O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Magda: 12.06.2016, 22:15
 Prosze o modlitwe w intencji mojego brata, ktory bardzo cierpi, aby Bg dal mu sie, opiek i aby w zyciu jego zawitalo szczescie.
 ela: 12.06.2016, 20:30
 Prosz o modlitw o rozwizanie problemw w pracy mojej Boe miej mnie i matko najwitsza w swojej opiece aby mj umys podolal temu wszystkiemu.Amen
 asia: 11.06.2016, 22:47
 Prosz o ustpienie blu kolana i o zdrowie dla Madzi moich dzieci i ma Panie miej nas w swojej opiece Amen
 Krystyna: 11.06.2016, 21:06
 Prosz o modlitw aby Duch wity pomg mojej crce i synowi zda egzaminy i prac.
 Ela: 10.06.2016, 22:18
 Prosz o modlitw w intencji aski sakramentu maestwa dla Elbiety i Mirosawa.
 Justyna: 10.06.2016, 18:56
 Gorco prosz o intensywn modlitw za moj przyjacik Kasi - on i mam - o cud uzdrowienia jej z zaawansowanej, bardzo rzadkiej choroby genetycznej. Tylko cud j moe uratowa. Jezu miosierny zlituj si nad ni. Dzisiaj wieczorem uczestniczy w modlitwie wstawienniczej, prosz o wczenie jej do swoich modlitw. Bg zapa.
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 10.06.2016, 16:47
 INTENCJE NA DNI OD 13-06-2016 DO 17-06-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Karolin o modlitw w intencji jej maestwa, jej ma Pawa, rodzicw i jej koleanki Natalii.
 2. Wpisana El o modlitw o ask sakramentu maestwa dla Elbiety i Mirosawa.
 3. Wpisana przez Aneri o modlitw w intencji ks. Grzegorza, aby Bg da mu wszystko czego potrzebuje jako czowiek i jako kapan.
 4. Wpisana przez King o modlitw za jej bratow Monik, aby Pan Bg mia j w Swej opiece w dalszych etapach ciy, oraz aby rozjani jej umys w czasie trwania jej egzaminw.
 5. Wpisana Magorzat o modlitw w intencji jej ma i o jego powrt do rodziny.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoje wasne modlitwy wpisay Ewa S. i Anna.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana Boen o modlitw w intencji jej creczki Karinki o uzdrowienie i opiek.
MODLITWY NA DNI OD 06-06-2016 DO 10-06-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy wiata Raca witego (poniedziaek Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, wtorek Pierwszy Cud w Kanie Galilejskiej itd.).
 2. Psalm 44 - „Baganie odrzuconego chwilowo Izraela”
 3. Codziennie Pitnasta Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 10.06.2016, 16:46
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 13-06-2016 DO 17-06-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Kasi o dar macierzystwa.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 13-06-2016 DO 17-06-2016

Bd moim Mistrzem

Panie Jezu Chryste, Ty wezwae mnie, abym szed za Tob drog do Ojca.

Chc i z tob,

Bd moim wiatem, ktre mnie owieca.

Bd moim Mistrzem, ktrego sucham i za ktrym id.

Wyryj gboko w moim sercu sowo Twoje.

Napenij mnie Twoim yciem, abym uwielbia Ojca i suy braciom tak, jak Ty nakazae.

Wybaw mnie od grzechu.

Przeam we mnie to, co si Tobie opiera.

Daj mi Ducha Twego i dozwl, aby obietnica Twoja wypenia si we mnie.

Chc y przez Ciebie, z Tob i w Tobie - w mioci Ducha witego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kocioa, Krlowo wiata, bd mi Matk na drogach mojego ycia. Wyjednaj mi Matko piknej mioci, Ducha mioci, co nigdy nie ustaje, Ducha mdroci Krzya, co wiedzie do Zmartwychwstania.

wity Maksymilianie Kolbe, Apostole cakowitego oddania si Bogu i blinim, na wzr Maryi - mdl si za mn.

wita Jadwigo Krlowo, ktra dla Chrystusa i Ojczyzny powicaa swoje ycie, aby zdoby mdro i szczcie wieczne - mdl si za nami.


(Kinga GM)
 Anna: 09.06.2016, 14:05
 Bardzo dziekuje Bogu za aski,dobro jakie otrzymuje na codzien.Prosz o zdrwko i dar macierzystwa oraz zgod i pokj w naszej rodzinie.
 irena: 09.06.2016, 08:09
 Prosz w intencji mojego snu wr mi Panie codzienny dobry sen daj przesypia cae noce bez problemu wstawa rano z radoci i energi wyzwl mnie z bezsennoci na zawsze ulecz rany mojego serca moje maestwo chro moj prac prac ma zdrowie za studia crki nauk syna Panie jestem Twoj ukochana crk powierzam Ci ten wielki bl - bezsenno zmczenie rozalenie strach zatroszcz si o mnie i wyzwl z tego na zawsze zadziaaj teraz tak mi le usysz mnie przemie ten wielki bol w szczcie i aski dla mnie i najbliszych
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie