O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Mariusz: 09.08.2016, 14:48
 Panie Jezu! Nasz Tatusiu. Bagamy Ci pokornie o uleczenie naszej mamy z raka. Matko Boa, Mamusiu nasza, upro, ubagaj t ask u Swego Syna. W pokorze bagamy.
 zagubiona: 08.08.2016, 22:01
 Szcz Boe, Bardzo prosz o modlitw... Za miesic wychodz za m - wikszo spraw organizacyjnych dopita na ostatni guzik, zapowiedzi zawisy w gablotach parafialnych, powinnam skaka z radoci nie mogc si doczeka tego dnia - a jednak mam mas wtpliwoci. Nie takich czy menu bdzie odpowiednie, czy zesp dopisze albo czy dobrze zataczymy pierwszy taniec. Mam wtpliwoci co do naszej wsplnej przyszoci... Bagam o modlitw by Pan pozwoli dostrzec Jego wol, by zesa swojego Ducha z darem rozeznania drogi yciowej. Byle prdko... lub ju za miesic... zagubiona
 Sandra: 08.08.2016, 13:23
 Bardzo prosz o uzdrowienie mojego maestwa i o nawrcenie mojego ma. Prosz aby moja rodzina si nie rozpada i ya zawsze blisko Boga.
 Dawid i Magda z dziemi: 08.08.2016, 03:10
  Przez rce Najwitszej Maryji prosimy Ciebie Panie Boe o opiek nad nasz rodzin przez wstawiennictwo Michaa Archanioa i witych oraz o bogosawiestwa boe, zdrowie, miosierdzie oraz obfite dary Ducha witego dla Serafina, Kamila, Natana, Magdy, Dawida oraz wszystkich czcych si tutaj we wsplnej modlitwie. Dawid i Magda z dziemi errarehumanumest777@wp.pl
 Zatroskana matka: 06.08.2016, 17:00
 Prosz aby moja Magda zrozumiala ze ludzie ktorzy chodza do kosciola czy duchowni tez sa ludzmi i bardzo grzesza To bylo jej odejsciem od kosciola Nie moze zrozumiec ludzi ktorzy sa tak blisko otarza i potrafi byc tak niedobrzy Panie spraw aby jej rozum poja ze nie nalezy patrzec na takich ludzi tylko zadbac o swoja dusze Ona jest wspanialym czlowiekiem Panie wysluchaj naszych prosb i mojej modlitwy.
 INTENCJE I MODLITWY PM I GM NA SIERPIE: 05.08.2016, 16:00
 
Intencje i modlitwy Pogotowia Modlitewnego
i Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych


Przyczamy si do modlitwy osb, ktre wpisay na forum swoje proby o modlitw i bd modli si razem z nami w intencjach wymienionych w cotygodniowym zestawieniu intencji.

Uwaga: Osoby, ktre wpisuj swoje intencje, a nie mog przyczy si do wsplnej modlitwy prosimy o napisanie o tym. Wtedy niezalenie od modlitwy we wpisanych przez nie intencjach bdziemy modli si take za nie.
 • Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:

  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.

  Jest to t.zw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.
 • Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego w lipcu, a dokadniej od 01-08-2016 DO 02-09-2016 odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.
 • Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj w tym czasie „Pod Twoj Obron”.
Osoby, ktre bd chciay rozszerzy swoje modlitwy o modlitwy dodatkowe, mog to zrobi korzystajc z modlitw, ktre jak do tej pory podawane bd co tydzie.

(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 05.08.2016, 15:58
 INTENCJE NA DNI OD 08-08-2016 DO 12-08-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Anet o modlitw w intencji osb z jej miejsca pracy, a szczeglnie jej dyrektora, Genowef i Magorzat. Modlc si nie oceniajmy innych.
 2. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji jej zdrowia (ma metastazy na wtrobie).
 3. Wpisana przez King o modlitw o zdrowie dla jej mamy Elbiety.
 4. Wpisana przez Tomka o modlitw w intencji jego bardzo chorej ony Marty, aby Pan da jej ask uzdrowienia z wszelkich chorb.
 5. Wpisana przez matk o modlitw za jej crk Przybychn, eby poznaa dobrego mczyzn i bya z nim szczliwa zgodnie z Boskim Planem.
 6. Wpisana przez Magd o modlitw w intencji jej ma, o pokj w mojej rodzinie i trwao jej maestwa.
 7. Wpisana przez Waldka o modlitw o codzienn rado ycia dla niego.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez Jolant o modlitw o zdrowie dla niej i jej dzieci oraz pomoc w zakoczeniu jej sprawy w sdzie.
MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Radosnej Raca witego - Nawiedzenie w. Elbiety.

MODLITWY DODATKOWE NA DNI OD 08-08-2016 DO 12-08-2016

 1. Psalm 52 - „Przeciw oszczercy”
 2. Codziennie sma Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 05.08.2016, 15:56
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.


INTENCJE NA DNI OD 08-08-2016 DO 12-08-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 01-08-2016 DO 02-09-2016

Pod Twoj obron

Pod Twoj obron uciekamy si, wita Boa Rodzicielko, naszymi probami racz nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich zych przygd racz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i bogosawiona.
O Pani nasza, Ordowniczko nasza, Poredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


MODLITWA DODATKOWA NA DNI OD 08-08-2016 DO 12-08-2016

Modlitwa z prob o chrzest nienarodzonych

Ojcze Niebieski, Twoja Mio jest wieczna. W Twoim oceanie Mioci zbawie wiat przez Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Spojrzyj teraz na Twojego Syna na krzyu, Ktry nieustannie krwawi z mioci do swojego ludu i dla wybaczenia wiatu. Oczy i ochrzcij nienarodzone dzieci z powodu aborcji Najdrosz Krwi i Wod, Ktre wypyny ze witego boku Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Ktry umar na krzyu take dla ich zbawienia w imi Ojca + i Syna + i Ducha witego+

Niechaj przez mier Jezusa Chrystusa, Twojego Syna otrzymaj ycie wieczne; przez Jego Najwitsze Rany zostan uzdrowieni a przez Najdrosz Krew zostan napojeni, by radowa si wraz ze witymi w niebie. Amen.

Wierz w Boga…

(Kinga GM)
 stroskana: 02.08.2016, 20:46
 Prosz aby Duch wity wstpi do mojej crki aby uwierzyla w istnienie Boga a tym samych odzyskala sens ycia Panie wysuchaj naszych modlitw Amen
 Waldek: 02.08.2016, 14:57
 Prosz o modlitw o codzienn rado ycia... Mimo , wydawaoby si, gbokiej wiary, jest mi smutno, nic mnie nie cieszy... nie mam marze...
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie