O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 czytelniczka: 29.01.2017, 21:06
 Prosz o odpowied czy te prosby ktre tutaj pisz ludzie s modlone przez wykonawcw tj tzw grupy modlitewne? Co to s te grupy modlitewne gdzie one dzialaja i jak te modlitwy s wykonywane Czy naprawd obcy i rni ludzie si modl Na czym to polega Kto je prowadzi i nadzoruje Prosz o odpowied
 Zoka: 29.01.2017, 17:38
 Prosz o pomoc dla mojego syna ktry odszed od Boga oswiatloDucha SW aby wrci do Boga
 MODLITWY NA LUTY 2017 R.: 27.01.2017, 20:40
 
 1. Modlitwa do witego Michaa Archanioa
  Wszyscy modlimy si codziennie Modlitw do witego Michaa Archanioa:
  wity Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron. Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osonowa, majca chroni nas, modlcych si w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku trzeci dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego - Goszenie nauk o Krlestwie Boym.

 3. Modlitwa Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych
  Uczestnicy Podgrupy modlcej si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych odmawiaj kadego dnia od poniedziaku do pitku modlitw:

  Wiara, nadzieja i mio

  Wierz w Ciebie, Boe ywy,
  W Trjcy jedyny, prawdziwy
  Wierz w co Objawi Boe,
  Twe sowo myli nie moe
  ***
  Ufam Tobie, bo Ty wierny,
  Wszechmocny i miosierny
  Dasz mi grzechw odpuszczenie,
  ask i wieczne zbawienie.
  ***
  Boe, cho Ci nie pojmuj,
  Jednak nad wszystko miuj.
  Nad wszystko, co jest stworzone,
  Bo Ty dobro nieskoczone.
  A jako samego siebie,
  Wszystkich miuj dla Ciebie.
  ***
  Ach, auj za me zoci
  Jedynie dla Twej mioci
  Bd miociw mnie grzesznemu,
  Do poprawy dcemu


 4. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
  Jest to modlitwa obowizkowa dla wszystkich modlcych si w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie. Modlitw t kady wybiera sobie samodzielnie i odmawia j kadego dnia od poniedziaku do pitku.

  Moja propozycja modlitwy na luty to krtka modlitwa ochronna:

  Duchu wity natchnij mnie.
  Mioci Boa ogarnij mnie.
  Po prawdziwej drodze prowad mnie.
  Maryjo! Matko moja, strze mnie. Z Jezusem bogosaw mi.
  Od wszelkiego za,
  od wszelkich zudze,
  od wszelkiego niebezpieczestwa,
  zachowaj mnie.
  Amen.

(Kinga GM, Andrzej PM)
 INTENCJE NA DNI OD 30-01-2017 DO 03-02-2017: 27.01.2017, 20:38
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Mm o modlitw za Patryka, aby Najwyszy pomg mu wyj z naogu tytoniowego oraz o nawrcenie dla siebie i Patryka.
 2. Wpisana przez Ew PM o modlitw o zdrowie dla jej dzieci.
 3. Wpisana przez Ew PM o modlitw o zdrowie i siy do ycia dla Adama Sobolewskiego.
 4. Wpisana przez matk o modlitw w intencji uratowania maestwa i wzrost wiary Tomasza i Agnieszki, o pojednanie w rodzinie, o zdrowie psychiczne i fizyczne dla Tomasza.
 5. Wpisana przez Leszka o modlitw za wszystkie cierpice dzieci i ich rodziny pene blu, aby Miosierny Pan Bg wzruszy serca ludzi do udzielenie im potrzebnej pomocy i aby zawsze czuy, e Pan Jezus jest blisko nich.
 6. Wpisana przez Jzef o modlitw o uzdrowienie ma z choroby alkoholizmu przez co cierpi on sam i cala rodzina, o sil dla niego w pokonaniu tej cikiej choroby i dla rodziny w pokonywaniu cierpie z ni zwizanych.
 7. Wpisana przez Matk o modlitw w intencji jej syna alkoholika.
 8. Wpisany przez Krystyn o modlitw o pomoc w znalezieniu pracy i osigniciu stabilizacji yciowej.
 9. Wpisana przez Ann modlitw w intencji jej syna o kochajc on dla niego.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Lusk o dar macierzystwa dla jej przyjaciki.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Katarzyna : 26.01.2017, 13:10
 Prosz o modlitw o nierozerwalnosc zwiazku sakramentalnego i uwolnienie go od zlych duchow.
 Anna: 22.01.2017, 22:33
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna o kochajc on dla niego.
 Krystyna: 22.01.2017, 16:25
 Nadal nie mam pracy(ju drugi rok). By konkurs na sta i ju miaam nadziej a tu nic (prac dosta kto inny). Ponownie prosz o modlitw w znalezieniu pracy i stabilizacji yciowej, bo od listopada tamtego roku (pierwsza proba o wsparcie modlitewne)nic si nie zmienio.Musz zdoby rodki, bo mam dug do oddania. Jestem po 40tce, nie mam ma. Mieszkam z rodzicami, ktrzy nie mog zrozumie, e mam trudnoci (ale kiedy o prac byo atwiej).
 Matka: 22.01.2017, 15:35
 Prosz o modlitewn pomoc o nawrcenie mojego syna alkoholika
 Jzefa : 21.01.2017, 01:39
 Prosz aby m wyzdrowial z choroby alkolizmu przez co cierpi on sam i cala rodzina Boe pom Daj opamitanie i sil. W pokonaniu tej cikiej choroby a rodzinie w pokonywaniu tych cierpie Dzikuj wszystkim za modlitw Amen
 INTENCJE NA DNI OD 23-01-2017 DO 27-01-2017: 20.01.2017, 17:47
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Ann o modlitw w intencji uzdrowienia relacji w maestwie i rodzinie oraz pojednania i naprawienia krzywd, a take w intencji dzikczynnej za uwolnienie z niewaciwych wizw.
 2. Wpisana przez Sabin o ask znalezienia pracy i usamodzielnienia si dorosych dzieci tj. Dawida i Joanny,o zdrowie dla 5 letniej Oli po operacji guza mdku, za Sandr ktra poronia dziecko, o zdrowie dla ojca Jonasza, Paulina chorego na raka, o Boe bogosawiestwo i stra Aniow dla rodziny Sabiny.
 3. Wpisana przez Magdalen o modlitw w intencji jej i Krzysztofa, o ask mioci dla nich, o szacunek, zaufanie, o wsplny czas, o mono bycia razem.
 4. Wpisana przez Artura o modlitw za Artura i jego Maonk, o Boe Bogosawiestwo i wszelkie potrzebne im aski, aby ich Maestwo byo zgodne, szczliwe i trwae, aby Artur powrci do zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, o pomoc Bo w nauce i pracy oraz o zgod w rodzinie.
 5. Wpisana przez Monik o modlitw w intencji Mariusza.
 6. Wpisana przez Ann o dobr prac i dom peen mioci dla jej dzieci.
 7. Wpisana przez Mart o modlitw w intencji jej ma Konrada, aby Bg obdarzy go ask wiary, mioci, wybaczania i pojednania oraz o modlitw w intencji uratowania ich maestwa.
 8. Wpisany przez matk o modlitw o dar macierzystwa dla jej crki Kasi i zicia Piotra.
 9. Wpisana przez Magd o modlitw o pomoc Bo w uoeniu ycia rodzinnego zgodnie z wol Bo.
 10. Wpisana przez Boen o modlitw o powodzenie w sprzeday domu, eby sprawy potoczyy si bez problemw.
 11. Wpisana przez Ul o modlitw w intencji synowej, ktra jest w szpitalu, a czekaj w domu jej malekie blinita z ojcem.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Matk o dar rodzicielstwa dla jej crki Kasi i zicia Piotra.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie