O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Dorota: 24.03.2016, 07:38
 Prosze o uzdrowienie siostry Eey z psychicznej choroby.
 Dorota: 23.03.2016, 22:57
 Prosz o modlitw za osob,ktra jest bliska memu sercu.Prosz,by Miosierny Bg w tym szczeglnym okresie otoczy go swoj opiek,bogosawi i prowadzi w yciu.Bardzo pragn ,aby by szczliwy.Niech dobry Bg obdarzy go swoj mioci. Prosz Jezu bd z nim. Zawsze bdzie w moim sercu.
 INTENCJE I MODLITWY NA DNI OD 28-03-2016 DO 03-04-2016: 22.03.2016, 23:35
 
P O G O T O W I E M O D L I T E W N E
i
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam
i dzieci nienarodzonych


INTENCJE NA DNI OD 28-03-2016 DO 03-04-2016


W tygodniu poprzedzajcym Niedziel Miosierdzia i w Niedziel Miosierdzia modli si bdziemy dzikujc Bogu za wszelkie aski otrzymane od Niego i zwizane z naszymi dotychczasowymi modlitwami oraz proszc Go o Miosierdzie w sprawach, o ktre ju wczeniej prosilimy, a ktre jeszcze nie zostay rozwizane zgodnie z Jego Wol.

wito Miosierdzia Boego obchodzone jest w pierwsz niedziel po Wielkanocy, czyli II Niedziel Wielkanocn, zwan obecnie Niedziel Miosierdzia Boego. Wpisa je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektrzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prob Episkopatu Polski Ojciec wity Jan Pawe II w 1995 roku wprowadzi to wito dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papie ogosi to wito dla caego Kocioa. Inspiracj dla ustanowienia tego wita byo pragnienie Jezusa, ktre przekazaa Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedzia do niej:Pragn, aeby pierwsza niedziela po Wielkanocy bya witem Miosierdzia(Dz. 299).Pragn, aby wito Miosierdzia, byo ucieczk i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczeglnie dla biednych grzesznikw. W dniu tym otwarte s wntrznoci miosierdzia Mego, wylewam cae morze ask na dusze, ktre si zbli do rda miosierdzia Mojego. Ktra dusza przystpi do spowiedzi i Komunii witej, dostpi zupenego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte s wszystkie upusty Boe, przez ktre pyn aski(Dz. 699).


MODLITWA NA DNI OD 28-03-2016 DO 03-04-2016


Modli si bdziemy przez cay tydzie, od poniedziaku do Niedzieli Miosierdzia odmawiajc codziennie Koronk do Miosierdzia Boego.

Dotyczy to zarwno Pogotowia Modlitewnego jak i osb z Podgrupy.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 Kamila: 22.03.2016, 21:23
 Prosz o modlitw za mojego ukochanego, o ask pojednania i przebaczenia dla nas oraz o prawdziw mio midzy nami, ktra potrafi wszystko przetrzyma.
 Lidia: 22.03.2016, 20:22
 Prosz o modlitw o zdrowie mojego taty. Ma nowotwr puca. Jest ju po operacji z prob o wytrwanie i brak przerzutw oraz o zdrowie dla mnie i mojej rodziny.
 Kasia: 22.03.2016, 10:21
 Bardzo prosz o modlitw o powrt do zdrowia dla mamy Eli, jest w stanie cikim, po nagej ( udanej) operacji- ttniak, teraz zapalenie puc- stan ciki, potrzebuje wsparcia modlitewnego, o powrt do zdrowia, Bg zapa.
 Ziutka: 22.03.2016, 07:14
 Prosz o modlitw za moj crk Magde aby bya zdrowa szczsliwie skoczya szko ei dobrze zdaa matur i dostaa si na wymarzone studia Boze wysuchaj naszych prb Matko Najswitsza pomo. Dziekuj
 KRZY: 22.03.2016, 07:01
 DZIKUJ CI BOE ZA ASK, JAK MI OKAZAE DAJAC MI CRK, DZIKUJ CI ZA SI, POPRZEZ KTR MOGAM OSIGN SWE CELE. DZIKUJ, ZA TO E DOWIADCZASZ MNIE, DZIKI CZEMU ZBLIAM SI DO CIEBIE. PROSZ CI BOZE, O ZDROWIE DLA MOJEJ MAMY I CRKI, PROSZ CI O POMOC W ZYCIU Z PARTNEREM, O TOABY ALKOHOL STA SI DLA NIEGO ZBEDNY, PROSZ O SIE I WYTRWAO NA NOWEJ DRODZE ZAWODOWEJ
 asia: 21.03.2016, 22:19
 Do Iwony Jeeli nie ma miloci midzy dwoma osobami to lepiej nie zawiera zwizku maestwa Miloci nie mona si nauczy. Do miloci nie da si nakoni ani przymusi tylko milo pobudza do wzajemnej mioci Potem nie mozna cofn czasu i to co si zrobilo bdzie ciy do koca ycia.
 ania: 21.03.2016, 16:36
 Bagam o modlitw za mnie i za moj koleank. W rod jedziemy walczy o punkty i laureata do Kuratorium z j. polskiego. Wczeniej nie policzono ich nam waciwie, cho nam si naleay. Potrzebujemy ok. 6-7 pkt. kada. Tylko modlitwa i cud moe tutaj pomc, aby komisja pozytywnie rozpatrzya nasze odwoania. To bardzo wane w naszej karierze naukowej i literackiej. Byby to moment przeomowy dla nas obydwu. BAGAM! Pomcie nam i pomdlcie si! Z gry Bg zapa! Jestemy takie zdesperowane..
 Walentyna: 21.03.2016, 11:45
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki i crki mojej przyjaciki,ktre zmagaj sie z okrutnymi chorobami,prosze o zdrowie psychiczne,ciaa i ducha.Prosz o modlitw o dary Ducha witego dla nas z PM i TS. Mdlmy si.Amen
 Martyna: 20.03.2016, 23:21
 Prosze o mdlitwe za mnie, moja siostre o bardzo dobre zdanie matury i dostanie sie na medycyne. O sile, wytrwalosc, by latwo mi sie zapamietywalo, ten ogrom wiedzy, pamieciowki, ogolnie o logiczne myslenie,by porostu bardzo dobrze nam poszlo. Ogolnie tez w intencji wszystkich maturzystow ktorzy w tym roku przystepuja fo matury. I ogolnie o zdrowie duszy i ciala dla wszystkich ludzi, radosc. I ogolnie o modlitwe za mnie siostre do w.Rity, patronke od spraw beznadziejnych I do sw Judy Tadeusza.
 Jzefa: 20.03.2016, 20:53
 Prosz o modlitw aby mj m przesta pi alkohol, przesta bluznic na kocil o opamitanie dla niego Aby szatan ktry go opta zosta pokonany przez modlitwy w jego sprawie. Prosz
 dorota: 19.03.2016, 08:28
 Prosz o modlitw o zdrowie dla mnie i ma i cud poczcia zdrowego dziecka
 iwona: 19.03.2016, 00:43
 Jestem narzeczon od p roku. Za kolejne p roku zawrzemy Sakramentalny Zwizek Maeski. Midzy nami jest le, bardzo le. Zastanawiamy si nad rozstaniem. Prosz o wsparcie modlitewne by wypenia si wola Pana Boga w naszym zwizku. Prosimy o konkretny znak bymy wiedzieli co robi... Niech Maryja Matka Piknej Mioci prowadzi nas drogami Swojego Syna...
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 18.03.2016, 17:35
 INTENCJE NA DNI OD 21-03-2016 DO 25-03-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Basi o modlitw dzikczynn za wszystkie aski jakie otrzymaa w cigu ostatniego roku i dalsz opiek Bo.
 2. Wpisana przez K. Magorzat o modlitw za nasz Ojczyzn i za wszystkich Polakw.
 3. Wpisana przez Natali o modlitw o ask donoszenia ciy, aby dziecko, ktre nosi pod sercem urodzio si w terminie ywe i zdrowe.
 4. Wpisana przez Gabriel o modlitw za jej ciko chorego wuja aby Pan Bg by dla niego askawy i o modlitw za jej rodzin i w intencji jej ma.
 5. Wpisana przez Beat o modlitw w jej intencji.
 6. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki o ask zdrowia psychicznego, ciaa i duszy, a take o modlitw o dary Ducha witego dla nas z PM i TS.
 7. Wpisana przez Azi modlitw o macierzystwo dla jej crki i zicia.
 8. Wpisana przez Zos o modlitw w intencji Marka o mdro yciow, o ask Ducha w. o dokonywanie waciwych wyborw w yciu.
 9. Wpisana przez Justyn o modlitw za Damiana o wytrwanie w trzewoci, mstwo i mdro w walce o swoje ycie zgodnie z Bo Wol oraz o dobrych nowych przyjaci na tej drodze.
 10. Wpisana przez Asi o modlitw o zdrowie i opiek dla jej crki Madzi o to, aby nie wpada w anoreksj i depresj oraz aby Asia ja nie stracia.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Intencje wybrane z forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez Gosi o modlitw w intencji jej 20-letniego syna, ktry urodzi si z rozszczepem wargi i podniebienia i ktry z tego powodu znis wiele cierpienia i przykroci ze strony rwienikw.
 2. Wpisana przez Magosi o modlitw o zdrowie dla jej crki Ameliki, a take dla niej i jej ma.
 3. Wpisana przez ukasza o modlitw w jego intencji. Mdlmy si, aby Pan Bg pokierowa jego losem i losem dziewczyny, z ktr by zarczony zgodnie ze swoj Wol.
 4. Wpisana przez „grzesznika” o modlitw za niego i jego rodzin.
MODLITWY NA DNI OD 21-03-2016 DO 25-03-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 33 – "Hymn do Opatrznoci".
 3. Codziennie Czwarta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 18.03.2016, 17:33
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 21-03-2016 DO 25-03-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Piotra o dar potomstwa.
 3. W intencji wpisanej przez Azi o dar rodzicielstwa dla jej crki i zicia.
 4. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 21-03-2016 DO 25-03-2016

Ewangeliczna Koronka o umiowanie Boga nade wszystko

W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

Na duych paciorkach:
Panie, ogarnij nas tym ogniem, ktry przyniose na ziemi i tak bardzo pragniesz, aby zapon.

Na 10 maych paciorkach:
Daj nam Panie wiato, moc i mio Ducha witego.

Po kadej dziesitce:
Jezu ukrzyowany, spraw, abymy byli jedno w miowaniu Ciebie nade wszystko i w wypenianiu Twojej witej woli.


(Kinga GM)
 Joanna: 18.03.2016, 10:39
 Prosz o modlitw dla mnie o sie w pokonywaniu trudnoci jakie mnie spotykaj w zyciu. Panie spraw aby tych cierpie byo mniej Daj opamitanie corce i mzowi Dziekuje
 asia: 15.03.2016, 22:51
 Prosz o zdrowie i opiek dla crki Madzi o to aby nie wpada w anoreksj i depresj Blagam abym ja nie stracia Amen
 Justyna: 15.03.2016, 21:19
 Za Damiana o wytrwanie w trzezwosci, mestwo i madrosc w walce o swoje zycie zgodnie z Boza Wola oraz o dobrych nowych przyjaciol na tej drodze.
 Zos: 15.03.2016, 17:15
 Bardzo prosz o modlitw w intencji Marka o mdro yciow,o lask Ducha w.o dokonywanie waciwych wyborw w yciu.
 Azia: 14.03.2016, 21:29
 Prosz i dzikuj za modlitw o macierzystwo dla mojej crki i zicia Panie spraw aby doczekali si dzieci Wysuchaj naszych prb
 Walentyna: 14.03.2016, 14:09
 Bardzo prosz o modlitw w intencji mojej crki i crki mojej przyjaciki o dary aski zdrowia psychicznego,ciaa i ducha.Prosze o modlitw o dary Ducha witego dla nas z PM i TS.Amen.
 beata: 14.03.2016, 09:24
 prosze o uwolnienie mnie od dreczen
 Gabriela: 13.03.2016, 21:47
 Prosz o modlitw za mojego ciko chorego wuja aby Pan Bg by dla niego askawy. Prosz o modlitw za moj rodzin i nawrcenie mojego ma. Dzikuj Boe
 Natalia: 12.03.2016, 23:02
 Bardzo prosz o ask donoszenia ciy,aby dziecko, ktre nosz pod sercem urodzio si ywe i zdrowe w terminie.
 Natalia: 12.03.2016, 23:00
 Bardzo prosz o ask donoszenia ciy,aby dziecko, ktre nosz pod sercem urodzio si ywe i zdrowe w terminie.
 K.Magorzata: 12.03.2016, 21:34
 Prosz o modlitw za nasz Ojczyzn i o nawrcenie wszystkich Polakw. KRLUJ NAM CHRYSTE !
 Basia: 12.03.2016, 14:28
 prosz o modlitw dzikczynn za wszystkie aski jakie otrzymaam w cigu ostatniego roku i dalsz opiek Bo
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 11.03.2016, 10:49
 INTENCJE NA DNI OD 14-03-2016 DO 18-03-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez m.m.*) o modlitw o szybki powrt ze szpitala jego przyjaciki oraz pomylne rozwizanie problemw w znajomej rodzinie zastpczej.
 2. Wpisana przez mam*) o modlitw o zdrowie i opiek dla jej crki Magdaleny.
 3. Wpisana przez Zok o modlitw za Tosi przez wstawiennictwo jej patrona w. Antoniego o uzdrowienie z choroby.
 4. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki o ask zdrowia psychicznego, ciaa i duszy, a take o modlitw o dary Ducha witego dla nas z PM i TS.
 5. Wpisana przez Ag o modlitw w intencji jej ma.
 6. Wpisana przez Kasi o modlitw w intencji maestwa jej przyjaci Justyny i Marcina o si, wytrwao i mio w ich maestwie oraz w intencji ich rodziny i przyjaci aby mdrze pomogli im przez obecne problemy i trudnoci.
 7. Wpisana przez Lill o modlitw w intencji jej Ojca Chrzestnego Andrzeja.
 8. Bardzo wiele intencji wpisaa na forum „anonim” *). Promy Pana Boga aby jeli taka jest Jego Wola wysucha intencji w jakich „anonim” bdzie modlia si w tym tygodniu. Wspommy jej modlitw nasz modlitw. (Andrzej PM)
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Swoj wasn modlitw na forum wpisaa Ada.

*) Bardzo prosz o posugiwanie si imionami przy wpisywaniu intencji.

Intencje wybrane z forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji jej crki Kingi.
 2. Wpisana przez Ew o modlitw za jej syna ktry pragnie pozna dziewczyn, by moc kiedy zaoy rodzin, by mogli oboje pj droga naszego Pana.
 3. Wpisana przez D.Z. O modlitw w jej intencji.
 4. Wpisana przez Ani o modlitw w intencji jej ma Michaa.
 5. Wpisana przez Ka o modlitw o to, aby Bg Miosierny da jej znak i zesa mio, ktrej tak bardzo jej brakuje.
MODLITWY NA DNI OD 14-03-2016 DO 18-03-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Psalm 32 – "Wyznanie uwalnia od grzechw".
 3. Codziennie Trzecia Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] (43) [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie