O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 wierzca: 18.01.2016, 10:18
  Prosz o modlitw na przyszy tydzie w intencji moich drogich rodzicw o uleczenie z chorb z wol Bo lub przynajmniej ulenie od blu. By dobry Bg im bogosawi zdrowiem i dugim yciem. A dla mnie bym moga stawa si coraz lepsz osob; wicej miaa szacunku cierpliwoci pokory dla starszych i schorowanych ludzi.
 Ania: 16.01.2016, 06:41
 Bardzo prosze o modlitwe za mnie i dzieciotko ktore rosnie w brzuszku abysmy mimo komplikacji szczesliwie dotrwali do dnia rozwiazania.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 15.01.2016, 17:53
 INTENCJE NA DNI OD 18-01-2016 DO 22-01-2016
 1. Wpisana przez Andrzeja GM o modlitw w intencji Kasi i Tomka, aby Pan Bg nie poddawa ich prbom przekraczajcym ich siy. Aby pomg im wytrwa, wzmocni ich i pozwoli im w dalszym cigu patrze na wiat z mioci.
 2. Wpisana przez King GM o modlitw o cud dla T., ktry zmaga si z zaawansowanym rakiem i o siy dla jego rodziny.
 3. Wpisana przez Jzi o modlitw o zdrowie i si w pokonywaniu trudnoci dla jej crki Magdy w szkole, o dobrze zdanie matury i dostanie si na dobre, wymarzone studia.
 4. Wpisana przez Natali o modlitw w intencji jej ma Tomasza o jego powrt do Pana Boga i rodziny.
 5. Wpisana przez Basi o modlitw w jej intencji, o wyjcie z depresji.
 6. Wpisana przez Andrzeja o modlitw w jego intencji o pomoc Bo w rozwizaniu trudnego problemu.
 7. Wpisana przez Lil o modlitw o dar Ducha w. dla jej crki Joli w szkole, o pokonywaniu tremy, o dobre oceny.
 8. Wpisana przez Gabriel o modlitw w intencji siostry i jej dzieci, o ochron dla nich i dla nas wszystkich modlcych TS od nieprzyjaci widzialnych i niewidzialnych.
 9. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki o zdrowie psychiczne, ciaa i duszy oraz o modlitw o dary Ducha witego dla wszystkich z TS i PM.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI 18-01-2016 DO 22-01-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Psalm 24 – "Liturgia wejcia do wityni".
 3. Codziennie Jedenasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 15.01.2016, 17:51
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 18-01-2016 DO 22-01-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji daru macierzystwa dla Magdy.
 3. Wpisana przez Boen o dar naturalnego poczcia dziecka dla Anity i Marka.
 4. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 18-01-2016 DO 22-01-2016

Naboestwo 3 Zdrowa Maryjo

Dzikujemy Tobie Trjco Przenajwitsza za Potg udzielon Najwitszej Maryi Pannie.
Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob. Bogosawiona Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, mdl si za nami grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej. Amen.
Moja Droga Matko, Panno Maryja zachowaj mnie dnia dzisiejszego od grzechu miertelnego i udziel mi bezcennej aski wytrwania w dobrym, a do koca, czyli szczliwej mierci.

Dzikujemy Tobie Trjco Przenajwitsza za Mdro udzielon Najwitszej Maryi Pannie.
Zdrowa Maryjo…
Moja Droga Matko…

Dzikujemy Tobie Trjco Przenajwitsza za Miosierdzie udzielone Najwitszej Maryi Pannie.
Zdrowa Maryjo…
Moja Droga Matko…

(Kinga)
 boena: 15.01.2016, 13:01
 Jezu Miosierny dla zasug Twej bolesnej mki bagam ci o Zbigniewa i Lidi pozwl im powrci na ono kocioa by mogli korzysta z sakramentw i w mioci i wierze wychowa synw
 Anna: 15.01.2016, 11:55
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o nawrcenie, wyleczenie z wyrzdzonych mu krzywd i uwolnienie ze zniewolen.
 Walentyna: 12.01.2016, 13:46
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki i crki mojej przyjaciki o zdrowie psychiczne,ciaa i duszy.Prosz o modlitw o Dary Ducha witego dla wszystkich z PM i TS.Bg zapa !
 Gabriela: 11.01.2016, 21:39
 Bardzo prosz o wsparcie w modlitwie aby ycie teraz przed a szczeglnie po rozwodzie dla mojej siostry i jej dzieci byo askawe, aby poznali jeszcze co to jest szczliwe ycie w dobrej formie psychicznej. Uchro j i nas wszystkich modlcych TS od nieprzyjaci tych widzialnych i niewidzialnych. Bg zapa.
 lila: 11.01.2016, 20:09
 Prosz o dar ducha sw.dla mojej crki Joli w szkole o pokonywaniu tremy o dobre oceny dziki stokrotne
 Andrzej: 11.01.2016, 13:16
 Bardzo prosz o modlitw za mnie poniewa ostatnio mam powany problem i przydaaby si skuteczna pomoc ja nie wiem ju co mam robi prbowaem ju chyba wszystkiego.
 Basia: 10.01.2016, 20:34
 prosz o modlitw w mojej intencji, o wyjcie z depresji
 Andrzej - INTENCJA PILNA: 10.01.2016, 05:28
 Mdlmy si w intencji Kasi i Tomka, aby Pan Bg nie poddawa ich prbom przekraczajcym ich siy. Aby pomg im wytrwa, wzmocni ich i pozwoli im w dalszym cigu patrze na wiat z mioci.
 NATALIA: 08.01.2016, 23:21
 prosze o modlitwe za meza Tomasza o uwolniene zlego co go opentalo o powrot do pana Boga i rodziny.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 08.01.2016, 17:28
 INTENCJE NA DNI OD 11-01-2016 DO 15-01-2016
 1. Wpisana przez bb o modlitw w intencji Jarka.
 2. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki o zdrowie psychiczne, ciaa i duszy oraz o modlitw o dary Ducha witego dla wszystkich z TS i PM.
 3. Wpisana przez El o modlitw w intencji Adama.
 4. Wpisana przez Katarzyn o modlitw i intencji rozwizania problemu jej rodziny.
 5. Wpisana przez Paulin o modlitw o uzdrowienie Czarka.
 6. Wpisana przez Jadwig o modlitw w intencji Martyny ktra jest chora na anoreksj.
 7. Wpisana przez Arka o modlitw w intencji znalezienia dobrej, chrzecijaskiej, katolickiej ony oraz wymarzonej pracy.
 8. Wpisana przez Ani o modlitw w intencji jej i jej chopaka, aby Bg pomg im porzuci grzech.
 9. Wpisana przez Ani o modlitw w intencji porodu w czasie dobrym dla dziecka oraz w intencji zdrowia i potrzebnych na najbliszy czas ask dla niej i jej ma.
 10. Wpisana przez Magd o modlitw w intencji daru macierzystwa dla niej.
 11. Wpisana przez ukasza o modlitw, aby Bg pomg mu przezwyciy depresj i lki oraz eby pozna dziewczyn, ktra zostanie jego on.
 12. Wpisana przez Zosi o modlitw o ask uzdrowienia crki Wioli z choroby SM i Boe bogosawiestwo dla niej.
 13. Wpisana przez Jzefa o modlitw z prob o Dary Ducha witego dla jego crki.
 14. Wpisana przez Grayn o modlitw w intencji Piotra oraz w intencji jednoci w maestwie Grayny i Piotra.
 15. Wpisana przez Boen o modlitw o dar naturalnego poczcia dziecka dla Anity i Marka oraz o dar sakramentalnego maestwa dla Ewy, Agnieszki, Bartosza, Mariusza, a take o dobre wychowanie Marcelego i Emila.
 16. Wpisana przez Jol w intencji jej crki Madzi, o opiek w czasie matury i o zdrowie dla niej.
 17. Wpisana przez Katarzyn o modlitw w intencji Pawa o napenienie go wiar, radoci, si, nadziej i wiatem Ducha witego oraz take o odsunicie od niego wszelkich wtpliwoci i myli samobjczych.
 18. Wpisana przez King o modlitw za jej tat Zbigniewa, aby Pan Bg obdarzy go Sw ask i da duo siy w kolejnych latach ycia.
 19. Wpisana przez Hani o modlitw w intencji o pomylnego zdania egzaminw na studiach.
 20. Wpisana przez Ann o modlitw o dary Ducha w. dla jej syna.
 21. Intencje dzikczynne wpisane przez Arka i Magd.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI 11-01-2016 DO 15-01-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 23 – "Dobry Pasterz".
 3. Codziennie Dziesita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 08.01.2016, 17:26
 Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

INTENCJE NA DNI OD 11-01-2016 DO 15-01-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji daru macierzystwa dla Magdy.
 3. Wpisana przez Boen o dar naturalnego poczcia dziecka dla Anity i Marka.
 4. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe dam im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 11-01-2016 DO 15-01-2016

Zota Koronka do Najwitszego Serca Pana Jezusa

W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

Przedwieczny Ojcze, ofiaruj Ci Krew Przenajwitsz Jezusa Chrystusa na spacenie grzechw moich i na potrzeby Kocioa witego.

Na duych paciorkach:
Jezu cichy i pokornego Serca, uczy serce moje wedug Serca Twego.

Na 10 maych paciorkach:
Sodkie Serce Jezusa, spraw niech Ci kocham coraz wicej.

Po kadym dziesitku:
Sodkie Serce Maryi, bd moim ratunkiem.

Serce Najwitsze Jezusa, mniej lito nade mn. Serce Niepokalane Maryi, mdl si za nami.
Matko Boska Serca Jezusowego, mdl si za nami. Bd kochane wszdzie, Najsodsze Serce Jezusa.

Ofiarowanie si Najwitszemu Sercu Pana Jezusa
Oto ja ... z wdzicznoci ku Tobie dla wynagrodzenia moich niewiernoci oddaj Ci serce moje i zupenie powicam si Tobie, najmilszy mj Jezu. I za Twoj pomoc postanawiam si nawraca i przemienia. Serce Jezusowe wszechmocne, bogosaw mnie. Serce Jezusowe najmiosierniejsze, zlituj si nade mn. Amen.

(Kinga)
 Jzia: 08.01.2016, 14:20
 Prosz o zdrowie i sie w pokonywaniu trudnoci dla mojej corki Magdy w szkole o dobrze zdanie matury i dostanie si na dobre wymarzone studia Boze Matko Boza prosz bagam o opiek Amen
 Kinga Gm: 06.01.2016, 23:54
 O cud dla T., ktry zmaga si z zaawansowanym rakiem i o siy dla jego rodziny.
 Anna: 06.01.2016, 09:42
 Prosz o dary Ducha w.dla mojego syna.
 Hania : 05.01.2016, 23:06
 Prosz o modlitw w intencji o pomylne zdanie egzaminw na studiach.
 Kinga: 05.01.2016, 17:32
 Bardzo prosz o modlitw za mojego tat Zbigniewa, aby Pan Bg obdarzy Go Sw ask i Da duo siy w kolejnych latach ycia.
 Katarzyna: 05.01.2016, 12:34
 Prosz o wsparcie modlitewna dla Pawa, ktry postanowi zerwa z satanizmem w ktry bardzo gboko si zaangaowa, aby Pan Jezus pomg mu wytrwa u Jego boku ten bardzo trudny niespokojny czas. Prosz o napenienie Pawa wiar, radoci, si, nadziej i wiatem Ducha witego oraz take odsun od niego wszelkie wtpliwoci i myli samobjcze.
 Katarzyna: 05.01.2016, 12:30
 Prosz o wsparcie modlitewna dla Pawa,ktry postanowi wyj z satanizmu w ktry kiedy bardzo gboko si zaangaowa, aby Pan Jezus pomg mu wytrwa u Jego boku ten bardzo trudny niespokojny czas. Prosz o napenienie Pawa wiar, si, nadziej i wiatem Ducha witego oraz take odsun od niego wtpliwoci i myli samobjcze.
 jola: 04.01.2016, 21:47
 Prosz o nawrcenie do Boga mojej crki madzi i o opiek w czasie matury i o zdrowie dla niej Boe pom zmieni Jej myli pom przeama jej trem aby uwierzyla w siebie prosz i dzikuj
 boena: 04.01.2016, 14:28
 Jezu peen miosierdzia prosz o dar naturalnego poczcia dziecka dla Anity i Marka. O dar sakramentalnego maestwa dla Ewy, Agnieszki, Bartosza, Mariusza. Bagam by moje dzieci powrciy do Ciebie na ono kocioa, o dobre wychowanie dla Marcelego i Emila by odkryli drog do Jezusa.
 Grayna: 03.01.2016, 22:17
 w intencji jednoci w maestwie Grayny i Piotra oraz o ask nawrcenia dla Piotra
 Jzef: 03.01.2016, 20:26
 Prosz o modlitw z proba Dary Ducha witego dla mojej zagubionej Crki
 zosia: 03.01.2016, 13:50
 Panie Jezu Ty znasz mj bl i cierpienie,bagam Ciebie o lask uzdrowienia crki Wioli z choroby SM i Twoje Boe bogosawiestwo dla niej.Miej nas w swojej opiece zawsze
 ukasz: 03.01.2016, 12:21
 Bagam o modlitw, aby Bg pomg mi przezwyciy depresj i lki oraz ebym pozna dziewczyn, ktra zostanie moj on. Bg zapa!
 Magda: 02.01.2016, 23:20
 Prosze o modlitwe w intencji daru macierzynstwa dla mnie. Jednoczesnie kieruje podziekowanie za dar macierzynstwa dla siostry.
 Ania: 02.01.2016, 19:44
 Prosz o modlitw w intencji porodu w czasie dobrym dla dziecka oraz w intencji zdrowia i potrzebnych ask na najblizszy czas dla meza i dla mnie.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] (45) [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie