O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Elbieta: 29.04.2016, 14:22
 Prosz o nawrcenie i przemian ycia dla syna,crki i ma .
 Elbieta: 29.04.2016, 14:22
 Prosz o nawrcenie i przemian ycia dla syna,crki i ma .
 LISTA OBECNOCI: 29.04.2016, 13:08
 Raz na jaki czas sprawdzamy "List obecnoci". Dlatego prosz, aby osoby modlce si z nami wpisay na forum wiadomo ze swoim imieniem i dopiskiem "PM" i/lub "GM".
PM oznacza Pogotowie Modlitewne, a GM Podgrup modlc si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych.
Zapraszam te osoby, ktre pragn modli si z nami o dokonanie identycznych wpisw z dodatkowym dopiskiem "nowy".
Do przyczenia si do naszej grupy szczeglnie zapraszam osoby, ktre pragn abymy modlili si w skadanych przez nie intencjach.
Szcz Boe wszystkim skadajcym u nas intencje i wszystkim modlcym si razem z nami.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 29.04.2016, 13:06
 INTENCJE NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Anet o modlitw za jej ma o dary Ducha w dla niego.
 2. Wpisana przez Magd o modlitw o opiek Matki Najwitszej w czasie matury.
 3. Wpisana przez Ewelin o modlitw w intencji uratowania jej maestwa oraz o wyjcie z naogu alkoholizmu jej ma.
 4. Wpisana przez Ew S. o modlitw w intencji znalezienia dobrego przyjaciela na reszt ycia oraz o zdrowie dla niej i jej rodziny.
 5. Wpisana przez Ew S. o modlitw o szczliwy pord i zdrowie dla synowej Agatki i crki.
 6. Wpisana przez Marzen o modlitw w intencji uzdrowienia jej syna z cikiej choroby i naogu, o siy by mg normalnie y, znalaz prac i rado z ycia
 7. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej ma Macieja.
 8. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki, crki jej przyjaciki, ma, brata, bratanka, siostrzeca i pani chorej na raka, o bogosawiestwo Boe, opiek i aski zdrowia psychicznego, ciaa i ducha oraz o modlitw za nas z PM i TS o Dary Ducha witego.
 9. Wpisana przez Przemysawa o modlitw za jego siostr Dorot i jej ma Mikoaja, ktrzy poddawani s wielkiej prbie przetrwania ich maestwa sakramentalnego.
 10. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji jej syna Patryka o szczliwe zdanie matury oraz o odkrycie drogi jego powoania zgodnie z wol Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 11. Wpisana przez El o modlitw za jej rodzin i w intencji jej crki.
 12. Wpisana przez Agnieszk o modlitw o to by staro nie bya tak przeraajco przykra, o uleczenie zranie o uzdrowienie fizyczne i psychiczne by choroba nie wyniszczya do cna reszty. A jeli Bg ma inny plan o szczliw mier.
 13. Wpisana przez Magorzat o modlitw za zdrowie jej ssiadki Marii, o cud zdrowia dla jej Mamusi i w intencji ma Piotra.
 14. Intencja dzikczynna wpisana przez Ew.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoje wasne modlitwy wpisay na forum Matka, Katarzyna, Jola i Anna.

Wybrane intencje wpisane na forum modlitwy Tajemnica Szczcia
 1. Wpisana przez Juli o modlitw za ni i za chopaka ktrego bardzo kocha.
MODLITWY NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 38 – "Hymn do Opatrznoci".
 3. Codziennie Dziewita Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 29.04.2016, 13:05
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Ann o dar macierzystwa dla Agnieszki i Roberta.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 02-05-2016 DO 06-05-2016

Koronka uwielbienia Oblicza Boga Ojca

Znak Krzya witego
Wierz w Boga Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo..., Chwaa Ojcu...

Na duych paciorkach:
Ojcze Niebieski, uwielbiam Twoje Najwitsze Oblicze zatroskanego Ojca, a przez Niepokalane Serce Maryi Panny, bagam o ratunek i Miosierdzie dla wiata i na otwarcie Nieba dla dusz w czycu cierpicych. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje.

Na maych paciorkach:
Boe Ojcze, uka nam Twoje Najwitsze Oblicze mioci abymy byli zbawieni, w Twoim domu. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje. Na zakoczenie (3 x): Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi Panny uwielbiamy Twoje Najwitsze Oblicze dla uproszenia ratunku dla caego wiata i dla otwarcia Nieba dla dusz w czycu cierpicych. Niech bdzie uwielbione Imi Twoje.

Mdlmy si:
Boe Ojcze najczulszy, ktrego Oblicze jest jedyn piknoci zachwycajc nasze serca, bagamy Ciebie, wyryj w naszych duszach Twoje Boskie podobiestwo i rozpal serca Mioci Twoj, abymy ni przepenieni, mogli dozna aski ogldania Twego Ojcowskiego Oblicza w Niebie. Amen.


(Kinga GM)
 sylwia-crka: 29.04.2016, 00:30
 Prosz o modlitw za Ryszarda chorego na raka puc wtroby mzgu koci wezw- o uzdrowienie duszy i ciaa.Modl si modlitw pompejask ale potrzebuj pomocy! szatan jako nie chce wypusci tej duszy aby si caowicie pojednaa z Bogiem
 Kinga: 28.04.2016, 17:20
 Bardzo prosz o modlitw za moja siostr Magdalen, aby Pan Bg i Duch wity rozjani jej umys na tegorocznej maturze, aby jej wynik by pozytywny.
 Magorzata: 27.04.2016, 21:13
 Prosz o modlitw za zdrowie mojej ssiadki Marii o cud zdrowia dla mojej Mamusi i o wyrwanie z naogw ma Piotra.Bg Zapa
 Zos: 27.04.2016, 11:20
 modl si w GM i PM
  agnieszka: 27.04.2016, 03:12
  Od niedzieli milosierdzia zmagam si z niewyobraaln drog krzyow. Wspomcie swoj modlitw By staro nie byla tak przeraajco przykra ,o uleczenie z ranien o uzdrowienie fizyczne i psychiczne by ta choroba nie wyniszczyla do cna reszty. A jesli Bg ma inny plan wymodlic pragn juz tylko o szczsliw mier i Wy mi w tym drodzy czciciele swoj modlitw dopomocie.Amen
 ela: 27.04.2016, 00:09
 prosze o modlitwe zamoja rodzine o nawrocenie i powrot mojej corki do domu
 EWA: 25.04.2016, 22:02
 Dzikuj za modlitwy w intencji mojego syna Patryka. Szczliwie poprawi oceny i zosta dopuszczony do matury. Chwaa Panu. Nadal prosz o modlitwy w jego intencji , o szczliwe zdanie matury oraz o odkrycie drogi swojego powoania zgodnie z wol Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezu Ufam Tobie. Ewa
 Jola: 25.04.2016, 21:47
 Jezu Matko Najwitsza pom mi zda matur bardzo dobrze Prosz o wysuchanie naszych modlitw Amen
 Ewa S.: 25.04.2016, 20:04
 Za szczliwy pord i zdrowie dla mamy Agatki i crci.
 Ewa S.: 25.04.2016, 20:04
 Za szczliwy pord i zdrowie dla mamy Agatki i crci.
 Ewa S.: 25.04.2016, 20:03
 Za szczliwy pord i zdrowie dla mamy Agatki i crci.
 Ewa S.: 25.04.2016, 19:48
 Za szczliwy pord i zdrowie dla mamy Agatki i crci.
 Przemysaw: 25.04.2016, 17:06
 Prosz o modlitw za moj siostr Dorot i jej ma Mikoaja, ktrzy poddawani s wielkiej prbie przetrwania ich maestwa sakramentalnego.
 Walentyna: 25.04.2016, 11:52
 Prosz o modlitw w intencji mojej crki,crki mojej przyjaciki,ma,brata,bratanka,siostrzeca i pani chorej na raka prosz o bogosawiestwo Boe opiek i aski zdrowia psychicznego,ciaa i ducha.Prosz o modlitw za nas z PM i TS o Dary Ducha witego.Amen.
 magda: 24.04.2016, 20:55
 prosz o opiek nademna Matki Boej i Pana Jezusa w czasie matury prosz o modlitw za mnie Boe dzikuj Tobie i wszystkim ktrzy si o to modl
 Ewa S.: 24.04.2016, 14:48
 Prosz o modlitw za synow Agatk i crci ktr nosi pod sercem oraz szczliwe rozwizanie. Amen
 Lista Obecnoci: 24.04.2016, 09:32
 Pedro PM
 Anna: 24.04.2016, 00:11
 Prosze o modlitwe w intencji mojego meza Macieja, aby Milosierny Bog dal mu laske nawrocenia I rozeznanie swoich bledow, aby Bog uwolnil go od zlego, ktore nie daje mu normalnie funkcjonowac. Boze daj mu sile przetrwania tego dramatycznego dla niego czasu I nie pozwol, aby odszedl nie pogodzony z Toba.
 Marzena: 23.04.2016, 15:00
 Bagam o modlitw w intencji uzdrowienia mojego syna z cikiej choroby i naogu, o ocalenie jego ycia, nawrcenie i siy by mg normalnie y , znalaz prac i rado z ycia
 Anna: 23.04.2016, 11:26
 Boe Wszechmogcy Tobie zawierzam zdrowie i ycie mojej ukochanej crki Karolinki, udziel jej aski i prosz uzdrw jej gow z polipa i prosz bogosaw jej ycie.Jezu, ufam Tobie, prosz oka jej swoje miosierdzie i uzdrw j.Prosi z mioci mama.
 Ewa S.: 23.04.2016, 08:10
 Prosz o modlitw w intencji znalezienia dobrego przyjaciela na reszt ycia. Prosz o modlitw za zdrowie dla mojej rodziny i moje. Dzikuj za wszystko dobre co w yciu mnie spotkao.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 22.04.2016, 15:30
 INTENCJE NA DNI OD 25-04-2016 DO 29-04-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Hann o modlitw w intencji jej crki Karoliny.
 2. Wpisana przez Hann o modlitw w intencji uzdrowienia jej ojca Jzefa z cikiej choroby serca.
 3. Wpisana przez Kasi o modlitw o dar macierzystwa dla niej.
 4. Wpisana przez Hann o modlitw w intencji uzdrowienia Wandy, ktra doznaa cikiego udaru mzgu.
 5. Wpisana przez ukasza o modlitw w intencji wyleczenia z uporczywego trdziku.
 6. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji jej syna Patryka, o poprawienie ocen, dopuszczenie go do matury i jej zdanie, o przychylno nauczycieli i o jego pokor.
 7. Wpisana przez Andrzeja o modlitw w jego intencji.
 8. Wpisana przez Dominik o modlitw za jej zdrowie, aby wielodniowe ble odka i brzucha miny, a badania nie wykazay nic zego.
 9. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji jej trzyletniej creczki Julii, dobry wynik operacji przeszczepu, szybki powrt do zdrowia i powrt do domu oraz o otoczenie opiek jeszcze dwojga jej dzieci, ktre zostan w domu.
 10. Wpisana przez Smutn o modlitw w intencji byego chopaka. Promy Pana Boga aby Smutna zawierzya Bogu i pozwolia aby Pan Bg kierowa jej yciem zgodnie ze swoj Wol.
 11. Wpisana przez Ann o modlitw za Olka o ask zdrowia, za Agnieszk i Roberta o dar macierzystwa, za Mari i Krzysztofa o siy i zdrowie, za Agat o potrzebne aski.
 12. Wpisana przez Walentyn o modlitw w intencji jej crki i crki jej przyjaciki o zdrowie psychiczne, ciaa i ducha, o modlitw w intencji jej siostrzeca, brata i bratanka, eby znaleli dobra prac, o modlitw za nas z PM i TS o dary Ducha witego.
 13. Wpisana przez Basi o modlitw w jej intencji.
 14. Wpisana przez King GM o modlitw w intencji jej mamy o Bo Opiek, o siy dla niej i jej najbliszej rodziny i o to, aby Pan Bg tchn w mam Kingi ochot do walki i uly w blu.
 15. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji ludzi niewierzcych i za tych, ktrzy zapomnieli o Bogu obecnym w Sakramentach witych.
 16. Wpisana przez Krystyn o modlitw o ask zdrowia dla Ewy i dziecka, ktre nosi pod sercem.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoje wasne modlitwy wpisay na forum Asia, Agnieszka, Jzefa i Magda.

MODLITWY NA DNI OD 25-04-2016 DO 29-04-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 37 – "Los zych i dobrych".
 3. Codziennie sma Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 22.04.2016, 15:29
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 25-04-2016 DO 29-04-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Kasi o dar macierzystwa dla Niej.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 25-04-2016 DO 29-04-2016

Koronka do Serc Przenajwitszej Rodziny z Nieba
Odmawia si na Racu

W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

Na pocztku:
wita Rodzino z Nieba, otoczcie nas witym paszczem, prowadcie nas waciw drog i chrocie nas od wszelkiego za w tym yciu i na zawsze. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowa Maryjo…, Chwaa Ojcu…

Wierz w Boga…

wita Rodzino i mj Aniele Stru, mdlcie si za mnie.

Na duych paciorkach:
Sodkie Serce Jezusa, bd moj mioci. Sodkie Serce Maryi, bd moim zbawieniem. Sodkie Serce witego Jzefa, bd stranikiem mojej rodziny.

Na 10 maych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Jzefie, kocham Was, ratujcie dusze!

Na zakoczenie:
Najwitsze Serca Jezusa razem z Maryj i Jzefem, spraw, niech Ci kocham coraz bardziej.


(Kinga GM)
 Katarzyna: 22.04.2016, 15:24
 Matko Boa prosz Ci o wstawiennictwo u Jezusa, aby uzdrowi i odrodzi na nowo maestwo Kasi i Waldka, zesa ask powrotu mioci. Prosz, by mio, ktra nas poczya przed laty odrodzia si w nas na nowo, abymy odbudowali nasze maestwo.
 EWELINA: 21.04.2016, 22:36
 Prosz o modlitw w intencji uratowania mojego maestwa oraz o wyjcie z naogu alkoholizmu mojego ma .Bg zapa. Amen.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] (40) [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie