O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 matka: 31.01.2016, 20:14
 Bardzo prosz o modlitw w intencji syna Pawa o prac dla niego Bg obdarzy go darem ojcostwa
 Anna: 31.01.2016, 18:37
 O przemian serca dla mojego ma-niedojrzaego egoisty, eby nie niszczy maestwa i rodziny
 DOROTA: 31.01.2016, 09:26
 Prosz o modlitw o uzdrowienie dla mojego ma, o opiek i dary Ducha witego dla moich synw i aby Matka Boa prowadzia nasz rodzin prosto do Boga
 ziuta: 30.01.2016, 22:10
 Dzikuj Tobie Boe i tobie matko najwitsza za wysuchanie moich prb za to e nie jestem sama w tych trudnych chwilach za wyjcie ma z nalogu za opiek nad Magd za odzyskane zdrowie dla mnie prosz o macierzystwo dla crki Kasi i o to aby mj m moje dzieci nigdy nie odeszy od Boga Amen
 mama: 30.01.2016, 22:06
 prosze o modlitwe w intncji mojego syna ,zdajacego egzamin prawa jazdy aby ,aby pan jezus zabral od niego treme ,ktura mu towarzyszy ,przy kazdym podejsciu ,do egzaminu,panie pomuz mu w tych trudnosciach amen
 Maria: 30.01.2016, 21:06
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia wewntrznego oraz o znalezienie pracy.
 Ewa: 30.01.2016, 18:33
 Bardzo proz o modlitw w intencji mojej crki, prosz o Miosierdzie Boe dla niej i pomoc w uwolnieniu jej od kredytu ktrego nie wzia, a pada ofiar oszustwa, aby moga zacz cieszy si yciem.
 ona : 29.01.2016, 23:13
 Panie prosz o dobry wybr pracy dla ma panie mj pokieruj w twoj opiek oddaje siebie i ma rozwi problem ament
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 29.01.2016, 17:34
 INTENCJE NA DNI OD 01-02-2016 DO 05-02-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Wiesawa o modlitw o uzdrowienie taty.
 2. Wpisana przez Monik o modlitw w intencji jej i Tomasza.
 3. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej i jej rodziny, a w szczeglnoci jej modszego brata.
 4. Wpisana przez mam o modlitw o szczliw wieczno dla jej nienarodzonego dziecka aby Bg przyj je do wiata szczliwoci.
 5. Wpisana przez Jadwig o modlitw o zdrowie dla Bogumiy.
 6. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki o uzdrowienie ciaa i z choroby psychicznej i o modlitw w intencji crki jej przyjaciki o uzdrowienie z choroby nowotworowej, a take o Dary Ducha witego dla wszystkich z TS i PM.
 7. Wpisana przez Agnieszk o modlitw w intencji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego dla jej siostrzenicy i o prac dla niej.
 8. Intencje dzikczynne wpisane przez Andrzeja GM, ja i Zos.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Intencje inne
 1. Wpisana przez Kk23 o modlitw w jej intencji.
 2. Wpisana przez Klaudi o modlitw za ni i jej rodzin.
 3. Wpisana przez Ul o modlitw w intencji Damiana
MODLITWY NA DNI OD 01-02-2016 DO 05-02-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 26 – "Woanie o Bo sprawiedliwo".
 3. Codziennie Trzynasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 29.01.2016, 17:33
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
"Spjrz w oczy dziecka, zobaczysz Boga"


INTENCJE NA DNI OD 01-02-2016 DO 05-02-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Mam o Bo opiek dla jej nienarodzonego dziecka.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 01-02-2016 DO 05-02-2016

Koronka Maryi, Patronki Matek cz 2

6. Biczowanie ( Poniedziaek) - W jaki sposb zniosa widok Twojego niewinnego Syna pobitego i zakrwawionego? Pom mi przezwyciy moje rany, lki, choroby i bl moich dzieci. Spraw, aby moje modlitwy i zy zapewniy im dobre warunki do wzrastania.
Zdrowa Maryjo...


7. Droga Krzyowa (Wtorek) - Jezus szed sam, dwigajc swj ciki krzy. Nie moga Mu w tym pomc, cho z radoci by to uczynia. Musiaa by bardzo wdziczna Cyrenejczykowi za pomoc, a take kobiecie, ktra ze wspczuciem otara twarz Jezusa. Pom mi zrozumie, e nie mog dwiga krzyy moich dzieci, ale mog je wspiera. Spraw, abym bya wdziczna tym, ktrzy s pomocni moim dzieciom – krewnym, nauczycielom, przyjacielem. Przypominaj mi o codziennym promieniowaniu mioci.
Zdrowa Maryjo...


8. Ukrzyowanie (roda) - Jedynie matka, ktra patrzya , jak jej dziecko cierpi i umiera, moe naprawd zrozumie Twj bl w tej czarnej godzinie. Ten bl musia przypomnie wyrywanie serca z piersi. Przypominaj mi codziennie o wszystkich cierpicych dzieciach na wiecie, poczwszy od godujcych dzieci w czarnym wiecie, skoczywszy na narkomanach, ofiarach AIDS i bezdomnych w moim miecie, a take o ich cierpicych matkach.
Zdrowa Maryjo...


9. Zmartwychwstanie (Czwartek) - Twoja wiara zostaa nagrodzona i Twj Syn powrci z martwych. Wczeniej Twoje Serce rozrywaa rozpacz; teraz nastpia ulga i serce bije radonie na widok chwalebnego cudu odnowionego ycia. Napenij moje serce chwalebn tajemnic Zmartwychwstania i dopu mnie do grona Ludu Wielkanocnego.
Zdrowa Maryjo...


10. Ukoronowanie (Pitek) - Maryjo, Ty powiedziaa „tak” Bogu. Cae ycie: w blaskach i cieniach pozostawaa suebnic Pask. Gdy zasna, zostaa zabrana do Twojego Syna, Boskiego Pana. Jezus rzek: „Niech si nie trwoy serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszka wiele. Gdyby tak nie byo, to bym wam powiedzia. Id przecie przygotowa wam miejsce. A gdy odejd i przygotuj wam miejsce, przyjd powtrnie i zabior was do siebie, abycie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drog, dokd Ja id” (J 14,1-4). Najdrosza Krlowo, pom mi odpowiada codziennie „tak” na wszystko, czego Bg bdzie ode mnie oczekiwa, abym moga pewnego dnia zaj miejsce, jakie On przygotowa dla mnie.
Zdrowa Maryjo...


(Kinga)
 byy pracownik: 29.01.2016, 16:53
 Prosz o modlitw za caa kadr zarzdzajc w szpitalu w Brzozowie i starostwie o wymian dla dobra pacjentw , a nie traktowania ich jako zysku dla lekarzy i wybranych Jezu Miosierny wprowad zmiany i daj dobrego dyrektora uczciwego i oddanego pacjentom
 Kacper: 28.01.2016, 23:42
 Kochani, prosz o modlitw w intencji Martyny - o powrt do wiary, uwolnienie od dziaania zego ducha i od naogw oraz o naprawienie naszego zwizku. Ze swej strony obiecuj modlitw w intencjach naszego pogotowia.
 Agnieszka: 28.01.2016, 23:05
 Prosz o ask nawrcenia, dar spowiedzi i komunii witej dla mojej crki Oli i ma Jakuba
 Sylwia: 28.01.2016, 17:45
 Prosz o modlitw w intencji uzdrowienia mojej umierajcej mamy Janiny Iwony Mazurek. Ufam e Bg uczyni dla niej cud i pozwoli jej do nas wrci. Prosz o poparcie moich modlitw w codziennych rozmowach z Bogiem.
 matka: 28.01.2016, 17:45
 Prosze o modlitw za synem Krzysztofem , o ask zdrowia oraz prac i dary Ducha w oraz aby traktowa Emilk jako koleank i nie wiza sie z ni ,rozwdk
 Zos: 27.01.2016, 20:24
 To i ja pragn prosi o modlitw dzikczynn. Kiedy prosiam o wiato Ducha w.dla Szymona Chopak by zagroony w poprzednim roku szkolnym,dzisiaj jest w czowce najlepszych. Bg czasem daje o wiele wicej ni prosimy.
 Agnieszka: 27.01.2016, 15:21
 Prosz o modlitwe w intencji zdrowia fizycznego psychicznego i duchowego dla siostrzenicy . Prosze o prac dla niej.
 Walentyna: 26.01.2016, 12:24
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki o uzdrowienie z choroby psychicznej,ciaa i nawrcenie do Boga,prosz o modlitw w intencji crki mojej przyjaciki o uzdrowienie z choroby nowotworowej.Prosz o Dary Ducha witego dla nas wszystkich z TS i PM.Panie wysuchaj modlitw nasz.AMEN.
 ja: 25.01.2016, 21:11
 CHWALA PANU BOGU! Bardzo radosna to wie; Jak wiara potrafi cuda przyciga i przynosi.. POMDLMY si WSPLNIE o jeszcze wicej przycignicie dobrych Duszyczek by ofiarowa mogy bezinteresownie swoje modlitwy za zanoszone tutaj modlitwy. By ar zapon prawdziwym pomieniem dla wszystkich by nikogo nie omino miosierdzie mioci niepokalanego serca Matki Najwitszej i Jej syna Jezusa. BDMY wdziczni za dary talenty aski za wszystkie chwile dobre i te ze zawsze dzikujmy : O BOE ,PRZYJMIJ NASZ WDZICZNO. - CIEBIE PROSIMY, WYSUCHAJ NAS PANIE. / W Imi Ojca i Syna i Ducha witego. Amen.
 Andrzej GM: 25.01.2016, 17:48
 Prawie p roku temu prosiem o modlitw w intencji 16-letniej Wiery z Kazachstanu chorej na raka ukadu krwiononego. Na chorob t umara jej mama, a ona bya tego wiadkiem. Kiedy modlilimy si za Wier przechodzia ona cik chemioterapi, a zagroenie ycia byo bardzo due.
Dzisiaj Wiera jest cakowicie zdrowa, nie pozosta aden lad choroby.
Prosz, podzikujmy Panu Bogu za jej uratowanie.
 Jadwiga: 25.01.2016, 14:37
 Prosz o modlitw o zdrowie dla Bogumiy, ktra w rod bdzie miaa przeszczep szpiku.
 Mama: 25.01.2016, 08:42
 Prosz o szczesliwa wiecznoc dla mojego nienarodzonego dziecka aby Bg przyj go do swiata szczesliwosci
 Anna: 24.01.2016, 20:05
 Prosz o modlitw w intencji mnie i mojej rodziny. Ze wzgldu na pogubienie si i oddalenie od nas modszego brata, przeywam bardzo powane zaamanie i zwtpienie. Czuj, e to ju kres mojej wytrzymaoci...
 Monika: 24.01.2016, 17:54
 Prosz o modlitw,aby Tomasz si odezwa,abym nawizaa z nim kontakt ,abymy znowu byli razem.Prosz o modlitw.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 22.01.2016, 18:50
 INTENCJE NA DNI OD 25-01-2016 DO 29-01-2016
 1. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej syna.
 2. Wpisana przez Boen o modlitw w intencji Zbigniewa i Lidii i o to, aby w mioci i wierze wychowali synw.
 3. Wpisana przez Ani o modlitw o modlitw za ni i jej jeszcze nie narodzone dziecko, aby mimo komplikacji szczliwie dotrwali do dnia rozwizania.
 4. Wpisana przez wierzc o modlitw w intencji jej rodzicw o uleczenie z chorb lub przynajmniej ulenie w blu, aby dobry Bg bogosawi im zdrowiem i dugim yciem oraz dla niej by moga
 5. stawa si coraz lepsz osob, miaa wicej pokory, szacunku i cierpliwoci dla starszych i schorowanych ludzi.
 6. Wpisana przez Zok o modlitw w intencji Moniki.
 7. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki o zdrowie psychiczne, ciaa i duszy oraz o modlitw o dary Ducha witego dla wszystkich z TS i PM.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

MODLITWY NA DNI 25-01-2016 DO 29-01-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego (poniedziaek Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, wtorek Pierwszy Cud w Kanie Galilejskiej itd.).
 2. Psalm 25 – "Modlitwa w niebezpieczestwie".
 3. Codziennie Dwunasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 22.01.2016, 18:48
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
"Spjrz w oczy dziecka, zobaczysz Boga"


INTENCJE NA DNI OD 25-01-2016 DO 29-01-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Anie o szczliwe donoszenie ciy i zdrowie dla dziecka.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 25-01-2016 DO 29-01-2016

Koronka Maryi, Patronki Matek cz 1

1. Zwiastowanie ( Poniedziaek) - Maryjo, miaa zaledwie pitnacie lat, kiedy przyszed do Ciebie Anio, by oznajmi Ci, e zostaniesz Matk Boga. Musiaa by wystraszona - sama i niezamna. Bd dzi ze wszystkimi kobietami, ktre dowiedziay si o tym, e s w ciy. Tym, ktre nie przyjy tej nowiny z radoci, dopom w podjciu decyzji na "tak" dla nowego ycia, jakie w nich si poczo.
Zdrowa Maryjo...


2. Nawiedzenie (Wtorek) - Maryjo, pospieszya, aby pomc swojej krewnej w czasie ciy. Jej nienarodzone dziecko odkryo obecno Twojego Dziecka i poruszyo si w onie matki. We do swego agodnego i niepokalanego Serca wszystkie nienarodzone dzieci, ktre dzisiaj za spraw aborcji zostaj usunite z on swoich matek.
Zdrowa Maryjo...


3. Ofiarowanie (roda) - Posuszna Prawu, wniosa Dziecitko do wityni. Symeon przepowiedzia, e dusz Tw przeniknie miecz. Podobnie ja, wniosam dzieci do Kocioa, by je ochrzci, zgodnie z prawem. I rozumiem, e moje serce rwnie bd przenikay miecze. Daj mi si, abym moga przetrwa trudne chwile, jakie nadejd dla moich dzieci.
Zdrowa Maryjo...


4. Odnalezienie w wityni (Czwartek) - Jak przestraszona musiaa by, jak zmartwiona, kiedy okazao si, e Jezusa nie ma tam, gdzie powinien si znajdowa. Jak przepenione radoci byo Twoje Serce, gdy si okazao, e odnalaz si w wityni. Jak dumna musiaa by, suchajc Jego Sw, wypowiadanych do mdrcw i usatysfakcjonowana tym, e by posuszny Tobie. Pom mi ufa, e moje dzieci bd bezpieczne, zrozum moje matczyne troski i lki. Pom mi tak wychowa dzieci, aby byy mdre i mi posuszne, ale jedynie wwczas, gdy ja jestem posuszna Twojemu Boemu Dziecku.
Zdrowa Maryjo...


5. Gody w Kanie (Pitek) - Jeszcze nie przysza Jego godzina, powiedzia, jednak Twoje wspczujce Serce Matki rozumiao, co to znaczy wstyd caej rodziny i wypowiedziaa prob w czystoci serca. Obym i ja ya na co dzie w czystoci serca ufajc w pomoc Twojego Syna.
Zdrowa Maryjo...


(Kinga)
 Wiesaw: 22.01.2016, 18:02
 Prosz o modlitw o uzdrowienie taty Wiesawa.Panie Jezu spraw,aby jego stan zdrowia si polepszy.Prosz o modlitw.Bg zapa.
 Walentyna: 19.01.2016, 12:08
 Bardzo prosz o modlitw za maj crk i crk mojej przyjaciki o zdrowie psychiczne,ciaa i duszy.Bardzo prosz o modlitw o dary Ducha witego dla wszystkich z TS i PM.Amen.
 zoska: 18.01.2016, 17:27
 Prosze o modlitwe za Monike ktora tkwi w grzechu ciezkim i odeszla od Boga
 zoska: 18.01.2016, 16:48
 Prosze o modlitwe za Monike ktora tkwi w grzechu ciezkim i odeszla od Boga
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] (44) [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie