O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Obietnice
Od duszego czasu Brygida pragna wiedzie, ile ciosw Chrystus Pan otrzyma podczas swej Mki. Pewnego dnia Zbawiciel objawi si jej i rzek:

"Moje Ciao otrzymao 5480 ciosw. Jeeli chcesz je uczci pobon praktyk, zmw 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowa z modlitwami, ktrych ci nauczyem podczas caego roku w ten sposb w cigu roku uczcisz kad Moj Ran".

Potem w formie obietnicy doda, e ktokolwiek zmwi te modlitwy podczas roku:

 • Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyca.

 • 15 sprawiedliwych spord krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w asce.

 • 15 grzesznikw spord krewnych zostanie nawrconych.

 • Osoba, ktra zmwi te modlitwy, osignie pewien stopie doskonaoci.

 • Ju na 15 dni przed mierci bdzie przeywaa szczery al za wszystkie popenione grzechy z wiadomoci ich cikoci.

 • Na 15 dni przed mierci dam jej Moje najwitsze Ciao, aeby przez Nie zostaa uwolniona od godu wiecznego oraz dam jej Moj drogocenn Krew do picia, by na wieki nie doznaa dokuczliwego pragnienia.

 • Poo przed ni Mj zwyciski Krzy jako pomoc i obron przeciw zasadzkom nieprzyjaci.

 • Przed jej mierci przyjd do niej z Moj najdrosz i ukochan Matk.

 • Przyjm z dobroci jej dusz i zaprowadz do wiecznej radoci.

 • Zaprowadziwszy j tam, dam jej kosztowa z przedziwnej studni Mojej Boskoci, czego nie uczyni tym, ktrzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.

 • Trzeba wiedzie, e choby kto y przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiaby pobonie te modlitwy albo przynajmniej powzi postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuci jego grzechy.

 • Obroni go przed zgubnymi pokusami.

 • Zachowa mu pi zmysw.

 • Uchroni go przed nag mierci.

 • Uwolni jego dusz od kar wiecznych.

 • Czowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najwitsz Pann.

 • Jeliby kto y zawsze wedug woli Boga i musiaby umrze przedwczenie, ycie jego zostanie przeduone.

 • Ktokolwiek zmwi te modlitwy, uzyska za kadym razem odpust czstkowy.

 • Czowiek ten otrzyma zapewnienie, e cieszy si bdzie szczciem chrw anielskich.

 • Kady, kto by innych nauczy tych modlitw, nie bdzie nigdy pozbawiony radoci i zasugi, ale one trwa bd wiecznie.

 • Tam, gdzie odmawia si te modlitwy, Bg jest obecny swoj ask.

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie