O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 18.06.2016, 13:40
 INTENCJE NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Urszul M. o modlitw o zdrowie dla syna Patryka, crki Ewy Moniki i syna Damiana.
 2. -
 3. Wpisana przez Urszul Makisk o modlitw o zdrowie, mio i opiek Bo dla jej rodziny.
 4. Wpisana Alicj o modlitw w jej intencji, aby pokonaa raka i wrcia do zdrowia.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw o zdrowie i dar macierzystwa oraz zgod i pokj w jej rodzinie.
 6. Wpisana przez Justyn o modlitw za jej przyjacik Kasi - on i mam - o cud uzdrowienia jej z zaawansowanej, bardzo rzadkiej choroby genetycznej.
 7. Wpisana El o modlitw o ask sakramentu maestwa dla Elbiety i Mirosawa.
 8. Wpisana przez Krystyn o modlitw aby Duch wity pomg jej crce i synowi zda egzaminy i uzyska prac.
 9. Wpisana przez El o modlitw o rozwizanie problemw w pracy.
 10. Wpisana przez Magd o modlitw w intencji jej brata, ktry bardzo cierpi, aby Bg da mu si, opiek i aby w jego yciu zawitao szczcie.
 11. Wpisana przez matk o modlitw o wyjcie jej crki z depresji.
 12. Wpisana przez Ewelin o modlitw w intencji jej dziadka Ryszarda, ktry trafi nieprzytomny do szpitala.
 13. Wpisana przez Andrzeja o modlitw o zdrowie dla niego.
 14. Intencje dzikczynne wpisay Ewa S., Basia i Anna.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoje wasne modlitwy wpisay Irena, Asia, Agata i Ewa S.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana Urszul o modlitw w intencji jej ma.
MODLITWY NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 45 - „Weselna pie dla Pomazaca Boego”
 3. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 18.06.2016, 13:38
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Ann o dar macierzystwa.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016

Koronka za wszystkich nienarodzonych od momentu poczcia

W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

Na pocztku:
Ojcze nasz…
Zdrowa Maryjo…
Wierz w Boga…

Na duych paciorkach: (Psalm 139, 1-3. 13-16)
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaj.
Z daleka przenikasz moje zamysy,
widzisz moje dziaanie i mj spoczynek
i wszystkie moje drogi s Ci znane.
Ty bowiem utworzye moje nerki,
Ty utkae mnie w onie mej matki.
Dzikuj Ci, e mnie stworzye tak cudownie,
godne podziwu s Twoje dziea.
I dobrze znasz moj dusz,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawaem,
utkany w gbi ziemi.
Oczy Twoje widziay me czyny
i wszystkie s spisane w Twej ksidze;
dni okrelone zostay,
chocia aden z nich [jeszcze] nie nasta.

Na 10 maych paciorkach:
Zazdronie poda On ducha, ktrego w nas utwierdzi. (Jk 4, 5)

Po kadej dziesitce:
Nie zabijaj!

Na zakoczenie:
Nikt za z nas nie yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeeli bowiem yjemy, yjemy dla Pana; jeeli za umieramy, umieramy dla Pana. I w yciu wic i w mierci naleymy do Pana. (Rz 14, 7-8)


(Kinga GM)
 Jzefa : 17.06.2016, 21:30
 Prosz o zdrowie abym pokonaa chorobe kolana Amen
 azia: 17.06.2016, 21:07
 Prosz o zdrowie dla mnie i opiek I wysuchanie moich prb Panie mj pom mi w pracy w domu abym zawsze miala sil w pokonywaniu tych ogromnych problemw ktre na mnie spywaj Abym umiaa z tob Panie i z Matk Bo je pokona Amen
 Ewa: 17.06.2016, 14:31
 Bardzo prosz o modlitwy w intencji Marcina ktry uleg wczoraj powanemu wypadkowi i jest w cikim stanie,o cud uzdrowienia dla niego oraz si i wiar dla rodziny.
 Magda 17.06.2016: 17.06.2016, 11:03
 Prosze o Modlitwe za mòj wewntrzny spokuj,za madre podejmowne decyzie,za moja niepwnosc ktòra mi utrudnia zycie,nieprzespane noce,zmeczenie ktore doprowadza mine do depresi,za moje niezadowolenie z zycia ktore utrudnia mi kontakt z moja rodzina i osobami ktore kocham,oczyszcenie mojej duszy z ciaglego poczucia winy,za starcene wiary w siebie i w Boga.Za wypelnienie mojej duszy szczesciem i moc go dawac innym.Prosze o Modlitwe w mojej intencji.
 Andrzej: 15.06.2016, 18:56
 Bardzo potrzebuje waszego wsparcia zdrowie zdrowie zdrowie duo zdrowia potrzeba i dzikuj z gry.
 Andrzej PM do Elbiety: 14.06.2016, 17:40
 Musimy wiedzie o co mamy si modli. Prosz, napisz wicej na ten temat. Szcz Boe.
 Basia: 14.06.2016, 16:07
 Dzikuj za dar ycia.
 Ewelina: 14.06.2016, 11:58
 Prosz o piln modlitw w intencji mojego dziadka Ryszarda ktry trafi dzi nieprzytomny do szpitala.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie