O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 agnieszka d: 05.11.2016, 15:58
  Pomodlcie sie za mnie w mojej intencji a ja bede modlic sie w waszej: bym znalazla prace jak najszybciej jakakolwiek dobra bym mgla sama z niej wyzyc i sie utrzymac By doby Bog poukladal moje zycie i dopomogl szczesliwie wyprowadzic sie z domu do mojego miejsca przeznaczenia Niech bedzie Bog uwielbiony skaladam wdziecznosc wielka za jego opieke i opatrznosc boska Chwala tobie Panie
 INTENCJE NA DNI OD 07-11-2016 DO 11-11-2016: 04.11.2016, 17:55
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Zok o modlitw za Monik, ktra ma po zabiegu powane powikania.
 2. Wpisana przez Asi o modlitw w intencji jej zmarych rodzicw i dziecka nienarodzonego aby Bg przyj ich do Krlestwa Niebieskiego.
 3. Wpisana przez Pawa o modlitw o uzdrowienie go i uwolnienie oraz opiek Maryi nad jego rodzin.
 4. Wpisana przez Mari o modlitw w intencji jej ma i syna, a take w intencji siostry o uwolnienie jej z naogu uzalenienia od alkoholu oraz odzyskania przez ni dzieci.
 5. Wpisana przez Krystyn o modlitw w intencji Klaudii I Sebastiana o wiato Ducha witego dla nich w nauce.
 6. Wpisana przez Mari o modlitw o uzdrowienie jej z nerwicy.
 7. Wpisana przez Igora L. o modlitw za niego i osoby przez niego wymienione w intencji.
 8. Wpisana przez Piotra o modlitw o uzdrowienie z choroby psychicznej, o uzdrowienie jego oczu i uszw, o dar rozumu, dar rady i dar odwagi.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Karolina: 03.11.2016, 23:31
 Prosz o modlitw o nawrcenie dla Briana Warnera
 danusia: 03.11.2016, 08:23
 prosz o modlitw o zgod i mio w rodzinie . O dobrego ma dla crki i dobr on dla syna . O pomoc BOGA na kady dzie .
 Arek: 31.10.2016, 18:41
 Prosze o pomoc Panie Jezu dla mojego brata Piotra. Jezu ty sie wszystko widzisz. Jezu Ty sie tym zajmij.
 Piotr: 30.10.2016, 16:42
 Prosz o uzdrowienie z choroby psychicznej, o uzdrowienie moich oczu i uszw, o dar rozumu, dar rady i dar odwagi.
 Igor L: 28.10.2016, 23:13
 Panie Boe prosz o modlitw za Pani gienie i godzine apricka bardzo si o nie martwi,swoj drog prosz te o modlitw za nie gdy czuje ze moim yciem zaczyna miotac szatan,prosz aby Pan Bg miosierny mnie natchn i poprowadzi ku lepszemu
 INTENCJE NA DNI OD 31-10-2016 DO 04-11-2016: 28.10.2016, 18:31
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Patrycj o modlitw o zdrowie fizyczne i psychiczne jej, jej ma i ich dziecka.
 2. Wpisana przez Barbar o modlitw w intencji powrotu do zdrowia jej ma oraz o wyjcie z problemw zwizanych z prowadzeniem jej firmy.
 3. Wpisana przez Janusza o modlitw za Janusza aby pan Jezus uwolni i i uzdrowi go od grzechw nieczystoci, zdrady wyleczy z choroby depresji i z myli samobjczych. O wiar w Jezusa oraz jego mio.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez M. o modlitw za jej rodzin.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 MODLITWY NA LISTOPAD 2016 R.: 28.10.2016, 18:29
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego – Odnalezienie Pana Jezusa wrd uczonych w wityni.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku Pod Twoj Obron.

  Pod Twoj obron uciekamy si,
  wita Boa Rodzicielko,
  naszymi probami racz nie gardzi
  w potrzebach naszych,
  ale od wszelakich zych przygd
  racz nas zawsze wybawia,
  Panno chwalebna i bogosawiona.
  O Pani nasza, Ordowniczko nasza,
  Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
  Z Synem swoim nas pojednaj,
  Synowi swojemu nas polecaj,
  swojemu Synowi nas oddawaj.
  Amen.


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy to przypomnienie krtkiego fragmentu Pierwszego Listu w. Pawa do Koryntian:

  Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow,
  a mioci bym nie mia,
  stabym si jak mied brzczca albo cymba brzmicy.

  Gdybym te mia dar prorokowania i zna wszystkie tajemnice,
  i posiad wszelk wiedz, i mia tak wielk wiar, ibym gry przenosi,
  a mioci bym nie mia,
  bybym niczym.

  I gdybym rozda na jamun ca majtno moj,
  a ciao wystawi na spalenie,
  lecz mioci bym nie mia,
  nic mi nie pomoe.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 maria: 27.10.2016, 21:49
 proba o uzdrowienie z nerwicy
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie