O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 01.07.2016, 15:20
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 04-07-2016 DO 08-07-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Ag (Forum Tajemnicy Szczcia) o cud poczcia i narodzin zdrowego dzidziusia.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 04-07-2016 DO 29-07-2016

Pod Twoj obron

Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona.
O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


MODLITWA DODATKOWA NA DNI OD 04-07-2016 DO 08-07-2016

Dziki Ci Panie Jezu

Dziki Ci Jezu e tu jestem,
e mog kocha wszystkich caym sercem
a nade wszystko kocha Ciebie

Dziki Ci Panie za ten dzie
w ktrym zakwita moja dusza

Dziki Ci za moje mae wielkie szczcie
Za to e jestem i za to e Ci ufam!

Dziki Ci Boe e jeste
Ty ktry jeste cichy i bosy
Ty ktry jeste doskonay
I ktry suchasz mojego gosu

Dziki ze Boe Panie mj
e mog wierzy w Twoje sowa
na znak wiernoci przyjmij mnie
i moj mio chciej zachowa

Dziki Ci Panie Jezu mj
e wci pochylasz si nade mn
dzi czuje dotyk Twj i ciepo
kiedy podajesz mi do wit

Jestem tutaj i przyrzekam
wielbi do koca to co dae
a dae przecie mi tak wiele
i nieskoczenie mnie pokochae
(Kinga GM)
 Gabriela: 29.06.2016, 23:29
 Jezu, ktry zamieszkae w moim sercu na zawsze...kocham Ci. Dzikuj za wspania rodzin... crk i ma... i prosz o ma nawrcenie. Prosz o wytrwao i mdre decyzje mojej siostry i jej dzieci w trudnym dlA nich czasie oraz zdrowie mojej rodziny, rodzicw i najbliszych. Jezu ufam Tobie.
 Agata : 27.06.2016, 20:21
 Prosz o modlitwe w intencji zdania egzaminw.
 SB: 27.06.2016, 14:56
 Prosz o modlitw o wyzdrowienie z nerwicy.
 Ewa: 27.06.2016, 12:27
 Prosz o modlitw w intencji Darka o wyjcie z alkoholizmu.
 Agata: 27.06.2016, 10:36
 Bardzo prosz o modlitw w mojej intencji. Prosz o to, Aby Ojciec Przenajwitszy pomg mi rozwiza moje problemy zdrowotne. Abym odnalaza waciwego lekarza, ktry poprowadzi skutecznie i szczliwie moje leczenie i wykona waciwie niezbdne zabiegi. Prosz take o mio i szczcie w yciu osobistym. Bg zapa .
 Kam: 27.06.2016, 06:07
 Prosz o modlitw za mj powrt do zdrowia po zabiegu i ustpienie blu.
 Gosia: 26.06.2016, 11:24
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna Radka aby Bg wysucha modlitw w jego intencji i ochroni go poprzez modlitwy
 asia: 24.06.2016, 23:20
 Dzikuj Ci Panie ze ustpienie blu z kolana za wysuchanie mojej modlitwy i Matki Najwitszej
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 24.06.2016, 16:22
 INTENCJE NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Magd o modlitw w jej intencji.
 2. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji Marcina, ktry uleg powanemu wypadkowi i jest w cikim stanie,o cud uzdrowienia dla niego oraz si i wiar dla rodziny.
 3. Wpisana King o modlitw, aby Pan Bg rozjani jej umys i obdarzy Sw opiek w trakcie obrony pracy magisterskiej, aby wszystko potoczyo si pomylnie.
 4. Wpisana przez Zos o modlitw za Mariann o szczliwy przebieg leczenia.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez Ewelin o modlitw o zgod midzy jej rodzicami a jej narzeczonym, o zdrowie i nowy dom oraz w intencji jej mamy.
 2. Wpisana przez Aleksandr o modlitw za ni i jej dzieci Adriann, Marcela, Karola, Krystiana i Julit by Jezus pokaza im drog do Serca swego.
 3. Wpisana przez Dorot o modlitw w intencji jej crki Dominiki.
MODLITWY NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 46 - „Bg nasz moc”
 3. Codziennie Druga Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie