O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Mama Korneli: 15.10.2018, 23:14
 Prosz o modlitw w intencji o zdrowie dla mojej crki. Modl si razem z Wami. Bg zapa.
 Matka: 15.10.2018, 14:14
 Prosz o modlitw w intencji Kingi i Michaa o ostateczne zatwierdzenie prawa do notarialnie zapisanego im terenu i domu, ktrego sami zbudowali, by nikt nie podwaa susznoci zapisu i by nikt nigdy ich nie niepokoi. Bg zapa za modlitwy.
 Babcia : 15.10.2018, 10:47
 Prosz o modlitw w intencji Kuby i Matyldzi o cakowite i trwae uzdrowienie ich.Bg zapa
 Matka: 15.10.2018, 09:21
 Prosz o szczliwy przebieg operacji dla Klaudii..Jezu mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn......Modl si razem z Wami.
 Edyta: 14.10.2018, 23:26
 Prosz o modlitw i uzdrowienie w asce Boej dla Madzi i jej nie narodzonego synka Marcelka. Cia jest zagroona to dopiero 22 tydzie, a stwierdzono maowodzie. Mdlmy si o szczliwe rozwizanie.
 Wiesawa: 14.10.2018, 09:23
 Prosz o modlitw bym moga oddala zamiecanie mych myli przez zego ducha
 INTENCJE I MODLITWY NA DNI OD 15-10-2018 DO 19-10-2018: 13.10.2018, 22:36
 
ZAPROSZENIE DO WSPLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujcych intencje zachcamy do tego, aby w tygodniu, w ktrym modlimy si we wpisanych przez nich intencjach przyczyli si do nas i modlili si we wszystkich intencjach na dany tydzie.
Modlitwa nie zajmie Wam duo czasu. Bdzie to nie wicej ni kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo prosz, aby osoby, ktre zdecyduj si na wspln modlitw napisay o tym wpisujc intencj. Intencja ich bdzie wwczas wyrniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwy Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy kadego dnia od poniedziaku do pitku
  trzeci dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego – Cierniem ukoronowanie.
  i modlimy si sowami:
  O Maryjo bez grzechu poczta mdl si za nami ktrzy si do Ciebie uciekamy
INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

 1. Wpisana przez Stanisaw o modlitw w intencji uzdrowienia z choroby Tomasza Michaowicza.
 2. Wpisana przez Kasi o modlitw w intencji rozwizania trudnej sytuacji yciowej oraz o ask dobrej spowiedzi.
 3. Wpisana przez Ew o modlitw o zdrowie dla niej i o rozwizanie trudnej sytuacji syna.
 4. Wpisana przez Teres o modlitw o uzdrowienie jej ma, o czysto jego serca, duszy i ciaa oraz o si do walki o siebie i ich maestwo.
 5. Wpisana przez Magorzat o modlitw o zaatwienie jej pogmatwanych spraw i o bogosawiestwo i zdrowie dla caej rodziny.
 6. Wpisana teciow i Alicj o modlitw w intencji zicia Marcina o siln wiar i o obron przed zakusami zego ducha, o nierozerwalno i mio maesk, o pomoc w znalezieniu pracy i o zgod i dobro w rodzinie.
 7. Wpisana przez Zagubionego o wyjcie z fobii spoecznej i pozbycie si cigego lku, o si do walki z chorob i przeciwnociami, ktre spotykaj go na kadym kroku.
 8. Wpisana przez ssiadk o modlitw w intencji zmarego ssiada Mieczysawa.
 9. Wpisana przez Mariol o modlitw w intencji modego maestwa Patrycji i ukasza, ktremu grozi rozpad.
 10. Wpisana przez Zok o modlitw o wiar i powrt do kocioa dla dzieci.
 11. Wpisana przez Z o modlitw za ni/niego o pokj w sercu i na duszy oraz rozpoznanie woli Boej.
 12. Wpisana przez Ul o wsparcie jej w modlitwie w intencji ratowania jej maestwa.
 13. Wpisana przez matk o modlitw o zdrowie dla Klaudii. (intencja wpisana na forum TS)
 14. Wpisana przez Grayn o modlitw za jej crk i ma by umieli pogodzi si z tym co musi nadej i aby zo znikno z ich serc. Grayna jest chora na nieuleczaln, mierteln chorob.
 15. (intencja wpisana na forum TS)
(Andrzej PM)

MODLIMY SI TAKE W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Michalina: 13.10.2018, 12:39
 Prosz o modlitw w intencji mojego Brata alkoholika o to eby poszed na terapie i zacz walczyc z choroba alkoholowego. Bg zapa za modlitw.
 Klaudia: 12.10.2018, 17:44
 Prosz o modlitw o trzewo dla Rafaa.Bg zapa za modlitw.
 Ula: 10.10.2018, 14:33
 Prosze o wsparcie mnie w modlitwie w intencji ratowania mojego malzenstwa.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] (16) [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie