O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 matka: 30.10.2015, 19:07
 Prosz o modlitw za ma Tadeusza i ojca Kazimierza oraz wszystkich krewnych i znajomych
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 30.10.2015, 12:43
 INTENCJE NA DNI OD 02-11-2015 DO 06-11-2015
 1. Wpisana przez Ew GM modlitw o modlitw w intencji Adama S.
 2. Wpisana przez Dorot o modlitw w intencji siostry Krystyny o powrt si do walki z chorob.
 3. Wpisana przez Agat o modlitw w jej intencji.
 4. Wpisana przez Magdalen o modlitw o ask zdrowia i waciw terapi dla niej, uleczenie choroby powodujcej problemy emocjonalne oraz o uzdrowienie jej relacji z rodzicami, a szczeglnie z mam.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna.
 6. Wpisana przez kdk22 o modlitw o to, aby odkrya swoje talenty i znalaza swoj drog yciow.
 7. Wpisana przez Dorot o modlitw za jej siostr, ktra idzie do szpitala na diagnoz guza mzgu, o to eby zdarzy si cud.
 8. Wpisana przez Walentyn+ o modlitw za ni o pomoc w codziennym trudnym yciu, o modlitw w intencji jej crki i ma, o modlitw w intencji crki jej przyjaciki chorej na raka i o modlitw w intencji jej przyjaciki o si i wiar w moc uzdrowienia, a take o Dary Ducha witego dla wszystkich z PM.
 9. Wpisana przez Basi o modlitw w intencji jej syna.
 10. Wpisana przez King o modlitw za Wojtkw z jej rodziny (a jest ich a trzech), aby przestali naduywa alkoholu oraz aby Pan Bg obdarzy ich Wszelkimi askami w codziennym yciu.
 11. Wpisana przez Ag o modlitw w intencji jej ma i opiek nad nim.
 12. Wpisana przez Ew o modlitw za ni, o dobre rozwizanie wanych spraw.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 02-11-2015 DO 06-11-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Modlitwa do Matki Boej z Montligeon (modlitwa za zmarych) (link).
 3. Codziennie Pitnasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 30.10.2015, 12:42
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 02-11-2015 DO 06-11-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Jol w intencji jej crki o cud macierzystwa dla niej.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 02-11-2015 DO 06-11-2015

Koronka ku czci Ducha witego

W Imi Ojca i Syna, i Ducha w. Amen.
Wierz w Boga Ojca...

Przybd Duchu wity, spu z niebiosw wzity wiata Twego strumie.
Przyjd Ojcze ubogich, Dawco darw mnogich, przyjd, wiatoci sumie.
O, najmilszy z goci, sodka serc Radoci, sodkie Orzewienie.
W pracy Ty ochod, w skwarze yw Wod, w paczu Utuleniem,
wiatoci najwitsza, serc wierzcych wntrza, poddaj swej potdze
Bez Twojego tchnienia, c jest wrd stworzenia jeno cier i ndze.
Obmyj, co niewite, oschym wlej zacht, ulecz serca ran.
Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowad zabkane.
Daj twoim wierzcym, w Tobie ufajcym siedmiorakie dary,
daj zasug mstwa, daj wieniec zwycistwa, daj szczcie bez miary
Amen


 1. Bd uwielbiony, Boe Duchu wity i przyjd do nas w darze Mdroci.
  Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo.., Chwaa Ojcu..,
 2. Bd uwielbiony, Boe Duchu wity i przyjd do nas w darze Rozumu.
  Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo.., Chwaa Ojcu..,
 3. Bd uwielbiony, Boe Duchu wity i przyjd do nas w darze Rady.
  Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo.., Chwaa Ojcu..,
 4. Bd uwielbiony, Boe Duchu wity i przyjd do nas w darze Mstwa.
  Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo.., Chwaa Ojcu..,
 5. Bd uwielbiony, Boe Duchu wity i przyjd do nas w darze Umiejtnoci.
  Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo.., Chwaa Ojcu..,
 6. Bd uwielbiony, Boe Duchu wity i przyjd do nas w darze Pobonoci.
  Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo.., Chwaa Ojcu..,
 7. Bd uwielbiony, Boe Duchu wity i przyjd do nas w darze Bojani Boej.
  Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo.., Chwaa Ojcu..,
Zelij Ducha Twego, a powstanie ycie, i odnowisz oblicze ziemi.

Mdlmy si.
Boe, Ty pouczy serca wiernych wiatem Ducha witego: daj nam w tyme Duchu pozna, co jest prawe i Jego pociech zawsze si radowa. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Niepokalana Oblubienico Ducha witego, Mdl si za nami.

(Kinga)
 asia: 30.10.2015, 01:04
 Prosz o modlitw w rozwizaniu trudnej sprawy sdowej z pozytywnie dla mnie Prosz jeszcze raz Dzikuj l
 Ewa: 29.10.2015, 08:42
 prosz o modlitw za mnie, o dobre rozwizanie wanych spraw. Bg zapa!
 aga: 28.10.2015, 21:12
 Prosz o opamitanie dla ma i opiek nad nim
 Kinga: 28.10.2015, 16:20
 Bardzo prosz o modlitw za Wojtkw z mojej rodziny, (a jest ich a trzech), aby przestali naduywa alkoholu oraz aby Pan Bg obdarzy ich Wszelkimi askami w codziennym yciu.
 basia: 27.10.2015, 13:35
 Prosz o modlitw za mojego syna o wyzwolenie z naogu alkoholowego I lekomanii o uzdrowienie i nawrcenie.
 Walentyna+: 27.10.2015, 11:46
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia i nawrcenia do Boga dla mojej crki i ma, dla mnie o pomoc w codziennym trudnym yciu.Prosz o modlitw w intencji crki mojej przyjaciki chorej na raka i prosz o modlitw w intencji mojej przyjaciki o si i wiar w moc uzdrowienia.Prosz o Dary Ducha wietego dla nas Wszystkich z PM.Amen.
 dorota: 26.10.2015, 23:37
 Prosz o modlitw za moj siostr, idzie do szpitala na diagnoz guza mzgu, mam nadziej i modl si o to eby zdarzy si cud
 kdk22: 26.10.2015, 20:37
 Prosz o modlitw, o to abym odkrya swoje talenty i znalaza moj drog yciow...
 Anna: 25.10.2015, 21:49
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o nawrcenie ,wyleczenie z wyrzdzonych mu krzywd i uwolnienie ze zniewole.
 Magdalena: 25.10.2015, 16:58
 Bagam o modlitw o ask zdrowia i waciw terapi dla mnie. Mam bardzo due problemy emocjonalne, na ktre nikt nie umie znale skutecznej terapii. Bagam te o modlitw o uzdrowienie moich relacji z rodzicami, a szczeglnie z mam.
 Agata: 25.10.2015, 10:03
 Bardzo prosz o modlitw za pomylne zdanie egzaminu w czwartek 29.10 . Bg zapa,niech Pan Jezus ma Was wszystkich w opiece
 Dorota: 23.10.2015, 14:14
 Bardzo prosz o modlitw w intencji siostry Krystyny o powrt si do walki z chorob.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 23.10.2015, 12:52
 INTENCJE NA DNI OD OD 26-10-2015 DO 30-10-2015
 1. Wpisana przez Jzef o modlitw o zdrowie i opiek dla jej ma i dla niej w 30 rocznic lubu.
 2. Wpisana przez Dorot o modlitw w intencji uzdrowienia z cikiej choroby i kalectwa.
 3. Wpisana przez Dorot o modlitw za jej 19 letniego kuzyna Michaa, ktry od ponad tygodnia ley w krytycznym stanie w szpitalu.
 4. Wpisana przez Sylwi o modlitw w intencji jej mamy, ktra powanie choruje, o wszelkie aski dla niej i by wysza z tej choroby.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw o uzdrowienie jej od blu staww i ograniczenia ruchomoci, uzdrowienie umysu, o rado i si do ycia i chwalenia Boga i moc prawdziwej wiary i zaufania w Boe Miosierdzie.
 6. Wpisana przez Mariol o modlitw o rozwizanie jej problemw zgodnie z wol Boga, o prawdziw mio i o bogosawiestwo Boe w dalszym jej yciu.
 7. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna.
 8. Wpisana przez Elbiet o modlitw za jej zmarych rodzicw i jej nienarodzone dziecko aby Bg wybaczy im wszystkie winy i przyj do krlestwa niebieskiego.
 9. Wpisana przez Dariusza o modlitw w intencji uzdrowienia jego teciowej Zofii, ktra doznaa udaru mzgu, a lekarze odbieraj nadziej na jej przeycie.
 10. Wpisana przez Ag o modlitw o modlitw za dusze w czycu cierpice z jej rodziny.
 11. Wpisana przez Bf.matka o modlitw w intencji jej narodzonej 17 padziernika wnuczki wczeniaczka wacej zaledwie 1.275 kg i o zdrowie i bogosawiestwo Boe dla niej oraz dla jej matki.
 12. Wpisana przez Jagod o modlitw za jej crk Magd o si dla niej w pokonywaniu trudnoci w szkole i o dobre oceny.
 13. Wpisana przez Cecyli o modlitw za jej wnuka Mateusza, aby Pan Bg obdarzy jego mode maestwo wszelkimi askami oraz aby dopomg rozwiza pomylnie sprawy Sdowe.
 14. Wpisana przez Agnieszk o modlitw o ask nowego mieszkania.
 15. Wpisana przez Elbiet w intencji jej ma i crki oraz jej rodziny.
 16. Wpisana przez Monik w intencji Tomasza i ich wsplnej przyszoci.
 17. Wpisana przez Walentyn+ o modlitw w intencji jej crki i ma o zdrowie psychiczne, ciaa i duszy, a take o modlitw w jej intencji o pomoc w zwtpieniu i chwilach zaamania i o modlitw w intencji crki jej przyjaciki chorej na raka i pozytywny wynik po operacji.
 18. Wpisana przez Gosi o modlitw w intencji jej brata.
 19. Wpisana przez Jol o modlitw o macierzystwo dla crki.
 20. Wpisana przez Marcina o modlitw o zmian jego zatwardziaego serca i otwarcie si na Boga i Jego miosierdzie.
 21. Intencje dzikczynne wpisane przez King GM, Jzef, Sylwi, Jagod i Afez.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 26-10-2015 DO 30-10-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 13 – "Ufne woanie". (link).
 3. Codziennie Czternasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 23.10.2015, 12:50
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 26-10-2015 DO 30-10-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Mam w intencji jej crki o cud macierzystwa dla niej.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 26-10-2015 DO 30-10-2015

MODLITWA DO BOGA OJCA

Ojcze Niebieski, ktry stworzye Niebo i Ziemi, ludzi i Aniow i ktry kady wos na mojej gowie policzye, jak dobrze by Twym dzieckiem. Wiem, e kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na wiecie. e kochasz mnie bardziej ni moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczliwi, ofiarujc mieszkanie w Krlestwie Niebieskim. Oddaj Ci siebie i wszystko co posiadam. Wszystko co posiadam jest Twoje. Daj Ci Panie siebie, aby mg mnie prowadzi do siebie drog, ktr mi przeznaczye. Jak szczliwy ten, ktry Ci pozna i pokocha jako Ojca. Bd bogosawiony i wywyszony w kadym stworzeniu. Niech kada chwila mojego ycia bdzie staym uwielbieniem Ciebie i dzikczynieniem za dziea Twojej mioci, ktrymi mnie obdarzasz. Amen.

(Kinga)
 Ewa GM... INTENCJA Pilna.......: 22.10.2015, 20:48
 Ukochany Panie Jezu jeeli taka Twoja wola prosz o zdrowie dla Adama S......I o pomylny przebieg operacji w dniu 23. 10. 2015r........Dla Adama jest to bardzo trudna operacja.......Dla lekarzy ogromne zadanie.....A dla Ciebie Panie Jezu wola zatrzymania przy yciu tego czowieka.........Jezu Ufam Tobie.....
 Marcin: 22.10.2015, 07:15
 Prosze was kochani o zmiane mojego zatwardzialego serca. Niech otworze sie na Boga i Jego milosierdzie. Bog zaplac.
 Jola: 21.10.2015, 11:11
 Prosz o macierzystwo dla crki Amen
 Gosia: 21.10.2015, 10:51
 Bagam o modlitw za ocalenie zwizku oraz uwolnienie od naogw i odnalezienie yciowej drogi dla mojego brata. Bg zapa.
 Walentyna: 21.10.2015, 09:35
 Bardzo prosz o modlitw w intencji crki i ma o uzdrowienie z choroby psychicznej,ciaa i nawrcenie do Boga.Bardzo prosz o modlitw w intencji crki mojej przyjaciki, ktra zachorowaa na raka o pozytywne wyniki po operacji i za mnie,ebym moga pogodzi si z t cizk sytuacj.Boe Ojcze dopom nam w swoim askawym miosierdziu.Amen.
 Monika: 21.10.2015, 08:26
 Prosz o modlitw aby Tomasz zerwa z naogiem alkoholowym.Panie Jezu spraw,aby Tomasz si do mnie odezwa,abymy byli razem i stworzyli rodzin.Prosz o modlitw.
 elzbieta: 21.10.2015, 00:50
 prsze pomodlcie sie za moja corke aby sie opamietala i wrocila do domu do rodziny a moj maz przestal przez to pic i nasza rodzina znow byla jednoscia jak dawniej dziekuje
 afeza: 20.10.2015, 22:42
 Dzikczynna modlitwa aby takie dni jak s teraz miedzy mn i moim mem byly zawsze Dzikuj
 Agnieszka: 20.10.2015, 20:08
 Prosz ci Boe o ask nowego mieszkania.
 Cecylia: 20.10.2015, 18:32
 Bardzo prosz o modlitw za mojego wnuka Mateusza, aby Pan Bg obdarzy jego mode maestwo wszelkimi askami oraz aby dopomg rozwiza pomylnie sprawy Sdowe.
 jagoda: 20.10.2015, 06:15
 Prosz i dzikuj o opieke nad moja crk magda o sile dla niej w pokonywaniu trudnoci w szkole o dobre oceny Boe mj Boe Ty Matko miej j zawsze w swojej opiece Amen
 Bf.matka.: 20.10.2015, 00:05
 Prosz o piln modlitw w intencji mojej narodzonej 17 padziernika wnuczki wczesniaczka wazacego zaledwie 1.275kg o zdrowie i bogosawiestwo Boe oraz dla jej matki
 aga: 19.10.2015, 22:30
 Prosz o modlitw za dusze w czyscu cierpice z mojej rodziny
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] (55) [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie