O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 matka: 07.05.2016, 19:11
 Swita Trjco oddajemy si Twojej Boej opatrznoci proszc o potrzebne aski i Ducha w wspomoyciela o otrzymanie pracy przez syna Dariusza i Krzysztofa Matko Boa oddaj Ci ich w opiek Bg zapac Wdowa
 Ewa: 06.05.2016, 23:29
 Codziennie modl si o uwolnienie z alkoholizmu dwch moich braci Janusza i Krzysztofa oraz ma Zenona. Chwilami jestem u kresu si . Prosz wesprzyjcie moje modlitwy swoimi modlitwami. Dzikuj.
 Agnieszka: 06.05.2016, 20:14
 Bagam Trjc Przenajwitsz, Matk Bo, przez wstawiennictwo witych, o opiek nad Polsk. Prosz o oddalenie niebezpieczestwa zewntrznego jak i wewntrznego.
 Kinga: 06.05.2016, 16:55
 PM/GM
 Karolina: 06.05.2016, 15:50
 Bardzo prosz o modlitw w intencji naprawy mojego zwizku. Prosz by midzy mn i Przemkiem wszystko si naprawio. Prosz jednak by to Przemek zacz si o mnie stara i pokaza mi, e mu na mnie zaley tak jak mi zaley na nim. Prosz by zrozumia jak bardzo mnie krzywdzi i prbowa to naprawi. Bg zapa.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 06.05.2016, 11:37
 INTENCJE NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez King o modlitw za jej siostr Magdalen, aby Pan Bg i Duch wity rozjani jej umys na tegorocznej maturze, aby jej wynik by pozytywny.
 2. Wpisana przez Sylwi – crk o modlitw za Ryszarda chorego na raka puc, wtroby, mzgu, koci wzw - o uzdrowienie duszy i ciaa.
 3. Wpisana przez Elbiet o modlitw w intencji syna, crki i ma.
 4. Wpisana przez Ziutk o modlitw o bardzo dobre zdanie matury przez jej crk Magd.
 5. Wpisana przez Krystyn o modlitw w intencji ma o dary Ducha witego o wewntrzny spokj aby skorzysta z Sakramentu Pokuty.
 6. Wpisana przez osob podpisujc si „x” o modlitw o rozwizanie problemw finansowych. W rozmowie z Bogiem jak jest modlitwa powinnimy uywa wasnych imion nadanych nam na Chrzcie witym.
 7. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki, ma, crki jej przyjaciki, siostrzeca, brata i bratanka i pani ktra zachorowaa na raka, o modlitw o zdrowie psychiczne ciaa i ducha oraz o dary Ducha witego dla nas z PM i TS.
 8. Wpisana przez Marzen o modlitw za jej syna aby na dobrych ocenach zda do nastpnej klasy.
 9. Wpisana Marzen o modlitw o uleczenie jej ma z choroby skory na nogach.
 10. Intencja dzikczynna wpisana przez Ziutk.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoj wasn modlitw wpisay na forum maturzystka.

MODLITWY NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego (poniedziaek Zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, wtorek Nawiedzenie w. Elbiety itd.).
 2. Psalm 39 – "Jk ciko utrapionego".
 3. Codziennie Dziesita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 06.05.2016, 11:36
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 09-05-2016 DO 13-05-2016

Litania do Najwitszej Maryi Panny (Loretaska)

(Andrzej PM)
 danuta : 06.05.2016, 04:27
 BARDZO PROSZE O ZDROWIE DLA HENRYKI I DANUTY ,,,, SERDECZNE BOG ZAPLAC
 Ewa S.: 05.05.2016, 21:09
 Prosz o uzdrowienie mojego syna z choroby skry i prosz o wszelkie aski dla niego. Amen.
 Andrzej PM: 04.05.2016, 13:31
 PM + GM
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie