O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.

Wasze komentarze:
 Kam: 27.06.2016, 06:07
 Prosz o modlitw za mj powrt do zdrowia po zabiegu i ustpienie blu.
 Gosia: 26.06.2016, 11:24
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna Radka aby Bg wysucha modlitw w jego intencji i ochroni go poprzez modlitwy
 asia: 24.06.2016, 23:20
 Dzikuj Ci Panie ze ustpienie blu z kolana za wysuchanie mojej modlitwy i Matki Najwitszej
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 24.06.2016, 16:22
 INTENCJE NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Magd o modlitw w jej intencji.
 2. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji Marcina, ktry uleg powanemu wypadkowi i jest w cikim stanie,o cud uzdrowienia dla niego oraz si i wiar dla rodziny.
 3. Wpisana King o modlitw, aby Pan Bg rozjani jej umys i obdarzy Sw opiek w trakcie obrony pracy magisterskiej, aby wszystko potoczyo si pomylnie.
 4. Wpisana przez Zos o modlitw za Mariann o szczliwy przebieg leczenia.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez Ewelin o modlitw o zgod midzy jej rodzicami a jej narzeczonym, o zdrowie i nowy dom oraz w intencji jej mamy.
 2. Wpisana przez Aleksandr o modlitw za ni i jej dzieci Adriann, Marcela, Karola, Krystiana i Julit by Jezus pokaza im drog do Serca swego.
 3. Wpisana przez Dorot o modlitw w intencji jej crki Dominiki.
MODLITWY NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 46 - „Bg nasz moc”
 3. Codziennie Druga Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 24.06.2016, 16:20
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Matk o dar macierzystwa dla jej crki Kasi i zicia Piotra.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Anio Paski

Anio Paski zwiastowa Pannie Maryi i pocza z Ducha witego.

Zdrowa Maryjo...

Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa Twego.

Zdrowa Maryjo...

A Sowo stao si ciaem i zamieszkao midzy nami.

Zdrowa Maryjo...

Mdl si za nami, wita Boa Rodzicielko.
Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.


(Kinga GM)
 Klaudia: 23.06.2016, 13:53
 Prosz o modlitw wstawiennicz w intencji uzdrowienia relacji w mojej rodzinie, ask przebaczenia dla Adama i Pauliny, nawrcenie moich najblizszych
 J.B: 22.06.2016, 09:17
 Panie pomz mi daj mi sie w pokonywaniu trudnoci dnia codziennego Spraw aby mj rozum nie krzywdzc nikogo mogam podejmowa suszne decyzje w pracy. panie wysuchaj naszych prb. Dziuj
 Zos: 22.06.2016, 08:48
 Bardzo prosz o modlitw za Mariann o szczliwy przebieg leczenia. Bg zapa.
 Kinga: 21.06.2016, 17:04
 Bardzo prosz o modlitw 28.06 mam obron pracy magisterskiej, prosz o modlitw, aby Pan Bg rozjani mi umys i obdarzy Sw opiek, aby wszystko potoczyo si pomylnie.
 NOWE ZASADY W POGOTOWIU MODLITEWNYM: 21.06.2016, 11:04
 Na czas wakacji, od poniedziaku 4 lipca, chciabym zmieni zasady dziaania Pogotowia Modlitewnego.
Wprowadzimy modlitwy "obowizkowe", ktre kady z nas powinien odmawia codziennie (od poniedziaku do pitku):
 • dla wszystkich modlitwa do w. Michaa Archanioa.
 • dla Pogotowia Modlitewnego bdzie to jeden dziesitek Raca, przez cay miesic ten sam (zmiana zawsze od pierwszego poniedziaku miesica).
 • dla Podgrupy "Pod Twoj obron".
Wprowadzimy zasad, e nasz modlitw wspieramy modlitw wpisujcych intencje i umieszczonych w cotygodniowym zestawieniu.
Osoby te powinny w danym tygodniu przyczy si do nas w modlitwach i tak jak stali czonkowie Pogotowia Modlitewnego modli si we wszystkich intencjach.
Jeli kto wpisujcy intencj nie bdzie mg modli si z nami prosimy o napisanie o tym. Bdziemy wwczas modli si dodatkowo za takie osoby.

Dla tych, ktrzy bd chcieli powici wicej czasu na modlitw bd modlitwy dodatkowe, tak jak do tej pory umieszczane na forum co tydzie.

Osoby wpisujce swoje intencje na forum bardzo prosz o wyrane zaznaczenie, e prosz o wspln modlitw we wpisanej intencji.

Andrzej
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


>Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie