O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Walentyna: 16.12.2015, 14:07
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki i crki mojej przyjaciki o zdrowie psychiczne,ciaa i ducha.Prosz o modlitw i dary Ducha witego,bogosawiestwo Boe dla nas wszystkich z PM i TS.Boe czuwaj nad nami.
 zoska: 15.12.2015, 19:31
 Prosze o modlitwe za mojego zmarlego brata Jozefa oraz za zniewolonego alkoholem brata Boguslawa.Bog zaplac
 Elbieta: 15.12.2015, 17:24
 Bardzo prosz o modlitw za Kasi i jej creczk Emilk, aby Pan Bg obdarowa ich Sw ask oraz Okaza Miosierdzie i Mia ich w Swej opiece w kolejnych latach ich ycia.
 Andrzej PM: 15.12.2015, 11:33
 Bardzo prosz o modlitw w intencji mojego syna Grzegorza i w intencji Marii.
 w.: 14.12.2015, 23:51
  Za wstawiennictwem Pogotowia Modlitewnego w szczeglnym witecznym tygodniu przyjcia Dziecitka Jezus pochylmy si i pomdlmy si : za chorych cierpicych smutnych zrezygnowanych samotnych opuszczonych bezdomnych bezrobotnych nieszczliwych przygnbionych i wszystkich innych blinich ktrym dobry BG miniony rok dowiadczy w cikiej prbie jak jest mier bliskiej kochanej osoby i prawdziwie przyszed do ich serc maleki Jezus i osuszy zy i wla now wiar nadziej i mio.
 w.: 14.12.2015, 23:51
  Za wstawiennictwem Pogotowia Modlitewnego w szczeglnym witecznym tygodniu przyjcia Dziecitka Jezus pochylmy si i pomdlmy si : za chorych cierpicych smutnych zrezygnowanych samotnych opuszczonych bezdomnych bezrobotnych nieszczliwych przygnbionych i wszystkich innych blinich ktrym dobry BG miniony rok dowiadczy w cikiej prbie jak jest mier bliskiej kochanej osoby i prawdziwie przyszed do ich serc maleki Jezus i osuszy zy i wla now wiar nadziej i mio.
 ja: 14.12.2015, 09:01
 Prosz o dobre oceny i zwalczenie tremy przed egzaminami dla mojej crki Magdaleny Prosz o si i wytrwanie w pokonywaniu trudnoci i o jej zdrowie Amen
 ania: 13.12.2015, 17:39
 Prosz o modlitw za Iwon, ktoa urodziwszy blinita wacha si czy je wychowywa. Panie, niech odnajdzie w sobie intuicj macierzystwa i nie porzuca malestwa.
 Ewa GM......INTENCJA Pilna....: 12.12.2015, 09:05
 Bardzo prosz o modlitw , abym moga chodzi...Wysiado mi drugie biodro...Ju nie jestem w stanie chodzi nawet po domu..Jezu Ufam Tobie...
 Dorota.: 11.12.2015, 19:45
 Jezu dzikuj -za to e Jeste -za to ,e mnie wysuchujesz i ze mnie tak bardzo kochasz chocia na to nie zasuguj...Dzikuj. Bd moj moc,moj tarcz .Jestem taka niedoskonaa,ale staram si Cie kocha,ufa jak umiem.Bo Ty Jezusie Chrystusie jeste numerem Jeden.Pom mi si stawa codziennie lepsz od wczoraj.Twoja wita rka niech strzee i prowadzi mnie w yciu i osoby bliskie mojemu sercu.Niczego ju nie pragn tak jak i przez ycie z Chrystusem :) Oczekuj Ciebie Panie.Uspokajasz serce moje. Blisko bd.Amen.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 11.12.2015, 15:20
 INTENCJE NA DNI OD 14-12-2015 DO 18-12-2015
 1. Wpisana przez Monik o modlitw w jej intencji i o pomoc w rozwizaniu jej problemw w pracy.
 2. Wpisana przez AAnk o modlitw w intencji macierzystwa dla Kasi.
 3. Wpisana przez Paulin o modlitw w intencji naturalnego poczcia, na ktre czeka z mem ju kilka lat.
 4. Wpisana przez Zofi o modlitw o zdrowie dla jej malekich wnuczt, oraz w intencji jej syna.
 5. Wpisana przez King o modlitw za jej Matk Chrzestn Renat, aby Pan Bg obdarzy j zdrowiem, si i wytrwaoci w wychowywaniu crek oraz o wiele Boych ask w kolejnych latach jej ycia.
 6. Wpisana przez Asi o modlitw w intencji jej crki Magdaleny.
 7. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna.
 8. Wpisana przez Kak o modlitw w intencji jej zmarego brata.
 9. Wpisana przez Kak o modlitw w jej intencji, aby Bg wskaza jej drog, ktr ma pj, a take o zdrowie i bogosawiestwo dla caej rodziny.
 10. Wpisana przez mam o modlitw w intencji jej dzieci oraz o opiek Bo.
 11. Wpisana przez Elbiet o ochron jej synw przed wszelkim zem, o zachowanie ich na drodze zbawienia.
 12. Wpisana przez Ann o zdrowie i dar Ducha witego dla jej dzieci i ma oraz si w pokonywaniu trudnoci kadego dnia, zdrowie psychiczne dla niej oraz zgod w rodzinie.
 13. Wpisana przez Jzef o modlitw w intencji jej crki Madzi o pomoc Bo w pokonywaniu trudnoci jakie j spotykaj yciu i o zdrowie dla niej.
 14. Wpisana przez Asi o modlitw o macierzystwo dla jej crki Kasi.
 15. Wpisana przez B o modlitw o zgod w jej rodzinie, zdrowie i wiele ask Boych.
 16. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki, a take o modlitw w intencji wszystkich potrzebujcych pomocy i opieki Boej z portalu TS i o Dary Ducha witego dla nas wszystkich.
 17. Wpisana przez Grayn o modlitw o uratowanie maestwa jej crki, w intencji zicia, o zdrowie, mio i zgod w rodzinie.
 18. Wpisana przez Renat o modlitw o zdrowie i powrt do penej sprawnoci dla Rafaa, ktry na skutek urazu krgosupa szyjnego jest sparaliowany czterokoczynowo aby Bg da mu siy eby to wszystko przetrwa i eby rehabilitacja przyniosa oczekiwane rezultaty.
 19. Intencja dzikczynna wpisana przez Elbiet.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI 14-12-2015 DO 18-12-2015

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 19 – "Jahwe socem sprawiedliwoci".
 3. Codziennie Szsta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 11.12.2015, 15:19
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 14-12-2015 DO 18-12-2015
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. Wpisana przez Magd intencji daru rodzicielstwa dla niej i jej ma.
 3. Wpisana przez Karolin w intencji daru macierzystwa.
 4. Wpisana przez AAnka w intencji daru macierzystwa dla Kasi.
 5. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 14-12-2015 DO 18-12-2015

Koronka Do Boskiej Opatrznoci Serca Jezusowego

Akt skruchy
O Jezu poncy mioci, obym Ci nigdy nie obraaa. O mj drogi i dobry Jezu, przy pomocy Twej witej aski nie chc ju wicej Ci obraa, ani ju wicej nigdy nie oddala si od Ciebie, bo kocham Ci ponad wszystko.
Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu, jak byo kiedy, teraz i zawsze, i na wieki wiekw Amen

Trzy razy po 10 wezwa:
Boska Opatrznoci Serca Jezusowego wspom nas.

Po kadym dziesitku:
Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu, jak byo kiedy, teraz i zawsze, i na wieki wiekw Amen.

Na kocu Koronki:
Boska Opatrznoci Serca Jezusowego wspom nas (3 razy)
i
Chwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu, jak byo kiedy, teraz i zawsze, i na wieki wiekw Amen.

Wezwanie: Boska Opatrznoci... powtarza si 33 razy dla uczczenia liczby lat ycia Pana Jezusa.
Chwaa Ojcu... powtarza si 5 razy dla uczczenia 5 ran Pana Jezusa.

Pamitajmy o tym co Pan Jezus powiedzia do s. Gabrieli: "Powodem mojego cierpienia bya nie tylko bolesna mka, ale przede wszystkim niewdziczno Moich stworze".

Na koniec nigdy nie zapominajmy o dzikowaniu. Tylko, bowiem ten, kto potrafi dzikowa, ma serce otwarte na otrzymywanie.


(Kinga)
 Iwona: 10.12.2015, 21:07
  Prosz o modlitw w intencji mojej rodziny o rozwizanie naszych problemw zdrowotnych i finansowych oraz o ask znalezienia pracy dla mnie .Prosz o modlitw w intecji wszystkich potrzebujcych pomocy i opieki Boej z portalu TS,prosz o Dary Ducha witego dla nas wszystkich.Bogu niech bd dziki.AMEN.
 Zos: 10.12.2015, 12:21
 Prosz o modlitw o zdrowie dla p Ani u ktrej wykryto nowotwr,aby Dobry Bg otoczy j swoim Miosierdziem.
 Basiu: 10.12.2015, 12:02
 Prosz i dzikuje o nawrcenie crki i ma aby przystpili do spowiedzi Panie spraw aby uwierzyli aby odmienili swoje ycie a wtedy bdzie im lej y .
 Renata: 09.12.2015, 19:35
 Najwitsze Miosierdzie Boe. Prosz Ci o zdrowie i powrt do penej sprawnoci dla Rafaa, ktry na skutek urazu krgosupa szyjnego jest sparaliowany czterokoczynowo. Prosz, eby Bg da mu siy to wszystko przetrwa i eby rehabilitacja przyniosa oczekiwane rezultaty.
 Grazyna: 09.12.2015, 15:17
 Prosze o uratowanie maenstwa crki, nawrocenie dla zicia. O zdrowie, milosc i zgode w rodzinie Bog zaplac
 Walentyna: 09.12.2015, 09:05
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki i crki mojej przyjaciki o zdrowie psychiczne,ciaa i ducha.Prosz o modlitw w intecji wszystkich potrzebujcych pomocy i opieki Boej z portalu TS,prosz o Dary Ducha witego dla nas wszystkich.Bogu niech bd dziki.AMEN.
 B: 08.12.2015, 23:35
 prosze o modlitw za caa nasza rodzine ciagle ktnie nas wykaczaj ciagle si kcimy ja ciagle modl si odmawiam ts niewiem co jest ciagle dzieje si co nie tak bagam cie Jezu chro nas od zego i da nam. Wiele ask boych i zdrowia Dla caej rodziny
 asia: 08.12.2015, 21:11
 Prosz o macierzystwo dla mojej crki Kasi
 Jzefa : 08.12.2015, 21:10
 Boe wysuchaj moich prb dla mojej crki Madzi o sile w pokonywaniu trudnoci jakie ja spotykaj yciu pom jej kieruj jej mylami Prosz o zdrowie dla niej Prosz aby otworzya si jej dusza Matko Najwitsza we j w swoj opiek Blagam upros moje prosby i Boga Amen
 Anna: 08.12.2015, 13:28
 Prosz o zdrowie i dar Ducha witego dla moich dzieci ma oraz si w pokonywaniu kadego dnia , zdrowie psychiczne dla mnie oraz zgod w rodzinie.
 Anna: 08.12.2015, 13:04
 Prosz o zdrowie i dar Ducha witego dla moich dzieci ma oraz si w pokonywaniu kadego dnia , zdrowie psychiczne dla mnie oraz zgod w rodzinie.
 K.Magorzata: 07.12.2015, 14:38
 Jutro od 12.00 do 13.00 jest Godzina Laski dla wiata ,wic Mdlmy si szczeglnie w Tej Godzinie o nawrcenie grzesznikw... Wiadomoci na ten temat mona znale w Internecie. Jezu,ufam Tobie.
 Elbieta: 07.12.2015, 13:14
 Bd uwielbiony Panie za wszystko, czego dowiadczam, rwnie za trudne aski. Prosz o ochron moich synw przed wszelkim zem, o zachowanie ich na drodze zbawienia. Bogosaw im i strze ich. W Twoje rce zawierzam ich przyszo, edukacj i wychowanie.
 mama: 07.12.2015, 00:17
 Prosze o modlitwe za moje dzieci aby powrocily izatesknily za niedzielna Msza Sw.Panie Boze mniej nas w Swojej opiece.Kocham Cie i ufam Tobie.
 Kaska: 06.12.2015, 23:26
 W intencji Bogu powierzonej , z prosba o to by Bog wskazal mi droge ktora mam pojsc a takze o zdrowie i blogoslawienstwo da calej rodziny
 Kaska: 06.12.2015, 23:20
 Prosze o modlitwe za mojego zmarlego brata , aby Milosierny Jezus przyja go do Krolestwa Niebieskiego
 Anna: 06.12.2015, 21:09
  Prosz o modlitw w intencji mojego syna o nawrcenie ,wyleczenie z wyrzdzonych mu krzywd i uwolnienie ze zniewole.
 asia: 06.12.2015, 20:36
 Prosz o modlitw za moj crk magdalen aby zawierzyla w sen ycia. Aby zrozumiaa ze Bg jest najwaniejszy w yciu Prosz o spowied dla niej i opiek a by znalaza spokj Dzikuj
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] (47) [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie