O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 LISTA OBECNOCI: 29.04.2016, 13:08
 Raz na jaki czas sprawdzamy "List obecnoci". Dlatego prosz, aby osoby modlce si z nami wpisay na forum wiadomo ze swoim imieniem i dopiskiem "PM" i/lub "GM".
PM oznacza Pogotowie Modlitewne, a GM Podgrup modlc si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych.
Zapraszam te osoby, ktre pragn modli si z nami o dokonanie identycznych wpisw z dodatkowym dopiskiem "nowy".
Do przyczenia si do naszej grupy szczeglnie zapraszam osoby, ktre pragn abymy modlili si w skadanych przez nie intencjach.
Szcz Boe wszystkim skadajcym u nas intencje i wszystkim modlcym si razem z nami.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 29.04.2016, 13:06
 INTENCJE NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Anet o modlitw za jej ma o dary Ducha w dla niego.
 2. Wpisana przez Magd o modlitw o opiek Matki Najwitszej w czasie matury.
 3. Wpisana przez Ewelin o modlitw w intencji uratowania jej maestwa oraz o wyjcie z naogu alkoholizmu jej ma.
 4. Wpisana przez Ew S. o modlitw w intencji znalezienia dobrego przyjaciela na reszt ycia oraz o zdrowie dla niej i jej rodziny.
 5. Wpisana przez Ew S. o modlitw o szczliwy pord i zdrowie dla synowej Agatki i crki.
 6. Wpisana przez Marzen o modlitw w intencji uzdrowienia jej syna z cikiej choroby i naogu, o siy by mg normalnie y, znalaz prac i rado z ycia
 7. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej ma Macieja.
 8. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki, crki jej przyjaciki, ma, brata, bratanka, siostrzeca i pani chorej na raka, o bogosawiestwo Boe, opiek i aski zdrowia psychicznego, ciaa i ducha oraz o modlitw za nas z PM i TS o Dary Ducha witego.
 9. Wpisana przez Przemysawa o modlitw za jego siostr Dorot i jej ma Mikoaja, ktrzy poddawani s wielkiej prbie przetrwania ich maestwa sakramentalnego.
 10. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji jej syna Patryka o szczliwe zdanie matury oraz o odkrycie drogi jego powoania zgodnie z wol Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 11. Wpisana przez El o modlitw za jej rodzin i w intencji jej crki.
 12. Wpisana przez Agnieszk o modlitw o to by staro nie bya tak przeraajco przykra, o uleczenie zranie o uzdrowienie fizyczne i psychiczne by choroba nie wyniszczya do cna reszty. A jeli Bg ma inny plan o szczliw mier.
 13. Wpisana przez Magorzat o modlitw za zdrowie jej ssiadki Marii, o cud zdrowia dla jej Mamusi i w intencji ma Piotra.
 14. Intencja dzikczynna wpisana przez Ew.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoje wasne modlitwy wpisay na forum Matka, Katarzyna, Jola i Anna.

Wybrane intencje wpisane na forum modlitwy Tajemnica Szczcia
 1. Wpisana przez Juli o modlitw za ni i za chopaka ktrego bardzo kocha.
MODLITWY NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 38 – "Hymn do Opatrznoci".
 3. Codziennie Dziewita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 29.04.2016, 13:05
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Ann o dar macierzystwa dla Agnieszki i Roberta.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Koronka uwielbienia Oblicza Boga Ojca

Znak Krzya witego
Wierz w Boga Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo..., Chwaa Ojcu...

Na duych paciorkach:
Ojcze Niebieski, uwielbiam Twoje Najwitsze Oblicze zatroskanego Ojca, a przez Niepokalane Serce Maryi Panny, bagam o ratunek i Miosierdzie dla wiata i na otwarcie Nieba dla dusz w czycu cierpicych. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje.

Na maych paciorkach:
Boe Ojcze, uka nam Twoje Najwitsze Oblicze mioci abymy byli zbawieni, w Twoim domu. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje. Na zakoczenie (3 x): Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi Panny uwielbiamy Twoje Najwitsze Oblicze dla uproszenia ratunku dla caego wiata i dla otwarcia Nieba dla dusz w czycu cierpicych. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje.

Mdlmy si:
Boe Ojcze najczulszy, ktrego Oblicze jest jedyn piknoci zachwycajc nasze serca, bagamy Ciebie, wyryj w naszych duszach Twoje Boskie podobiestwo i rozpal serca Mioci Twoj, abymy ni przepenieni, mogli dozna aski ogldania Twego Ojcowskiego Oblicza w Niebie. Amen.


(Kinga GM)
 sylwia-crka: 29.04.2016, 00:30
 Prosz o modlitw za Ryszarda chorego na raka puc wtroby mzgu koci wezw- o uzdrowienie duszy i ciaa.Modl si modlitw pompejask ale potrzebuj pomocy! szatan jako nie chce wypusci tej duszy aby si caowicie pojednaa z Bogiem
 Kinga: 28.04.2016, 17:20
 Bardzo prosz o modlitw za moja siostr Magdalen, aby Pan Bg i Duch wity rozjani jej umys na tegorocznej maturze, aby jej wynik by pozytywny.
 Magorzata: 27.04.2016, 21:13
 Prosz o modlitw za zdrowie mojej ssiadki Marii o cud zdrowia dla mojej Mamusi i o wyrwanie z naogw ma Piotra.Bg Zapa
 Zos: 27.04.2016, 11:20
 modl si w GM i PM
  agnieszka: 27.04.2016, 03:12
  Od niedzieli milosierdzia zmagam si z niewyobraaln drog krzyow. Wspomcie swoj modlitw By staro nie byla tak przeraajco przykra ,o uleczenie z ranien o uzdrowienie fizyczne i psychiczne by ta choroba nie wyniszczyla do cna reszty. A jesli Bg ma inny plan wymodlic pragn juz tylko o szczsliw mier i Wy mi w tym drodzy czciciele swoj modlitw dopomocie.Amen
 ela: 27.04.2016, 00:09
 prosze o modlitwe zamoja rodzine o nawrocenie i powrot mojej corki do domu
 EWA: 25.04.2016, 22:02
 Dzikuj za modlitwy w intencji mojego syna Patryka. Szczliwie poprawi oceny i zosta dopuszczony do matury. Chwaa Panu. Nadal prosz o modlitwy w jego intencji , o szczliwe zdanie matury oraz o odkrycie drogi swojego powoania zgodnie z wol Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezu Ufam Tobie. Ewa
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie