jej crk Ol oraz obdarowa wszelkimi askami w yciu codziennym.
 6. Wpisana przez Piotra o modlitw w intencji uzdrowienia go z choroby gowy.
 7. Wpisana przez Agat o modlitw o pomylne zdanie przez ni egzaminu oraz o dary Ducha witego podczas nauki dla niej i dla jej crki.
 8. Wpisana przez Ag o modlitw o macierzystwo dla jej crki i o szczliwie zakoczenie sprawy sdowej.
 9. Wpisana przez Dorot o modlitw by jej narzeczony przesta pi i by uleczy si z alkoholizmu oraz by trudna sytuacja finansowa w jakiej si znajduje polepszya si.
 10. Wpisana przez Agnieszk o modlitw o dar macierzystwa.
 11. Wpisana przez Romk Ann o modlitw o Bogosawiestwo oraz o wiato Ducha witego dla jej rodziny oraz o uporzdkowanie ycia dla jej crki.
 12. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji wyleczenia jej z nowotworu krgosupa.
 13. Wpisana przez Magdalen o modlitw w intencji poprawy jej zdrowia i znalezienia pracy.
 14. Wpisana przez bj o modlitw o opiek nad jej crka w szkole oraz o siy wytrwania.
 15. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji sprzedania mieszkania.
 16. Wpisana przez Jowit o modlitw w intencji wszystkich Polakw, aby 25.10. mdrze wybrali przedstawicieli naszego Pastwa.
 17. Wpisana przez ja o modlitw o opiek w szkole nad Magd.
 18. Wpisana przez Basi o zdrowie dla crki Magorzaty i jej nienarodzonego jeszcze dziecka, o mdro yciow i wybranie waciwej drogi i o szczliwe rozwizanie.
 19. Wpisana przez Azi o modlitw o si dla niej w pokonywaniu trudnoci jakich w ostatnim czasie dowiadcza.
 20. Wpisana przez Magorzat o modlitw o zdrowie i w intencji wyleczenia jej z najciszej postaci astmy.
 21. Wpisana przez Magosi o modlitw w intencji jej dwch crek oraz w intencji zawarcia przez jej rodzicw lubu kocielnego.
 22. Wpisana przez Monik o modlitw o mio, o dobrego ma oraz o zdrowie dla taty.
 23. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna.
 24. Wpisana przez Rafaa o modlitw za niego (tre intencji zmieniona przez Andrzeja).
 25. Wpisana przez Justyn o modlitw w intencji jej maestwa, w intencji jej teciw oraz o opiek Bo dla jej dzieci.
 26. Wpisana przez on w intencji ma.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 12-10-2015 DO 16-10-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego (poniedziaek Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, wtorek Pierwszy Cud w Kanie Galilejskiej itd.).
 2. Psalm 11 – "Modlitwa niewzruszonej ufnoci". (link).
 3. Codziennie Dwunasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 09.10.2015, 17:38
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 12-10-2015 DO 16-10-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Ag w intencji daru macierzystwa dla jej crki.
 3. Wpisana przez Agnieszk w intencji daru macierzystwa dla niej.
 4. W dniu 16 padziernika dobiega koca moja 9-cio miesiczna duchowa adopcja dziecka pocztego. Prosz o wspln modlitw o Bo opiek i szczliwe ycie dla tego dziecka.
 5. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 12-10-2015 DO 16-10-2015

Koronka na cze w. Jzefa

Na krzyyku: Pozdrawiam Ci, wity Jzefie, aski Boej peen, bogosawiony Ty midzy mami i bogosawiony owoc ywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. wity Jzefie, Piastunie Dziecitka Jezus i Oblubiecze Niepokalanej Dziewicy, mdl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen.

Na duych paciorkach:

Jezu, Maryjo, wity Jzefie, Wam oddaj serce, ciao i dusz moj.

Jezu, Maryjo, wity Jzefie, bdcie ze mn przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, wity Jzefie, niech przy Was w pokoju oddam dusz Bogu.

Na maych paciorkach:

wity Jzefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, mdl si za nami.

Na zakoczenie koronki:

Pod twoj obron uciekamy si, wity Jzefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Boego. Naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Ojcze chwalebny i bogosawiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

Mdl si za nami, wity Jzefie. Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Mdlmy si:

Prosimy Ci, Panie, abymy wsparci zasugami witego Jzefa, Oblubieca Przenajwitszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyn i wstawiennictwem otrzymali to, czego probami wasnymi uzyska nie moemy. Ktry yjesz i krlujesz na wieki wiekw. Amen.

Niech bdzie bogosawione imi witego Jzefa. Teraz i na wieki.

(Kinga)
 Cecylia: 09.10.2015, 16:56
 Bardzo prosz o modlitw za moj wnuczk King, aby Pan Bg obdarowa j najwikszym darem jakim jest Macierzystwo i Dziecko.
 Teresa: 09.10.2015, 08:26
 Bardzo prosz o modlitw za mojego syna, aby znalaz swoj drog do Boga,aby moje crki otrzymay sakrament maestwa. Mdlmy si rwnie za wszystkie dusze w czycu cierpice.Amen.
 Ewa GM...INTENCJA Pilna !!!: 08.10.2015, 20:51
 Bardzo prosz o modlitw o zdrowie i wol przetrwania trudnych bada i operacji dla Adama S..Bg Zapa........Jezu Ufam Tobie....
 Beata: 08.10.2015, 11:00
 Prosz o modlitw o zdrowie duszy i ciaa dla mojej siostry Joanny oraz aby przesza operacj bez dnych kompilacji.Bg zapa
 Andrzej do Rafaa: 08.10.2015, 04:49
 Nie moemy modli si "w intencji znanej Panu Bogu", musimy wiedzie o co si modlimy. Przy takim okreleniu intencji moemy modli si jedynie za Ciebie.
 Piotr: 07.10.2015, 23:03
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia z choroby gowy.
 Zona: 07.10.2015, 12:23
 Prosze o modlitwe w intencji mego meza, o opamietanie i spokoj ducha. Bog zaplac
 Justyna: 07.10.2015, 11:39
 Prosz Ci, Boe, o prawdziw mio w moim maestwie, abymy potrafili wsplnie si modli, wybacza sobie i dzikowa za siebie. Prosz rwnie o nawrcenie si moich teciw na Bo drog, aby byli przykadem dla mojego ma i naszych dzieci. Boe, miej w opiece take moje dzieci.
 Rafa: 07.10.2015, 11:19
 Bardzo prosz o modlitw w intencji znanej Panu Bogu gdy ycie kadzie mi same trudnoci i przeciwnoci pod nogi a chc si z tego uwolni. Bg zapa za modlitwy. Panie pobogosaw ludzi ktrzy modl si w mojej intencji.
 Anna: 06.10.2015, 23:24
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o nawrcenie i uwolnienie z homoseksualizmu.
 Monika: 06.10.2015, 07:58
 Prosz o modlitw o mio, o dobrego ma oraz o zdrowie dla taty. Bg zapa.
 Magosia: 05.10.2015, 22:42
 Prosz o modlitw za moje dwie crki. Aby otrzymay aski Ducha witego i nigdy ich nie zmarnoway. By dobry nasz Jezus ogrza je w swym sercu. Prosz rwnie by moi rodzice wzili lub kocielny. Dzikuj.
 Magorzata: 05.10.2015, 16:10
 bagam o modlitw za mnie, mam najcisz posta astmy , teraz jeszcze przezibiam si i bardzo si dusz. Prosz o szturm do nieba za mnie
 Azia: 05.10.2015, 10:26
 Prosz o si dla mnie w pokonywaniu trudnoci jakie w ostatnim czasie na mnie spywaj Dzikuje za opiek Ament
 basia: 05.10.2015, 01:56
 O zdrowie dla crki Magorzaty i jej nienarodzonego dziecka. O mdro yciow i wybranie waciwej drogi. O szczliwe rozwizanie.
 ja: 04.10.2015, 20:49
 Prosz o opieke w szkole nad Magd
 Jowita: 03.10.2015, 22:55
 Prosze o modlitwe w intencji wszystkich Polakow, aby 25.10. madrze wybrali przedstawicieli naszego panstwa
 Anna : 03.10.2015, 22:48
 Prosze o modlitwe w intencji sprzedania mieszkania. Bog zaplac.
 bj: 03.10.2015, 22:25
 Prosz o opiek nad moja crka w szkole dobry Boe i matko opiekunko daj sile wytrwania ament
 as: 03.10.2015, 22:21
 Prosz o szczcilwy dzien dla mnie 07.10.15 eby to si skonczylo raz na zawsze matko moja kieruj tymi ludmi ich rozumem blagam dzikuj im
 Magdalena: 03.10.2015, 11:35
 Prosz o modlitw w intencji poprawy mojego zdrowia i znalezienia pracy.
 Maria: 03.10.2015, 10:00
 Prosz o modlitw aby Pan Bg wyleczy mnie z nowotworu krgosupa.Bg zapa.
 Romka-Anna: 03.10.2015, 00:17
 Prosz o modlitw i Bogosawiestwo oraz o wiato Ducha witego dla mojej Rodziny. Dla crki uporzdkowanie swojego ycia. Jezu ufam Tobie
 K.Magorzata: 03.10.2015, 00:15
 PM i PG Ktry za nas Cierpia Rany, Jezu Chryste Zmiuj si nad nami i Ty Ktra Wspcierpiaa ,Matko Bolesna Przyczy si za nami.
 Agnieszka: 02.10.2015, 21:08
 Prosz o modlitw o dar macierzystwa Bg zapa
 Dorota: 02.10.2015, 15:35
 Bagam o Modlitw by Narzeczony przesta pi by uleczy si z alkoholizmu jestem wykoczona i zalkniona nie mam si tak ju y Prosz by wspomc Moj Modlitw do witego Patrona Tadeusza Judy by wyprosi u Boga zaprzestanie picia oraz potrzebne aski .Prosz o modlitw by trudna sytuacja finansowa i w jakiej si znajduje polepszya si Bg Zapa za Modlitw
 aga: 02.10.2015, 11:48
 Prosz o macierzystwo dla crki i o szczliwie zakoczenie sprawy sdowej
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 02.10.2015, 11:05
 INTENCJE NA DNI OD OD 05-10-2015 DO 09-10-2015
 1. Wpisana przez Ul o modlitw o uzdrowienie jej z choroby nowotworowej jeli taka jest Wola Boa.
 2. Wpisana przez Joann o modlitw o zdrowie.
 3. Wpisana przez bb o modlitw w intencji jej i Jarka, o uzdrowienie relacji midzy nimi.
 4. Wpisana przez Karolin o modlitw za wyleczenie jej z nerwicy i uzdrowienie poranionych relacji teciw.
 5. Wpisana przez Krzyka o modlitw o zdrowie i dobr prac.
 6. Wpisana przez Mari o modlitw za jej syna Tomasza o uwolnienie go od bardzo silnego uzalenienia od marihuany, aby podj terapi i o wiato Ducha w.
 7. Wpisana przez Agnieszk o modlitw w intencji dusz czycowych.
 8. Wpisana przez Jzef o modlitw za dusze w czycu cierpice z jej rodziny.
 9. Wpisana przez Teres i Stanisawa o modlitw o ratunek dla ich kuzynki Aleksandry, ktra doznaa wypadku i z potuczon gow i krwiakami w mzgu przebywa na obserwacji w szpitalu w Oslo.
 10. Wpisana przez Ag o modlitw za jej crk Ol aby znalaza swoje powoanie w yciu, aby wrcia do Chrystusa i o modlitw w swojej intencji aby wiedziaa jak rozmawia i postpowa z crk.
 11. Wpisana przez Walentyn+ o modlitw w intencji jej crki i ma o zdrowie psychiczne, ciaa i duszy, a take o modlitw w jej intencji o pomoc w zwtpieniu i chwilach zaamania i o modlitw w intencji crki jej przyjaciki chorej na raka i pozytywny wynik po operacji.
 12. Wpisana przez Cecyli o modlitw za jej syna Wojciecha, aby przesta naduywa alkoholu oraz o wiele Boych ask w kolejnych latach Jego ycia.
 13. Wpisana przez Halin o modlitw aby Dobry Bg ochroni j od uzalenienia od alkoholu.
 14. Wpisana przez Andrzeja o modlitw w intencji jego syna Grzegorza.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 05-10-2015 DO 09-10-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Psalm 10 – "Modlitwa o wyzwolenie". (link).
 3. Codziennie Jedenasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] (57) [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie