O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 as: 03.10.2015, 22:21
 Prosz o szczcilwy dzien dla mnie 07.10.15 eby to si skonczylo raz na zawsze matko moja kieruj tymi ludmi ich rozumem blagam dzikuj im
 Magdalena: 03.10.2015, 11:35
 Prosz o modlitw w intencji poprawy mojego zdrowia i znalezienia pracy.
 Maria: 03.10.2015, 10:00
 Prosz o modlitw aby Pan Bg wyleczy mnie z nowotworu krgosupa.Bg zapa.
 Romka-Anna: 03.10.2015, 00:17
 Prosz o modlitw i Bogosawiestwo oraz o wiato Ducha witego dla mojej Rodziny. Dla crki uporzdkowanie swojego ycia. Jezu ufam Tobie
 K.Magorzata: 03.10.2015, 00:15
 PM i PG Ktry za nas Cierpia Rany, Jezu Chryste Zmiuj si nad nami i Ty Ktra Wspcierpiaa ,Matko Bolesna Przyczy si za nami.
 Agnieszka: 02.10.2015, 21:08
 Prosz o modlitw o dar macierzystwa Bg zapa
 Dorota: 02.10.2015, 15:35
 Bagam o Modlitw by Narzeczony przesta pi by uleczy si z alkoholizmu jestem wykoczona i zalkniona nie mam si tak ju y Prosz by wspomc Moj Modlitw do witego Patrona Tadeusza Judy by wyprosi u Boga zaprzestanie picia oraz potrzebne aski .Prosz o modlitw by trudna sytuacja finansowa i w jakiej si znajduje polepszya si Bg Zapa za Modlitw
 aga: 02.10.2015, 11:48
 Prosz o macierzystwo dla crki i o szczliwie zakoczenie sprawy sdowej
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 02.10.2015, 11:05
 INTENCJE NA DNI OD OD 05-10-2015 DO 09-10-2015
 1. Wpisana przez Ul o modlitw o uzdrowienie jej z choroby nowotworowej jeli taka jest Wola Boa.
 2. Wpisana przez Joann o modlitw o zdrowie.
 3. Wpisana przez bb o modlitw w intencji jej i Jarka, o uzdrowienie relacji midzy nimi.
 4. Wpisana przez Karolin o modlitw za wyleczenie jej z nerwicy i uzdrowienie poranionych relacji teciw.
 5. Wpisana przez Krzyka o modlitw o zdrowie i dobr prac.
 6. Wpisana przez Mari o modlitw za jej syna Tomasza o uwolnienie go od bardzo silnego uzalenienia od marihuany, aby podj terapi i o wiato Ducha w.
 7. Wpisana przez Agnieszk o modlitw w intencji dusz czycowych.
 8. Wpisana przez Jzef o modlitw za dusze w czycu cierpice z jej rodziny.
 9. Wpisana przez Teres i Stanisawa o modlitw o ratunek dla ich kuzynki Aleksandry, ktra doznaa wypadku i z potuczon gow i krwiakami w mzgu przebywa na obserwacji w szpitalu w Oslo.
 10. Wpisana przez Ag o modlitw za jej crk Ol aby znalaza swoje powoanie w yciu, aby wrcia do Chrystusa i o modlitw w swojej intencji aby wiedziaa jak rozmawia i postpowa z crk.
 11. Wpisana przez Walentyn+ o modlitw w intencji jej crki i ma o zdrowie psychiczne, ciaa i duszy, a take o modlitw w jej intencji o pomoc w zwtpieniu i chwilach zaamania i o modlitw w intencji crki jej przyjaciki chorej na raka i pozytywny wynik po operacji.
 12. Wpisana przez Cecyli o modlitw za jej syna Wojciecha, aby przesta naduywa alkoholu oraz o wiele Boych ask w kolejnych latach Jego ycia.
 13. Wpisana przez Halin o modlitw aby Dobry Bg ochroni j od uzalenienia od alkoholu.
 14. Wpisana przez Andrzeja o modlitw w intencji jego syna Grzegorza.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI OD 05-10-2015 DO 09-10-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Psalm 10 – "Modlitwa o wyzwolenie". (link).
 3. Codziennie Jedenasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 02.10.2015, 11:04
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 05-10-2015 DO 09-10-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Basi w intencji jej nienarodzonego dziecka. Panie Boe prosimy Ci opiekuj si Jej Aniokiem w niebie, a Ty Anioku pij spokojnie i czuwaj nad swoimi rodzicami.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 05-10-2015 DO 09-10-2015

Kochaj Mnie teraz...

Znam twoj ndz, twoje zmagania, twoj sabo i choroby, twoje przygnbienia, i mimo to mwi ci: Daj mi twoje serce, kochaj Mnie bdc takim, jaki teraz jeste!

Jeli bdziesz czeka, a staniesz si anioem, by powierzy si mioci, nigdy nie bdziesz Mnie kocha. Nawet jeli czsto popadasz w grzechy, nawet jeli jeste zbyt leniwy, aby co w sobie zmieni - kochaj Mnie! Kochaj Mnie teraz, bez wzgldu na stan, w jakim si znajdujesz, w zapale czy te w oschoci, w wiernoci czy w niewiernoci.

Kochaj Mnie teraz. Pragn mioci twego biednego serca. Jeli bdziesz czeka, a staniesz si doskonay, by Mnie pokocha, to nigdy nie bdziesz Mnie kocha. Czy Ja nie mog przemieni kadego ziarenka piasku w janiejcego czystoci anioa, penego szlachetnoci i mioci? Czy nie mgbym jednym aktem powoa z nicoci tysicy witych? Czy nie jestem wszechmocny? A jeli pragn wybra raczej twoj biedn mio?

Moje dziecko, pozwl, bym ci kocha. Chc twego serca. Pragn ci uksztatowa, ale na razie, czekajc na to, kocham ci takiego, jaki jeste i pragn, by teraz Mnie kocha. Pragn ujrze, jak z dna twojej ndzy wypywa mio. Kocham w tobie wszystko, a po twoj sabo i pragn, aby z twojego ubstwa wznosi si stale ten okrzyk: Panie, kocham Ci! Dla Mnie liczy si piew twego serca. Czy potrzebuj twojej wiedzy lub zdolnoci? To nie cnt i zasug chc od ciebie; gdybym ci nimi obdarzy, jeste tak saby, e zaraz popadby w pych.

Mogem przeznaczy ci do wielkich rzeczy, ale nie - ty bdziesz sug nieuytecznym. Zabior nawet t odrobin, ktr posiadasz - bo stworzyem ci do mioci. Mio sprawi, e wszystko inne bdzie ci przydane, bez twojej troski. Staraj si tylko, aby chwil obecn wypeni mioci. Dzi stoj u drzwi twego serca i pukam jak ebrak - Ja, Pan panw. Pukam i czekam; pospiesz, by Mi otworzy. Nie mw wci o swojej ndzy. Tym, co rani Moje Serce, jest twj brak ufnoci.

Chc, aby myla o Mnie w kadej godzinie dnia i nocy; pragn, aby czyni nawet najmniejsze rzeczy z mioci. Kiedy trzeba ci bdzie cierpie, dam ci si, ale pamitaj: Kochaj Mnie teraz. Nie czekaj na to, a staniesz si wity, by odda si mioci - bo inaczej nigdy nie bdziesz Mnie kocha.

(Kinga)
 Agata: 30.09.2015, 22:52
 Bardzo prosz o modlitw o dary Ducha witego podczas nauki dla mojej crki i dla mnie oraz za pomylne zdanie przeze mnie egzaminu. Panie wysuchaj naszych modlitw. Amen.
 Piotr: 30.09.2015, 20:35
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia mnie z choroby gowy. Bg zapa.
 Piotr: 30.09.2015, 20:34
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia mnie z choroby gowy. Bg zapa.
 Elbieta: 30.09.2015, 16:56
 Bardzo prosz o modlitw za moja siostr Magorzat, aby Pan Bg dopomg jej w relacjach z jej crk Ol oraz obdarowa wszelkimi askami w yciu codziennym.
 Ela: 30.09.2015, 12:58
 Prosz o modlitw w intencji aby dobry Bg i Matka Boa obdarzya moj crk darem macierzystwa Prosz bagam i dzikuje Ament
 bj: 30.09.2015, 12:52
 Prosz o modlitw w celu szczliwego szacunku przez biegych dla mnie Prosz o sie w pokonywaniu trudnoci z tym zwizanych
 Beata: 30.09.2015, 12:18
 Prosz o modlitw dla syna Damiana o zdrowie duszy i ciaa dla niego ,aby odnalaz swoja yciow drog oraz eby ukoczy liceum.Bg zapa
 Bf.matka.: 29.09.2015, 23:41
 Prosz o modlitw za zdrowie mojego syna ukasza o wyzwolenie z naogu alkoholowego, przez ktry moe straci ycie i przez ktry nabawi si cikich chorob.
 Andrzej: 29.09.2015, 20:33
 Bardzo prosz o modlitw w intencji mojego syna Grzegorza.
 halina: 29.09.2015, 19:19
 Prosze o modlitwe aby Dobry Bog ochronil mnie od uzaleznienia od alkoholu.Jezu ufam Tobie
 Cecylia: 29.09.2015, 16:30
 Bardzo prosz o modlitw za mojego syna Wojciecha, aby przesta naduywa alkoholu oraz wiele Boych ask w kolejnych latach Jego ycia.
 Walentyna: 29.09.2015, 09:30
 Prosz o modlitw w intencji crki i ma o zdrowie psychiczne,ciaa i duszy.Prosz o modlitw w mojej intencji,pomoc w zwtpieniu i chwilach zaamania.Prosz o modlitw w intencji crki mojej przyjaciki chorej na raka i pozytywny wynik po operacji.Prosz o Dary Ducha wietego.Jezu mioci nasza,bd uwielbiany i zmiuj si nad nami.Amen.
 Aga: 28.09.2015, 22:24
 Prosz o modlitw za moj crk Ol aby znalaza swoje powoanie w yciu, aby wrcia do Chrystusa i za mnie abym wiedziaa jak z ni rozmawia i postpowa. Bg zapa.
 Teresa i Stanisaw: 28.09.2015, 21:09
 Bardzo prosimy o krtk chocia modlitw o ratunek dla naszej kuzynki Aleksandry, ktra dzi doznaa wypadku, z potuczon gow i krwiakami w mzgu przebywa na obserwacji w szpitalu w Oslo. Dodajemy e jest mam nie zwykle utalentowanego 3-letniego Jasia. Promy wic dobrego Boga za wstawiennictwem w. Rafaa patrona jutrzejszego dnia aby j pozostawi przy yciu. Bg zapa za pozytywn reakcj na nasz prob.
 Jzefa : 28.09.2015, 20:32
 Prosz o modlitwy za osoby w czyci cierpice z naszych rodzin
 Anna Maria: 28.09.2015, 15:41
 PG nowy
 Agnieszka: 28.09.2015, 10:20
 PM+PG.
 Agnieszka: 28.09.2015, 10:18
 AS.Jezu Ufam Tobie
 Agnieszka: 28.09.2015, 10:16
 Prosz o modlitw w intencji dusz czycowych.Bg zapa
 Pedro: 28.09.2015, 08:34
 PM
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] (54) [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie