O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Pogotowie Modlitewne
"Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich" (Mt 18,20)


Gdzie dwch albo trzech gromadzi si w Imi Jezusa, tam On jest pord nich. Wierze, e wsplna modlitwa jest mia Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, ktrzy wierz w moc modlitwy o wczenie si do grupy modlitewnej

Jeli borykasz si z trudnociami, cierpieniem, wtpliwociami itd. i pragniesz przedstawi to wszystko Bogu, bdziemy modli si wraz z Tob jeli nas o to poprosisz. Moesz Boga nie tylko prosi; moesz Go uwielbia, dzikowa Mu, przeprasza. "Procie a otrzymacie" mwi Jezus.

Tu moesz poprosi bd ofiarowa modlitw. Wpisz tre w formie komentarza.
 Anna: 20.03.2018, 11:12
 bagam o modlitw o zdrowie dla mojej may, ktra walczy z nowotworem
 Marlena: 19.03.2018, 13:39
 Bagam o modlitw w intencji wzrostu mojej wiary, nadziei i mioci.
 Jowita : 18.03.2018, 09:25
 Prosz o modlitw w intencji mojego brata Baeja i jego ony Eweliny o ask nawrcenia dla nich, wiato Ducha witego aby potrafili pojednac si z rodzin. Maryjo Kochana Matko nasza przemien ich serca i prowad ich swoimi sciezkami do Twojego syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boe Ojcze Wszechmogacy miej w opiece nasz ca rodzin. Chwaa Tobie Panie.
 Barbara: 17.03.2018, 23:01
 Jezu,dzikuj za otrzymane dotd aski.Prosz uzdrowienie duszy i ciaa.Bd wola Twoja!
 Anonim: 16.03.2018, 19:18
 Prosz o modlitw w intencji zmarych z rodziny Borkw,Roszakw.Prosz take za zm.Wiktora,Adama,Zbyszkow, Ryszardw,Teres, Seni,Tadeusza, Stanisawa, Leokadi,Julka,Janw. Niech Pan Bg okae im Miosierdzie i obdarzy wieczn radoci.
 Agata 16.03.2018: 16.03.2018, 12:07
 Blagam o modlitwe o uzdrowiemie mojego siostrzenca ktory ulegl wypadkowi 2 lata temu na motorze jest sparalizowany od piersi w dol w Bogu nadzieja Amen
 INTENCJE NA DNI OD 19-03-2018 DO 23-03-2018: 16.03.2018, 10:07
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Agat o modlitw o ask uzdrowienia z cikiej choroby nowotworowej.
 2. Wpisana przez Urszul o modlitw za jej crk Kasi, ktra duszy czas mczy si chorob, aby Bg uzdrowi j.
 3. Wpisana przez Gabi o modlitw w intencji zdrowia jej rodziny w szczeglnoci synka i jego zdrowy i szczliwy rozwj oraz o to, aby byli jak najduej razem na tym wiecie, a take o wykazanie si jej ma w pracy i przeduenie umowy na stae i jego pomyln operacj i o jej pomyl walk z naogiem.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Ewelin o modlitw za ni i w intencji nawrcenia Krzysztofa z alkoholizmu i aby powrci do Boga, oraz w intencji powrotu ma do ony i dzieci.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Agnieszka: 15.03.2018, 12:38
 Prosz o modlitwe w intencji daru macierzynstwa dla mnie w moim maestwie.Bg zapla wszystkim modlcym si we wszystkich intencjach.Amen.
 zatroskana mama: 15.03.2018, 07:48
 Bardzo prosz o modlitw w intencji mojego syna o potrzebne aski, aby przesta pcha sie w kopoty, szanowa prace, by by wolny od naogw, hazardu, o wiar dla niego oraz by odnalaz spokj i ukojenie w Bogu. Jezu bez twojej pomocy nie poradzi sobie.
 agnieszka: 15.03.2018, 01:09
 Prosz o bogosawiestwo dla mojej crki Faustyny i syna Jakuba. O siy i dary Ducha w. na czas przygotowania do egzaminu oraz uzdrowienie ze stanw depresyjnych, by dobry Bg postawi na ich drodze wartociowych ludzi, ktrzy obdarz ich mioci
 gabi: 12.03.2018, 15:54
 Niech bdzie pochwalony, prosz o modlitw w intencji zdrowia mojej rodziny w szczeglnoci synka i jego zdrowy i szczliwy rozwj oraz o to abymy byli jak najduej razem na tym wieci. Prosz rwnie o wykazanie si ma w pracy i przeduenie umowy na stae i jego pomyln operacj i o moj pomyl walk z naogiem. Szcz Boe.
 gabi: 12.03.2018, 15:54
 Niech bdzie pochwalony, prosz o modlitw w intencji zdrowia mojej rodziny w szczeglnoci synka i jego zdrowy i szczliwy rozwj oraz o to abymy byli jak najduej razem na tym wieci. Prosz rwnie o wykazanie si ma w pracy i przeduenie umowy na stae i jego pomyln operacj i o moj pomyl walk z naogiem. Szcz Boe.
 Urszula: 12.03.2018, 06:59
 Prosz o modlitw za moj crk Kasi,ktora duszy czas mczy si chorob i aby Bg wysucha tej modlitwy i uzdrowi j .Pokornie o to prosz
 INTENCJE NA DNI OD 12-03-2018 DO 16-03-2018: 09.03.2018, 12:49
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Kamila Sawickiego o modlitw w intencji jego firmy, eby dobry Bg widmo bankructwa odsun daleko.
 2. Wpisana przez Zok o modlitw o sakrament pojednania dla jej dzieci Moniki i Mateusza i wszystkich bdzcych z jej rodziny.
 3. Wpisana przez Urszul o modlitw w intencji nienarodzonego dziecka o ycie i zdrowie, wiar nadziej i mio dla jego rodzicw Pauliny i Michaa, oraz lekarzy ktrzy nimi si opiekuj.
 4. Wpisana przez Teres o modlitw za jej syna i synow aby szybko zdecydowali si na lub kocielny.
 5. Wpisana przez Zosi o modlitw w intencji wyjcia z depresji i uwolnienia si z uzalenienia od Internetu.
 6. Wpisana przez Arkadiusza. Mdlmy si w intencji jego i jego rodziny.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Agata: 08.03.2018, 06:04
 Prosz o ask uzdrowienia z cikiej choroby nowotworowej. Panie Boe daj mi si.
 Arkadiusz: 07.03.2018, 13:44
 Prosz o modlitw za przywrcenie szczcia finansowego, by bieda omina mj dom i moja rodzin. Dzikuje Z Bogiem
 Arkadiusz: 07.03.2018, 13:43
 Prosz o modlitw za przywrcenie szczcia finansowego, by bieda omina mj dom i moja rodzin. Dzikuje Z Bogiem
 Zosia: 04.03.2018, 20:51
 Prosz o modlitw w intencji wyjcia z depresji i uwolnienia si z uzalenienia od Internetu, dzikuj.
 teresa: 02.03.2018, 18:10
 prosze o modlitw za syna i synow aby szybko zdecydowali si na lub koscielny
 teresa: 02.03.2018, 18:10
 prosze o modlitw za syna i synow aby szybko zdecydowali si na lub koscielny
 INTENCJE NA DNI OD 05-03-2018 DO 09-03-2018: 02.03.2018, 13:09
 INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO

Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego:
 1. Wpisana przez Zosi o modlitw o zdrowie i opiek Bo dla Andrzeja.
 2. Wpisana przez Paulin o modlitw w intencji uratowania jej maestwa od widma rozwodu oraz o pomylno w rozwizaniu bardzo trudnej sytuacji prawno-finansowej
 3. Wpisana przez Monik o modlitw za jej przyjacik Wiktori o ask wytrwaoci w trudnych chwilach, o opiek Maryi, Boe bogosawiestwo i wiato Ducha witego na kady dzie.
 4. Wpisana przez Boen o modlitw za jej syna, ktry w tym roku zdaje matur i nie wie jak drog wybra, o wzmocnienie i wytrwanie w wierze jej synw, o pomylne rozwizanie problemw w pracy i szczliwy przebieg operacji.
 5. Wpisana przez Jakuba o modlitw w intencji przywrcenia mu daru umiejtnoci modlenia si.
 6. Wpisana przez bb o zdrowie dla jej brata Krzysztofa.
 7. Intencja dzikczynna wpisana przez Boen.
Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczcia:
 1. Wpisana przez Ewelin proba o modlitw za ni.
(Andrzej PM)

INTENCJE PODGRUPY MODLCEJ SI W INTENCJACH PRZYSZYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH

Przez cae ycie szukamy dowodw na cuda,
a przecie narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w onach matek.
 2. W intencji maestw, ktre w trudach oczekuj na owoc swojej mioci. Panie Boe daj im duo siy, opiekuj si nimi i jeli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie maestwa najwikszym darem Boga dla czowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 BB: 02.03.2018, 12:30
 Jezu przepraszam Ciebie za kad ran jak Tobie od poczcia a do dnia dzisiejszego zadaam, za rany ktre zadaa i zadaje moja i mojego ma rodzina. Wybacz nam Boe. Prosz Ciebie Boe o ask abymy oraz nasze kolejne pokolenia, yli wybierajc co zgodne z Twoj wol Jezu Chryste. O ask wiary, Sakramentu Pojednania, Mioci Ciebie Boe oraz ludzi i szacunku do samych siebie jako dzieci Boych dla wszystkich ludzi na wiecie. O umocnienie w wierze i mioci caego Kocioa witego. Wszyscy wici prosz wstawiajcie si za tymi intencjami do naszego Boga Ojca. Przez Jezusa Chrystusa. Amen
 urszula: 02.03.2018, 10:02
 Szcz Boe! Prosze o modlitw w intencji nienarodzonego dziecka o ycie i zdrowie ,wiar nadziej i milo dla jego rodzicw Pauliny i Michaa,oraz lekarzy ktrzy nimi si opiekuj. Bog zapla
 Zoka: 01.03.2018, 17:49
 Bg zapa za modlitw prosz o sakrament pojednania dla moich dzieci Moniki Mateusza i wszystkich bdzcych z rodziny.Duchu Sw przyjd i oyw wiar
 KamilSawicki: 01.03.2018, 11:23
 Prosze o modlitwe w intencji mojej firmy. Zeby dobry Bog widmo bankructwa odsun daleko.
 bb: 28.02.2018, 11:32
 o zdrowie dla mojego brata Krzysztofa
 patryk: 25.02.2018, 22:23
 ZA PX,PILNEJ POLECONEJ BOGU INTENCJI BG ZAPA
 Jakub: 25.02.2018, 20:42
 Prosz o modlitw w intencji przywrcenia dla mnie daru umiejtnoci modlenia si.
 Boena : 25.02.2018, 17:04
 Prosz o modlitw za mojego syna, ktry w tym roku zdaje matur i nie wie jak drog wybra. O wzmocnienie i wytrwanie w wierze moich synw. O pomylne rozwizanie problemw w pracy i szczliwy przebieg operacji. Dzikuj Panu Bogu za mojego ma, w ktrym mam oparcie i moj mam, ktra mimo wieku bardzo mi pomaga i wspiera.
 Boena : 25.02.2018, 17:03
 Prosz o modlitw za mojego syna, ktry w tym roku zdaje matur i nie wie jak drog wybra. O wzmocnienie i wytrwanie w wierze moich synw. O pomylne rozwizanie problemw w pracy i szczliwy przebieg operacji. Dzikuj Panu Bogu za mojego ma, w ktrym mam oparcie i moj mam, ktra mimo wieku bardzo mi pomaga i wspiera.
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie