O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Matka: 29.12.2017, 20:06
 Jezu Najsodszy uwolnij moj ukochan creczk z depresji i wskarz waciw drog w yciu. Baga matka.
 Nadzieja: 28.12.2017, 20:57
 w intencji poukadania spraw osobistych i zawodowych Basi, o rozwizanie wszystkich konfliktw.
 INTENCJE NA DNI OD 01-01-2018 DO 05-01-2018: 28.12.2017, 20:20
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana Asi o modlitw w intencji znalezienia pracy, za ktr otrzymaj godne wynagrodzenie, aby mogli uwolni si z niewoli dugw.
 2. Wpisana przez Matk o modlitw o nawrcenie dla crki Madzi i ma Adama.
 3. Wpisana przez Ag o modlitw za osob, ktra jest w ogniu krytyki i jest bardzo obgadywana przez innych ludzi.
 4. Wpisana przez Lucyn o modlitw o zdrowie dla niej.
 5. Wpisana przez Katarzyn o modlitw o ochron dla rodziny i bliskich oraz o pomylne zakoczenie spraw sdowych.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA STYCZE 2018 R.: 28.12.2017, 15:57
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku czwarty dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Wniebowzicie NMP.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku modlitw:

  Modlitwa ochronna do Ducha w.
  Duchu wity natchnij mnie.
  Mioci Boa ogarnij mnie.
  Po prawdziwej drodze prowad mnie.
  Maryjo! Matko moja strze mnie. z Jezusem bogosaw mi.
  Od wszelkiego za.
  Od wszelkich zudze
  Od wszelkiego niebezpieczestwa
  Zachowaj mnie.
  Amen.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na stycze to:

  Naboestwo "Trzech Zdrowa Mario"
  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza za potg udzielon NMP.
  Zdrowa Maryjo...
  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza za mdro udzielon NMP.
  Zdrowa Maryjo...
  Dzikujemy Trjco Przenajwitsza za sodycz i miosierdzie udzielone NMP.
  Zdrowa Maryjo...
(Kinga GM, Andrzej PM)
 Katarzyna: 28.12.2017, 00:16
 Prosze o modlitwe o ochrone dla rodziny i bliskich oraz o pomyslne zakonczenie spraw sadowych.
 Katarzyna: 28.12.2017, 00:16
 Prosze o modlitwe o ochrone dla rodziny i bliskich oraz o pomyslne zakonczenie spraw sadowych.
 Andrzej PM do Patryka: 27.12.2017, 10:35
 Jak ju pisaem musimy wiedzie o co si modlimy. Nie moemy modli si w intencji okrelonej jako "Bogu wiadoma".
 Lucyna : 26.12.2017, 20:27
 Prosz i dzikuj za czescioee odzyskane zdrowie dla mnie Prosz o modlitwe
 PATRYK+: 24.12.2017, 11:08
 PX.BOGU WIADOMEJ,BG ZAPA+
 aga: 23.12.2017, 19:52
 Prosz o modliw za osob, ktra jest w ogniu krytyki. Jest bardzo obgadywana przez innych ludzi i obrzucana botem. Prosz pom tej osobie wrci do normalnego ycia. Prosz dla niej o siy, aby ze sowa innych ludzi go nie zniszczyy. Prosz by wszystko skoczyo si dobrze. A dla ludzi obgadujcych o wiksze zastanowienie.
 matka: 23.12.2017, 19:50
 Prosz o modlitw o nawrcenie dla crki Madzi i ma Adama
 Asia: 23.12.2017, 04:57
 Prosz o modlitw w intencji znalezienia pracy za ktr otrzymamy godne wynagrodzenie abymy mogli uwolni si z niewoli naszych dugw
 INTENCJE NA DNI OD 25-12-2017 DO 29-12-2017: 21.12.2017, 21:47
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Magorzat o modlitw aby Bg obdarzy j ask zdrowia psychicznego i fizycznego, a take o dar Nieba dla jej syna Damiana oraz dla wszystkich dusz w Czycu cierpicych.
 2. Wpisana przez Mari o modlitw o to, aby znalaza prac, o rozwizanie problemw finansowych i pozytywne zaatwienie spraw urzdowych, o zdrowie dla niej, jej rodziny, crek i wnuczt.
 3. Wpisana przez matk o modlitw w intencji jej crki Oli, aby w jej yciu pojawi si chopak, ktry bdzie j kocha, ktrego ona bdzie kochaa, ktry zostanie jej mem.
 4. Wpisana przez Dominika o modlitw o popraw stosunkw midzy nim i jego rodzicami, a ich ssiadami.
 5. Wpisana przez Iwon o modlitw w intencji Julii, o ask nawrcenia i przemiany serca oraz o modlitw w intencji Julii i Marioli, o ask pojednania i uzdrowienia relacji.
 6. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji uleczenia jej z nowotworu i o powrt do Boga jej ma i syna.
 7. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna o kochajc on dla niego.
 8. Wpisana przez Ann o modlitw za p. Tatusia, aby Pan Bg przyj go do Swego Krlestwa i pocieszy zbola Mam.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Natali o modlitw za ni poniewa coraz bardziej oddala si od Pana Boga.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Anna: 19.12.2017, 00:09
 Prosze o modlitwe za sp. Tatusia, aby Pan Bog przyjal go do Swego Krolestwa i pocieszyl zbolala Mame.
 Anna: 18.12.2017, 21:07
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o kochajc on dla niego.
 Maria: 17.12.2017, 18:16
 Prosz o modlitw w intencji uleczenia mnie z nowotworu i wrcenia do Boga dla ma i syna
 Iwona: 17.12.2017, 16:13
 Prosz o modlitw w intencji Julii, o ask nawrcenia i przemiany serca. Prosz o modlitw w intencji Julii i Marioli, o ask pojednania i uzdrowienia relacji.
 Dominik: 17.12.2017, 12:39
 Szcz Boe, Witam serdecznie, Czy mgbym prosi o, chociaby krtk Modlitw w intencji Ciszy, w ktrej to rodzi si MIOSIERNY BG. A dokadniej, by haaliwi ssiedzi nie robili nam na zo i nie zakcali naszego Rodzinnego spokoju (moich Kochanych Rodzicw i mojego). Dzikuj z caego serca, a w intencji Was Kochani oraz w intencji tyche ssiadw odmwi Litani do Najwitszego Serca Jezusa. Dzikuj, pozdrawiam i ycz Bogosawionej Niedzieli. Dominik
 matka: 16.12.2017, 19:05
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki Oli , aby w jej yciu pojawi si chopak , ktry bdzie j kocha, ktrego ona bdzie kochaa, ktry zostanie jej mem.Jezu prosz Ci aby to by Maksymilian.Jezu zajmij si tym
 MARIA: 15.12.2017, 21:57
 PROSZE O M ODLITWE W INTENCJI DO PANA BOGA ABYM ZNALAZLA PRACE O ROZWIAZANIE PROBLEMUW FINANSOWYCH O POZYTYWNE ZALATWIENIE SPRAW URZEDOWYCH. O ZDROWIE DLA MNIE I MOJEJ RODZINY CUREK I WNUCZAT. STRZEZ ODE ZLEGO ABY TE UTRAPIENIA SIE SKONCZYLY. PANIE BADZ WOLA TWOJA.
 INTENCJE NA DNI OD 18-12-2017 DO 22-12-2017: 15.12.2017, 16:44
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Ann o modlitw aby jej Tatu przey kolejny zabieg umiarowienia serca, powrci do zdrowia i aby si jeszcze spotkali.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Magorzata: 14.12.2017, 11:10
 Prosz o modlitw wstawiennicz aby Bog obdarzy mnie ask zdrowia psychicznego i fizycznego, oraz by podarowa mi wszelkie dobro jakie dla mnie przeznaczy. Prosz o dar Nieba dla mojego syna Damiana oraz dla wszystkich dusz w Czycu cierpicych. Polecam Bogu Miosiernemu wszystkich, ktrz wspieraj mnie modlitw.
 Anna: 10.12.2017, 02:25
 Bardzo prosze o modlitwe do Pana Boga, aby Tatus przezyl kolejny zabieg umiarowienia serca, powrocil do zdrowia i abysmy sie jeszcze spotkali.
 INTENCJE NA DNI OD 11-12-2017 DO 15-12-2017: 08.12.2017, 19:10
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Wiol B. o modlitw w intencji jej ma, o jego nawrcenie.
 2. Wpisana przez Magorzat o modlitw w intencji jej ma i o dar mioci i aski dla jej maestwa.
 3. Wpisana przez Zok o modlitw w intencji jej dzieci.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Agnieszk proba o modlitw za jej koleank.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Zoka: 06.12.2017, 09:43
 O szczer spowied dla moich dzieci aby May Jezus ktry narodzi si w Betlejem narodzi si w sercach moich dzieci.Duchu SW.Ozywicielu wspom ich.
 Magorzata: 03.12.2017, 22:48
 Z caego serca prosz o modlitw wstawiennicz o uwolnienie mojego ma i dar mioci dla mojego maestwa, prosz o aski dla mojego maestwa.
 Wiola B: 02.12.2017, 23:33
 Bagam o modlitw w intencji mojego ma,o jego nawrcenie!!
 INTENCJE NA DNI OD 04-12-2017 DO 08-12-2017: 01.12.2017, 14:54
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Magorzat o modlitw w intencji Darka, ktry oczekuje na wyniki bada, by byy one prawidowe.
 2. Wpisana przez siostr o modlitw w intencji jej rodziny, o wyjcie z duych kopoty materialnych, o si dla brata, by wytrwa w cikiej pracy, jak podejmuje za granic i o moliwo podjcia przez ni pracy, ktrej podoa i w ktrej odnajdzie prawdziwe powoanie.
 3. Wpisana przez Agat o modlitw w intencji o modlitw za maestwo jej brata Andrzeja i ucji, ktrym grozi rozwd. Maj 9 miesicznego wspaniaego syna, a w styczniu przyjdzie na wiat ich crka.
 4. Wpisana przez Krysi o modlitw w intencji uzdrowienia jej ukadu oddechowego i poprawy metabolizmu.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji Taty, aby ustaa arytmia i uda si zabieg umiarowienia serca oraz aby pami Mamy nie pogarszaa si.
 6. Wpisana przez Zok o modlitw w intencji jej dzieci.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Ewelin proba o modlitw za ni.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Zoka: 29.11.2017, 14:29
 Prosz o wiar dla moich dzieci ktre odeszy od Boga Duchu ozywicielu przyjd ze swoj ask
 MODLITWY NA GRUDZIE 2017 R.: 28.11.2017, 14:31
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku trzeci dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego – Zesanie Ducha witego.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku modlitw:

  Aniele Boy
  Aniele Boy, stru mj,
  Ty zawsze przy mnie stj.
  Rano, wieczr, we dnie, w nocy
  Bd mi zawsze ku pomocy,
  Strze duszy, ciaa mego,
  zaprowad mnie do ywota wiecznego.
  Amen.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na grudzie to:

  Modlitwa do Dziecitka Jezus
  Boskie Dziecitko, prawdziwy Synu Boga, bd uwielbione
  Boskie Dziecitko, Synu Maryi, bd uwielbione
  Boskie Dziecitko, mdroci Ojca przedwiecznego, bd uwielbione
  Boskie Dziecitko, oczekiwanie sprawiedliwych, bd uwielbione
  Boskie Dziecitko, upragnione przez wszystkie narody, bd uwielbione
  Boskie Dziecitko, Krlu aniow, bd uwielbione
  Boskie Dziecitko, Zbawicielu nasz, bd uwielbione

(Kinga GM, Andrzej PM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie