O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 08.04.2016, 17:26
 INTENCJE NA DNI OD 11-04-2016 DO 15-04-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Asi o modlitw o dar macierzystwa dla Kasi i Piotrka.
 2. Wpisana przez Joann o modlitw w intencji jej ma.
 3. Wpisana przez Zok o modlitw w intencji Bogusawa, Krzysztofa, Mateusza, Moniki i Janusza.
 4. Wpisana przez Sylwi o modlitw w jej intencji o uzdrowienie myli, wspomnie, uczu.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw o bogosawiestwo Boe dla jej syna Kamila, pomoc w dostaniu si na studia oraz o pomoc i opiek Bo dla niej i jej syna.
 6. Wpisana przez Ann o modlitw o pomoc i bogosawiestwo Boe dla jej crki Karoliny by dostaa si na medycyn i zostaa dobrym lekarzem.
 7. Wpisana przez Karolin o modlitw w intencji Narodu Polskiego, o Boe Bogosawiestwo dla rodzin polskich, a take w intencji jej ma Pawa.
 8. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji Janusza o uwolnienie go z depresji, od zych myli oraz o pokierowanie jego yciem zgodnie z Wol Bo.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Swoj wasn modlitw wpisaa na forum Anna.

MODLITWY NA DNI OD 11-04-2016 DO 15-04-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Psalm 35 – "Woanie o pomoc przeciw niewdzicznikom".
 3. Codziennie Szsta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 08.04.2016, 17:25
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 11-04-2016 DO 15-04-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Asi o modlitw o dar macierzystwa dla Kasi i Piotrka.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 11-04-2016 DO 15-04-2016

Koronka do w. Rodziny

Na pocztku:
Boe wejrzyj ku wspomoeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwaa Ojcu.....

Na duych paciorkach:
Pokomy si Jezusowi Chrystusowi, Synowi Boemu, ktry by posuszny Maryi i Jzefowi witemu.

Na maych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Jzefie , Owiecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Po kadej dziesitce:
Chwaa Ojcu...


(Kinga GM)
 Ewa: 07.04.2016, 14:39
 Bardzo prosz o modlitwy w intencji mojego syna Patryka o szczliwe poprawienie ocen, dopuszczenie go do matury i zdanie tej matury oraz o pokor dla niego w tym wszystkim , jak rwnie prosz o modlitwy w intencji nauczycieli ktrzy go ucz a zwaszcza za nauczyciela od jzyka angielskiego i matematyki o przychylno i pomoc przy poprawianiu tych ocen oraz o Boe bogosawiestwo dla nich i dary Ducha witego. Niech si stanie Twoja wola Panie Jezu troszcz si o nich TY. Jezu Ufam Tobie.
 Adrian: 06.04.2016, 21:25
 Serdecznie prosz o modlitw w intencji mojego pjcia na wymarzone studia.
 Lucyna: 06.04.2016, 07:55
 Prosz o uwolnienie mojego mza Adama z naogu pijastwa i o od uwolnienie go od optania szatana zych myli i depresjiAmen
 Magdalena : 05.04.2016, 21:55
 Szcz Boe Prosz o ochron mojego mieszkania przed licytacj i pomoc aby jak najszybciej znalazy si pienidze na spat dugu w spdzielni. ( Dodam , e jest to efekt przeklestwa mojej matki i Babki i do nieszczeglnie ukada mi si w yciu niemniej jest to bardzo pilna i potrzebna sprawa) Bg zapa
 K.Magorzata: 05.04.2016, 11:16
 Prosz o modlitw w intencji naszej Ojczyzny,o nawrcenie wszystkich Polakw ,oraz o dary Ducha witego dla caego wiata. KRLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZDZIE !
 Walentyna: 05.04.2016, 10:05
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki i crki mojej przyjaciki, siostrzeca i brata o bogosawiestwo Boe i opatrzno Bo.Prosz o modlitw za nas z PM i TS o dary Ducha witego. AMEN.
 Ewa: 04.04.2016, 17:37
 Prosz o modlitw w intencji maestwa mojej siostry o ask pojednania i przebaczenia
 Katarzyna: 04.04.2016, 16:11
  Bagam o pomoc modlitewn dla mojej crki Krysi,ktra nie chce si uczy,ucieka z lekcji,nie odrabia prac domowych,w dodatku przestaa si modli i uczszcza na Msze wite.Wszelkie rozmowy z ni kocz si ktniami i ignorowaniem wszelkich prb perswazji.BG ZAPA!
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie