O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Gabriela: 29.06.2016, 23:29
 Jezu, ktry zamieszkae w moim sercu na zawsze...kocham Ci. Dzikuj za wspania rodzin... crk i ma... i prosz o ma nawrcenie. Prosz o wytrwao i mdre decyzje mojej siostry i jej dzieci w trudnym dlA nich czasie oraz zdrowie mojej rodziny, rodzicw i najbliszych. Jezu ufam Tobie.
 Agata : 27.06.2016, 20:21
 Prosz o modlitwe w intencji zdania egzaminw.
 SB: 27.06.2016, 14:56
 Prosz o modlitw o wyzdrowienie z nerwicy.
 Ewa: 27.06.2016, 12:27
 Prosz o modlitw w intencji Darka o wyjcie z alkoholizmu.
 Agata: 27.06.2016, 10:36
 Bardzo prosz o modlitw w mojej intencji. Prosz o to, Aby Ojciec Przenajwitszy pomg mi rozwiza moje problemy zdrowotne. Abym odnalaza waciwego lekarza, ktry poprowadzi skutecznie i szczliwie moje leczenie i wykona waciwie niezbdne zabiegi. Prosz take o mio i szczcie w yciu osobistym. Bg zapa .
 Kam: 27.06.2016, 06:07
 Prosz o modlitw za mj powrt do zdrowia po zabiegu i ustpienie blu.
 Gosia: 26.06.2016, 11:24
 Prosz o modlitw w intencji mojego syna Radka aby Bg wysucha modlitw w jego intencji i ochroni go poprzez modlitwy
 asia: 24.06.2016, 23:20
 Dzikuj Ci Panie ze ustpienie blu z kolana za wysuchanie mojej modlitwy i Matki Najwitszej
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 24.06.2016, 16:22
 INTENCJE NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Magd o modlitw w jej intencji.
 2. Wpisana przez Ew o modlitw w intencji Marcina, ktry uleg powanemu wypadkowi i jest w cikim stanie,o cud uzdrowienia dla niego oraz si i wiar dla rodziny.
 3. Wpisana King o modlitw, aby Pan Bg rozjani jej umys i obdarzy Sw opiek w trakcie obrony pracy magisterskiej, aby wszystko potoczyo si pomylnie.
 4. Wpisana przez Zos o modlitw za Mariann o szczliwy przebieg leczenia.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana przez Ewelin o modlitw o zgod midzy jej rodzicami a jej narzeczonym, o zdrowie i nowy dom oraz w intencji jej mamy.
 2. Wpisana przez Aleksandr o modlitw za ni i jej dzieci Adriann, Marcela, Karola, Krystiana i Julit by Jezus pokaza im drog do Serca swego.
 3. Wpisana przez Dorot o modlitw w intencji jej crki Dominiki.
MODLITWY NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Chwalebnej Raca witego (poniedziaek Zmartwychwstanie, wtorek Wniebowstpienie itd.).
 2. Psalm 46 - „Bg nasz moc”
 3. Codziennie Druga Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 24.06.2016, 16:20
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Matk o dar macierzystwa dla jej crki Kasi i zicia Piotra.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 27-06-2016 DO 01-07-2016

Anio Paski

Anio Paski zwiastowa Pannie Maryi i pocza z Ducha witego.

Zdrowa Maryjo...

Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa Twego.

Zdrowa Maryjo...

A Sowo stao si ciaem i zamieszkao midzy nami.

Zdrowa Maryjo...

Mdl si za nami, wita Boa Rodzicielko.
Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.


(Kinga GM)
 Klaudia: 23.06.2016, 13:53
 Prosz o modlitw wstawiennicz w intencji uzdrowienia relacji w mojej rodzinie, ask przebaczenia dla Adama i Pauliny, nawrcenie moich najblizszych
 J.B: 22.06.2016, 09:17
 Panie pomz mi daj mi sie w pokonywaniu trudnoci dnia codziennego Spraw aby mj rozum nie krzywdzc nikogo mogam podejmowa suszne decyzje w pracy. panie wysuchaj naszych prb. Dziuj
 Zos: 22.06.2016, 08:48
 Bardzo prosz o modlitw za Mariann o szczliwy przebieg leczenia. Bg zapa.
 Kinga: 21.06.2016, 17:04
 Bardzo prosz o modlitw 28.06 mam obron pracy magisterskiej, prosz o modlitw, aby Pan Bg rozjani mi umys i obdarzy Sw opiek, aby wszystko potoczyo si pomylnie.
 NOWE ZASADY W POGOTOWIU MODLITEWNYM: 21.06.2016, 11:04
 Na czas wakacji, od poniedziaku 4 lipca, chciabym zmieni zasady dziaania Pogotowia Modlitewnego.
Wprowadzimy modlitwy "obowizkowe", ktre kady z nas powinien odmawia codziennie (od poniedziaku do pitku):
 • dla wszystkich modlitwa do w. Michaa Archanioa.
 • dla Pogotowia Modlitewnego bdzie to jeden dziesitek Raca, przez cay miesic ten sam (zmiana zawsze od pierwszego poniedziaku miesica).
 • dla Podgrupy "Pod Twoj obron".
Wprowadzimy zasad, e nasz modlitw wspieramy modlitw wpisujcych intencje i umieszczonych w cotygodniowym zestawieniu.
Osoby te powinny w danym tygodniu przyczy si do nas w modlitwach i tak jak stali czonkowie Pogotowia Modlitewnego modli si we wszystkich intencjach.
Jeli kto wpisujcy intencj nie bdzie mg modli si z nami prosimy o napisanie o tym. Bdziemy wwczas modli si dodatkowo za takie osoby.

Dla tych, ktrzy bd chcieli powici wicej czasu na modlitw bd modlitwy dodatkowe, tak jak do tej pory umieszczane na forum co tydzie.

Osoby wpisujce swoje intencje na forum bardzo prosz o wyrane zaznaczenie, e prosz o wspln modlitw we wpisanej intencji.

Andrzej
 irena: 20.06.2016, 09:45
 Panie prosz uwolnij mnie na zawsze z bezsennoci bogosaw moje noce daj codziennie dobrze spa spraw abym zapomniaa o tym koszmarze ulecz mnie ureguluj t sfer mojego ycia abym codziennie przesypiaa 8 godz bez problemu przymn mi wiary we lk zwizany z noc Panie zadziaaj teraz na zawsze przywr mi dobry sen byam taka szczliwa spraw aby ten zy okres min na zawsze
 matka: 18.06.2016, 23:13
 Prosz o dar macierzystwa dla mojej crki Kasi i zicia Piotra Boe wysuchaj naszych modlitw Amen
 INTENCJE I MODLITWY POGOTOWIA MODLITEWNEGO: 18.06.2016, 13:40
 INTENCJE NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
 1. Wpisana przez Urszul M. o modlitw o zdrowie dla syna Patryka, crki Ewy Moniki i syna Damiana.
 2. -
 3. Wpisana przez Urszul Makisk o modlitw o zdrowie, mio i opiek Bo dla jej rodziny.
 4. Wpisana Alicj o modlitw w jej intencji, aby pokonaa raka i wrcia do zdrowia.
 5. Wpisana przez Ann o modlitw o zdrowie i dar macierzystwa oraz zgod i pokj w jej rodzinie.
 6. Wpisana przez Justyn o modlitw za jej przyjacik Kasi - on i mam - o cud uzdrowienia jej z zaawansowanej, bardzo rzadkiej choroby genetycznej.
 7. Wpisana El o modlitw o ask sakramentu maestwa dla Elbiety i Mirosawa.
 8. Wpisana przez Krystyn o modlitw aby Duch wity pomg jej crce i synowi zda egzaminy i uzyska prac.
 9. Wpisana przez El o modlitw o rozwizanie problemw w pracy.
 10. Wpisana przez Magd o modlitw w intencji jej brata, ktry bardzo cierpi, aby Bg da mu si, opiek i aby w jego yciu zawitao szczcie.
 11. Wpisana przez matk o modlitw o wyjcie jej crki z depresji.
 12. Wpisana przez Ewelin o modlitw w intencji jej dziadka Ryszarda, ktry trafi nieprzytomny do szpitala.
 13. Wpisana przez Andrzeja o modlitw o zdrowie dla niego.
 14. Intencje dzikczynne wpisay Ewa S., Basia i Anna.
Do powyszych intencji doczamy intencje pilne, jeli takie znajd si na forum Pogotowia Modlitewnego.
Swoje wasne modlitwy wpisay Irena, Asia, Agata i Ewa S.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia
 1. Wpisana Urszul o modlitw w intencji jej ma.
MODLITWY NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016

Codzienne modlitwy rozpoczynamy od modlitwy w intencji modlcych si w grupie:

wity Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwoci zego ducha bd nasz obron.
Oby go Bg pogromi raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastpw, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka.
Amen.


Kadego dnia bdziemy odmawia nastpujce modlitwy:
 1. Codziennie jeden dziesitek Tajemnicy Bolesnej Raca witego (poniedziaek Modlitwa w Ogrjcu, wtorek Biczowanie Pana Jezusa itd.).
 2. Psalm 45 - „Weselna pie dla Pomazaca Boego”
 3. Codziennie Pierwsza Modlitwa Tajemnicy Szczcia.
(Andrzej PM)
 INTENCJE I MODLITWY PODGRUPY: 18.06.2016, 13:38
 
Podgrupa modlca si w intencjach przyszych mam i dzieci nienarodzonych

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie cakowitej zalenoci od Niego, podobne do tego uczucia, ktrego doznaje niemowl w rkach matki. Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi… ale wie, e jest kto, i mao tego, e wie – kocha go.


INTENCJE NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji wpisanej przez Ann o dar macierzystwa.
 3. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.

MODLITWA NA DNI OD 20-06-2016 DO 24-06-2016

Koronka za wszystkich nienarodzonych od momentu poczcia

W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

Na pocztku:
Ojcze nasz…
Zdrowa Maryjo…
Wierz w Boga…

Na duych paciorkach: (Psalm 139, 1-3. 13-16)
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaj.
Z daleka przenikasz moje zamysy,
widzisz moje dziaanie i mj spoczynek
i wszystkie moje drogi s Ci znane.
Ty bowiem utworzye moje nerki,
Ty utkae mnie w onie mej matki.
Dzikuj Ci, e mnie stworzye tak cudownie,
godne podziwu s Twoje dziea.
I dobrze znasz moj dusz,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawaem,
utkany w gbi ziemi.
Oczy Twoje widziay me czyny
i wszystkie s spisane w Twej ksidze;
dni okrelone zostay,
chocia aden z nich [jeszcze] nie nasta.

Na 10 maych paciorkach:
Zazdronie poda On ducha, ktrego w nas utwierdzi. (Jk 4, 5)

Po kadej dziesitce:
Nie zabijaj!

Na zakoczenie:
Nikt za z nas nie yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeeli bowiem yjemy, yjemy dla Pana; jeeli za umieramy, umieramy dla Pana. I w yciu wic i w mierci naleymy do Pana. (Rz 14, 7-8)


(Kinga GM)
 Jzefa : 17.06.2016, 21:30
 Prosz o zdrowie abym pokonaa chorobe kolana Amen
 azia: 17.06.2016, 21:07
 Prosz o zdrowie dla mnie i opiek I wysuchanie moich prb Panie mj pom mi w pracy w domu abym zawsze miala sil w pokonywaniu tych ogromnych problemw ktre na mnie spywaj Abym umiaa z tob Panie i z Matk Bo je pokona Amen
 Ewa: 17.06.2016, 14:31
 Bardzo prosz o modlitwy w intencji Marcina ktry uleg wczoraj powanemu wypadkowi i jest w cikim stanie,o cud uzdrowienia dla niego oraz si i wiar dla rodziny.
 Magda 17.06.2016: 17.06.2016, 11:03
 Prosze o Modlitwe za mòj wewntrzny spokuj,za madre podejmowne decyzie,za moja niepwnosc ktòra mi utrudnia zycie,nieprzespane noce,zmeczenie ktore doprowadza mine do depresi,za moje niezadowolenie z zycia ktore utrudnia mi kontakt z moja rodzina i osobami ktore kocham,oczyszcenie mojej duszy z ciaglego poczucia winy,za starcene wiary w siebie i w Boga.Za wypelnienie mojej duszy szczesciem i moc go dawac innym.Prosze o Modlitwe w mojej intencji.
 Andrzej: 15.06.2016, 18:56
 Bardzo potrzebuje waszego wsparcia zdrowie zdrowie zdrowie duo zdrowia potrzeba i dzikuj z gry.
 Andrzej PM do Elbiety: 14.06.2016, 17:40
 Musimy wiedzie o co mamy si modli. Prosz, napisz wicej na ten temat. Szcz Boe.
 Basia: 14.06.2016, 16:07
 Dzikuj za dar ycia.
 Ewelina: 14.06.2016, 11:58
 Prosz o piln modlitw w intencji mojego dziadka Ryszarda ktry trafi dzi nieprzytomny do szpitala.
 Matka: 14.06.2016, 07:22
 Prosz o modlitw o wyjcie mojej crki z depresji Panie pom nam bo nie wiemy jak to uczyni.Dzikuj
 Ewa S.: 13.06.2016, 22:47
 Ojcze Przenajwitszy dzikuj za opiek. Dzikuj za wsparcie i pomoc. Prosz o to eby ycie dawao mi duo okazji do wsplnego spdzania czasu z Piotrem i czerpania radoci z rozmowy z nim. Pozwl Ojcze ebym miala w nim Przyjaciela. Dzikuj.
 Ewa S.: 13.06.2016, 22:46
 Ojcze Przenajwitszy dzikuj za opiek. Dzikuj za wsparcie i pomoc. Prosz o to eby ycie dawao mi duo okazji do wsplnego spdzania czasu z Piotrem i czerpania radoci z rozmowy z nim. Pozwl Ojcze ebym miala w nim Przyjaciela. Dzikuj.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35) [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie